Jump to content

noyzno

Members
 • Posts

  6
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by noyzno

 1. haydaa. 1) Dosyayı aç " config > defines.inc.php " 2) Satırı bul: " define('_PS_MODE_DEV_', true); " 3) true yazan yere false yaz kaydet çık. Aktif ettiğin Hata ayıklama kipini (debug mod) manüel olarak pasife almış olursun.
 2. Performans ayarlarından Hata ayıklama kipi'ni aktif hale gitirir misin? Bu pasif olduğunda PHP hataları göremiyorsun, ancak hata verdiğinde malum sitede gösterecek bir alan bulamadığı için 500'e atıyor.
 3. Satırşu şekilde: {extends file="helpers/view/view.tpl"} Edit 2: Sorunla ilgili değişik bir gelişme var. Debug ayarlarını pasif hale getirin demiş biri denedim bu seferde HTTP 500 Error vermeye başladı. Açtığımda da yukarıdaki Unknown Tag hatasını veriyor. { ile başlayan hiç bir kodu kabul etmiyor template içinde. Buradan yola çıkarak fikirlerinizi bekliyorum. Edit 3: Mantıklı düşündüğümüzde smarty'nin template ayarları ile ilgili bir sorunumuz var. Performans'dan smarty'nin temaları yeniden derlemeye zorla ayarı aktif bu hatayı verirken. Bu nedenle kaynaklanıyor olabilir ancak onu kapadığımda da daha önce söylediğim HTTP 500 Error vermeye başlıyor. Yani neresinden tutarsak patlıyor. Napcaz arkadaşlar bi fikir verin. Edit 4: 1.7.1.1 sürümünü kullanıyordum bunun daha kararlısı 1.7.1.2 yayınlanmış siteyi sildim bunu kurdum takır takır çalışıyor her şey. 1.7.1.1'den uzak durun. İyi ki siteyi daha yeni yapmaya başlamıştım içinde veri olsa şuan hayatım kaymıştı.
 4. CSS sıkıntısı bu ürün divlerinin min-height ve padding-top değerleriyle biraz oynasan tahminimce çözersin. Opencartta bi temada yaşamıştım aynı sorunu ben böyle çözdüm.
 5. 500 hataları tarayıcı cacheleri ile ilgili olduğunu söylüyorlar. ürün importta bana da aynısını yapıyordu, aşağıda vereceğim linkteki yolu izledim çözdüm. ancak bu sefer de php hatası vermeye başladı da o başka bir postun konusu https://www.templatemonster.com/help/prestashop-1-6-x-how-to-clear-smarty-cache.html#gref
 6. Ürünleri excel ile yüklemeye çalıştığımda aşağıdaki hatayı alıyorum. İlk başlarda HTTP 500 veriyordu ancak onu kendim çözmeyi başardım. Ardından bunla karşılaştım. Bi yardım eli uzatın da halledelim çünkü kamyon yüküyle iş var yetişmesi gereken :/ Daha açık görmek isteyenler için hem metin hem resim halinde paylaşıyorum Whoops, looks like something went wrong. 1/1 SmartyCompilerException in smarty_internal_templatecompilerbase.php line 25: Syntax error in template "/home/dumbthrone/public_html/lnxztcbpmhacromq/themes/default/template/controllers/import/helpers/view/view.tpl" on line 25 "{extends file="helpers/view/view.tpl"}" unknown tag "extends" in smarty_internal_templatecompilerbase.php line 25 at Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->trigger_template_error('unknown tag "extends"', '25') in smarty_internal_templatecompilerbase.php line 547 at Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->compileTag('extends', array(array('file' => '"helpers/view/view.tpl"'))) in smarty_internal_templateparser.php line 3564 at Smarty_Internal_Templateparser->yy_r37() in smarty_internal_templateparser.php line 4392 at Smarty_Internal_Templateparser->yy_reduce('37') in smarty_internal_templateparser.php line 4493 at Smarty_Internal_Templateparser->doParse('3', '}') in smarty_internal_smartytemplatecompiler.php line 118 at Smarty_Internal_SmartyTemplateCompiler->doCompile('{** * 2007-2017 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Open Software License (OSL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to [email protected] so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA <[email protected]> * @copyright 2007-2017 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php Open Software License (OSL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA *} {extends file="helpers/view/view.tpl"} {block name="override_tpl"} <script type="text/javascript"> var errorEmpty = '{l s='Please name your data matching configuration in order to save it.' js=1}'; var current = 0; function showTable(nb) { $('#btn_left').disabled = null; $('#btn_right').disabled = null; if (nb <= 0) { nb = 0; $('#btn_left').disabled = 'true'; } if (nb >= {$nb_table} - 1) { nb = {$nb_table} - 1; $('#btn_right').disabled = 'true'; } $('#table' + current).hide(); current = nb; $('#table' + current).show(); } $(document).ready(function() { var btn_save_import = $('span[class~="process-icon-save-import"]').parent(); var btn_submit_import = $('#import'); if (btn_save_import.length > 0 && btn_submit_import.length > 0) { btn_submit_import.closest('.form-group').hide(); btn_save_import.find('span').removeClass('process-icon-save-import'); btn_save_import.find('span').addClass('process-icon-save'); btn_save_import.click(function(){ btn_submit_import.before('<input type="hidden" name="' + btn_submit_import.attr("name") + '" value="1" />'); $('#import_form').submit(); }); } showTable(current); }); </script> <div id="container-customer" class="panel"> <h3><i class="icon-list-alt"></i> {l s='Match your data'}</h3> <div class="alert alert-info"> <p>{l s='Please match each column of your source file to one of the destination columns.'}</p> </div> <div class="form-horizontal"> <div class="form-group" {if !$import_matchs}style="display:none"{/if}> <label class="control-label col-lg-3">{l s='Load a data matching configuration'}</label> <div id="selectDivImportMatchs" class="col-lg-7"> <select id="valueImportMatchs"> {foreach $import_matchs as $match} <option id="{$match.id_import_match}" value="{$match.match}">{$match.name}</option> {/foreach} </select> </div> <div class="col-lg-2"> <a id="loadImportMatchs" href="#" class="btn btn-default"><i class="icon-cogs"></i> {l s='Load'}</a> <a id="deleteImportMatchs" href="#" class="btn btn-default"><i class="icon-remove"></i> {l s='Delete' d='Admin.Actions'}</a> </div> </div> <div class="form-group"> <label class="control-label col-lg-3" for="newImportMatchs">{l s='Save your data matching configuration'}</label> <div class="col-lg-7"> <input type="text" name="newImportMatchs" id="newImportMatchs" /> </div> <div class="col-lg-2"> <a id="saveImportMatchs" class="btn btn-default" href="#"><i class="icon-save"></i> {l s='Save' d='Admin.Actions'}</a> </div> </div> </div> <div id="error_duplicate_type" class="alert alert-warning" style="display:none;"> {l s='Two columns cannot have the same type of values'} </div> <div id="required_column" class="alert alert-warning" style="display:none;"> {l s='This column must be set:'} <span id="missing_column"> </span> </div> <form action="{$current|escape:'html':'UTF-8'}&token={$token|escape:'html':'UTF-8'}" method="post" id="import_form" name="import_form" class="form-horizontal"> <input type="hidden" name="csv" value="{$fields_value.csv}" /> <input type="hidden" name="regenerate" value="{$fields_value.regenerate}" /> <input type="hidden" name="entity" value="{$fields_value.entity}" /> <input type="hidden" name="iso_lang" value="{$fields_value.iso_lang}" /> <input type="hidden" name="sendemail" value="{$fields_value.sendemail}" /> {if $fields_value.truncate} <input type="hidden" name="truncate" value="1" /> {/if} {if $fields_value.forceIDs} <input type="hidden" name="forceIDs" value="1" /> {/if} {if $fields_value.match_ref} <input type="hidden" name="match_ref" value="1" /> {/if} <input type="hidden" name="separator" value="{$fields_value.separator}" /> <input type="hidden" name="multiple_value_separator" value="{$fields_value.multiple_value_separator}" /> <div class="form-group"> <label class="control-label col-lg-3" for="skip">{l s='Rows to skip'}</label> <div class="col-lg-9"> <input class="fixed-width-sm" type="text" name="skip" id="skip" value="1" /> <p class="help-block">{l s='Indicate how many of the first rows of your file should be skipped when importing the data. For instance set it to 1 if the first row of your file contains headers.'}</p> </div> </div> <div class="form-group"> <div class="col-lg-12"> {section name=nb_i start=0 loop=$nb_table step=1} {assign var=i value=$smarty.section.nb_i.index} {$data.$i} {/section} <button id="btn_left" type="button" class="btn btn-default pull-left" onclick="showTable(current - 1);"> <i class="icon-chevron-sign-left"></i> </button> <button id="btn_right" type="button" class="btn btn-default pull-right" onclick="showTable(current + 1);"> <i class="icon-chevron-sign-right"></i> </button> </div> </div> <div class="panel-footer"> <button type="button" class="btn btn-default" onclick="window.history.back();"> <i class="process-icon-cancel text-danger"></i> {l s='Cancel' d='Admin.Actions'} </button> <button id="import" name="import" type="submit" onclick="return (validateImportation(new Array({$res})));" class="btn btn-default pull-right"> <i class="process-icon-ok text-success"></i> {l s='Import' d='Admin.Actions'} </button> </div> </form> </div> {/block} ') in smarty_internal_templatecompilerbase.php line 283 at Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->compileTemplate(object(Smarty_Internal_Template)) in smarty_internal_template.php line 197 at Smarty_Internal_Template->compileTemplateSource() in smarty_internal_templatebase.php line 155 at Smarty_Internal_TemplateBase->fetch() in Helper.php line 113 at HelperCore->generate() in HelperView.php line 59 at HelperViewCore->generateView() in AdminController.php line 2463 at AdminControllerCore->renderView() in AdminImportController.php line 774 at AdminImportControllerCore->renderView() in AdminImportController.php line 848 at AdminImportControllerCore->initContent() in Controller.php line 205 at ControllerCore->run() in Dispatcher.php line 369 at DispatcherCore->dispatch() in index.php line 95
×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More