Jump to content

Updating Your Forums


Sylvain CM

Recommended Posts

Hi,

 

First of all, feel free to translate me… in fact, that’s what I’m asking you to do today :)

 

I’ve been working on a new forum structure for all PrestaShop Communities. You can see the results in Deutsch and Italian sections for now. This structure will allow I hope better conversations and community help.

 

The only thing left to do is translate this structure: I will then update your section.

 

Ready? Go! And thank you for the translation!

 

Sylvain

 

 

 

# General Forum

## This section covers general questions that can’t fit any other forum.

 

# Community support and help

## All questions and answers about installing, upgrading, configuring or using PrestaShop. Ask the community for help!

 

# PrestaShop Merchants

## All things to boost your sales, showcase your work, or even find a freelancer.

 

# PrestaShop Developers

## Technical discussions about PrestaShop development of module and themes.

 

# Free modules and templates

 

> When presenting your module or theme, we advise you to attach it directly to your post.

> The alternative is any other link as soon as it is pointing to your module or theme and you are an active contributor of the community (at least 100 posts in the forums).

> Everything else, especially misleading links or links to a marketplace home page, will be taken down.

> Remember: this forum is not an advertisng hub, so take the time to also provide community support!

 
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Her it is in Swedish!

 

Hej,

 

Först av allt, välkommen att översätta mig ... i själva verket, det är vad jag ber dig att göra idag :)

 

Jag har jobbat på en ny forum struktur för alla PrestaShop gemenskaperna. Du kan se resultatet i Tyska och italienska avsnittet nu. Denna struktur gör att jag hoppas på bättre samtal och gemensam hjälp.

 

Det enda som återstår att göra är att översätta denna struktur: Jag kommer då att uppdatera din sektion.

 

Redo? Gå! Och tack för översättningen!

 

Sylvain

 

 

 

# Generellt Forum

## I det här avsnittet omfattar allmänna frågor som inte kan passa något annat forum.

 

# EU-stöd och hjälp

## Alla frågor och svar om installation, uppgradering, konfigurering eller användande av PrestaShop. Be forumet om hjälp!

 

# PrestaShop Handlare

## Allt för att öka din försäljning, visa upp ditt arbete, eller att hitta en frilansare.

 

# PrestaShop utvecklare

## Tekniska diskussioner om PrestaShop utveckling av moduler och teman.

 

# Fria moduler och mallar

 

> När du vill presentera din modul eller tema, rekommenderar vi att du kopplar den direkt till ditt inlägg.

> Alternativet är någon annan länk så snart det pekar på din modul eller tema och du är en aktiv bidragsgivare på forumet (minst 100 inlägg i forumen).

> Allt Annat, särskilt vilseledande länkar eller länkar till en marknadsplats hemsida, kommer att tas ner.

 

> Kom ihåg: detta forum är inte en reklamsida, så ta dig tid att också ge ditt stöd här på forumet!

 

Hälsningar

MacRoy

Edited by MacRoy (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

# Generellt Forum

## Det här avsnittet omfattar allmänna frågor som inte passar i något annat forum.

 

# Support och hjälp

## Alla frågor och svar om installation, uppgradering, konfigurering eller användande av PrestaShop. Be forumet om hjälp!

 

# PrestaShop Handlare

## Allt för att öka din försäljning, visa upp ditt arbete, eller att hitta en frilansare.

 

# PrestaShop utvecklare

## Tekniska diskussioner om PrestaShop utveckling av moduler och teman.

 

# Gratis moduler och teman

 

> När du vill presentera din modul eller tema, rekommenderar vi att du kopplar den direkt till ditt inlägg.

> Alternativet är em länk, så länge det pekar på din modul eller ditt tema och du är en aktiv medlem på forumet (minst 100 inlägg i forumen).

> Övrigt, särskilt vilseledande länkar eller länkar till en marknadsplats, kommer att tas bort.

 

> Kom ihåg: detta forum är inte en reklamsida, så ta dig tid att också ge ditt stöd här på forumet!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...