Jump to content
Sign in to follow this  
mrTom

Chèn thời gian vào PrestaShop ?Help me,datetime??

Recommended Posts

Các Bro hướng dẫn e làm modules đồng hồ hoặc giúp e thêm đồng hồ chỉ ngày,tháng,năm,giờ vào dưới banner hoặc chỗ nào đó với...!!E dùng cái modules hotPrice,thấy có thời gian đếm lùi ngày hết giảm giá..Nghĩ là nếu không có thời gian chạy thì khi khách nhìn vào đỡ phải nhìn đt xem hôm nay ngày mấy thứ mấy..!!!
Tiện,các bro việt hoá modules hotPrice giúp..e sửa vi trong file .tpl nhưng lỗi font..Mới vào mà nôn nóng,ngâm kíu chưa đc nhìu,mong các bro giúp và thông cảm..E sẽ ít hỏi tăng giúp đỡ người khác trong thời gian tới...
Em có đoạn code này mà kô bít chèn vào chỗ nào...híc híc

i collect code datatime,but i don't know using it!!please help me add it on web.

  function fun_convertdate( $date_format1, $date_format2, $date_str )
  {
    $base_struc   = split('[/.-]', $date_format1);
    $date_str_parts = split('[/.-]', $date_str );

   // print_r( $base_struc ); echo "
";
    //print_r( $date_str_parts ); echo "
";

    $date_elements = array();

    $p_keys = array_keys( $base_struc );
    foreach ( $p_keys as $p_key )
    {
      if ( !empty( $date_str_parts[$p_key] ))
      {
        $date_elements[$base_struc[$p_key]] = $date_str_parts[$p_key];
      }
      else
        return false;
    }

    $dummy_ts = mktime( 0,0,0, $date_elements['m'],$date_elements['d'],$date_elements['Y']);

    return date( $date_format2, $dummy_ts );
  }


and

<?php echo getdatevn().", " ?><?php echo date("d-m-Y") ?>, <?php echo date("H:i")." GMT" ?>


i want time show under logo or under Login
demo datatime -->

2508_gtv8moYAuLAxaTyeIc26_t

hotprice_v0.7.zip

2517_1PxGeMKPFS585stdB0kg_t

Share this post


Link to post
Share on other sites

Để sửa language cho modules bất kỳ: thứ nhất bạn phải thêm hoặc bật language đó lên, thứ hai truy cập Back Office >> Tools >> Translations >> Modules Translations >> Chọn "Modules tương ứng" và việt hóa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks dkkqt!Nhưng lại không translate đc Time remaining như ở hình....!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More