Jump to content

สอบถามการตั้งค่าการขายส่ง


monocenter

Recommended Posts

อยากทราบว่าในระบบมีการให้ตั้งค่าราคาขายส่ง แล้วจะนำไปใช้งานอย่างไรครับ

ท่านใดทราบบอกหน่อยครับ

Link to comment
Share on other sites

สร้างกลุ่มของลุกค้าก่อน แล้วค่อยไปกำหนดส่วนลดเป็น % ก็จะได้ราคาขายส่งครับ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...