Jump to content

Dodatkowy Tekst Na Karcie Produktu


ArturRother

Recommended Posts

Witam, poszukuje gotowego modułu lub instrukcji jak dodać dodatkowy tekst na karcie produktu. Chodzi mi o formę belki informacyjnej. 
Sklep mam przełączony na tryb katalogu i chce obok produktu dodać napis " Zadzwoń i zapytaj o ofertę/ dostępność"

tekst ten chciałbym, aby wyświetlał się obok zdjęć :

post-866127-0-37017100-1456123398_thumb.jpgz góry dzięki za pomoc

Link to comment
Share on other sites

Jeżeli to ma być wszędzie to najprościej wstawić go w product.tpl i po problemie.

 

I tak żeby tam coś dorzucić to trzeba by edytować ten plik.

 

Ewentualnie spróbować poprzez tekst dla dostępności produktu, tylko wówczas trzeba by w każdym produkcie go wstawić.

Link to comment
Share on other sites

Rzeczywiście w product.tpl są tam dodatkowe warunki ustalające wyświetlanie tego.

<p id="availability_statut"{if !$PS_STOCK_MANAGEMENT || ($product->quantity <= 0 && !$product->available_later && $allow_oosp) || ($product->quantity > 0 && !$product->available_now) || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
				<span id="availability_value" class="label{if $product->quantity <= 0 && !$allow_oosp} label-danger{elseif $product->quantity <= 0} label-warning{else} label-success{/if}">{if $product->quantity <= 0}{if $PS_STOCK_MANAGEMENT && $allow_oosp}{$product->available_later}{else}{l s='This product is no longer in stock'}{/if}{elseif $PS_STOCK_MANAGEMENT}{$product->available_now}{/if}</span>
			</p>

Można spróbować je po prostu wywalić:

<p id="availability_statut">
<span id="availability_value" class="label label-success">{$product->available_now}</span>
</p>

Zwracam uwagę na to, że to "<0" to tak na prawdę jest ">0" tylko jest źle przetłumaczone.

Link to comment
Share on other sites

Nie potrafię znaleźć warunku o którym piszesz w moim product.tpl.
Szukam tego w themes> mój szablon> product.tpl
Szablon mam zakupiony.

W pliku product.tpl z domyslnego szablonu default-bootstrap jest ten warunek ale jakaolwiek edycja nie wywołuje skutku.

Poniżej mój plik z używanego szablonu. Bede wdzięczny za pomoc.

 

{if $tonytheme.product_page_right_column}
  {capture assign=HOOK_RIGHT_COLUMN_PRODUCT}{hook h="displayRightColumnProduct"}{/capture}
{/if}
{include file="$tpl_dir./errors.tpl"}
{if $errors|@count == 0}
  {hook h='displayProductNavigation'}
  <!-- Product -->
  {if !isset($priceDisplayPrecision)}
    {assign var='priceDisplayPrecision' value=2}
  {/if}
  {if !$priceDisplay || $priceDisplay == 2}
    {assign var='productPrice' value=$product->getPrice(true, $smarty.const.NULL, $priceDisplayPrecision)}
    {assign var='productPriceWithoutReduction' value=$product->getPriceWithoutReduct(false, $smarty.const.NULL)}
  {elseif $priceDisplay == 1}
    {assign var='productPrice' value=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL, $priceDisplayPrecision)}
    {assign var='productPriceWithoutReduction' value=$product->getPriceWithoutReduct(true, $smarty.const.NULL)}
  {/if}
  <section class="container">
    <!-- Product view -->

    <div class="product-view row" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
      <div class="{if (!(isset($content_only) && $content_only)) && $tonytheme.product_page_right_column && $HOOK_RIGHT_COLUMN_PRODUCT}col-sm-6 col-md-5 col-lg-5{else}col-sm-6 col-md-6 col-lg-6{/if}">
        {if $have_image}
          <div class="large-image">
            <a id="image-zoom" style="width: 455px;" href="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'tonytheme_zoom_product')|escape:'html':'UTF-8'}" class="cloud-zoom" rel="adjustX:10, adjustY:-4">
              <img alt="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'tonytheme_large_product')|escape:'html':'UTF-8'}">
            </a>
          </div>
          {if isset($images)}
            <div class="flexslider flexslider-thumb">
              <ul class="previews-list slides">
                {foreach from=$images item=image name=thumbnails}
                  {assign var=imageIds value="`$product->id`-`$image.id_image`"}
                  {if !empty($image.legend)}
                    {assign var=imageTitle value=$image.legend|escape:'html':'UTF-8'}
                  {else}
                    {assign var=imageTitle value=$product->name|escape:'html':'UTF-8'}
                  {/if}
                  <li{if $smarty.foreach.thumbnails.last} class="last"{/if}>
                    <a href="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'tonytheme_zoom_product')|escape:'html':'UTF-8'}" class="cloud-zoom-gallery" rel="useZoom: 'image-zoom', smallImage: '{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'tonytheme_large_product')|escape:'html':'UTF-8'}'">
                      <img alt="{$imageTitle}" title="{$imageTitle}" src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'tonytheme_large_product')|escape:'html':'UTF-8'}">
                    </a>
                  </li>
                {/foreach}
                {hook h="displayProductGallerySlides"}
              </ul>
            </div>
          {/if}
        {/if}
        {if !$content_only}
          <!-- usefull links-->
          <ul id="usefull_link_block" class="clearfix no-print">
            {if $HOOK_EXTRA_LEFT}{$HOOK_EXTRA_LEFT}{/if}
          </ul>
        {/if}
      </div>
      <div class="{if (!(isset($content_only) && $content_only)) && $tonytheme.product_page_right_column && $HOOK_RIGHT_COLUMN_PRODUCT}col-sm-6 col-md-4 col-lg-4{else}col-sm-6 col-md-6 col-lg-6{/if}">
        {if isset($confirmation) && $confirmation}
          <p class="confirmation">
            {$confirmation}
          </p>
        {/if}
        {include file="./product-price.tpl" product=$product restricted_country_mode=$restricted_country_mode priceDisplay=$priceDisplay productPrice=$productPrice productPriceWithoutReduction=$productPriceWithoutReduction unit_price=$unit_price currency=$currency group_reduction=$group_reduction tax_enabled=$tax_enabled display_tax_label=$display_tax_label ecotax_tax_exc=$ecotax_tax_exc ecotax_tax_inc=$ecotax_tax_inc packItems=$packItems}
        <!-- Description -->

        <div class="product-description">
          {if ($product->reference && !isset($groups)) || $product->online_only || $product->condition}
            <p>
              {if $product->reference && !isset($groups)}
                <span class="reference label label-default"
                   itemprop="sku">{$product->reference|escape:'html':'UTF-8'}</span>
              {/if}

              {if $product->online_only}
                <span class="online_only label label-mega">{l s='Online only'}</span>
              {/if}
              {if $product->condition}
                {if $product->condition == 'new'}
                  <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/NewCondition"/>
                  <span class="label label-mega">{l s='New'}</span>
                {elseif $product->condition == 'used'}
                  <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/UsedCondition"/>
                  <span class="label label-mega">{l s='Used'}</span>
                {elseif $product->condition == 'refurbished'}
                  <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/RefurbishedCondition"/>
                  <span class="label label-mega">{l s='Refurbished'}</span>
                {/if}
              {/if}
            </p>
          {/if}

          <!-- Out of stock hook -->
          <div id="oosHook"{if $product->quantity > 0} style="display: none;"{/if}>
            {$HOOK_PRODUCT_OOS}
          </div>
          {if ($product->show_price && !isset($restricted_country_mode)) || isset($groups) || $product->reference || (isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS)}
            <!-- Add to cart form-->
            <form id="buy_block"{if $PS_CATALOG_MODE && !isset($groups) && $product->quantity > 0} class="hidden"{/if}
               action="{$link->getPageLink('cart')|escape:'html':'UTF-8'}" method="post" target="_parent">
              <input type="hidden" name="token" value="{$static_token}"/>
              <input type="hidden" name="id_product" value="{$product->id|intval}"
                  id="product_page_product_id"/>
              <input type="hidden" name="add" value="1"/>
              <input type="hidden" name="id_product_attribute" id="idCombination" value=""/>

              <!-- Minimal quantity wanted -->
              <p id="minimal_quantity_wanted_p"{if $product->minimal_quantity <= 1 || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
                {l s='This product is not sold individually. You must select at least'} <b
                    id="minimal_quantity_label">{$product->minimal_quantity}</b> {l s='quantity for this product.'}
              </p>
              <!-- /Minimal quantity wanted -->

              <div class="box-info-product">
                {if isset($groups)}
                  <!-- Attributes -->
                  <div id="attributes" class="row product_attributes clearfix">
                    {foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
                      {if $group.attributes|@count}
                        <div class="col-lg-6">
                          <strong>{$group.name|escape:'html':'UTF-8'}</strong>
                          {assign var="groupName" value="group_$id_attribute_group"}
                          <div class="product-options">
                            {if ($group.group_type == 'select')}
                              <select name="{$groupName}"
                                  id="group_{$id_attribute_group|intval}"
                                  class="form-control attribute_select no-print">
                                {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
                                  <option value="{$id_attribute|intval}"{if (isset($smarty.get.$groupName) && $smarty.get.$groupName|intval == $id_attribute) || $group.default == $id_attribute} selected="selected"{/if}
                                      title="{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}">{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}</option>
                                {/foreach}
                              </select>
                            {elseif ($group.group_type == 'color')}
                              {assign var="default_colorpicker" value=""}
                              <ul id="color_to_pick_list">
                                {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
                                  <li>
                                    {assign var='img_color_exists' value=file_exists($col_img_dir|cat:$id_attribute|cat:'.jpg')}
                                    <a id="color_{$id_attribute|intval}"
                                      name="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}"
                                      href="{$link->getProductLink($product)|escape:'html':'UTF-8'}"
                                      class="color_pick icon icon-color{if ($group.default == $id_attribute)} selected{/if}"{if !$img_color_exists && isset($colors.$id_attribute.value) && $colors.$id_attribute.value} style="background:{$colors.$id_attribute.value|escape:'html':'UTF-8'};"{/if}
                                      title="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}"
                                      data-href="{$img_col_dir}{$id_attribute|intval}.jpg"></a>
                                    {if ($group.default == $id_attribute)}
                                      {$default_colorpicker = $id_attribute}
                                    {/if}
                                  </li>
                                {/foreach}
                              </ul>
                              <input type="hidden" class="color_pick_hidden"
                                  name="{$groupName|escape:'html':'UTF-8'}"
                                  value="{$default_colorpicker|intval}"/>
                            {elseif ($group.group_type == 'radio')}
                              <div class="radio_input_list">
                                {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
                                  <a id="radio_input_{$id_attribute|intval}" href="{$link->getProductLink($product)|escape:'html':'UTF-8'}" class="icon icon-size{if ($group.default == $id_attribute)} selected{/if}">
                                    {$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}
                                  </a>
                                  {if ($group.default == $id_attribute)}
                                    {$default_radio_input = $id_attribute}
                                  {/if}
                                {/foreach}
                              </div>
                              <input type="hidden" class="radio_input_hidden"
                                  name="{$groupName|escape:'html':'UTF-8'}"
                                  value="{$default_radio_input}"/>
                            {/if}
                          </div>
                        </div>
                      {/if}
                    {/foreach}
                  </div>
                  <br>
                {/if}
                <div class="row">
                  {if (!(!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) || !$product->available_for_order || (isset($restricted_country_mode) && $restricted_country_mode) || $PS_CATALOG_MODE)}
                    <div class="col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 product-quantity-control">
                      <div class="option"><b>Ilość:</b>
                        <div class="input-group quantity-control"><span
                              data-field-qty="qty" class="input-group-addon product_quantity_down">−</span>
                          <input name="qty" id="quantity_wanted" type="text"
                              class="form-control"
                              value="{if isset($quantityBackup)}{$quantityBackup|intval}{else}{if $product->minimal_quantity > 1}{$product->minimal_quantity}{else}1{/if}{/if}">
                          <span data-field-qty="qty" class="input-group-addon product_quantity_up">+</span>
                        </div>
                      </div>
                      <div class="clearfix visible-xs"></div>
                      <button class="btn btn-mega btn-lg" name="Submit"
                          type="submit">{if $content_only && (isset($product->customization_required) && $product->customization_required)}{l s='Customize'}{else}{l s='Add to cart'}{/if}</button>
                    </div>
                  {/if}
                  <div class="col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 product-action">
                    {if isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{$HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{/if}
                  </div>
                </div>
              </div>
            </form>
          {/if}
          {if $tonytheme.product_page_tabs_layout == 'accordion'}
            <div class="panel-group accordion-simple" id="product-accordion">
              {if $product->description}
                <div class="panel">
                  <div class="panel-heading">
                    <a data-toggle="collapse" data-parent="#product-accordion"
                      href="#product-description" class="collapsed">
                      <span class="arrow-down icon-arrow-down-4"></span>
                      <span class="arrow-up icon-arrow-up-4"></span> {l s='Description'}
                    </a>
                  </div>
                  <div id="product-description" class="panel-collapse collapse">
                    <div class="panel-body">
                      {$product->description}
                    </div>
                  </div>
                </div>
              {/if}
              {if isset($features) && $features}
                <!-- Data sheet -->
                <div class="panel">
                  <div class="panel-heading">
                    <a data-toggle="collapse" data-parent="#product-accordion"
                      href="#product-data-sheet" class="collapsed">
                      <span class="arrow-down icon-arrow-down-4"></span>
                      <span class="arrow-up icon-arrow-up-4"></span> {l s='Data sheet'}
                    </a>
                  </div>
                  <div id="product-data-sheet" class="panel-collapse collapse">
                    <div class="panel-body">
                      <ul>
                        {foreach from=$features item=feature}
                          <li class="{cycle values="odd,even"}">
                            <span>{$feature.name|escape:'html':'UTF-8'}: </span>
                            {if isset($feature.value)}
                              <span>{$feature.value|escape:'html':'UTF-8'}</span>
                            {/if}
                          </li>
                        {/foreach}
                      </ul>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <!-- /Data sheet -->
              {/if}
              {if isset($HOOK_PRODUCT_TAB) && $HOOK_PRODUCT_TAB}
                <!-- HOOK_PRODUCT_TAB -->
                <div class="panel">
                  <div class="panel-heading">
                    {$HOOK_PRODUCT_TAB}
                  </div>
                  {if isset($HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT) && $HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT}{$HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT}{/if}
                </div>
                <!-- /HOOK_PRODUCT_TAB -->
              {/if}
            </div>
          {/if}
        </div>

        <!-- /Description -->
      </div>
      {if (!(isset($content_only) && $content_only)) && $tonytheme.product_page_right_column && $HOOK_RIGHT_COLUMN_PRODUCT}
        <section class="content-product-right col-sm-12 col-md-3 col-lg-3 module">
          {$HOOK_RIGHT_COLUMN_PRODUCT}
        </section>
      {/if}
    </div>
    <!-- /Product view -->
      {if $tonytheme.product_page_tabs_layout == 'tabs' && ($product->description || (isset($features) && $features) || (isset($HOOK_PRODUCT_TAB) && $HOOK_PRODUCT_TAB))}
      <!-- Product Tabs -->
      <section class="producttab">
        <div class="tabsslider visible-xs">
          <ul class="nav nav-tabs">
            {if $product->description}
              <li class="active">
                <a data-toggle="tab" href="#tab1">{l s='Description'}</a>
              </li>
            {/if}
            {if isset($features) && $features}
              <li><a data-toggle="tab" href="#tab2">{l s='Data sheet'}</a></li>
            {/if}
            {if isset($HOOK_PRODUCT_TAB) && $HOOK_PRODUCT_TAB}
              <!-- HOOK_PRODUCT_TAB -->
              {$HOOK_PRODUCT_TAB}
              <!-- /HOOK_PRODUCT_TAB -->
            {/if}
          </ul>
          <a href="#" class="carousel-prev"></a><a href="#" class="carousel-next"></a>
        </div>
        <div class="tabs-left">
          <ul class="nav nav-tabs hidden-xs">
            {if $product->description}
              <li class="active"><a data-toggle="tab" href="#tab1">{l s='Description'}</a></li>
            {/if}
            {if isset($features) && $features}
              <li><a data-toggle="tab" href="#tab2">{l s='Data sheet'}</a></li>
            {/if}
            {if isset($HOOK_PRODUCT_TAB) && $HOOK_PRODUCT_TAB}
              <!-- HOOK_PRODUCT_TAB -->
              {$HOOK_PRODUCT_TAB}
              <!-- /HOOK_PRODUCT_TAB -->
            {/if}
          </ul>
          <div class="tab-content-outer">
            <div class="tab-content">
              {if $product->description}
                <div id="tab1" class="tab-pane fade active in">
                  {$product->description}
                </div>
              {/if}
              {if isset($features) && $features}
                <div id="tab2" class="tab-pane fade">
                  <ul>
                    {foreach from=$features item=feature}
                      <li class="{cycle values="odd,even"}">
                        <span>{$feature.name|escape:'html':'UTF-8'}: </span>
                        {if isset($feature.value)}
                          <span>{$feature.value|escape:'html':'UTF-8'}</span>
                        {/if}
                      </li>
                    {/foreach}
                  </ul>
                </div>
              {/if}
              {if isset($HOOK_PRODUCT_TAB) && $HOOK_PRODUCT_TAB}
                <!-- HOOK_PRODUCT_TAB -->
                {if isset($HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT) && $HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT}{$HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT}{/if}
                <!-- /HOOK_PRODUCT_TAB -->
              {/if}
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>
      <!-- /Product Tabs -->
    {/if}
    {if !isset($content_only) || !$content_only}
      {if isset($HOOK_PRODUCT_FOOTER) && $HOOK_PRODUCT_FOOTER}{$HOOK_PRODUCT_FOOTER}{/if}
    {/if}
  </section>
  {strip}
    {if isset($smarty.get.ad) && $smarty.get.ad}
      {addJsDefL name=ad}{$base_dir|cat:$smarty.get.ad|escape:'html':'UTF-8'}{/addJsDefL}
    {/if}
    {if isset($smarty.get.adtoken) && $smarty.get.adtoken}
      {addJsDefL name=adtoken}{$smarty.get.adtoken|escape:'html':'UTF-8'}{/addJsDefL}
    {/if}
    {addJsDef allowBuyWhenOutOfStock=$allow_oosp|boolval}
    {addJsDef availableNowValue=$product->available_now|escape:'quotes':'UTF-8'}
    {addJsDef availableLaterValue=$product->available_later|escape:'quotes':'UTF-8'}
    {addJsDef attribute_anchor_separator=$attribute_anchor_separator|escape:'quotes':'UTF-8'}
    {addJsDef attributesCombinations=$attributesCombinations}
    {addJsDef currencySign=$currencySign|html_entity_decode:2:"UTF-8"}
    {addJsDef currencyRate=$currencyRate|floatval}
    {addJsDef currencyFormat=$currencyFormat|intval}
    {addJsDef currencyBlank=$currencyBlank|intval}
    {addJsDef currentDate=$smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S'}
    {if isset($combinations) && $combinations}
      {addJsDef combinations=$combinations}
      {addJsDef combinationsFromController=$combinations}
      {addJsDef displayDiscountPrice=$display_discount_price}
      {addJsDefL name='upToTxt'}{l s='Up to' js=1}{/addJsDefL}
    {/if}
    {if isset($combinationImages) && $combinationImages}
      {addJsDef combinationImages=$combinationImages}
    {/if}
    {addJsDef customizationFields=$customizationFields}
    {addJsDef default_eco_tax=$product->ecotax|floatval}
    {addJsDef displayPrice=$priceDisplay|intval}
    {addJsDef ecotaxTax_rate=$ecotaxTax_rate|floatval}
    {addJsDef group_reduction=$group_reduction}
    {if isset($cover.id_image_only)}
      {addJsDef idDefaultImage=$cover.id_image_only|intval}
    {else}
      {addJsDef idDefaultImage=0}
    {/if}
    {addJsDef img_ps_dir=$img_ps_dir}
    {addJsDef img_prod_dir=$img_prod_dir}
    {addJsDef id_product=$product->id|intval}
    {addJsDef jqZoomEnabled=$jqZoomEnabled|boolval}
    {addJsDef maxQuantityToAllowDisplayOfLastQuantityMessage=$last_qties|intval}
    {addJsDef minimalQuantity=$product->minimal_quantity|intval}
    {addJsDef noTaxForThisProduct=$no_tax|boolval}
    {addJsDef customerGroupWithoutTax=$customer_group_without_tax|boolval}
    {addJsDef oosHookJsCodeFunctions=Array()}
    {addJsDef productHasAttributes=isset($groups)|boolval}
    {addJsDef productPriceTaxExcluded=($product->getPriceWithoutReduct(true)|default:'null' - $product->ecotax)|floatval}
    {addJsDef productBasePriceTaxExcluded=($product->base_price - $product->ecotax)|floatval}
    {addJsDef productBasePriceTaxExcl=($product->base_price|floatval)}
    {addJsDef productReference=$product->reference|escape:'html':'UTF-8'}
    {addJsDef productAvailableForOrder=$product->available_for_order|boolval}
    {addJsDef productPriceWithoutReduction=$productPriceWithoutReduction|floatval}
    {addJsDef productPrice=$productPrice|floatval}
    {addJsDef productUnitPriceRatio=$product->unit_price_ratio|floatval}
    {addJsDef productShowPrice=(!$PS_CATALOG_MODE && $product->show_price)|boolval}
    {addJsDef PS_CATALOG_MODE=$PS_CATALOG_MODE}
    {if $product->specificPrice && $product->specificPrice|@count}
      {addJsDef product_specific_price=$product->specificPrice}
    {else}
      {addJsDef product_specific_price=array()}
    {/if}
    {if $display_qties == 1 && $product->quantity}
      {addJsDef quantityAvailable=$product->quantity}
    {else}
      {addJsDef quantityAvailable=0}
    {/if}
    {addJsDef quantitiesDisplayAllowed=$display_qties|boolval}
    {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction && $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}
      {addJsDef reduction_percent=$product->specificPrice.reduction*100|floatval}
    {else}
      {addJsDef reduction_percent=0}
    {/if}
    {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction && $product->specificPrice.reduction_type == 'amount'}
      {addJsDef reduction_price=$product->specificPrice.reduction|floatval}
    {else}
      {addJsDef reduction_price=0}
    {/if}
    {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.price}
      {addJsDef specific_price=$product->specificPrice.price|floatval}
    {else}
      {addJsDef specific_price=0}
    {/if}
    {addJsDef specific_currency=($product->specificPrice && $product->specificPrice.id_currency)|boolval}
    {addJsDef stock_management=$stock_management|intval}
    {addJsDef taxRate=$tax_rate|floatval}
    {addJsDefL name=doesntExist}{l s='This combination does not exist for this product. Please select another combination.' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name=doesntExistNoMore}{l s='This product is no longer in stock' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name=doesntExistNoMoreBut}{l s='with those attributes but is available with others.' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name=fieldRequired}{l s='Please fill in all the required fields before saving your customization.' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name=uploading_in_progress}{l s='Uploading in progress, please be patient.' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name='product_fileDefaultHtml'}{l s='No file selected' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name='product_fileButtonHtml'}{l s='Choose File' js=1}{/addJsDefL}
  {/strip}
{/if}

Link to comment
Share on other sites

ok, dodałem warunek
 

<!-- Product view -->
<p>{$product->available_now}</p>

w opcji produktu w zakładce ilości mam tak:

post-866127-0-62047800-1456214295_thumb.jpg

i efekt jest taki, że na karcie produktu w sklepie w trybie katalog mam możliwość dodania produktu do koszyka, ale nie ma wyświetlanego tekstu o dostępności, który ustawiłem w admin>produkty> zakładka ilości.
generalnie nie chodziło mi opcje możliwości dodania do koszyka w trybie katalog tylko o sztywny tekst o dostępności. 

post-866127-0-57177700-1456214294_thumb.jpg

jeszcze mam jedno pytanie. jak ustawić aby opis był zawsze rozwinięty?
 

Edited by ArturRother (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

ok, wyczyszczenie pamięci podręcznej pomogło. Dzieki wielkie. Jestem winny flaszkę :) 

Ustawienia dotyczace smarty mam zaznaczone Kompilacja szablonu > nigdy nie kompiluj ponownie plików szablonu. Czy tak ma zostac?

I jeszcze pytanko odnośnie zawsze rozwinietego opisu na karcie produktu. Co zmeinic, aby opis był zawsze rozwinięty?

Link to comment
Share on other sites

jeszcze jedna rzecz mi przyszła na myśl. Przepraszam, jeśli nadużywam Twojej wiedzy.

Czy można dodać tekst na zdjęcie produktu, który wyświetla się po najechaniu na zdjęcie na stronie głównej? teraz tam jest opcja szybki podgląd i to chciałbym zostawić. Chciałbym dodać krótki tekst informacyjny. 
Próbowałem cały kod skopiowac i wkleić ponownie w product-list.tpl, ale nie ma rezultatów. ( pamieć podręczna wyczyszczona :) )
z góry dzięki za wskazówki

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...