Jump to content

polecane produkty - nakładające się litery


Recommended Posts

Mam problem z modułem polecanych produktów na stronie głównej. Jak w temacie, nakładają się wyrazy. problem wystąpił po aktualizacji z 1.5.6.0 na 1.5.6.1 
Nie bardzo wiem co mam zmienić, żeby to poprawić
adres sklepu: lalu.sklep.pl
mój plik homefeatured.tpl wygląda tak:

<!-- MODULE Home Featured Products -->
<div id="featured-products_block_center" class="block products_block clearfix">
	<h4 class="title_block">{l s='Featured products' mod='homefeatured'}</h4>
	{if isset($products) AND $products}
		<div class="block_content">
			{assign var='liHeight' value=250}
			{assign var='nbItemsPerLine' value=4}
			{assign var='nbLi' value=$products|@count}
			{math equation="nbLi/nbItemsPerLine" nbLi=$nbLi nbItemsPerLine=$nbItemsPerLine assign=nbLines}
			{math equation="nbLines*liHeight" nbLines=$nbLines|ceil liHeight=$liHeight assign=ulHeight}
			<ul style="height:{$ulHeight}px;">
			{foreach from=$products item=product name=homeFeaturedProducts}
				{math equation="(total%perLine)" total=$smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total perLine=$nbItemsPerLine assign=totModulo}
				{if $totModulo == 0}{assign var='totModulo' value=$nbItemsPerLine}{/if}
				<li class="ajax_block_product {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.first}first_item{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.last}last_item{else}item{/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 0}last_item_of_line{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 1} {/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration > ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total - $totModulo)}last_line{/if}">
					<a href="{$product.link|escape:'html'}" title="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}" class="product_image"><img src="{$link->getImageLink($product.link_rewrite, $product.id_image, 'home_default')|escape:'html'}" height="{$homeSize.height}" width="{$homeSize.width}" alt="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}" />{if isset($product.new) && $product.new == 1}<span class="new">{l s='New' mod='homefeatured'}</span>{/if}</a>
					<h5 class="s_title_block"><a href="{$product.link|escape:'html'}" title="{$product.name|truncate:50:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$product.name|truncate:35:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a></h5>
					<div class="product_desc"><a href="{$product.link|escape:'html'}" title="{l s='More' mod='homefeatured'}">{$product.description_short|strip_tags|truncate:65:'...'}</a></div>
					<div>
						<a class="lnk_more" href="{$product.link|escape:'html'}" title="{l s='View' mod='homefeatured'}">{l s='View' mod='homefeatured'}</a>
						{if $product.show_price AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE}<p class="price_container"><span class="price">{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}</span></p>{else}<div style="height:21px;"></div>{/if}
						
						{if ($product.id_product_attribute == 0 OR (isset($add_prod_display) AND ($add_prod_display == 1))) AND $product.available_for_order AND !isset($restricted_country_mode) AND $product.minimal_quantity == 1 AND $product.customizable != 2 AND !$PS_CATALOG_MODE}
							{if ($product.quantity > 0 OR $product.allow_oosp)}
							<a class="exclusive ajax_add_to_cart_button" rel="ajax_id_product_{$product.id_product}" href="{$link->getPageLink('cart')|escape:'html'}?qty=1&id_product={$product.id_product}&token={$static_token}&add" title="{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</a>
							{else}
							<span class="exclusive">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</span>
							{/if}
						{else}
							<div style="height:23px;"></div>
						{/if}
					</div>
				</li>
			{/foreach}
			</ul>
		</div>
	{else}
		<p>{l s='No featured products' mod='homefeatured'}</p>
	{/if}
</div>
<!-- /MODULE Home Featured Products -->

 

Link to comment
Share on other sites

przed:

xciKWc8.png

 

po:

wyVQEww.png

 

 

to co w tym przypadku trzeba zrobić to zwiększyć wysokość pola z nazwą produktu

tj. w pliku http://lalu.sklep.pl/modules/homefeatured/homefeatured.css linia 8

 

height z 30 na 45px w:

#featured-products_block_center .s_title_block, #featured-products_block_center h5 {
padding-top: 5px;
height: 45px;
font-size: 12px;
color: #222;
padding-bottom: 0;
font-weight: bold;
} 
Link to comment
Share on other sites

ok, właśnie sobie poradziłem. ta linijka:

#featured-products_block_center .product_desc {height:55px;}

wartość height z 45 na 55 oraz żeby nie nachodziły wiersze:

#featured-products_block_center li {
	margin-right:10px;
	padding:10px 0;
	width:126px;
	height:260px

wartość height z 240 na 260

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...