Jump to content
Bryan Lee

Tổng hợp các Module của Prestashop - Module List’s Prestashop

Recommended Posts

Mục đích giúp cho mọi người tiếp cận nhanh nhất, tìm hiểu và sử dụng tất cả các module của Prestashop. Mình sẽ thường xuyên cập nhật để các bạn tiện theo dõi, hãy sử dụng phiên bản mới nhất. Nguồn có thể không phải là tiếng Việt, nếu gặp trở ngại, bạn hãy dùng [u]www.translate.google.com[/u]
Bạn nào dùng thành công trên website của mình, PM cho mình mình sẽ link vào DEMO nhé.
Có những module hay chức năng đã được tích hợp vào phiên bản mới nhất của bạn (trong BO/modules), bạn hãy install hết để thử trước. Khi cần những module mà Prestashop không có (hoặc đang/chưa phát triển đến), hy vọng topic này sẽ giúp bạn, có thể các module hay function ở đây chưa thật hoàn thiện, vậy bạn hãy cùng nhau xây dựng cho hoàn thiện hơn nhé. Hân hạnh được bắt bàn tay phục vụ của các bạn.

Xin vui lòng đừng Post bất kỳ câu hỏi nào ở chủ đề này. Bạn có bất kỳ câu hỏi, khó khăn hay thắc mắc nào hãy vào [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/18474/ting_vit/chia_s_cch_s_dng_va_cu_hnh_trong_ch__tng_hp_cc_module_ca_prestashop__module_lists_prestashop/]ĐÂY[/url].

Share this post


Link to post
Share on other sites
Các module và function chờ phân loại, các bạn thấy nên phân loại như thế nào hợp lý, vui lòng PM cho mình nhé. Tks
1.[url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/6006/]Block_Tag_List[/url]
2.[url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/8424/modules/module_to_export_orders]Module to export orders[/url]
3.[url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/16528/modules/module_message_pop_up__04082009_update]Module_message_pop_up[/url]
4.[url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/14403/modules/random_products_in_newproducts_block]Random products in new-products block[/url]
5.[url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/17846/modules/poll_system_module]poll_system_module[/url]
6.[url=http://www.medea.co.uk/dev/]MULTI_SHOP_MODULE[/url] [url=http://www.zen-cart.com/forum/showthread.php?t=63997]forum[/url]
7.[url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/5892/general_discussion/install_two_shops_on_one_site_in_subdomains]How_to_install_two_shops_on_one_site_in_subdomains[/url]
8.[url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/3684/modules/offline_credit_card_module_current_v2_dot_0_dot_5]offline_credit_card_module_current_v2_dot_0_dot_5[/url]
9. [url=http://www.webxadmin.net/osc2ps/]How to config 2 ps shop[/url]
10.[url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/1098/general_discussion/solved_how_to_change_shipping_cost_when_you_order_multiple_items]how_to_change_shipping_cost_when_you_order_multiple_items[/url]
11.
12. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/14918/modules/info_block_module]info_block_module[/url]
13. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/13509/#61474]block_brackcum[/url]
14. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/11212/modules/module_installation__hook]module_installation_hook[/url]
15. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/10915/modules/additional_question_module]additional_question_module[/url]
16. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/11123/modules/creation_of_new_fields_in_the_contact_form]How_to_creation_of_new_fields_in_the_contact_form[/url]
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Các trang web Hướng dẫn, demo và hỗ trợ lập trình

1. [url=http://phpcodevn.com/home/ngon-ngu-php.html]Phpcodevn.com[/url]

2. [url=http://www.sourcedemo.net/]Sourcedemo.net[/url]

3. [url=http://neuroticweb.com/recursos/css-rounded-box/]Css-rounded-box[/url]

4.

Các trang web Hướng dẫn, demo và hỗ trợ lập trình cho Prestashop:

1. [url=http://marghoobsuleman.com/blogs/prestashop-modules]Prestashop-modules[/url]

http://marghoobsuleman.com/prestashop-modules/list-of-prestashop-modules

2. http://www.prestamodules.com/prestashop/index.php

3. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/15784/modules/small_list_of_modules]Small_list_of_modules[/url]

4. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/12539/developpement_et_modules/ptites_listes_de_modules/]Ptites_listes_de_modules[/url]

5. [url=http://www.siteground.com/tutorials/prestashop/prestashop_products.htm]Siteground.com[/url]

6. [url=http://www.kenh360.com/cntt/prestashop.html]kenh360.com[/url]

Các trang web 100 Powered_by_prestashop:
[url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/1782/ebusinesses_using_prestashop/100_powered_by_prestashop_] 100 Powered_by_prestashop[/url][url=http://cooltext.com/]cooltext.com[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chủ đề: Adv & Banner & Logo

1. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/16082/modules/module_slideshow_in_home_page__update_090409]Cross_Slide[/url]

2. [url=http://www.goldenfoxi.com.ar/slide/]Slide[/url]

3. [url=http://www.gruppo4.com/~tobia/cross-slide.shtml]Demo[/url]

4. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/17647/themes/how_to_change_homepage_logo_dot_jpg_to_flash]how_to_change_homepage_logo_dot_jpg_to_flash[/url]

5. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/7675]Module_Quảng_Cáo[/url] có thể cài đặt mọi vị trí, mọi hình ảnh, file và link.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chủ đề: Carousel (Kiểu băng chuyền / kéo quân)
[url=http://sorgalla.com/projects/jcarousel/] Hướng dẫn tạo module băng chuyền / kéo quân (How to made the jcarousel module)[/url]

1. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/10924/modules/module_mgc_home_products_carousel]Module_MGC_home_products_carousel[/url]

2. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/16134/modules/module_home_featured_and_new_products_slideshow__update_04022009]Home featured and new products SlideShow[/url]

3. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/3159/modules/home_featured_carousel_module_v0_dot_1]Home_featured_carousel_module_v0_dot_1[/url]

4. Module_home_products_carousel ready for Prestashop (please Download)

5. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/15208/developpement_et_modules/module_promotion_avec_caroussel/]Module_promotion_avec_caroussel[/url]
6.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chủ đề: Categories (Các Danh Mục)

1. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/3577/#59560]Chỉnh_sửa_Categories_ở_BO[/url]
2. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/2079/modules/frontpage_categories_module]Frontpage categories module[/url] [url=http://www.asie-shopping.com/]Demo[/url] [url=http://dev-shops.7serve.net/phoenix-healthcare/]Demo1[/url]
3. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/16918/modules/module_2packcolumneditor]2packcolumneditor[/url]
4. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/11401/themes/wizwnav_bar]wizwnav_bar[/url]
5. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/17546/modules/module_wiznav_2_dot_1_dot_3__cat_addon]module_wiznav_2_dot_1_dot_3_cat_addon[/url]
6. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/17975/modules/module_wiznavslide_1_dot_0_dot_3]module_wiznavslide[/url]
7. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/11258]Vertical Category[/url]
8. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/8272/#36984]Drop-Down Categories-Menu (for Frontpage)[/url]
9. [url=http://demos.mootools.net/Mouseenter]Mouseenter[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chủ đề: Live Chat (Hỗ trợ trực tuyến)

1. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/9952/modules/module_online_support]module_online_support[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chủ đề: Multimedia

1. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/10352/P0/modules/module_youtube]Youtube_module[/url]
Hiển thị một video YouTube thay vì các hình ảnh trong EditorialModule
Điều chỉnh của các mô-đun của Dailymotion Editorialyoutube ở [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/10352/P30/modules/module_youtube]Đây[/url]

2. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/15716/developpement_et_modules/module_vizzup__produit_video_v0_dot_1] Module Vizzup : Produit vidéo v0.1[/url]
Hiển thị một video thay vì các hình ảnh trong Image-block

3. [url=http://www.ezytrader.com/category.php?id_category=19]BLOCK JUKEBOX-Hiển thị một khối nghe nhạc MP3 [/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chủ đề: Lang and Currency (Ngôn Ngũ và Tiền Tệ)

1. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/12555/modules/module_lang_and_currency_menu]Module_lang_and_currency_menu[/url]
2. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/12654/modules/module_user_info_block]Block_User_and_Currency[/url]
3. [url=http://marghoobsuleman.com/prestashop-modules/prestashop-modules-currency-as-a-dropdown]module_currency-as-a-dropdown[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chủ đề: Phóng to hình (Zoom)

1. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/10110/P0/modules/homefeatured_module_modified_homefeatured___homefeatured2]Phóng_to_hình_khi_rê_chuột[/url]

2. [url=http://www.mind-projects.it/projects/jqzoom/demos.php#demo1]jqzoom[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chủ đề: Clock and Calendar (Đồng Hồ và Lịch)

1. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/12807/modules/flash_clock___calendar_module]Clock_and_calendar module[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chủ đề: How to ..... (Làm sao để .....)
1/ [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/8832]Hiện/Ẩn_một_số_button_trên_Hompage[/url]
2/ [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/11123/modules/creation_of_new_fields_in_the_contact_form]How_to_creation_of_new_fields_in_the_contact_form[/url]
3/ [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/4970/modules/solved_how_can_i_show_manufacturer_adress_on_product_page]how_can_i_show_manufacturer_adress_on_product_page[/url]
4/ [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/9421/installation_configuration___upgrade/how_to_correct_color_picker_if_you_have_more_than_7_colors_or_paterns_for_a_product_updated]how_to_correct_color_picker_if_you_have_more_than_7_colors_or_paterns_for_a_product_updated[/url]
5/ [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/5442/general_discussion/how_to_make_aboutus_support_multilanguage]how_to_make_aboutus_support_multilanguage[/url]
6/ [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/5892/general_discussion/install_two_shops_on_one_site_in_subdomains]How_to_install_two_shops_on_one_site_in_subdomains[/url]
7/ [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/1098/general_discussion/solved_how_to_change_shipping_cost_when_you_order_multiple_items]how_to_change_shipping_cost_when_you_order_multiple_items[/url]
8/ [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/13873/modules/help_placing_newsletter_module_on_maintenance_page]how_to_placing_newsletter_module_on_maintenance_page[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chủ đề: Cart and Payment (Giỏ Hàng và Thanh Toán)

1. [url=http://marghoobsuleman.com/prestashop-modules/prestashop-modules-add-to-cart-extended]Modules-add-to-cart-extended[/url]
2. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/10428/modules/modulemodified_add_to_cart_exntended_and_blockcart_module]Modulemodified_add_to_cart_exntended_and_blockcart_module[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chủ đề: Social Bookmarks and News module

1. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/11802/#54450]RSS Web 2.0 / Social Bookmarks[/url]
2. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/16086/developpement_et_modules/nouveau_module__block_news_defilantes]module_block_news[/url] [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/16995/modules/request_news_module]news_module[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
bạn có module banner quảng cáo liên kết không bạn ... mình đang tìm kiếm cái module này thanks bạn trước
cho mình đóng góp tí ngen topic của bạn rất hữu ích mình rất thích ... bạn có thể ghi chú thix kế bên module để mọi người tiện thẹo dỏi thanks bạn :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chủ đề: Module Đưa Giá lên web để so sánh

1.[url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/17787/modules/marketingaskcost_automated_store_feed_system_api_v1_dot_0_for_prestashop]AskCost[/url] chức năng này sẽ cho phép bạn add vào danh sách các sản phẩm của bạn trên AskCost, một trong những trang hàng đầu so sánh giá cả của các công cụ tìm kiếm trên thế giới.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chủ đề: Map (Bản Đồ)
1. [url=http://www.prestashop.com/forums/viewthread/15790/programmazione_moduli_design_e_temi/modulo_google_map_v_dot__0_dot_2]modulo_google_map_v_dot__0_dot_2[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
There is an issue with google chrome, that it does not display the image of the home (the small icon), instead it inserts a huge question mark image holder which displace everything.

Solution: change the name of the image file from Home.png to home.png


Great Module thank you.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Các bác cho hỏi:
Module nào có chức năng hiển thị tuần tự (slideshow) các hình ảnh ở vị trí homepage_logo. (không dùng Flash nhé)
Ví dụ như ở trang này: có hiệu ứng slideshow rất đẹp.
http://www.petsright.com/
Thanks.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cho hỏi nhỏ,

Tất cả bài viết trên đã là quá khứ (2009) vậy có thể áp dụng cho các Ver nào (1.2 / 1.3 / 1.4), hiện tại Ver 1.4 đang thịnh hành có sử dụng được không? mình dùng vài cái xem ra không có kết quả. thanks for share

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='BÁ TƯỜNG' timestamp='1241669184' post='194396']
Chủ đề: Phóng to hình (Zoom)

1. [url="http://www.prestashop.com/forums/viewthread/10110/P0/modules/homefeatured_module_modified_homefeatured___homefeatured2"]Phóng_to_hình_khi_rê_chuột[/url]

2. [url="http://www.mind-projects.it/projects/jqzoom/demos.php#demo1"]jqzoom[/url]
[/quote]


Cái jqzoom cũng hay đấy, nhưng chưa thấy có ai làm nhỉ :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

×