Jump to content

<solved> Poszerzenie listy produktów


Recommended Posts

Słuchajcie mam kolejne pytania...

Zamieniłem wyświetlanie produktów w kategoriach na tabelkę zamiast wierszy.Wszystko działa - tylko wyświetla mi 3 produkty w linii i tutaj pytania :

 

Chcąc dodać w linii więcej produktów musiałbym pousuwać w <ul id="product_list" class="grid"> pomiędzy jednym a drugim <div class="center_block"> (w sumie to na końcu każdego z nich) ten ciąg 

              żeby usunąć odstępy-co spowodowałoby wyświetlanie każdego produktu bezpośrednio obok drugiego (bo ustawienia marginesu do tego nie znalazłem nigdzie chyba że gdzieś jest-a ja zielony nie wiem).
 
Czy wiecie jak to zrobić?? (edytowanie każdego produktu z osobna zajęłoby mi wieki).
 
I druga sprawa:
Na tej samej stronie usunąłem moduł "najczęściej kupowane" co daje mi trochę przestrzeni w miejscu "right block".Chciałbym tym samym tylko i wyłącznie na tej stronie poszerzyć "center block" z 535px do 730px i zmieścić jeszcze więcej tych produktów obok siebie...
Problem w tym,że poszerzenie permanentne na każdą stronę nie stanowi dla mnie problemu,tak poszerzenie tylko dla wyświetlanych produktów w kategoriach jest czarną magią.
 
Czy mogę liczyć na waszą pomoc w tym temacie??
 
Pozdr
Edited by arkadiusz.jurczyk (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ad. "1 sprawa" - proszę o zamieszczenie linku do sklepu - postępu prac będzie łatwiej domyślić się w czym problem.

 

ad. "2 sprawa" - rozumiem, że na stronie kategorii w prawej kolumnie nie znajdują się już żadne bloki (po usunięciu również bloku "najczęściej kupowane") ?

Jeśli tak to można dodać bądź edytować w pliku global.css:

#category #center_column {width:730px}

Zmiana szerokości prawej kolumny:

#category #right_column {width:100px}

Wyłączenie wyświetlania prawej kolumny na stronie kategorii:

#category #right_column {display:none}

rozumiem, że kwestia dotyczy wyświetlania produktów kategorii na całą szerokość (przykład: tutaj) ekranu bądź na większą szerokość

Share this post


Link to post
Share on other sites

ad. "1 sprawa" - proszę o zamieszczenie linku do sklepu - postępu prac będzie łatwiej domyślić się w czym problem.

 

ad. "2 sprawa" - rozumiem, że na stronie kategorii w prawej kolumnie nie znajdują się już żadne bloki (po usunięciu również bloku "najczęściej kupowane") ?

Jeśli tak to można dodać bądź edytować w pliku global.css:

#category #center_column {width:730px}

Zmiana szerokości prawej kolumny:

#category #right_column {width:100px}

Wyłączenie wyświetlania prawej kolumny na stronie kategorii:

#category #right_column {display:none}

rozumiem, że kwestia dotyczy wyświetlania produktów kategorii na całą szerokość (przykład: tutaj) ekranu bądź na większą szerokość

Chciałem skorzystać z podpowiedzi 1 i 3 ale niestety nie widze tego w global.css a adres strony to zone69.pl Jeśli możez mi coś więcej podpowiedzieć będę wdzięczny.

Share this post


Link to post
Share on other sites

tak tak tylko strony z produktami ;) i już sprawdzam;

Dzięki.

niestety nie działa

Szerokość owszem się zmieniła,ale nie tylko na stronie kategorii ale i home i innych,a jeśli chodzi o usunięcie prawej kolumny w kroku 2 nie mam jak bo w pliku header.tpl nie ma kodu right_column...

Share this post


Link to post
Share on other sites

niestety nie działa

Szerokość owszem się zmieniła,ale nie tylko na stronie kategorii ale i home i innych,a jeśli chodzi o usunięcie prawej kolumny w kroku 2 nie mam jak bo w pliku header.tpl nie ma kodu right_column...

ok zadziałało ;)

 

Tylko ta kwestia z pierwszego pytania...jak zrobić mniejsze odstępy pomiędzy produktami?? (pozbycie się tego ciągu na końcu kodu            &nbsp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

co do odstępów, są one związane z tymi znakami  

 

możesz pokazać treść pliku product-list.tpl ?

{literal}
    <script>
        $(document).ready(function(){
            $(".dropshadowclass").mouseover(function (){
              $(this).find(".poverlay").css('visibility','visible');
            });
            $(".dropshadowclass").mouseout(function (){
              $(this).find(".poverlay").css('visibility','hidden');
            });
        });
    </script>
{/literal}
             
{if isset($products)}
    <!-- Products list -->
    <ul id="product_list" class="grid">
    {foreach from=$products item=product name=products}
        <li class="dropshadowclass ajax_block_product {if $smarty.foreach.products.first}first_item{elseif $smarty.foreach.products.last}last_item{/if} {if $smarty.foreach.products.index % 2}alternate_item{else}item{/if} clearfix">
            <div class="center_block">
                <a href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" class="product_img_link" title="{$product.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}">
                    <img src="{$link->getImageLink($product.link_rewrite, $product.id_image, 'home_default')|escape:'html'}" alt="{$product.legend|escape:'htmlall':'UTF-8'}" {if isset($homeSize)} width="{$homeSize.width}" height="{$homeSize.height}"{/if} />
                        {if isset($product.new) && $product.new == 1}<span class="new">{l s='New'}</span>{/if}
                        {if isset($product.on_sale) && $product.on_sale && isset($product.show_price) && $product.show_price && !$PS_CATALOG_MODE}<span class="on_sale">{l s='On sale!'}</span>
                        {elseif isset($product.reduction) && $product.reduction && isset($product.show_price) && $product.show_price && !$PS_CATALOG_MODE}<span class="discount">{l s='Reduced price!'}</span>{/if}
                        {if (!$PS_CATALOG_MODE AND ((isset($product.show_price) && $product.show_price) || (isset($product.available_for_order) && $product.available_for_order)))}
                        {if isset($product.online_only) && $product.online_only}<span class="online_only">{l s='Online only'}</span>{/if}
                        {/if}
                </a>
                    <h3>{if isset($product.pack_quantity) && $product.pack_quantity}{$product.pack_quantity|intval|cat:' x '}{/if}<a href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{$product.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$product.name|truncate:35:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a></h3>
                    <p class="product_desc"><a href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{$product.description_short|strip_tags:'UTF-8'|truncate:360:'...'}" >{$product.description_short|strip_tags:'UTF-8'|truncate:360:'...'}</a></p>
                    <div class="content_price">
                        {if isset($product.show_price) && $product.show_price && !isset($restricted_country_mode)}<span class="price" style="display: center;">{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}</span><br />{/if}
                        {if isset($product.available_for_order) && $product.available_for_order && !isset($restricted_country_mode)}<span class="availability">{if ($product.allow_oosp || $product.quantity > 0)}{l s='Available'}{elseif (isset($product.quantity_all_versions) && $product.quantity_all_versions > 0)}{l s='Product available with different options'}{else}{l s='Out of stock'}{/if}</span>{/if}
                    </div>
                     
            </div>
            <div class="poverlay">
                <div class="right_block">
                        {if isset($comparator_max_item) && $comparator_max_item}
                            <p class="compare">
                                <input type="checkbox" class="comparator" id="comparator_item_{$product.id_product}" value="comparator_item_{$product.id_product}" {if isset($compareProducts) && in_array($product.id_product, $compareProducts)}checked="checked"{/if} autocomplete="off"/> 
                                <label for="comparator_item_{$product.id_product}">{l s='Select to compare'}</label>
                            </p>
                        {/if}           
                    {if ($product.id_product_attribute == 0 || (isset($add_prod_display) && ($add_prod_display == 1))) && $product.available_for_order && !isset($restricted_country_mode) && $product.minimal_quantity <= 1 && $product.customizable != 2 && !$PS_CATALOG_MODE}
                        {if ($product.allow_oosp || $product.quantity > 0)}
                            {if isset($static_token)}
                                <a class="cartbutton button ajax_add_to_cart_button exclusive" rel="ajax_id_product_{$product.id_product|intval}" href="{$link->getPageLink('cart',false, NULL, "add=1&id_product={$product.id_product|intval}&token={$static_token}", false)|escape:'html'}" title="{l s='Add to cart'}"><span></span>{l s='Add to cart'}</a>
                            {else}
                                <a class="cartbutton button ajax_add_to_cart_button exclusive" rel="ajax_id_product_{$product.id_product|intval}" href="{$link->getPageLink('cart',false, NULL, "add=1&id_product={$product.id_product|intval}", false)|escape:'html'}" title="{l s='Add to cart'}"><span></span>{l s='Add to cart'}</a>
                            {/if}                       
                        {else}
                            <span class="cartbutton exclusive"><span></span>{l s='Add to cart'}</span>
                        {/if}
                    {/if}
                    <div class="viewbutton">
                    <a class="button" href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{l s='View'}">{l s='View'}</a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </li>
    {/foreach}
    </ul>
    <!-- /Products list -->
{/if}

Share this post


Link to post
Share on other sites

wydaje się być ok, ale coś nawstawiało Ci tych "twardych" spacji, spróbuj z tym:

{literal}
<script>
$(document).ready(function(){
$(".dropshadowclass").mouseover(function (){
$(this).find(".poverlay").css('visibility','visible');
});
$(".dropshadowclass").mouseout(function (){
$(this).find(".poverlay").css('visibility','hidden');
});
});
</script>
{/literal}
 {if isset($products)}
<!-- Products list -->
<ul id="product_list" class="grid">
{foreach from=$products item=product name=products}
<li class="dropshadowclass ajax_block_product {if $smarty.foreach.products.first}first_item{elseif $smarty.foreach.products.last}last_item{/if} {if $smarty.foreach.products.index % 2}alternate_item{else}item{/if} clearfix">
<div class="center_block">
<a href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" class="product_img_link" title="{$product.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}">
<img src="{$link->getImageLink($product.link_rewrite, $product.id_image, 'home_default')|escape:'html'}" alt="{$product.legend|escape:'htmlall':'UTF-8'}" {if isset($homeSize)} width="{$homeSize.width}" height="{$homeSize.height}"{/if} />
{if isset($product.new) && $product.new == 1}<span class="new">{l s='New'}</span>{/if}
{if isset($product.on_sale) && $product.on_sale && isset($product.show_price) && $product.show_price && !$PS_CATALOG_MODE}<span class="on_sale">{l s='On sale!'}</span>
{elseif isset($product.reduction) && $product.reduction && isset($product.show_price) && $product.show_price && !$PS_CATALOG_MODE}<span class="discount">{l s='Reduced price!'}</span>{/if}
{if (!$PS_CATALOG_MODE AND ((isset($product.show_price) && $product.show_price) || (isset($product.available_for_order) && $product.available_for_order)))}
{if isset($product.online_only) && $product.online_only}<span class="online_only">{l s='Online only'}</span>{/if}
{/if}
</a>
<h3>{if isset($product.pack_quantity) && $product.pack_quantity}{$product.pack_quantity|intval|cat:' x '}{/if}<a href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{$product.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$product.name|truncate:35:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a></h3>
<p class="product_desc"><a href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{$product.description_short|strip_tags:'UTF-8'|truncate:360:'...'}" >{$product.description_short|strip_tags:'UTF-8'|truncate:360:'...'}</a></p>
<div class="content_price">
{if isset($product.show_price) && $product.show_price && !isset($restricted_country_mode)}<span class="price" style="display: center;">{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}</span><br />{/if}
{if isset($product.available_for_order) && $product.available_for_order && !isset($restricted_country_mode)}<span class="availability">{if ($product.allow_oosp || $product.quantity > 0)}{l s='Available'}{elseif (isset($product.quantity_all_versions) && $product.quantity_all_versions > 0)}{l s='Product available with different options'}{else}{l s='Out of stock'}{/if}</span>{/if}
</div>
</div>
<div class="poverlay">
<div class="right_block">
{if isset($comparator_max_item) && $comparator_max_item}
<p class="compare">
<input type="checkbox" class="comparator" id="comparator_item_{$product.id_product}" value="comparator_item_{$product.id_product}" {if isset($compareProducts) && in_array($product.id_product, $compareProducts)}checked="checked"{/if} autocomplete="off"/> 
<label for="comparator_item_{$product.id_product}">{l s='Select to compare'}</label>
</p>
{/if} 
{if ($product.id_product_attribute == 0 || (isset($add_prod_display) && ($add_prod_display == 1))) && $product.available_for_order && !isset($restricted_country_mode) && $product.minimal_quantity <= 1 && $product.customizable != 2 && !$PS_CATALOG_MODE}
{if ($product.allow_oosp || $product.quantity > 0)}
{if isset($static_token)}
<a class="cartbutton button ajax_add_to_cart_button exclusive" rel="ajax_id_product_{$product.id_product|intval}" href="{$link->getPageLink('cart',false, NULL, "add=1&id_product={$product.id_product|intval}&token={$static_token}", false)|escape:'html'}" title="{l s='Add to cart'}"><span></span>{l s='Add to cart'}</a>
{else}
<a class="cartbutton button ajax_add_to_cart_button exclusive" rel="ajax_id_product_{$product.id_product|intval}" href="{$link->getPageLink('cart',false, NULL, "add=1&id_product={$product.id_product|intval}", false)|escape:'html'}" title="{l s='Add to cart'}"><span></span>{l s='Add to cart'}</a>
{/if} 
{else}
<span class="cartbutton exclusive"><span></span>{l s='Add to cart'}</span>
{/if}
{/if}
<div class="viewbutton">
<a class="button" href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{l s='View'}">{l s='View'}</a>
</div>
</div>
</div>
</li>
{/foreach}
</ul>
<!-- /Products list -->
{/if}

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

wydaje się być ok, ale coś nawstawiało Ci tych "twardych" spacji, spróbuj z tym:

{literal}
<script>
$(document).ready(function(){
$(".dropshadowclass").mouseover(function (){
$(this).find(".poverlay").css('visibility','visible');
});
$(".dropshadowclass").mouseout(function (){
$(this).find(".poverlay").css('visibility','hidden');
});
});
</script>
{/literal}
 {if isset($products)}
<!-- Products list -->
<ul id="product_list" class="grid">
{foreach from=$products item=product name=products}
<li class="dropshadowclass ajax_block_product {if $smarty.foreach.products.first}first_item{elseif $smarty.foreach.products.last}last_item{/if} {if $smarty.foreach.products.index % 2}alternate_item{else}item{/if} clearfix">
<div class="center_block">
<a href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" class="product_img_link" title="{$product.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}">
<img src="{$link->getImageLink($product.link_rewrite, $product.id_image, 'home_default')|escape:'html'}" alt="{$product.legend|escape:'htmlall':'UTF-8'}" {if isset($homeSize)} width="{$homeSize.width}" height="{$homeSize.height}"{/if} />
{if isset($product.new) && $product.new == 1}<span class="new">{l s='New'}</span>{/if}
{if isset($product.on_sale) && $product.on_sale && isset($product.show_price) && $product.show_price && !$PS_CATALOG_MODE}<span class="on_sale">{l s='On sale!'}</span>
{elseif isset($product.reduction) && $product.reduction && isset($product.show_price) && $product.show_price && !$PS_CATALOG_MODE}<span class="discount">{l s='Reduced price!'}</span>{/if}
{if (!$PS_CATALOG_MODE AND ((isset($product.show_price) && $product.show_price) || (isset($product.available_for_order) && $product.available_for_order)))}
{if isset($product.online_only) && $product.online_only}<span class="online_only">{l s='Online only'}</span>{/if}
{/if}
</a>
<h3>{if isset($product.pack_quantity) && $product.pack_quantity}{$product.pack_quantity|intval|cat:' x '}{/if}<a href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{$product.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$product.name|truncate:35:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a></h3>
<p class="product_desc"><a href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{$product.description_short|strip_tags:'UTF-8'|truncate:360:'...'}" >{$product.description_short|strip_tags:'UTF-8'|truncate:360:'...'}</a></p>
<div class="content_price">
{if isset($product.show_price) && $product.show_price && !isset($restricted_country_mode)}<span class="price" style="display: center;">{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}</span><br />{/if}
{if isset($product.available_for_order) && $product.available_for_order && !isset($restricted_country_mode)}<span class="availability">{if ($product.allow_oosp || $product.quantity > 0)}{l s='Available'}{elseif (isset($product.quantity_all_versions) && $product.quantity_all_versions > 0)}{l s='Product available with different options'}{else}{l s='Out of stock'}{/if}</span>{/if}
</div>
</div>
<div class="poverlay">
<div class="right_block">
{if isset($comparator_max_item) && $comparator_max_item}
<p class="compare">
<input type="checkbox" class="comparator" id="comparator_item_{$product.id_product}" value="comparator_item_{$product.id_product}" {if isset($compareProducts) && in_array($product.id_product, $compareProducts)}checked="checked"{/if} autocomplete="off"/> 
<label for="comparator_item_{$product.id_product}">{l s='Select to compare'}</label>
</p>
{/if} 
{if ($product.id_product_attribute == 0 || (isset($add_prod_display) && ($add_prod_display == 1))) && $product.available_for_order && !isset($restricted_country_mode) && $product.minimal_quantity <= 1 && $product.customizable != 2 && !$PS_CATALOG_MODE}
{if ($product.allow_oosp || $product.quantity > 0)}
{if isset($static_token)}
<a class="cartbutton button ajax_add_to_cart_button exclusive" rel="ajax_id_product_{$product.id_product|intval}" href="{$link->getPageLink('cart',false, NULL, "add=1&id_product={$product.id_product|intval}&token={$static_token}", false)|escape:'html'}" title="{l s='Add to cart'}"><span></span>{l s='Add to cart'}</a>
{else}
<a class="cartbutton button ajax_add_to_cart_button exclusive" rel="ajax_id_product_{$product.id_product|intval}" href="{$link->getPageLink('cart',false, NULL, "add=1&id_product={$product.id_product|intval}", false)|escape:'html'}" title="{l s='Add to cart'}"><span></span>{l s='Add to cart'}</a>
{/if} 
{else}
<span class="cartbutton exclusive"><span></span>{l s='Add to cart'}</span>
{/if}
{/if}
<div class="viewbutton">
<a class="button" href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{l s='View'}">{l s='View'}</a>
</div>
</div>
</div>
</li>
{/foreach}
</ul>
<!-- /Products list -->
{/if}

Mistrzostwo świata.

Bardzo dziękuję.

 

Działa tak jak chciałem ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More