Jump to content

انجمن فارسی [Persian]

در این انجمن مباحثی در مورد پرستا شاپ، نصب و راه اندازی و قالب ها و ماژول های آن بحث خواهیم کرد. در این انجمن شما قادر خواهید بود سوالات، پیشنهادات و مشکلات خود را ارسال نمایید و در کمترین زمان ممکن پاسخ خود را دریافت نمایید.


195 topics in this forum

  • 2 replies
  • 5,489 views
  • 4 replies
  • 4,129 views
  • 0 replies
  • 8,851 views
  • 1 reply
  • 2,066 views
  • 3 replies
  • 1,965 views
  • 0 replies
  • 2,002 views
  • 2 replies
  • 2,047 views
  • 1 reply
  • 1,979 views
  • 0 replies
  • 2,732 views
  • 0 replies
  • 1,731 views
  • 1 reply
  • 1,807 views
  • 0 replies
  • 15,749 views
  • 7 replies
  • 3,043 views
  • 1 reply
  • 1,776 views
  • 5 replies
  • 3,441 views
 1. تصاویر

  • 1 reply
  • 2,193 views
  • 1 reply
  • 2,280 views
  • 4 replies
  • 2,009 views
  • 0 replies
  • 1,841 views
  • 16 replies
  • 8,316 views
  • 2 replies
  • 1,917 views
  • 2 replies
  • 4,238 views
  • 1 reply
  • 1,565 views
  • 0 replies
  • 4,308 views
  • 3 replies
  • 3,259 views
  • 2 replies
  • 1,072 views
  • 1 reply
  • 1,547 views
  • 3 replies
  • 1,773 views
  • 2 replies
  • 7,885 views
  • 5 replies
  • 3,197 views
  • 5 replies
  • 3,783 views
  • 0 replies
  • 1,267 views
  • 1 reply
  • 1,083 views
  • 1 reply
  • 2,020 views
  • 1 reply
  • 1,205 views
  • 0 replies
  • 1,057 views
  • 1 reply
  • 1,202 views
 2. پیشنهاد قالب

  • 1 reply
  • 4,917 views
  • 3 replies
  • 2,146 views
  • 1 reply
  • 5,161 views
  • 1 reply
  • 1,151 views
  • 3 replies
  • 1,776 views
  • 3 replies
  • 1,090 views
  • 1 reply
  • 1,107 views
  • 2 replies
  • 1,272 views
  • 2 replies
  • 1,508 views
  • 3 replies
  • 1,443 views
  • 4 replies
  • 5,552 views
  • 1 reply
  • 1,228 views
  • 4 replies
  • 5,864 views
  • 3 replies
  • 5,817 views
  • 4 replies
  • 1,863 views
  • 2 replies
  • 1,264 views
  • 1 reply
  • 1,180 views
  • 1 reply
  • 5,998 views
  • 2 replies
  • 16,276 views
  • 6 replies
  • 2,530 views
 3. html آموزش

  • 1 reply
  • 2,393 views
 4. Happy new year !

  • 1 reply
  • 7,122 views
  • 0 replies
  • 1,765 views
  • 6 replies
  • 5,632 views
  • 2 replies
  • 2,688 views
  • 6 replies
  • 3,475 views
  • 4 replies
  • 1,583 views
  • 0 replies
  • 3,707 views
  • 2 replies
  • 1,802 views
  • 3 replies
  • 2,506 views
 5. rtl prestashop

  • 6 replies
  • 8,839 views
  • 2 replies
  • 1,761 views
  • 1 reply
  • 1,531 views
  • 1 reply
  • 1,575 views
  • 0 replies
  • 1,225 views
  • 2 replies
  • 1,774 views
  • 1 reply
  • 4,071 views
  • 0 replies
  • 13,821 views
  • 3 replies
  • 3,656 views
  • 2 replies
  • 2,084 views
  • 2 replies
  • 3,112 views
  • 0 replies
  • 3,968 views
  • 0 replies
  • 3,317 views
  • 2 replies
  • 3,834 views
  • 1 reply
  • 1,847 views
  • 3 replies
  • 3,023 views
  • 2 replies
  • 1,911 views
  • 0 replies
  • 2,409 views
  • 3 replies
  • 2,742 views
  • 1 reply
  • 2,665 views
  • 0 replies
  • 5,556 views
  • 5 replies
  • 4,672 views
  • 1 reply
  • 2,635 views
  • 1 reply
  • 3,860 views
  • 1 reply
  • 2,108 views
  • 1 reply
  • 2,353 views
  • 6 replies
  • 5,605 views
  • 0 replies
  • 9,067 views
×
×
 • Create New...