Jump to content
Sign in to follow this  
brando007

Problem z żądaniami synchronicznymi (komunikat w konsoli)

Recommended Posts

Witam,

Niedawno w sklepie (wersja 1.6.1.11), który obsługuję pojawiło się kilka problemów:

1. Nie można dodać zdjęcia do produktu. Objawia się to tym, że po naciśnięciu przycisku Prześlij pliki po prostu wysyłane pliki znikają i w rezultacie nic się nie wysyła. Po próbie wysłania kolejnego zdjęcia okazuje się, że tamto poprzednie jest widoczne na liście wysyłkowej, ale nic z nim nie można zrobić. Po odświeżeniu strony te zdjęcia znikają.

2. Podczas dodawania/edycji przewoźnika pojawia się komunikat:

"TECHNICAL ERROR:
Details:
Error thrown: [object Object]
Text status: parsererror"

I nie można zapisać przewoźnika.

 

Zauważyłem, że te dwa problemy mają czynnik wspólny w postaci komunikatu, który pojawia się w konsoli podczas występowania powyższych problemów:

"Użycie synchronicznej wersji metody XMLHttpRequest w głównym wątku jest przestarzałe z powodu szkodliwych efektów ubocznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://xhr.spec.whatwg.org"

Szukałem na forum rozwiązania powyższego problemu, ale nie znalazłem nic co by zadziałało.

Znalazłem tylko informację, że ten problem kiedyś pojawił się w 2016 roku (w wersji wcześniejszej niż 1.6.1.11 i podobno problem był rozwiązany już w wersji 1.6.1.9) i wprowadzono pewne poprawki. Wprowadziłem te poprawki, ale nie przyniosły one żadnych rezultatów. Myślałem również, że może chodzić o przestarzałą bibliotekę jQuery, ale po aktualizacji do najnowszej wersji również nic to nie dało.

 

Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, ponieważ już nie mam pojęcia jak go rozwiązać.

Share this post


Link to post
Share on other sites

krótko mówiąc, to komunikat:
 

Quote

"TECHNICAL ERROR:
Details:
Error thrown: [object Object]
Text status: parsererror"

oznacza, że zamiast prawidłowego wyniku zapytania asynchronicznego zwracane są jakieś 'śmieci' (np. komunikat o błędzie z uwagi na włączone raportowanie błędów).

 

trzeba odkryć co to za błąd, dopiero wtedy będzie można podjąć dalsze kroki w celu rozwiązania problemu.

 

 

 1. przechodzimy na stronę, na której występuje błąd,
 2. włączamy konsolę przeglądarki (chrome: ctrl+shift+j)
 3. czyścimy konsolę
 4. w konsoli otwieramy zakłądkę "network" i również ją czyścimy i zaznaczamy opcję "preserve log"
 5. podejmujemy czynności aby wywołać błąd
 6. w otworzonej konsoli zobaczymy listę wywołań  a wśród nich błąd wcześniej zidentyfikowany
 7. klikamy w wywołanie generujące błąd i w podzakładce "response" mamy jego szczegóły


  h6gPdaz.png

Opis dotyczacy konsoli

1 - otwieramy konsolę - zakładka networks

2 - czyścimy konsolę - 

3 - włączamy opcję preserver log
TERAZ WYWOŁUJEM BŁĄD

4 - na liście wywołań oznaczonej czerwonym prostokątem (4) odszukujemy wywołania które wywołuje błąd (czesto będzie zaznaczone na czerwono)

5 - z zakładek wybieramy "response"

 

w okienku pojawi się treść błędu, który to całe zamieszanie powoduje. przekopiuj błąd tutaj

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dzięki za odpowiedź.

 

Stałą _PS_MODE_DEV_ ustawiłem na true.

 

W pierwszym przypadku (dodawanie zdjęć, po dodaniu zdjęć do wysyłki i kliknięciu "Prześlij pliki"):

Żądanie: index.php?controller=AdminProducts&token=47f6bd91aa0525c2508d9bc03948c3de&ajax=1&id_product=24&action=addProductImage&rand=1536480587887

Status: 200

Odpowiedź:

{"file":[]}

 

Po czasie (około 1,5 minuty) wykonuje się żądanie: ajax.php?rand=1536481238790

Status: 200

Odpowiedź:

{"order":{"total":"0","results":[]},"customer_message":{"total":"0","results":[]},"customer":{"total":"0","results":[][spam-filter]

 

Natomiast w drugim przypadku (wysyłka, w momencie przechodzenia do kolejnych kroków w przewoźniku):

Żadanie: index.php?controller=AdminCarrierWizard&token=a95e9581cf45d478090fc73a9c318784

Status: 200

Odpowiedź:

<div class="leadin"></div>


<script>
	var labelNext = 'Następny';
	var labelPrevious = 'Poprzedni';
	var	labelFinish = 'Zakończ';
	var	labelDelete = 'Usuń';
	var	labelValidate = 'Zatwiedź';
	var validate_url = 'index.php?controller=AdminCarrierWizard&token=a95e9581cf45d478090fc73a9c318784';
	var carrierlist_url = 'index.php?controller=AdminCarriers&token=b602e6b3228dcfd45c0530dc0c1dd375&conf=4';
	var nbr_steps = 4;
	var enableAllSteps = true;
	var need_to_validate = 'Sprawdź ostatni zakres przed stworzeniem nowego.';
	var delete_range_confirm = 'Czy na pewno usunąć ten zakres?';
	var currency_sign = 'zł';
	var PS_WEIGHT_UNIT = 'lb';
	var invalid_range = 'Ten zakres nie jest prawidłowy';
	var overlapping_range = 'Zakresy nachodzą na siebie';
	var range_is_overlapping = 'Zakresy nachodzą na siebie';
	var select_at_least_one_zone = 'Proszę wybrać co najmniej jedną strefę';
	var multistore_enable = '';
</script>

<div class="row">
	<div class="col-sm-2">
		
<div id="carrier_logo_block" class="panel">
	<div class="panel-heading">
		Logo
		<div class="panel-heading-action">
			<a id="carrier_logo_remove" class="btn btn-default" style="display:none" href="javascript:removeCarrierLogo();">
				<i class="icon-trash"></i>
			</a>
		</div>
	</div>
	<img id="carrier_logo_img" src="../img/admin/carrier-default.jpg" class="img-thumbnail" alt=""/>
</div>

<script type="text/javascript">
	var carrier_translation_undefined = 'niezdefiniowane';

	function removeCarrierLogo()
	{
		if (confirm('Czy na pewno chcesz usunąć logo?'))
		{
			$('#carrier_logo_img').attr('src', '../img/admin/carrier-default.jpg');
			$('#logo').val('null');
			$('#carrier_logo_remove').hide();
		}
	}
	
	function uploadCarrierLogo() {
		$.ajaxFileUpload({
			url: 'ajax-tab.php?tab=AdminCarrierWizard&token=a95e9581cf45d478090fc73a9c318784&action=uploadLogo',
			secureuri: false,
			fileElementId: 'carrier_logo_input',
			dataType: 'xml',
			success: function (data, status) {
				data = data.getElementsByTagName('return')[0];
				var message = data.getAttribute("message");
				if (data.getAttribute("result") == "success")
				{
					$('#carrier_logo_img').attr('src', message);
					$('#logo').val(message);
					$('#carrier_logo_remove').show();
				}
				else
					alert(message);
			}
		});
	}
</script>
	</div>
	<div class="col-sm-10">
		<div id="carrier_wizard" class="panel swMain">
			<ul class="steps nbr_steps_4">
							<li>
					<a href="#step-1">
						<span class="stepNumber">1</span>
						<span class="stepDesc">
							Ustawienia ogólne<br />
													</span>
						<span class="chevron"></span>
					</a>
				</li>
							<li>
					<a href="#step-2">
						<span class="stepNumber">2</span>
						<span class="stepDesc">
							Lokalizacje wysyłek i koszty<br />
													</span>
						<span class="chevron"></span>
					</a>
				</li>
							<li>
					<a href="#step-3">
						<span class="stepNumber">3</span>
						<span class="stepDesc">
							Rozmiar, waga i dostępność dla grup<br />
													</span>
						<span class="chevron"></span>
					</a>
				</li>
							<li>
					<a href="#step-4">
						<span class="stepNumber">4</span>
						<span class="stepDesc">
							Podsumowanie<br />
													</span>
						<span class="chevron"></span>
					</a>
				</li>
						</ul>
							<div id="step-1" class="step_container"> 	
					

<form id="step_carrier_general" class="defaultForm form-horizontal" method="post" enctype="multipart/form-data" novalidate>
			<input type="hidden" name="id_carrier" id="id_carrier" value="1" />
				<input type="hidden" name="submitAddcarrier" value="1" />
				
				<div class="panel" id="fieldset_form">
											
												<div class="form-wrapper">
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3 required">
																				<span class="label-tooltip" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="																																										Dozwolone znaki: litery, spacje i &quot;().-&quot;.
																																																								Nazwa przewoźnika będzie wyświetlana w kasie.
																																																								Wpisz 0 aby zastąpić nazwę sposobu dostawy nazwą Twojego sklepu. Przydatne w odbiorze w sklepie.
																																							">
																				Nazwa dostawcy
																				</span>
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																																																																													<input type="text"
											name="name"
											id="name"
											value="bednarstwo.com"
											class=""
																																																																													 required="required" 																						/>
										
																																													
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3 required">
																				<span class="label-tooltip" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="													Szacowany czas dostawy zostanie wyświetlony w kasie.
												">
																				Czas doręczenia
																				</span>
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																																			<div class="form-group">
																																																<div class="translatable-field lang-1" >
											<div class="col-lg-9">
																																																																						<input type="text"
													id="delay_1"
													name="delay_1"
													class=""
													value="Odbiór w sklepie"
													onkeyup="if (isArrowKey(event)) return ;updateFriendlyURL();"
																																							 maxlength="128"																																																				 required="required" 													 />
																																														</div>
											<div class="col-lg-2">
												<button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" tabindex="-1" data-toggle="dropdown">
													pl
													<i class="icon-caret-down"></i>
												</button>
												<ul class="dropdown-menu">
																										<li><a href="javascript:hideOtherLanguage(1);" tabindex="-1">Polski (Polish)</a></li>
																										<li><a href="javascript:hideOtherLanguage(2);" tabindex="-1">Deutsch (German)</a></li>
																										<li><a href="javascript:hideOtherLanguage(3);" tabindex="-1">English (United States)</a></li>
																									</ul>
											</div>
										</div>
																																																	<div class="translatable-field lang-2" style="display:none">
											<div class="col-lg-9">
																																																																						<input type="text"
													id="delay_2"
													name="delay_2"
													class=""
													value="Odbiór w sklepie"
													onkeyup="if (isArrowKey(event)) return ;updateFriendlyURL();"
																																							 maxlength="128"																																																				 required="required" 													 />
																																														</div>
											<div class="col-lg-2">
												<button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" tabindex="-1" data-toggle="dropdown">
													de
													<i class="icon-caret-down"></i>
												</button>
												<ul class="dropdown-menu">
																										<li><a href="javascript:hideOtherLanguage(1);" tabindex="-1">Polski (Polish)</a></li>
																										<li><a href="javascript:hideOtherLanguage(2);" tabindex="-1">Deutsch (German)</a></li>
																										<li><a href="javascript:hideOtherLanguage(3);" tabindex="-1">English (United States)</a></li>
																									</ul>
											</div>
										</div>
																																																	<div class="translatable-field lang-3" style="display:none">
											<div class="col-lg-9">
																																																																						<input type="text"
													id="delay_3"
													name="delay_3"
													class=""
													value="Odbiór w sklepie"
													onkeyup="if (isArrowKey(event)) return ;updateFriendlyURL();"
																																							 maxlength="128"																																																				 required="required" 													 />
																																														</div>
											<div class="col-lg-2">
												<button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" tabindex="-1" data-toggle="dropdown">
													en
													<i class="icon-caret-down"></i>
												</button>
												<ul class="dropdown-menu">
																										<li><a href="javascript:hideOtherLanguage(1);" tabindex="-1">Polski (Polish)</a></li>
																										<li><a href="javascript:hideOtherLanguage(2);" tabindex="-1">Deutsch (German)</a></li>
																										<li><a href="javascript:hideOtherLanguage(3);" tabindex="-1">English (United States)</a></li>
																									</ul>
											</div>
										</div>
																																														</div>
																																		
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3">
																				<span class="label-tooltip" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="													Wpisz &quot;0&quot; dla dłuższych terminów dostaw lub &quot;9&quot; dla krótszych.
												">
																				Klasa prędkości
																				</span>
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																																																																													<input type="text"
											name="grade"
											id="grade"
											value="0"
											class=""
											 size="1"																																																																																								/>
										
																																													
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3">
																				Logo
																			</label>
															

							
				<div class="col-lg-9">
			<input id="carrier_logo_input" class="hide" type="file" onchange="uploadCarrierLogo();" name="carrier_logo_input" />
			<input type="hidden" id="logo" name="logo" value="" />
			<div class="dummyfile input-group">
				<span class="input-group-addon"><i class="icon-file"></i></span>
				<input id="attachement_filename" type="text" name="filename" readonly="" />
				<span class="input-group-btn">
					<button id="attachement_fileselectbutton" type="button" name="submitAddAttachments" class="btn btn-default">
						<i class="icon-folder-open"></i> Wybierz plik
					</button>
				</span>
			</div>
			<p class="help-block">
					Format JPG, GIF, PNG. Rozmiar pliku 8.00 MB maks.
					Bieżący rozmiar <span id="carrier_logo_size">niezdefiniowane</span>.
			</p>
		</div>
		
								<div class="col-lg-9">
								
																
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3">
																				<span class="label-tooltip" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="													Link śledzenia dostawy; wpisz &quot;@&quot; tam gdzie ma wyświetlić się numer śledzenia przesyłki. Będzie to automatycznie zastąpione przez ten numer.
												">
																				URL śledzenia
																				</span>
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																																																																													<input type="text"
											name="url"
											id="url"
											value=""
											class=""
																																																																																																			/>
										
																																													
								
																			<p class="help-block">
																							Na przykład: &quot;http://example.com/track.php?num=@&quot; zamiast &quot;@&quot; powinien pojawić się numer śledzenia.
																					</p>
																	
								</div>
							

												</div>
						
										
																	
									</div><!-- /.form-wrapper -->
								
						
										
		</div>
		
		
	</form>	<script type="text/javascript">
		var module_dir = '/modules/';
		var id_language = 1;
		var languages = new Array();
		var vat_number = 0;
		// Multilang field setup must happen before document is ready so that calls to displayFlags() to avoid
		// precedence conflicts with other document.ready() blocks
					languages[0] = {
				id_lang: 1,
				iso_code: 'pl',
				name: 'Polski (Polish)',
				is_default: '1'
			};
					languages[1] = {
				id_lang: 2,
				iso_code: 'de',
				name: 'Deutsch (German)',
				is_default: '0'
			};
					languages[2] = {
				id_lang: 3,
				iso_code: 'en',
				name: 'English (United States)',
				is_default: '0'
			};
				// we need allowEmployeeFormLang var in ajax request
		allowEmployeeFormLang = 0;
		displayFlags(languages, id_language, allowEmployeeFormLang);

		$(document).ready(function() {

			$(".show_checkbox").click(function () {
				$(this).addClass('hidden')
				$(this).siblings('.checkbox').removeClass('hidden');
				$(this).siblings('.hide_checkbox').removeClass('hidden');
				return false;
			});
			$(".hide_checkbox").click(function () {
				$(this).addClass('hidden')
				$(this).siblings('.checkbox').addClass('hidden');
				$(this).siblings('.show_checkbox').removeClass('hidden');
				return false;
			});

			
			if ($(".datepicker").length > 0)
				$(".datepicker").datepicker({
					prevText: '',
					nextText: '',
					dateFormat: 'yy-mm-dd'
				});

			if ($(".datetimepicker").length > 0)
			$('.datetimepicker').datetimepicker({
				prevText: '',
				nextText: '',
				dateFormat: 'yy-mm-dd',
				// Define a custom regional settings in order to use PrestaShop translation tools
				currentText: 'Teraz',
				closeText: 'Zrobione',
				ampm: false,
				amNames: ['AM', 'A'],
				pmNames: ['PM', 'P'],
				timeFormat: 'hh:mm:ss tt',
				timeSuffix: '',
				timeOnlyTitle: 'Wybierz czas',
				timeText: 'Czas',
				hourText: 'Godzina',
				minuteText: 'Minuta',
			});
					});
	state_token = '85a1d55e44fe5a2abc9054035a6f86fb';
	
	var string_price = 'Zostanie zastosowane kiedy cena jest';
	var string_weight = 'Zostanie zastosowane kiedy waga jest';

	</script>

				</div>
							<div id="step-2" class="step_container"> 	
					

<form id="step_carrier_ranges" class="defaultForm form-horizontal" method="post" enctype="multipart/form-data" novalidate>
			<input type="hidden" name="id_carrier" id="id_carrier_1" value="1" />
				<input type="hidden" name="submitAddcarrier" value="1" />
				
				<div class="panel" id="fieldset_form_1_1">
											
												<div class="form-wrapper">
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3">
																				<span class="label-tooltip" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="													Obejmują koszty obsługi (Wysyłka&gt; Preferencje) w ostatecznej cenie dostawy.
												">
																				Dodaj koszty obsługi
																				</span>
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																	<span class="switch prestashop-switch fixed-width-lg">
																				<input type="radio" name="shipping_handling" id="shipping_handling_on" value="1"/>
										<label for="shipping_handling_on">Tak</label>
																				<input type="radio" name="shipping_handling" id="shipping_handling_off" value="0" checked="checked"/>
										<label for="shipping_handling_off">Nie</label>
																				<a class="slide-button btn"></a>
									</span>
																
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3">
																				Darmowa wysyłka
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																	<span class="switch prestashop-switch fixed-width-lg">
																				<input type="radio" name="is_free" id="is_free_on" value="1" checked="checked"/>
										<label for="is_free_on">Tak</label>
																				<input type="radio" name="is_free" id="is_free_off" value="0"/>
										<label for="is_free_off">Nie</label>
																				<a class="slide-button btn"></a>
									</span>
																
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3">
																				Rozliczenie
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																											<div class="radio t">
											<label><input type="radio"	name="shipping_method" id="billing_price" value="2"/>Według ceny całkowitej.</label>
										</div>
																													<div class="radio t">
											<label><input type="radio"	name="shipping_method" id="billing_weight" value="1" checked="checked"/>Według ogólnej wagi.</label>
										</div>
																																			
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3">
																				Podatek
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																											<select name="id_tax_rules_group"
												class=" fixed-width-xl"
												id="id_tax_rules_group"
																																																>
																							<option value="0">Brak podatku</option>
																																																													<option value="9"
																																																												>DE Books Rate (7%)</option>

																																																				<option value="8"
																																																												>DE Foodstuff Rate (7%)</option>

																																																				<option value="7"
																																																												>DE Reduced Rate (7%)</option>

																																																				<option value="6"
																																																												>DE Standard Rate (19%)</option>

																																																				<option value="5"
																																																												>EU VAT For Virtual Products</option>

																																																				<option value="4"
																																																												>PL Exempted Rate (0%)</option>

																																																				<option value="3"
																																																												>PL Reduced Rate (5%)</option>

																																																				<option value="2"
																																																												>PL Reduced Rate (8%)</option>

																																																				<option value="1"
																																																selected="selected"
																																													>PL Standard Rate (23%)</option>

																																																				<option value="11"
																																																												>US-AK Rate (0%)</option>

																																																				<option value="10"
																																																												>US-AL Rate (4%)</option>

																																																				<option value="13"
																																																												>US-AR Rate (6%)</option>

																																																				<option value="12"
																																																												>US-AZ Rate (6.6%)</option>

																																																				<option value="14"
																																																												>US-CA Rate (8.25%)</option>

																																																				<option value="15"
																																																												>US-CO Rate (2.9%)</option>

																																																				<option value="16"
																																																												>US-CT Rate (0%)</option>

																																																				<option value="61"
																																																												>US-DC Rate (6%)</option>

																																																				<option value="17"
																																																												>US-DE Rate (0%)</option>

																																																				<option value="18"
																																																												>US-FL Rate (6%)</option>

																																																				<option value="19"
																																																												>US-GA Rate (4%)</option>

																																																				<option value="20"
																																																												>US-HI Rate (4%)</option>

																																																				<option value="24"
																																																												>US-IA Rate (6%)</option>

																																																				<option value="21"
																																																												>US-ID Rate (6%)</option>

																																																				<option value="22"
																																																												>US-IL Rate (6.25%)</option>

																																																				<option value="23"
																																																												>US-IN Rate (7%)</option>

																																																				<option value="25"
																																																												>US-KS Rate (5.3%)</option>

																																																				<option value="26"
																																																												>US-KY Rate (6%)</option>

																																																				<option value="27"
																																																												>US-LA Rate (4%)</option>

																																																				<option value="30"
																																																												>US-MA Rate (6.25%)</option>

																																																				<option value="29"
																																																												>US-MD Rate (6%)</option>

																																																				<option value="28"
																																																												>US-ME Rate (5%)</option>

																																																				<option value="31"
																																																												>US-MI Rate (6%)</option>

																																																				<option value="32"
																																																												>US-MN Rate (6.875%)</option>

																																																				<option value="34"
																																																												>US-MO Rate (4.225%)</option>

																																																				<option value="33"
																																																												>US-MS Rate (7%)</option>

																																																				<option value="35"
																																																												>US-MT Rate (0%)</option>

																																																				<option value="42"
																																																												>US-NC Rate (5.5%)</option>

																																																				<option value="43"
																																																												>US-ND Rate (5%)</option>

																																																				<option value="36"
																																																												>US-NE Rate (5.5%)</option>

																																																				<option value="38"
																																																												>US-NH Rate (0%)</option>

																																																				<option value="39"
																																																												>US-NJ Rate (7%)</option>

																																																				<option value="40"
																																																												>US-NM Rate (5.125%)</option>

																																																				<option value="37"
																																																												>US-NV Rate (6.85%)</option>

																																																				<option value="41"
																																																												>US-NY Rate (4%)</option>

																																																				<option value="44"
																																																												>US-OH Rate (5.5%)</option>

																																																				<option value="45"
																																																												>US-OK Rate (4.5%)</option>

																																																				<option value="46"
																																																												>US-OR Rate (0%)</option>

																																																				<option value="47"
																																																												>US-PA Rate (6%)</option>

																																																				<option value="60"
																																																												>US-PR Rate (5.5%)</option>

																																																				<option value="48"
																																																												>US-RI Rate (7%)</option>

																																																				<option value="49"
																																																												>US-SC Rate (6%)</option>

																																																				<option value="50"
																																																												>US-SD Rate (4%)</option>

																																																				<option value="51"
																																																												>US-TN Rate (7%)</option>

																																																				<option value="52"
																																																												>US-TX Rate (6.25%)</option>

																																																				<option value="53"
																																																												>US-UT Rate (4.75%)</option>

																																																				<option value="55"
																																																												>US-VA Rate (4%)</option>

																																																				<option value="54"
																																																												>US-VT Rate (6%)</option>

																																																				<option value="56"
																																																												>US-WA Rate (6.5%)</option>

																																																				<option value="58"
																																																												>US-WI Rate (5%)</option>

																																																				<option value="57"
																																																												>US-WV Rate (6%)</option>

																																																				<option value="59"
																																																												>US-WY Rate (4%)</option>

																																														</select>
																									
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3">
																				<span class="label-tooltip" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="													Zachowanie spoza zakresu, kiedy żaden ze zdefiniowanych zakresów nie pasuje do koszyka klienta (np. kiedy waga koszyka klienta jest większa niż najwyższy limit w zakresie).
												">
																				Zachowanie/wynik poza zakresem
																				</span>
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																											<select name="range_behavior"
												class=" fixed-width-xl"
												id="range_behavior"
																																																>
																																																													<option value="0"
																																																selected="selected"
																																													>Zastosuj najwyższe koszty zdefiniowanego przedziału</option>

																																																				<option value="1"
																																																												>Wyłącz sposób dostawy</option>

																																														</select>
																									
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
											
						<div class="form-group">
													
															

							
			<div class="ranges_not_follow warn" style="display:none">
			<label>Zakresy nie są poprawnie uporządkowane</label>
			<a href="#" onclick="checkRangeContinuity(true); return false;" class="btn btn-default">Ponowne porządkowanie</a>
		</div>
				<script>var zones_nbr = 11 ; /*corresponds to the third input text (max, min and all)*/</script>
		<div id="zone_ranges" style="overflow:auto">
			<h4>Zakresy</h4>
			<table id="zones_table" class="table" style="max-width:100%">
				<tbody>
					<tr class="range_inf">
						<td class="range_type"></td>
						<td class="border_left border_bottom range_sign">&gt;=</td>
												<td class="border_bottom">
							<div class="input-group fixed-width-md">
								<span class="input-group-addon weight_unit">lb</span>
								<span class="input-group-addon price_unit"></span>
								<input class="form-control" name="range_inf[0]" type="text" value="0.000000" />
							</div>
						</td>
											</tr>
					<tr class="range_sup">
						<td class="range_type"></td>
						<td class="border_left range_sign">&lt;</td>
												<td class="range_data">
							<div class="input-group fixed-width-md">
								<span class="input-group-addon weight_unit">lb</span>
								<span class="input-group-addon price_unit"></span>
								<input class="form-control" name="range_sup[0]" type="text" value="0.000000" autocomplete="off"/>
							</div>
						</td>
											</tr>
					<tr class="fees_all">
						<td class="border_top border_bottom border_bold">
							<span class="fees_all" >All</span>
						</td>
						<td style="">
							<input type="checkbox" onclick="checkAllZones(this);" class="form-control">
						</td>
												<td class="border_top border_bottom " >
							<div class="input-group fixed-width-md">
								<span class="input-group-addon currency_sign" style="display:none" ></span>
								<input class="form-control" type="text"  style="display:none" autocomplete="off" />
							</div>
						</td>
											</tr>
										<tr class="fees" data-zoneid="4">
						<td>
							<label for="zone_4">Africa</label>
						</td>
						<td class="zone">
							<input class="form-control input_zone" id="zone_4" name="zone_4" value="1" type="checkbox" />
						</td>
												<td>
							<div class="input-group fixed-width-md">
								<span class="input-group-addon"></span>
								<input class="form-control" name="fees[4][0]" type="text"
								 disabled="disabled"
								 value="" />
							</div>
						</td>
											</tr>
										<tr class="fees" data-zoneid="3">
						<td>
							<label for="zone_3">Asia</label>
						</td>
						<td class="zone">
							<input class="form-control input_zone" id="zone_3" name="zone_3" value="1" type="checkbox" />
						</td>
												<td>
							<div class="input-group fixed-width-md">
								<span class="input-group-addon"></span>
								<input class="form-control" name="fees[3][0]" type="text"
								 disabled="disabled"
								 value="" />
							</div>
						</td>
											</tr>
										<tr class="fees" data-zoneid="8">
						<td>
							<label for="zone_8">Central America/Antilla</label>
						</td>
						<td class="zone">
							<input class="form-control input_zone" id="zone_8" name="zone_8" value="1" type="checkbox" />
						</td>
												<td>
							<div class="input-group fixed-width-md">
								<span class="input-group-addon"></span>
								<input class="form-control" name="fees[8][0]" type="text"
								 disabled="disabled"
								 value="" />
							</div>
						</td>
											</tr>
										<tr class="fees" data-zoneid="1">
						<td>
							<label for="zone_1">Europe</label>
						</td>
						<td class="zone">
							<input class="form-control input_zone" id="zone_1" name="zone_1" value="1" type="checkbox" checked="checked"/>
						</td>
												<td>
							<div class="input-group fixed-width-md">
								<span class="input-group-addon"></span>
								<input class="form-control" name="fees[1][0]" type="text"
								
								 value="" />
							</div>
						</td>
											</tr>
										<tr class="fees" data-zoneid="7">
						<td>
							<label for="zone_7">Europe (non-EU)</label>
						</td>
						<td class="zone">
							<input class="form-control input_zone" id="zone_7" name="zone_7" value="1" type="checkbox" />
						</td>
												<td>
							<div class="input-group fixed-width-md">
								<span class="input-group-addon"></span>
								<input class="form-control" name="fees[7][0]" type="text"
								 disabled="disabled"
								 value="" />
							</div>
						</td>
											</tr>
										<tr class="fees" data-zoneid="2">
						<td>
							<label for="zone_2">North America</label>
						</td>
						<td class="zone">
							<input class="form-control input_zone" id="zone_2" name="zone_2" value="1" type="checkbox" />
						</td>
												<td>
							<div class="input-group fixed-width-md">
								<span class="input-group-addon"></span>
								<input class="form-control" name="fees[2][0]" type="text"
								 disabled="disabled"
								 value="" />
							</div>
						</td>
											</tr>
										<tr class="fees" data-zoneid="5">
						<td>
							<label for="zone_5">Oceania</label>
						</td>
						<td class="zone">
							<input class="form-control input_zone" id="zone_5" name="zone_5" value="1" type="checkbox" />
						</td>
												<td>
							<div class="input-group fixed-width-md">
								<span class="input-group-addon"></span>
								<input class="form-control" name="fees[5][0]" type="text"
								 disabled="disabled"
								 value="" />
							</div>
						</td>
											</tr>
										<tr class="fees" data-zoneid="6">
						<td>
							<label for="zone_6">South America</label>
						</td>
						<td class="zone">
							<input class="form-control input_zone" id="zone_6" name="zone_6" value="1" type="checkbox" />
						</td>
												<td>
							<div class="input-group fixed-width-md">
								<span class="input-group-addon"></span>
								<input class="form-control" name="fees[6][0]" type="text"
								 disabled="disabled"
								 value="" />
							</div>
						</td>
											</tr>
										<tr class="delete_range">
						<td>&nbsp;</td>
						<td>&nbsp;</td>
																					<td>&nbsp;</td>
																		</tr>
				</tbody>
			</table>
		</div>

		<div class="new_range">
			<a href="#" onclick="add_new_range();return false;" class="btn btn-default" id="add_new_range">Dodaj nowy zakres</a>
		</div>
			
								<div class="col-lg-9 col-lg-offset-3">
								
																
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
										
																	
									</div><!-- /.form-wrapper -->
								
						
										
		</div>
		
		
	</form>	<script type="text/javascript">
		var module_dir = '/modules/';
		var id_language = 1;
		var languages = new Array();
		var vat_number = 0;
		// Multilang field setup must happen before document is ready so that calls to displayFlags() to avoid
		// precedence conflicts with other document.ready() blocks
					languages[0] = {
				id_lang: 1,
				iso_code: 'pl',
				name: 'Polski (Polish)',
				is_default: '1'
			};
					languages[1] = {
				id_lang: 2,
				iso_code: 'de',
				name: 'Deutsch (German)',
				is_default: '0'
			};
					languages[2] = {
				id_lang: 3,
				iso_code: 'en',
				name: 'English (United States)',
				is_default: '0'
			};
				// we need allowEmployeeFormLang var in ajax request
		allowEmployeeFormLang = 0;
		displayFlags(languages, id_language, allowEmployeeFormLang);

		$(document).ready(function() {

			$(".show_checkbox").click(function () {
				$(this).addClass('hidden')
				$(this).siblings('.checkbox').removeClass('hidden');
				$(this).siblings('.hide_checkbox').removeClass('hidden');
				return false;
			});
			$(".hide_checkbox").click(function () {
				$(this).addClass('hidden')
				$(this).siblings('.checkbox').addClass('hidden');
				$(this).siblings('.show_checkbox').removeClass('hidden');
				return false;
			});

			
			if ($(".datepicker").length > 0)
				$(".datepicker").datepicker({
					prevText: '',
					nextText: '',
					dateFormat: 'yy-mm-dd'
				});

			if ($(".datetimepicker").length > 0)
			$('.datetimepicker').datetimepicker({
				prevText: '',
				nextText: '',
				dateFormat: 'yy-mm-dd',
				// Define a custom regional settings in order to use PrestaShop translation tools
				currentText: 'Teraz',
				closeText: 'Zrobione',
				ampm: false,
				amNames: ['AM', 'A'],
				pmNames: ['PM', 'P'],
				timeFormat: 'hh:mm:ss tt',
				timeSuffix: '',
				timeOnlyTitle: 'Wybierz czas',
				timeText: 'Czas',
				hourText: 'Godzina',
				minuteText: 'Minuta',
			});
					});
	state_token = '85a1d55e44fe5a2abc9054035a6f86fb';
	
	var string_price = 'Zostanie zastosowane kiedy cena jest';
	var string_weight = 'Zostanie zastosowane kiedy waga jest';

	</script>

				</div>
							<div id="step-3" class="step_container"> 	
					

<form id="step_carrier_conf" class="defaultForm form-horizontal" method="post" enctype="multipart/form-data" novalidate>
			<input type="hidden" name="id_carrier" id="id_carrier_2" value="1" />
				<input type="hidden" name="submitAddcarrier" value="1" />
				
				<div class="panel" id="fieldset_form_2_2">
											
												<div class="form-wrapper">
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3">
																				<span class="label-tooltip" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="													Maksymalna szerokość obsługiwana przez ten sposób dostawy. Ustaw &quot;0&quot; lub zostaw to pole puste aby to zignorować. Ta wartość musi być liczbą.
												">
																				Maksymalna szerokość paczki (in)
																				</span>
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																																																																													<input type="text"
											name="max_width"
											id="max_width"
											value="0"
											class=""
																																																																																																			/>
										
																																													
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3">
																				<span class="label-tooltip" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="													Maksymalna wysokość obsługiwana przez ten sposób dostawy. Ustaw &quot;0&quot; lub zostaw to pole puste aby to zignorować. Ta wartość musi być liczbą.
												">
																				Maksymalna wysokość paczki (in)
																				</span>
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																																																																													<input type="text"
											name="max_height"
											id="max_height"
											value="0"
											class=""
																																																																																																			/>
										
																																													
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3">
																				<span class="label-tooltip" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="													Maksymalna głębokość obsługiwana przez ten sposób dostawy. Ustaw &quot;0&quot; lub zostaw to pole puste aby to zignorować. Ta wartość musi być liczbą.
												">
																				Maksymalna głębokość paczki (in)
																				</span>
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																																																																													<input type="text"
											name="max_depth"
											id="max_depth"
											value="0"
											class=""
																																																																																																			/>
										
																																													
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3">
																				<span class="label-tooltip" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="													Maksymalna waga obsługiwana przez ten sposób dostawy. Ustaw &quot;0&quot; lub zostaw to pole puste aby to zignorować.
												">
																				Maksymalna waga paczki (lb)
																				</span>
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																																																																													<input type="text"
											name="max_weight"
											id="max_weight"
											value="0.000000"
											class=""
																																																																																																			/>
										
																																													
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3">
																				<span class="label-tooltip" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="													Zaznacz wszystkie grupy, którym chcesz przydzielić dostęp do tego sposobu dostawy.
												">
																				Dostęp grupowy
																				</span>
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																										
<div class="row">
	<div class="col-lg-6">
		<table class="table table-bordered">
			<thead>
				<tr>
					<th class="fixed-width-xs">
						<span class="title_box">
							<input type="checkbox" name="checkme" id="checkme" onclick="checkDelBoxes(this.form, 'groupBox[]', this.checked)" />
						</span>
					</th>
					<th class="fixed-width-xs"><span class="title_box">ID</span></th>
					<th>
						<span class="title_box">
							Nazwa grupy
						</span>
					</th>
				</tr>
			</thead>
			<tbody>
							<tr>
					<td>
												<input type="checkbox" name="groupBox[]" class="groupBox" id="groupBox_1" value="1" checked="checked" />
					</td>
					<td>1</td>
					<td>
						<label for="groupBox_1">Odwiedzający</label>
					</td>
				</tr>
							<tr>
					<td>
												<input type="checkbox" name="groupBox[]" class="groupBox" id="groupBox_2" value="2" checked="checked" />
					</td>
					<td>2</td>
					<td>
						<label for="groupBox_2">Gość</label>
					</td>
				</tr>
							<tr>
					<td>
												<input type="checkbox" name="groupBox[]" class="groupBox" id="groupBox_3" value="3" checked="checked" />
					</td>
					<td>3</td>
					<td>
						<label for="groupBox_3">Klient</label>
					</td>
				</tr>
						</tbody>
		</table>
	</div>
</div>
																
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
										
																	
									</div><!-- /.form-wrapper -->
								
						
										
		</div>
		
		
	</form>	<script type="text/javascript">
		var module_dir = '/modules/';
		var id_language = 1;
		var languages = new Array();
		var vat_number = 0;
		// Multilang field setup must happen before document is ready so that calls to displayFlags() to avoid
		// precedence conflicts with other document.ready() blocks
					languages[0] = {
				id_lang: 1,
				iso_code: 'pl',
				name: 'Polski (Polish)',
				is_default: '1'
			};
					languages[1] = {
				id_lang: 2,
				iso_code: 'de',
				name: 'Deutsch (German)',
				is_default: '0'
			};
					languages[2] = {
				id_lang: 3,
				iso_code: 'en',
				name: 'English (United States)',
				is_default: '0'
			};
				// we need allowEmployeeFormLang var in ajax request
		allowEmployeeFormLang = 0;
		displayFlags(languages, id_language, allowEmployeeFormLang);

		$(document).ready(function() {

			$(".show_checkbox").click(function () {
				$(this).addClass('hidden')
				$(this).siblings('.checkbox').removeClass('hidden');
				$(this).siblings('.hide_checkbox').removeClass('hidden');
				return false;
			});
			$(".hide_checkbox").click(function () {
				$(this).addClass('hidden')
				$(this).siblings('.checkbox').addClass('hidden');
				$(this).siblings('.show_checkbox').removeClass('hidden');
				return false;
			});

			
			if ($(".datepicker").length > 0)
				$(".datepicker").datepicker({
					prevText: '',
					nextText: '',
					dateFormat: 'yy-mm-dd'
				});

			if ($(".datetimepicker").length > 0)
			$('.datetimepicker').datetimepicker({
				prevText: '',
				nextText: '',
				dateFormat: 'yy-mm-dd',
				// Define a custom regional settings in order to use PrestaShop translation tools
				currentText: 'Teraz',
				closeText: 'Zrobione',
				ampm: false,
				amNames: ['AM', 'A'],
				pmNames: ['PM', 'P'],
				timeFormat: 'hh:mm:ss tt',
				timeSuffix: '',
				timeOnlyTitle: 'Wybierz czas',
				timeText: 'Czas',
				hourText: 'Godzina',
				minuteText: 'Minuta',
			});
					});
	state_token = '85a1d55e44fe5a2abc9054035a6f86fb';
	
	var string_price = 'Zostanie zastosowane kiedy cena jest';
	var string_weight = 'Zostanie zastosowane kiedy waga jest';

	</script>

				</div>
							<div id="step-4" class="step_container"> 	
					
<script type="text/javascript">
	var summary_translation_undefined = '[niezdefiniowane]';
	var summary_translation_meta_informations = 'Dostawca @s2 jest @s1.';
	var summary_translation_free = '<strong>darmowy</strong>';
	var summary_translation_paid = '<strong>płatny</strong>';
	var summary_translation_range = '<span class="is_free">Ten przewoźnik może dostarczać zamówienia od @s1 do @s2.</span>';
	var summary_translation_range_limit = 'Jeżeli zamówienie jest poza tym zakresem, wynikiem będzie: @s3.';
	var summary_translation_shipping_cost = 'Koszt wysyłki wyliczono na podstawie @s1, zostanie zastosowana reguła podatkowa: @s2.';
	var summary_translation_price = '<strong>ceny produktów</strong>';
	var summary_translation_weight = '<strong>wagi produktów</strong>';
</script>

<div class="defaultForm">
	<div class="panel">
		<div class="panel-heading">Nazwa dostawcy <strong id="summary_name"></strong></div>
		<div class="panel-body">
			<p id="summary_meta_informations"></p>
			<p id="summary_shipping_cost"></p>
			<p id="summary_range"></p>
			<div>
			Przewoźnik będzie proponowany dla tych stref dostawy
				<ul id="summary_zones"></ul>
			</div>
			<div>
				Oraz zostanie zaproponowany dla tych grup klientów
				<ul id="summary_groups"></ul>
			</div>
					</div>
	</div>
	

<form id="step_carrier_summary" class="defaultForm form-horizontal" method="post" enctype="multipart/form-data" novalidate>
			<input type="hidden" name="id_carrier" id="id_carrier_3" value="1" />
				<input type="hidden" name="submitAddcarrier" value="1" />
				
				<div class="panel" id="fieldset_form_3_3">
											
												<div class="form-wrapper">
											
						<div class="form-group">
													
																	<label class="control-label col-lg-3">
																				<span class="label-tooltip" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="													Włącz tego przewoźnika w sklepie.
												">
																				Włączony
																				</span>
																			</label>
															

							
			
								<div class="col-lg-9">
								
																	<span class="switch prestashop-switch fixed-width-lg">
																				<input type="radio" name="active" id="active_on" value="1"/>
										<label for="active_on">Tak</label>
																				<input type="radio" name="active" id="active_off" value="0" checked="checked"/>
										<label for="active_off">Nie</label>
																				<a class="slide-button btn"></a>
									</span>
																
								
																	
								</div>
							

												</div>
						
										
																	
									</div><!-- /.form-wrapper -->
								
						
										
		</div>
		
		
	</form>	<script type="text/javascript">
		var module_dir = '/modules/';
		var id_language = 1;
		var languages = new Array();
		var vat_number = 0;
		// Multilang field setup must happen before document is ready so that calls to displayFlags() to avoid
		// precedence conflicts with other document.ready() blocks
					languages[0] = {
				id_lang: 1,
				iso_code: 'pl',
				name: 'Polski (Polish)',
				is_default: '1'
			};
					languages[1] = {
				id_lang: 2,
				iso_code: 'de',
				name: 'Deutsch (German)',
				is_default: '0'
			};
					languages[2] = {
				id_lang: 3,
				iso_code: 'en',
				name: 'English (United States)',
				is_default: '0'
			};
				// we need allowEmployeeFormLang var in ajax request
		allowEmployeeFormLang = 0;
		displayFlags(languages, id_language, allowEmployeeFormLang);

		$(document).ready(function() {

			$(".show_checkbox").click(function () {
				$(this).addClass('hidden')
				$(this).siblings('.checkbox').removeClass('hidden');
				$(this).siblings('.hide_checkbox').removeClass('hidden');
				return false;
			});
			$(".hide_checkbox").click(function () {
				$(this).addClass('hidden')
				$(this).siblings('.checkbox').addClass('hidden');
				$(this).siblings('.show_checkbox').removeClass('hidden');
				return false;
			});

			
			if ($(".datepicker").length > 0)
				$(".datepicker").datepicker({
					prevText: '',
					nextText: '',
					dateFormat: 'yy-mm-dd'
				});

			if ($(".datetimepicker").length > 0)
			$('.datetimepicker').datetimepicker({
				prevText: '',
				nextText: '',
				dateFormat: 'yy-mm-dd',
				// Define a custom regional settings in order to use PrestaShop translation tools
				currentText: 'Teraz',
				closeText: 'Zrobione',
				ampm: false,
				amNames: ['AM', 'A'],
				pmNames: ['PM', 'P'],
				timeFormat: 'hh:mm:ss tt',
				timeSuffix: '',
				timeOnlyTitle: 'Wybierz czas',
				timeText: 'Czas',
				hourText: 'Godzina',
				minuteText: 'Minuta',
			});
					});
	state_token = '85a1d55e44fe5a2abc9054035a6f86fb';
	
	var string_price = 'Zostanie zastosowane kiedy cena jest';
	var string_weight = 'Zostanie zastosowane kiedy waga jest';

	</script>

</div>

				</div>
					</div>
	</div>
</div>

 

Natomiast po czasie (około 1,5 minuty) wykonuje się żądanie: ajax.php?rand=1536480336498

Status: 200

Odpowiedź:

{"order":{"total":"0","results":[]},"customer_message":{"total":"0","results":[]},"customer":{"total":"0","results":[][spam-filter]

 

Dodatkowo, gdy włączyłem wyświetlanie błędów, po wejściu do zakładki z wysyłką pokazuje mi się komunikat:

Warning w linii 198 w pliku /home/***/domains/***/public_html/classes/helper/HelperList.php
[2] create_function() has been disabled for security reasons

Nie wiem, czy ma on znaczenie i przełożenie na takie działanie sklepu.

Może po prostu coś zostało wyłączone na serwerze i wynikiem tego są te błędy.

 

Ponadto, idąc powyższym tropem sprawdziłem konfigurację sklepu w zakładce Parametry zaawansowane -> Informacje konfiguracyjne i w sekcji Sprawdź konfigurację mam 2 komunikaty:

Parametry wymagane Napraw proszę następujące błędy
	Skonfiguruj swój serwer aby zezwolić na wgrywanie plików.
Parametry opcjonalne Napraw proszę następujące błędy
	Zezwól na funkcję PHP fopen() na swoim serwerze.

Drugi komunikat jest opcjonalny, więc raczej nie powoduje problemów.

Ale w pierwszym komunikacie nie mam pojęcia co mam zrobić (co ma zrobić administrator serwera).

Być może rzeczywiście hosting zablokował jakąś opcje na serwerze.

 

EDIT:

Problem rozwiązany.

Okazało się, że wszystkiemu winien jest hosting, ponieważ zablokował niektóre opcje na serwerze.

Edited by brando007 (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More