Jump to content

Ürün importta php hatası


 Share

Recommended Posts

Ürünleri excel ile yüklemeye çalıştığımda aşağıdaki hatayı alıyorum. İlk başlarda HTTP 500 veriyordu ancak onu kendim çözmeyi başardım. Ardından bunla karşılaştım. Bi yardım eli uzatın da halledelim çünkü kamyon yüküyle iş var yetişmesi gereken :/
 

Daha açık görmek isteyenler için hem metin hem resim halinde paylaşıyorum

Whoops, looks like something went wrong.
1/1 SmartyCompilerException in smarty_internal_templatecompilerbase.php line 25: Syntax error in template "/home/dumbthrone/public_html/lnxztcbpmhacromq/themes/default/template/controllers/import/helpers/view/view.tpl" on line 25 "{extends file="helpers/view/view.tpl"}" unknown tag "extends"

  in smarty_internal_templatecompilerbase.php line 25
  at Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->trigger_template_error('unknown tag "extends"', '25') in smarty_internal_templatecompilerbase.php line 547
  at Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->compileTag('extends', array(array('file' => '"helpers/view/view.tpl"'))) in smarty_internal_templateparser.php line 3564
  at Smarty_Internal_Templateparser->yy_r37() in smarty_internal_templateparser.php line 4392
  at Smarty_Internal_Templateparser->yy_reduce('37') in smarty_internal_templateparser.php line 4493
  at Smarty_Internal_Templateparser->doParse('3', '}') in smarty_internal_smartytemplatecompiler.php line 118
  at Smarty_Internal_SmartyTemplateCompiler->doCompile('{** * 2007-2017 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Open Software License (OSL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to [email protected] so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA <[email protected]> * @copyright 2007-2017 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php Open Software License (OSL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA *} {extends file="helpers/view/view.tpl"} {block name="override_tpl"} <script type="text/javascript"> var errorEmpty = '{l s='Please name your data matching configuration in order to save it.' js=1}'; var current = 0; function showTable(nb) { $('#btn_left').disabled = null; $('#btn_right').disabled = null; if (nb <= 0) { nb = 0; $('#btn_left').disabled = 'true'; } if (nb >= {$nb_table} - 1) { nb = {$nb_table} - 1; $('#btn_right').disabled = 'true'; } $('#table' + current).hide(); current = nb; $('#table' + current).show(); } $(document).ready(function() { var btn_save_import = $('span[class~="process-icon-save-import"]').parent(); var btn_submit_import = $('#import'); if (btn_save_import.length > 0 && btn_submit_import.length > 0) { btn_submit_import.closest('.form-group').hide(); btn_save_import.find('span').removeClass('process-icon-save-import'); btn_save_import.find('span').addClass('process-icon-save'); btn_save_import.click(function(){ btn_submit_import.before('<input type="hidden" name="' + btn_submit_import.attr("name") + '" value="1" />'); $('#import_form').submit(); }); } showTable(current); }); </script> <div id="container-customer" class="panel"> <h3><i class="icon-list-alt"></i> {l s='Match your data'}</h3> <div class="alert alert-info"> <p>{l s='Please match each column of your source file to one of the destination columns.'}</p> </div> <div class="form-horizontal"> <div class="form-group" {if !$import_matchs}style="display:none"{/if}> <label class="control-label col-lg-3">{l s='Load a data matching configuration'}</label> <div id="selectDivImportMatchs" class="col-lg-7"> <select id="valueImportMatchs"> {foreach $import_matchs as $match} <option id="{$match.id_import_match}" value="{$match.match}">{$match.name}</option> {/foreach} </select> </div> <div class="col-lg-2"> <a id="loadImportMatchs" href="#" class="btn btn-default"><i class="icon-cogs"></i> {l s='Load'}</a> <a id="deleteImportMatchs" href="#" class="btn btn-default"><i class="icon-remove"></i> {l s='Delete' d='Admin.Actions'}</a> </div> </div> <div class="form-group"> <label class="control-label col-lg-3" for="newImportMatchs">{l s='Save your data matching configuration'}</label> <div class="col-lg-7"> <input type="text" name="newImportMatchs" id="newImportMatchs" /> </div> <div class="col-lg-2"> <a id="saveImportMatchs" class="btn btn-default" href="#"><i class="icon-save"></i> {l s='Save' d='Admin.Actions'}</a> </div> </div> </div> <div id="error_duplicate_type" class="alert alert-warning" style="display:none;"> {l s='Two columns cannot have the same type of values'} </div> <div id="required_column" class="alert alert-warning" style="display:none;"> {l s='This column must be set:'} <span id="missing_column"> </span> </div> <form action="{$current|escape:'html':'UTF-8'}&token={$token|escape:'html':'UTF-8'}" method="post" id="import_form" name="import_form" class="form-horizontal"> <input type="hidden" name="csv" value="{$fields_value.csv}" /> <input type="hidden" name="regenerate" value="{$fields_value.regenerate}" /> <input type="hidden" name="entity" value="{$fields_value.entity}" /> <input type="hidden" name="iso_lang" value="{$fields_value.iso_lang}" /> <input type="hidden" name="sendemail" value="{$fields_value.sendemail}" /> {if $fields_value.truncate} <input type="hidden" name="truncate" value="1" /> {/if} {if $fields_value.forceIDs} <input type="hidden" name="forceIDs" value="1" /> {/if} {if $fields_value.match_ref} <input type="hidden" name="match_ref" value="1" /> {/if} <input type="hidden" name="separator" value="{$fields_value.separator}" /> <input type="hidden" name="multiple_value_separator" value="{$fields_value.multiple_value_separator}" /> <div class="form-group"> <label class="control-label col-lg-3" for="skip">{l s='Rows to skip'}</label> <div class="col-lg-9"> <input class="fixed-width-sm" type="text" name="skip" id="skip" value="1" /> <p class="help-block">{l s='Indicate how many of the first rows of your file should be skipped when importing the data. For instance set it to 1 if the first row of your file contains headers.'}</p> </div> </div> <div class="form-group"> <div class="col-lg-12"> {section name=nb_i start=0 loop=$nb_table step=1} {assign var=i value=$smarty.section.nb_i.index} {$data.$i} {/section} <button id="btn_left" type="button" class="btn btn-default pull-left" onclick="showTable(current - 1);"> <i class="icon-chevron-sign-left"></i> </button> <button id="btn_right" type="button" class="btn btn-default pull-right" onclick="showTable(current + 1);"> <i class="icon-chevron-sign-right"></i> </button> </div> </div> <div class="panel-footer"> <button type="button" class="btn btn-default" onclick="window.history.back();"> <i class="process-icon-cancel text-danger"></i> {l s='Cancel' d='Admin.Actions'} </button> <button id="import" name="import" type="submit" onclick="return (validateImportation(new Array({$res})));" class="btn btn-default pull-right"> <i class="process-icon-ok text-success"></i> {l s='Import' d='Admin.Actions'} </button> </div> </form> </div> {/block} ') in smarty_internal_templatecompilerbase.php line 283
  at Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->compileTemplate(object(Smarty_Internal_Template)) in smarty_internal_template.php line 197
  at Smarty_Internal_Template->compileTemplateSource() in smarty_internal_templatebase.php line 155
  at Smarty_Internal_TemplateBase->fetch() in Helper.php line 113
  at HelperCore->generate() in HelperView.php line 59
  at HelperViewCore->generateView() in AdminController.php line 2463
  at AdminControllerCore->renderView() in AdminImportController.php line 774
  at AdminImportControllerCore->renderView() in AdminImportController.php line 848
  at AdminImportControllerCore->initContent() in Controller.php line 205
  at ControllerCore->run() in Dispatcher.php line 369
  at DispatcherCore->dispatch() in index.php line 95


post-1407581-0-69047100-1496931086_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Syntax error hatası kodlama hatasıdır. Bunun neyden kaynaklandığını bilmiyorum ama

 

örnek echo 'deneme'; yerine echo='deneme'; yazılmışsa bu hatayı verir linkteki views.tpl nin ilgili satırına bakın derim

Share this post


Link to post
Share on other sites

Syntax error hatası kodlama hatasıdır. Bunun neyden kaynaklandığını bilmiyorum ama

 

örnek echo 'deneme'; yerine echo='deneme'; yazılmışsa bu hatayı verir linkteki views.tpl nin ilgili satırına bakın derim

 

Satırşu şekilde: 

{extends file="helpers/view/view.tpl"}

Edit 2: Sorunla ilgili değişik bir gelişme var. Debug ayarlarını pasif hale getirin demiş biri denedim bu seferde HTTP 500 Error vermeye başladı. Açtığımda da yukarıdaki Unknown Tag hatasını veriyor.     {      ile başlayan hiç bir kodu kabul etmiyor template içinde. Buradan yola çıkarak fikirlerinizi bekliyorum.  

 

Edit 3: Mantıklı düşündüğümüzde smarty'nin template ayarları ile ilgili bir sorunumuz var. Performans'dan smarty'nin temaları yeniden derlemeye zorla ayarı aktif bu hatayı verirken. Bu nedenle kaynaklanıyor olabilir ancak onu kapadığımda da daha önce söylediğim HTTP 500 Error vermeye başlıyor. Yani neresinden tutarsak patlıyor. Napcaz arkadaşlar bi fikir verin. 

 

Edit 4: 1.7.1.1 sürümünü kullanıyordum bunun daha kararlısı 1.7.1.2 yayınlanmış siteyi sildim bunu kurdum takır takır çalışıyor her şey. 1.7.1.1'den uzak durun. İyi ki siteyi daha yeni yapmaya başlamıştım içinde veri olsa şuan hayatım kaymıştı. 

Edited by noyzno (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More