Jump to content

Wyświetlanie produktów na stronie głównej, problem


konrad_151

Recommended Posts

tak to wygląda
co zmienić żeby i na głównej i w kategorii były 3 produkty w linii i żeby tych przerw nie było na głównej ?

<li class="ajax_block_product{if $page_name == 'index' || $page_name == 'product'} col-xs-12 col-sm-4 col-md-3 
col-lg-4{else} col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-4{/if}{if $smarty.foreach.products.iteration%$nbItemsPerLine == 0} 
last-in-line{elseif $smarty.foreach.products.iteration%$nbItemsPerLine == 1} first-in-line{/if}{if 
$smarty.foreach.products.iteration > ($smarty.foreach.products.total - $totModulo)} last-line{/if}{if 
$smarty.foreach.products.iteration%$nbItemsPerLineTablet == 0} last-item-of-tablet-line{elseif 
$smarty.foreach.products.iteration%$nbItemsPerLineTablet == 1} first-item-of-tablet-line{/if}{if 
$smarty.foreach.products.iteration%$nbItemsPerLineMobile == 0} last-item-of-mobile-line{elseif 
$smarty.foreach.products.iteration%$nbItemsPerLineMobile == 1} first-item-of-mobile-line{/if}{if 
$smarty.foreach.products.iteration > ($smarty.foreach.products.total - $totModuloMobile)} last-mobile-line{/if}">
Edited by konrad_151 (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

spróbuj takiego rozwiązania:

w pliku product-list.css dodaj gdzieś na końcu sekcji "Product list(Grid) Styles"
 

ul.product_list.grid > li.ajax_block_product {
    display: inline-block;
    zoom: 1; /* stare IE */
    float: none;
    clear: none;
    vertical-align: top;
}

w pliku product-list.tpl dodaj tagi {strip} {/strip} tak jak w przykładzie niżej
 

{strip}
    <ul{if isset($id) && $id} id="{$id}"{/if} class="product_list grid row{if isset($class) && $class} {$class}{/if}">
        ....
        ....
    </ul>
{/strip}

włącz kompilacje

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...