Jump to content

Updating Your Forums


Sylvain CM
 Share

Recommended Posts

Hi,

 

First of all, feel free to translate me… in fact, that’s what I’m asking you to do today :)

 

I’ve been working on a new forum structure for all PrestaShop Communities. You can see the results in Deutsch and Italian sections for now. This structure will allow I hope better conversations and community help.

 

The only thing left to do is translate this structure: I will then update your section.

 

Ready? Go! And thank you for the translation!

 

Sylvain

 

 

 

# General Forum

## This section covers general questions that can’t fit any other forum.

 

# Community support and help

## All questions and answers about installing, upgrading, configuring or using PrestaShop. Ask the community for help!

 

# PrestaShop Merchants

## All things to boost your sales, showcase your work, or even find a freelancer.

 

# PrestaShop Developers

## Technical discussions about PrestaShop development of module and themes.

 

# Free modules and templates

 

> When presenting your module or theme, we advise you to attach it directly to your post.

> The alternative is any other link as soon as it is pointing to your module or theme and you are an active contributor of the community (at least 100 posts in the forums).

> Everything else, especially misleading links or links to a marketplace home page, will be taken down.

> Remember: this forum is not an advertisng hub, so take the time to also provide community support!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hello Sylvain,

 

here is translation in slovak language.

 

# General Forum
## This section covers general questions that can’t fit any other forum.

[slovak]
# Všeobecná diskusia
## Miesto určené pre všeobecné otázky, ktoré nie je možné zaradiť do iných častí fóra.


# Community support and help
## All questions and answers about installing, upgrading, configuring or using PrestaShop. Ask the community for help!

[slovak]
# Podpora a pomoc komunity
## Otázky a odpovede ohľadne inštalácie, inovácie, nastavenia a používania PrestaShopu. Požiadajte komunitu o pomoc!


# PrestaShop Merchants
## All things to boost your sales, showcase your work, or even find a freelancer.

[slovak]
# PrestaShop obchodníci
## Rady a tipy pre zlepšenie výsledkov predaja, ukážte vaše projekty, alebo si nájdite vývojára vášho e-shopu.


# PrestaShop Developers
## Technical discussions about PrestaShop development of module and themes.

[slovak]
# PrestaShop vývojári
## Technické diskusie o vývoji modulov a šablón pre PrestaShop.


# Free modules and templates

[slovak]
# Bezplatné moduly a šablóny

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Can you translate the Free modules and templates rules too?

 

> When presenting your module or theme, we advise you to attach it directly to your post.

> The alternative is any other link as soon as it is pointing to your module or theme and you are an active contributor of the community (at least 100 posts in the forums).

> Everything else, especially misleading links or links to a marketplace home page, will be taken down.

> Remember: this forum is not an advertisng hub, so take the time to also provide community support!

 
Thanks,

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • 3 weeks later...

 

> When presenting your module or theme, we advise you to attach it directly to your post.

> The alternative is any other link as soon as it is pointing to your module or theme and you are an active contributor of the community (at least 100 posts in the forums).

> Everything else, especially misleading links or links to a marketplace home page, will be taken down.

> Remember: this forum is not an advertisng hub, so take the time to also provide community support!

 

Ak prezentujete váš produkt (šablónu alebo modul), odporúčame, aby ste ho pripojili k stiahnutiu priamo do vášho príspevku.

 

Externý odkaz smerujúci na modul alebo šablónu môžete vložiť iba ak ste aktívnym prispievateľom komunity, teda máte vo fóre viac ako 100 príspevkov.

 

Všetky ostatné odkazy, ako sú nefunkčné odkazy, odkazy smerujúce na stránky so všeobecným obsahom a predajné stránky, budú odstránené.

 

Upozornenie: toto fórum neslúži ako propagačný a reklamný kanál, takže poskytnite komunite aj pomoc a podporu vašich modulov či šablón.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More