Jump to content
Mbbets

Visning af lagerstatus på tilbehørsprodukter og længere tekster

Recommended Posts

post-1442224-0-32254400-1505888688_thumb.png

 

Jeg mangler lidt hjælp til at få vist statusteksten for lagerstatus på mine tilbehørsprodukter.

 

Jeg vil også gerne have vist hele produktnavnet på tilbehørsprodukterne.

 

Se vedhæftet billede

Edited by Mbbets (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det kræver tilpasninger i din product.tpl - jeg kan se, at du ikke bruger default theme, så hvor kode skal indsættes afhænger af dit theme. Mit bedste bud er, at du søger efter andre der har haft samme problem (i det engelske forum finder du nok flest svar) og så tilpasser dette til lige præcis dit theme.

 

Generelt er det en god ide at oplyse PS version samt link til shop, specielt når man ønsker hjælp til en shop, der ikke bruger standard theme, såfremt man ønsker designrettelser. Rettelser til templatefiler er mere komplekst og kræver, at man kan se hele koden. Dermed ikke sagt, at du kan forvente at få en færdig løsning serveret.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej og tak for svar.

 

Min shop kører version 1.6.1.16 med Rose theme.

 

Min product.tpl ser sådan her ud.

 

{*
* 2007-2015 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
*  @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
*  @copyright  2007-2015 PrestaShop SA
*  @license    http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php  Academic Free License (AFL 3.0)
*  International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*}
{include file="$tpl_dir./errors.tpl"}
{if $errors|@count == 0}
{if !isset($priceDisplayPrecision)}
{assign var='priceDisplayPrecision' value=2}
{/if}
{if !$priceDisplay || $priceDisplay == 2}
{assign var='productPrice' value=$product->getPrice(true, $smarty.const.NULL, $priceDisplayPrecision)}
{assign var='productPriceWithoutReduction' value=$product->getPriceWithoutReduct(false, $smarty.const.NULL, $priceDisplayPrecision)}
{elseif $priceDisplay == 1}
{assign var='productPrice' value=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL, $priceDisplayPrecision)}
{assign var='productPriceWithoutReduction' value=$product->getPriceWithoutReduct(true, $smarty.const.NULL, $priceDisplayPrecision)}
{/if}
<div style="overflow:hidden" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
<div class="primary_block row">
{if !$content_only}
<div class="container">
<div class="top-hr"></div>
</div>
{/if}
{if isset($adminActionDisplay) && $adminActionDisplay}
<div id="admin-action">
<p>{l s='This product is not visible to your customers.'}
<input type="hidden" id="admin-action-product-id" value="{$product->id}" />
<input type="submit" value="{l s='Publish'}" name="publish_button" class="exclusive" />
<input type="submit" value="{l s='Back'}" name="lnk_view" class="exclusive" />
</p>
<p id="admin-action-result"></p>
</div>
{/if}
{if isset($confirmation) && $confirmation}
<p class="confirmation">
{$confirmation}
</p>
{/if}
<!-- left infos-->
<div class="pb-left-column col-xs-12 col-sm-12 col-md-5">
        <div class="box_page_prouct">
<!-- product img-->
<div id="image-block" class="clearfix">
{if isset($product->condition) && $product->condition == "new" && isset($product->new) && $product->new == 1}
                                            <span class="new title_font">{l s='New'}</span>
                                    {/if}
                                    {if isset($product->on_sale) && $product->on_sale && isset($product->show_price) && $product->show_price && !$PS_CATALOG_MODE}
                                                <span class="sale title_font">{l s='Sale!'}</span>
                         
{elseif $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction && $productPriceWithoutReduction > $productPrice}
<span class="discount">{l s='Reduced price!'}</span>
{/if}
{if $have_image}
<span id="view_full_size">
{if $jqZoomEnabled && $have_image && !$content_only}
<a class="jqzoom" title="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" rel="gal1" href="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'thickbox_default')|escape:'html':'UTF-8'}" itemprop="url">
<img itemprop="image" src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'large_default')|escape:'html':'UTF-8'}" title="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" alt="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}"/>
</a>
{else}
<img id="bigpic" itemprop="image" src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'large_default')|escape:'html':'UTF-8'}" title="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" alt="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" width="{$largeSize.width}" height="{$largeSize.height}"/>
{if !$content_only}
<span class="span_link no-print"></span>
{/if}
{/if}
</span>
{else}
<span id="view_full_size">
<img itemprop="image" src="{$img_prod_dir}{$lang_iso}-default-large_default.jpg" id="bigpic" alt="" title="{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}" width="{$largeSize.width}" height="{$largeSize.height}"/>
{if !$content_only}
<span class="span_link">
{l s='View larger'}
</span>
{/if}
</span>
{/if}
</div> <!-- end image-block -->
{if isset($images) && count($images) > 0}
<!-- thumbnails -->
<div id="views_block" class="clearfix {if isset($images) && count($images) < 2}hidden{/if}">
{if isset($images) && count($images) >2}
<span class="view_scroll_spacer">
<a id="view_scroll_left" class="" title="{l s='Other views'}" href="javascript:{ldelim}{rdelim}">
{l s='Previous'}
</a>
</span>
{/if}
<div id="thumbs_list">
<ul id="thumbs_list_frame">
{if isset($images)}
{foreach from=$images item=image name=thumbnails}
{assign var=imageIds value="`$product->id`-`$image.id_image`"}
{if !empty($image.legend)}
{assign var=imageTitle value=$image.legend|escape:'html':'UTF-8'}
{else}
{assign var=imageTitle value=$product->name|escape:'html':'UTF-8'}
{/if}
<li id="thumbnail_{$image.id_image}"{if $smarty.foreach.thumbnails.last} class="last"{/if}>
<a{if $jqZoomEnabled && $have_image && !$content_only} href="javascript:void(0);" rel="{literal}[spam-filter]/literal}gallery: 'gal1', smallimage: '{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'large_default')|escape:'html':'UTF-8'}',largeimage: '{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'thickbox_default')|escape:'html':'UTF-8'}'{literal[spam-filter]{/literal}"{else} href="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'thickbox_default')|escape:'html':'UTF-8'}" data-fancybox-group="other-views" class="fancybox{if $image.id_image == $cover.id_image} shown{/if}"{/if} title="{$imageTitle}">
<img class="img-responsive" id="thumb_{$image.id_image}" src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'cart_default')|escape:'html':'UTF-8'}" alt="{$imageTitle}" title="{$imageTitle}" height="{$cartSize.height}" width="{$cartSize.width}" itemprop="image" />
</a>
</li>
{/foreach}
{/if}
</ul>
</div> <!-- end thumbs_list -->
{if isset($images) && count($images) >2}
<a id="view_scroll_right" title="{l s='Other views'}" href="javascript:{ldelim}{rdelim}">
{l s='Next'}
</a>
{/if}
</div> <!-- end views-block -->
<!-- end thumbnails -->
{/if}
{if isset($images) && count($images) > 1}
<p class="resetimg clear no-print">
<span id="wrapResetImages" style="display: none;">
<a href="{$link->getProductLink($product)|escape:'html':'UTF-8'}" data-id="resetImages">
<i class="icon-repeat"></i>
{l s='Display all pictures'}
</a>
</span>
</p>
{/if}
            </div>
</div> <!-- end pb-left-column -->
<!-- end left infos-->
<!-- center infos -->
<div class="pb-center-column col-xs-12 col-sm-12 col-md-7">
{if $product->online_only}
<p class="online_only">{l s='Online only'}</p>
{/if}
<h1 itemprop="name">{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}</h1>
            
            
                                    {if isset($FIELD_categoryShowAvgRating) && $FIELD_categoryShowAvgRating || !isset($FIELD_categoryShowAvgRating)}
                        <div class="product_comments_block_extra" class="no-print" itemtype="http://schema.org/AggregateRating" itemscope="" itemprop="aggregateRating">
                            <div class="comments_note clearfix">
                            <div class="rating-name">
                                {l s='Rating'}
                                </div>
                                <div class="star_content clearfix">
                                    {section name="i" start=0 loop=5 step=1}
                                        {if $averageTotal le $smarty.section.i.index}
                                            <div class="star"></div>
                                        {else}
                                            <div class="star star_on"></div>
                                        {/if}
                                    {/section}
                                    <meta itemprop="worstRating" content = "0" />
                                    <meta itemprop="ratingValue" content = "{if isset($ratings.avg)}{$ratings.avg|round:1|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$averageTotal|round:1|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" />
                                    <meta itemprop="bestRating" content = "5" />
                                    <span class="hidden" itemprop="ratingValue">{$averageTotal}</span> 
                                </div>
                            </div>
                                    <ul class="comments_advices">
                                        <li>
                                            <a class="reviews" href="#idTab5">
                                            {if $nbComments>1}
                                                {l s='Read reviews'}
                                                {else}
                                                {l s='Read review'}
                                                {/if}
                                                <span itemprop="reviewCount">( {$nbComments} )</span>
                                            </a>
                                        </li>
                                        <li>
                                            <a class="open-comment-form" href="#new_comment_form"> {l s='Write a review'} </a>
                                        </li>
                                    </ul>
                        </div>
                        {/if}
                        
                        
            
 
                        
                        
                        
                        
                        {if isset($FIELD_productShowReference) && $FIELD_productShowReference || !isset($FIELD_productShowReference)}
<p id="product_reference"{if empty($product->reference) || !$product->reference} style="display: none;"{/if}>
<label>{l s='Model:'} </label>
<span class="editable" itemprop="sku">{if !isset($groups)}{$product->reference|escape:'html':'UTF-8'}{/if}</span>
</p>
                        {/if}
{if !$product->is_virtual && $product->condition && (isset($FIELD_productShowCondition) && $FIELD_productShowCondition || !isset($FIELD_productShowCondition))}
<p id="product_condition">
<label>{l s='Condition:'} </label>
{if $product->condition == 'new'}
<link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/NewCondition"/>
<span class="editable">{l s='New'}</span>
{elseif $product->condition == 'used'}
<link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/UsedCondition"/>
<span class="editable">{l s='Used'}</span>
{elseif $product->condition == 'refurbished'}
<link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/RefurbishedCondition"/>
<span class="editable">{l s='Refurbished'}</span>
{/if}
</p>
{/if}
                        {if (isset($product_manufacturer) && $product_manufacturer->id_manufacturer != null && isset($FIELD_productShowManName) && $FIELD_productShowManName)}
                            <!-- Manufacturer Name -->
                            <p id="product_man">
<label>{l s='Manufacturer:'} </label>
                                <a itemprop="brand" href="{$link->getmanufacturerLink($product_manufacturer->id_manufacturer, $product_manufacturer->link_rewrite)|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{$product_manufacturer->name|escape:'htmlall':'UTF-8'}">
                                    <span class="editable">{$product_manufacturer->name}</span>
                                </a>
                            </p>
                        {/if}
{if $product->description_short || $packItems|@count > 0}
<div id="short_description_block">
{if $product->description_short}
<div id="short_description_content" class="rte align_justify" itemprop="description">{$product->description_short}</div>
{/if}
 
{if $product->description}
<p class="buttons_bottom_block">
<a href="javascript:{ldelim}{rdelim}" class="button">
{l s='More details'}
</a>
</p>
{/if}
<!--{if $packItems|@count > 0}
<div class="short_description_pack">
<h3>{l s='Pack content'}</h3>
{foreach from=$packItems item=packItem}
 
<div class="pack_content">
{$packItem.pack_quantity} x <a href="{$link->getProductLink($packItem.id_product, $packItem.link_rewrite, $packItem.category)|escape:'html':'UTF-8'}">{$packItem.name|escape:'html':'UTF-8'}</a>
<p>{$packItem.description_short}</p>
</div>
{/foreach}
</div>
{/if}-->
</div> <!-- end short_description_block -->
                                {if ($display_qties == 1 && !$PS_CATALOG_MODE && $PS_STOCK_MANAGEMENT && $product->available_for_order)}
                                                    <!-- number of item in stock -->
                                                    <p id="pQuantityAvailable"{if $product->quantity <= 0} style="display: none;"{/if}>
                                                            <span id="quantityAvailable">{$product->quantity|intval}</span>
                                                            <span {if $product->quantity > 1} style="display: none;"{/if} id="quantityAvailableTxt">{l s='Item'}</span>
                                                            <span {if $product->quantity == 1} style="display: none;"{/if} id="quantityAvailableTxtMultiple">{l s='Items'}</span>
                                                    </p>
                                            {/if}
                                            <!-- availability or doesntExist -->
                                            <p id="availability_statut"{if !$PS_STOCK_MANAGEMENT || ($product->quantity <= 0 && !$product->available_later && $allow_oosp) || ($product->quantity > 0 && !$product->available_now) || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
                                                    {*<span id="availability_label">{l s='Availability:'}</span>*}
                                                    <span id="availability_value" class="label{if $product->quantity <= 0 && !$allow_oosp} label-danger{elseif $product->quantity <= 0} label-warning{else} label-success{/if}">{if $product->quantity <= 0}{if $PS_STOCK_MANAGEMENT && $allow_oosp}{$product->available_later}{else}{l s='This product is no longer in stock'}{/if}{elseif $PS_STOCK_MANAGEMENT}{$product->available_now}{/if}</span>
                                            </p>
                                            {if $PS_STOCK_MANAGEMENT}
                                                    {hook h="displayProductDeliveryTime" product=$product}
                                                    <p class="warning_inline" id="last_quantities"{if ($product->quantity > $last_qties || $product->quantity <= 0) || $allow_oosp || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none"{/if} >{l s='Warning: Last items in stock!'}</p>
                                            {/if}
                                            <p id="availability_date"{if ($product->quantity > 0) || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE || !isset($product->available_date) || $product->available_date < $smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d'} style="display: none;"{/if}>
                                                    <span id="availability_date_label">{l s='Availability date:'}</span>
                                                    <span id="availability_date_value">{dateFormat date=$product->available_date full=false}</span>
                                            </p>
                                            <!-- Out of stock hook -->
                                            <div id="oosHook"{if $product->quantity > 0} style="display: none;"{/if}>
                                                    {$HOOK_PRODUCT_OOS}
                                            </div>
{/if}
{*</div>*}
<!-- end center infos-->
<!-- pb-right-column-->
{*<div class="pb-right-column col-xs-12 col-sm-4 col-md-3">*}
{if ($product->show_price && !isset($restricted_country_mode)) || isset($groups) || $product->reference || (isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS)}
<!-- add to cart form-->
<form id="buy_block"{if $PS_CATALOG_MODE && !isset($groups) && $product->quantity > 0} class="hidden"{/if} action="{$link->getPageLink('cart')|escape:'html':'UTF-8'}" method="post">
<!-- hidden datas -->
<p class="hidden">
<input type="hidden" name="token" value="{$static_token}" />
<input type="hidden" name="id_product" value="{$product->id|intval}" id="product_page_product_id" />
<input type="hidden" name="add" value="1" />
<input type="hidden" name="id_product_attribute" id="idCombination" value="" />
</p>
<div class="box-info-product">
<div class="content_prices clearfix">
{if $product->show_price && !isset($restricted_country_mode) && !$PS_CATALOG_MODE}
<!-- prices -->
<div>
<p class="our_price_display" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">{strip}
{if $product->quantity > 0}<link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock"/>{/if}
{if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
<span id="our_price_display" class="price" itemprop="price">{convertPrice price=$productPrice}</span>
{if $tax_enabled  && ((isset($display_tax_label) && $display_tax_label == 1) || !isset($display_tax_label))}
{if $priceDisplay == 1} {l s='tax excl.'}{else} {l s='tax incl.'}{/if}
{/if}
<meta itemprop="priceCurrency" content="{$currency->iso_code}" />
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="price"}
{/if}
{/strip}</p>
<p id="reduction_percent" {if !$product->specificPrice || $product->specificPrice.reduction_type != 'percentage'} style="display:none;"{/if}>{strip}
<span id="reduction_percent_display">
{if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}-{$product->specificPrice.reduction*100}%{/if}
</span>
{/strip}</p>
<p id="reduction_amount" {if !$product->specificPrice || $product->specificPrice.reduction_type != 'amount' || $product->specificPrice.reduction|floatval ==0} style="display:none"{/if}>{strip}
<span id="reduction_amount_display">
{if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction_type == 'amount' && $product->specificPrice.reduction|floatval !=0}
-{convertPrice price=$productPriceWithoutReduction-$productPrice|floatval}
{/if}
</span>
{/strip}</p>
<p id="old_price"{if (!$product->specificPrice || !$product->specificPrice.reduction) && $group_reduction == 0} class="hidden"{/if}>{strip}
{if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="old_price"}
<span id="old_price_display">{if $productPriceWithoutReduction > $productPrice}<span class="price">{convertPrice price=$productPriceWithoutReduction}</span>{if $tax_enabled && $display_tax_label == 1} {if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}{/if}{/if}</span>
{/if}
{/strip}</p>
{if $priceDisplay == 2}
<br />
<span id="pretaxe_price">{strip}
<span id="pretaxe_price_display">{convertPrice price=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL)}</span> {l s='tax excl.'}
{/strip}</span>
{/if}
</div> <!-- end prices -->
{if $packItems|@count && $productPrice < $product->getNoPackPrice()}
<p class="pack_price">{l s='Instead of'} <span style="text-decoration: line-through;">{convertPrice price=$product->getNoPackPrice()}</span></p>
{/if}
{if $product->ecotax != 0}
<p class="price-ecotax">{l s='Including'} <span id="ecotax_price_display">{if $priceDisplay == 2}{$ecotax_tax_exc|convertAndFormatPrice}{else}{$ecotax_tax_inc|convertAndFormatPrice}{/if}</span> {l s='for ecotax'}
{if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction}
<br />{l s='(not impacted by the discount)'}
{/if}
</p>
{/if}
{if !empty($product->unity) && $product->unit_price_ratio > 0.000000}
{math equation="pprice / punit_price"  pprice=$productPrice  punit_price=$product->unit_price_ratio assign=unit_price}
<p class="unit-price"><span id="unit_price_display">{convertPrice price=$unit_price}</span> {l s='per'} {$product->unity|escape:'html':'UTF-8'}</p>
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="unit_price"}
{/if}
{/if} {*close if for show price*}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="weight"}
<div class="clear"></div>
</div> <!-- end content_prices -->
<div class="product_attributes clearfix">
<!-- quantity wanted -->
{if !$PS_CATALOG_MODE}
<p id="quantity_wanted_p"{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
<label>{l s='Quantity'}</label>
<input type="text" name="qty" id="quantity_wanted" class="text" value="{if isset($quantityBackup)}{$quantityBackup|intval}{else}{if $product->minimal_quantity > 1}{$product->minimal_quantity}{else}1{/if}{/if}" />
<a href="#" data-field-qty="qty" class="btn btn-default button-minus product_quantity_down">
<span><i class="icon-minus"></i></span>
</a>
<a href="#" data-field-qty="qty" class="btn btn-default button-plus product_quantity_up">
<span><i class="icon-plus"></i></span>
</a>
<span class="clearfix"></span>
</p>
{/if}
<!-- minimal quantity wanted -->
<p id="minimal_quantity_wanted_p"{if $product->minimal_quantity <= 1 || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
{l s='The minimum purchase order quantity for the product is'} <b id="minimal_quantity_label">{$product->minimal_quantity}</b>
</p>
{if isset($groups)}
<!-- attributes -->
<div id="attributes">
<div class="clearfix"></div>
{foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
{if $group.attributes|@count}
<fieldset class="attribute_fieldset">
<label class="attribute_label" {if $group.group_type != 'color' && $group.group_type != 'radio'}for="group_{$id_attribute_group|intval}"{/if}>{$group.name|escape:'html':'UTF-8'} </label>
{assign var="groupName" value="group_$id_attribute_group"}
<div class="attribute_list">
{if ($group.group_type == 'select')}
<select name="{$groupName}" id="group_{$id_attribute_group|intval}" class="form-control attribute_select no-print">
{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
<option value="{$id_attribute|intval}"{if (isset($smarty.get.$groupName) && $smarty.get.$groupName|intval == $id_attribute) || $group.default == $id_attribute} selected="selected"{/if} title="{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}">{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}</option>
{/foreach}
</select>
{elseif ($group.group_type == 'color')}
<ul id="color_to_pick_list" class="clearfix">
{assign var="default_colorpicker" value=""}
{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
{assign var='img_color_exists' value=file_exists($col_img_dir|cat:$id_attribute|cat:'.jpg')}
<li{if $group.default == $id_attribute} class="selected"{/if}>
<a href="{$link->getProductLink($product)|escape:'html':'UTF-8'}" id="color_{$id_attribute|intval}" name="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" class="color_pick{if ($group.default == $id_attribute)} selected{/if}"{if !$img_color_exists && isset($colors.$id_attribute.value) && $colors.$id_attribute.value} style="background:{$colors.$id_attribute.value|escape:'html':'UTF-8'};"{/if} title="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}">
{if $img_color_exists}
<img src="{$img_col_dir}{$id_attribute|intval}.jpg" alt="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" title="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" width="20" height="20" />
{/if}
</a>
</li>
{if ($group.default == $id_attribute)}
{$default_colorpicker = $id_attribute}
{/if}
{/foreach}
</ul>
<input type="hidden" class="color_pick_hidden" name="{$groupName|escape:'html':'UTF-8'}" value="{$default_colorpicker|intval}" />
{elseif ($group.group_type == 'radio')}
<ul>
{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
<li>
<input type="radio" class="attribute_radio" name="{$groupName|escape:'html':'UTF-8'}" value="{$id_attribute}" {if ($group.default == $id_attribute)} checked="checked"{/if} />
<span>{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}</span>
</li>
{/foreach}
</ul>
{/if}
</div> <!-- end attribute_list -->
</fieldset>
{/if}
{/foreach}
</div> <!-- end attributes -->
{/if}
</div> <!-- end product_attributes -->
<div class="box-cart-bottom">
                                                <!-- usefull links-->
                                                    <ul id="usefull_link_block" class="clearfix no-print">
                                                    {if isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{$HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{/if}
                                                        {if $HOOK_EXTRA_LEFT}{$HOOK_EXTRA_LEFT}{/if}
                                                            <li class="print">
                                                                <a href="javascript:print();">
                                                                        {l s='Print'}
                                                                </a>
                                                            </li>
                                                        {if $have_image && !$jqZoomEnabled}{/if}
                                                    </ul>
</div> <!-- end box-cart-bottom -->
              <div{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) || !$product->available_for_order || (isset($restricted_country_mode) && $restricted_country_mode) || $PS_CATALOG_MODE} class="unvisible"{/if}>
<p id="add_to_cart" class="buttons_bottom_block no-print">
<button type="submit" name="Submit" class="exclusive">
<span>{if $content_only && (isset($product->customization_required) && $product->customization_required)}{l s='Customize'}{else}{l s='Add to cart'}{/if}</span>
</button>
</p>
</div>
</div> <!-- end box-info-product -->
                                {if isset($HOOK_EXTRA_RIGHT) && $HOOK_EXTRA_RIGHT}{$HOOK_EXTRA_RIGHT}{/if}
</form>
{/if}
</div> <!-- end pb-right-column-->
</div> <!-- end primary_block -->
{if !$content_only}
            <ul id="more_info_tabs" class="idTabs idTabsShort clearfix">
                {if $product->description}<li><a id="more_info_tab_more_info" href="#idTab1"><span>{l s='More info'}</span></a></li>{/if}
                {if isset($features) && $features}<li><a id="more_info_tab_data_sheet" href="#idTab2">{l s='Data sheet'}</a></li>{/if}
                {if isset($accessories) AND $accessories}<li><a href="#idTab3">{l s='Accessories'}</a></li>{/if}
                {if (isset($quantity_discounts) && count($quantity_discounts) > 0)}<li><a href="#idTab4">{l s='Volume discounts'}</a></li>{/if}
                {$HOOK_PRODUCT_TAB}
                {if isset($packItems) && $packItems|@count > 0}<li><a href="#idTab6">{l s='Pack content'}</a></li>{/if}
                {if (isset($product) && $product->description) || (isset($features) && $features) || (isset($accessories) && $accessories) || (isset($HOOK_PRODUCT_TAB) && $HOOK_PRODUCT_TAB) || (isset($attachments) && $attachments) || isset($product) && $product->customizable}
                    {if $attachments}<li><a id="more_info_tab_attachments" href="#idTab7">{l s='Download'}</a></li>{/if}
                    {if isset($product) && $product->customizable}<li><a href="#idTab8">{l s='Customization'}</a></li>{/if}
                {/if}
            </ul>
{if $product->description}
<!-- More info -->
<section id="idTab1" class="page-product-box">
{* <h3 class="page-product-heading">{l s='More info'}</h3>*}
{if isset($product) && $product->description}
<!-- full description -->
<div  class="rte">{$product->description}</div>
                                {/if}
</section>
<!--end  More info -->
                {/if}
{if isset($features) && $features}
<!-- Data sheet -->
<section id="idTab2" class="page-product-box">
{* <h3 class="page-product-heading">{l s='Data sheet'}</h3>*}
<table class="table-data-sheet">
{foreach from=$features item=feature}
<tr class="{cycle values="odd,even"}">
{if isset($feature.value)}
<td>{$feature.name|escape:'html':'UTF-8'}</td>
<td>{$feature.value|escape:'html':'UTF-8'}</td>
{/if}
</tr>
{/foreach}
</table>
</section>
<!--end Data sheet -->
{/if}
{if isset($accessories) && $accessories}
<!--Accessories -->
<section id="idTab3" class="page-product-box">
{*<h3 class="page-product-heading">{l s='Accessories'}</h3>*}
<div class="block products_block accessories-block clearfix">
<div class="row">
                                        <div id="accessories_product" class="carousel-grid owl-carousel block_content clearfix">
                                                {foreach from=$accessories item=accessory name=accessories_list}
                                                        {if ($accessory.allow_oosp || $accessory.quantity_all_versions > 0 || $accessory.quantity > 0) && $accessory.available_for_order && !isset($restricted_country_mode)}
                                                                {assign var='accessoryLink' value=$link->getProductLink($accessory.id_product, $accessory.link_rewrite, $accessory.category)}
                                                                <div class="item ajax_block_product{if $smarty.foreach.accessories_list.first} first_item{elseif $smarty.foreach.accessories_list.last} last_item{else} item{/if} product_accessories_description">
                                                                <div class="left-block">
                                                                                        <a href="{$accessoryLink|escape:'html':'UTF-8'}" title="{$accessory.legend|escape:'html':'UTF-8'}" class="product-image product_image">
                                                                                             <span class="img_root">
                                                                                                    <img class="img-responsive lazyOwl" src="{$link->getImageLink($accessory.link_rewrite, $accessory.id_image, 'home_default')|escape:'html':'UTF-8'}" alt="{$accessory.legend|escape:'html':'UTF-8'}" width="{$homeSize.width}" height="{$homeSize.height}"/>
                                                                                              </span>
                                                                                               {if $link->getImageLink($accessory.link_rewrite, $accessory.id_image, 'large_default', $accessory.id_product) != "0"}
                                                 <span class="hover-image"><img class="img-responsive" src="{$link->getImageLink($accessory.link_rewrite, $accessory.id_image, 'home_default', $accessory.id_product)}" alt="{if !empty($accessory.legend)}{$accessory.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$accessory.name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" title="{if !empty($accessory.legend)}{$accessory.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$accessory.name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" {if isset($largeSize)} width="{$homeSize.width}" height="{$homeSize.height}"{/if}/></span>
                                            {/if}      
                                                                                        </a>
                                                                                          {if isset($accessory.condition) && $accessory.condition == "new" && isset($accessory.new) && $accessory.new == 1}
                                                                                                <span class="new title_font">{l s='New'}</span>
                                                                                        {/if}
                                                                                        {if isset($accessory.on_sale) && $accessory.on_sale && isset($accessory.show_price) && $accessory.show_price && !$PS_CATALOG_MODE}
                                                                                                    <span class="sale title_font">{l s='Sale!'}</span>
                                                                                        {/if}
                                                                                        <div class="block_description">
                                                                                                <a href="{$accessoryLink|escape:'html':'UTF-8'}" title="{l s='More'}" class="product_description">
                                                                                                        {$accessory.description_short|strip_tags|truncate:25:'...'}
                                                                                                </a>
                                                                                        </div>
                                                                                        <div class="button_cart_access">
                                                                                            {if ($accessory.id_product_attribute == 0 || (isset($add_prod_display) && ($add_prod_display == 1))) && $accessory.available_for_order && !isset($restricted_country_mode) && $accessory.customizable != 2 && !$PS_CATALOG_MODE}
                                                                                                {if (!isset($accessory.customization_required) || !$accessory.customization_required) && ($accessory.allow_oosp || $accessory.quantity > 0)}
                                                                                                        {capture}add=1&id_product={$accessory.id_product|intval}{if isset($static_token)}&token={$static_token}{/if}{/capture}
                                                                                                        <a class="button_cart button ajax_add_to_cart_button btn btn-default caption-add-to-cart" href="{$link->getPageLink('cart', true, NULL, $smarty.capture.default, false)|escape:'html':'UTF-8'}" rel="nofollow" title="{l s='Add to cart'}" data-id-product="{$accessory.id_product|intval}" data-minimal_quantity="{if isset($accessory.product_attribute_minimal_quantity) && $accessory.product_attribute_minimal_quantity > 1}{$accessory.product_attribute_minimal_quantity|intval}{else}{$accessory.minimal_quantity|intval}{/if}">
                                                                                                            <span class="bg-add"></span>
                                                                                                                <span class="text-tooltip">{l s='Add to cart'}</span>
                                                                                                        </a>
                                                                                                {else}
                                                                                                    <a class="button_cart button ajax_add_to_cart_button btn btn-default" title="{l s='Out stock'}" href="#">
                                                                                                            <span class="bg-add"></span>
                                                                                                                <span class="text-tooltip">{l s='Out stock'}</span>
                                                                                                        </a>
                                                                                                {/if}
                                                                                            {/if}
                                                                                        </div>
                                                                                        
                                                                        </div>
                                                                        
                                                                        <div class="right-block">
                                                                            <h5 class="product-name">
                                                                                {if isset($accessory.pack_quantity) && $accessory.pack_quantity}{$accessory.pack_quantity|intval|cat:' x '}{/if}
                                                                                <a href="{$accessory.link|escape:'html'}" title="{$accessory.name|truncate:50:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$accessory.name|truncate:60:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a>
                                                                            </h5>
 
                        <div class="pr-rt">
                                                                                        {if (!$PS_CATALOG_MODE AND ((isset($accessory.show_price) && $accessory.show_price) || (isset($accessory.available_for_order) && $accessory.available_for_order)))}
                                                                                             {if isset($FIELD_categoryShowAvgRating) && $FIELD_categoryShowAvgRating || !isset($FIELD_categoryShowAvgRating)}
                                                                                                     {hook h='displayProductListReviews' product=$accessory}
                                                                                             {/if}
                                                                                            <div class="content_price">
                                                                                                    {if isset($accessory.show_price) && $accessory.show_price && !isset($restricted_country_mode)}
                                                                                                    {if isset($accessory.specific_prices) && $accessory.specific_prices && isset($accessory.specific_prices.reduction) && $accessory.specific_prices.reduction}
                                                                                                                    <span class="old-price product-price">
                                                                                                                            {displayWtPrice p=$accessory.price_without_reduction}
                                                                                                                    </span>
                                                                                                            {/if}
                                                                                                            <span class="price product-price">
                                                                                                                    {if !$priceDisplay}{convertPrice price=$accessory.price}{else}{convertPrice price=$accessory.price_tax_exc}{/if}
                                                                                                            </span>
                                                                                                            {if $accessory.specific_prices.reduction_type == 'percentage'}
   <span class="price-percent-reduction">-{$accessory.specific_prices.reduction * 100}%</span>
   {/if}                                                               
                                                                                                    {/if}
                                                                                            </div>
                                                                                        {/if}                                     
                                                                                </div>
                                                                        </div>
                                                                </div>
                                                        {/if}
                                                {/foreach}
                                        </div>
                                        </div>
</div>
</section>
<!--end Accessories -->
{/if}
                {if (isset($quantity_discounts) && count($quantity_discounts) > 0)}
<!-- quantity discount -->
<section id="idTab4" class="page-product-box">
{* <h3 class="page-product-heading">{l s='Volume discounts'}</h3>*}
<div id="quantityDiscount">
<table class="std table-product-discounts">
<thead>
<tr>
<th>{l s='Quantity'}</th>
<th>{if $display_discount_price}{l s='Price'}{else}{l s='Discount'}{/if}</th>
<th>{l s='You Save'}</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{foreach from=$quantity_discounts item='quantity_discount' name='quantity_discounts'}
<tr id="quantityDiscount_{$quantity_discount.id_product_attribute}" class="quantityDiscount_{$quantity_discount.id_product_attribute}" data-discount-type="{$quantity_discount.reduction_type}" data-discount="{$quantity_discount.real_value|floatval}" data-discount-quantity="{$quantity_discount.quantity|intval}">
<td>
{$quantity_discount.quantity|intval}
</td>
<td>
{if $quantity_discount.price >= 0 || $quantity_discount.reduction_type == 'amount'}
{if $display_discount_price}
{convertPrice price=$productPrice-$quantity_discount.real_value|floatval}
{else}
{convertPrice price=$quantity_discount.real_value|floatval}
{/if}
{else}
{if $display_discount_price}
{convertPrice price = $productPrice-($productPrice*$quantity_discount.reduction)|floatval}
{else}
{$quantity_discount.real_value|floatval}%
{/if}
{/if}
</td>
<td>
<span>{l s='Up to'}</span>
{if $quantity_discount.price >= 0 || $quantity_discount.reduction_type == 'amount'}
{$discountPrice=$productPrice-$quantity_discount.real_value|floatval}
{else}
{$discountPrice=$productPrice-($productPrice*$quantity_discount.reduction)|floatval}
{/if}
{$discountPrice=$discountPrice*$quantity_discount.quantity}
{$qtyProductPrice = $productPrice*$quantity_discount.quantity}
{convertPrice price=$qtyProductPrice-$discountPrice}
</td>
</tr>
{/foreach}
</tbody>
</table>
</div>
</section>
{/if}
<!--HOOK_PRODUCT_TAB -->
 
 
{if isset($HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT) && $HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT}{$HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT}{/if}
 
<!--end HOOK_PRODUCT_TAB -->
{if isset($packItems) && $packItems|@count > 0}
<section id="idTab6 blockpack" class="page-product-box">
{* <h3 class="page-product-heading">{l s='Pack content'}</h3>*}
{include file="$tpl_dir./product-list.tpl" products=$packItems}
</section>
{/if}
<!-- description & features -->
{if (isset($product) && $product->description) || (isset($features) && $features) || (isset($accessories) && $accessories) || (isset($HOOK_PRODUCT_TAB) && $HOOK_PRODUCT_TAB) || (isset($attachments) && $attachments) || isset($product) && $product->customizable}
{if isset($attachments) && $attachments}
<!--Download -->
<section id="idTab7" class="page-product-box">
{* <h3 class="page-product-heading">{l s='Download'}</h3>*}
{foreach from=$attachments item=attachment name=attachements}
{if $smarty.foreach.attachements.iteration %3 == 1}<div class="row">{/if}
<div class="col-lg-4">
<h4><a href="{$link->getPageLink('attachment', true, NULL, "id_attachment={$attachment.id_attachment}")|escape:'html':'UTF-8'}">{$attachment.name|escape:'html':'UTF-8'}</a></h4>
<p class="text-muted">{$attachment.description|escape:'html':'UTF-8'}</p>
<a class="btn btn-default btn-block" href="{$link->getPageLink('attachment', true, NULL, "id_attachment={$attachment.id_attachment}")|escape:'html':'UTF-8'}">
<i class="icon-download"></i>
{l s="Download"} ({Tools::formatBytes($attachment.file_size, 2)})
</a>
<hr />
</div>
{if $smarty.foreach.attachements.iteration %3 == 0 || $smarty.foreach.attachements.last}</div>{/if}
{/foreach}
</section>
<!--end Download -->
{/if}
{if isset($product) && $product->customizable}
<!--Customization -->
<section id="idTab8" class="page-product-box">
{* <h3 class="page-product-heading">{l s='Product customization'}</h3>*}
<!-- Customizable products -->
<form method="post" action="{$customizationFormTarget}" enctype="multipart/form-data" id="customizationForm" class="clearfix">
<p class="infoCustomizable">
{l s='After saving your customized product, remember to add it to your cart.'}
{if $product->uploadable_files}
<br />
{l s='Allowed file formats are: GIF, JPG, PNG'}{/if}
</p>
{if $product->uploadable_files|intval}
<div class="customizableProductsFile">
<h5 class="product-heading-h5">{l s='Pictures'}</h5>
<ul id="uploadable_files" class="clearfix">
{counter start=0 assign='customizationField'}
{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
{if $field.type == 0}
<li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">{assign var='key' value='pictures_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field}
{if isset($pictures.$key)}
<div class="customizationUploadBrowse">
<img src="{$pic_dir}{$pictures.$key}_small" alt="" />
<a href="{$link->getProductDeletePictureLink($product, $field.id_customization_field)|escape:'html':'UTF-8'}" title="{l s='Delete'}" >
<img src="{$img_dir}icon/delete.gif" alt="{l s='Delete'}" class="customization_delete_icon" width="11" height="13" />
</a>
</div>
{/if}
<div class="customizationUploadBrowse form-group">
<label class="customizationUploadBrowseDescription">
{if !empty($field.name)}
{$field.name}
{else}
{l s='Please select an image file from your computer'}
{/if}
{if $field.required}<sup>*</sup>{/if}
</label>
<input type="file" name="file{$field.id_customization_field}" id="img{$customizationField}" class="form-control customization_block_input {if isset($pictures.$key)}filled{/if}" />
</div>
</li>
{counter}
{/if}
{/foreach}
</ul>
</div>
{/if}
{if $product->text_fields|intval}
<div class="customizableProductsText">
<h5 class="product-heading-h5">{l s='Text'}</h5>
<ul id="text_fields">
{counter start=0 assign='customizationField'}
{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
{if $field.type == 1}
<li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">
<label for ="textField{$customizationField}">
{assign var='key' value='textFields_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field}
{if !empty($field.name)}
{$field.name}
{/if}
{if $field.required}<sup>*</sup>{/if}
</label>
<textarea name="textField{$field.id_customization_field}" class="form-control customization_block_input" id="textField{$customizationField}" rows="3" cols="20">{strip}
{if isset($textFields.$key)}
{$textFields.$key|stripslashes}
{/if}
{/strip}</textarea>
</li>
{counter}
{/if}
{/foreach}
</ul>
</div>
{/if}
<p id="customizedDatas">
<input type="hidden" name="quantityBackup" id="quantityBackup" value="" />
<input type="hidden" name="submitCustomizedDatas" value="1" />
<button class="btn btn-default button-small" name="saveCustomization">
<span>{l s='Save'}</span>
</button>
<span id="ajax-loader" class="unvisible">
<img src="{$img_ps_dir}loader.gif" alt="loader" />
</span>
</p>
</form>
<p class="clear required"><sup>*</sup> {l s='required fields'}</p>
</section>
<!--end Customization -->
{/if}
{/if}
{if isset($HOOK_PRODUCT_FOOTER) && $HOOK_PRODUCT_FOOTER}{$HOOK_PRODUCT_FOOTER}{/if}
{/if}
</div> <!-- itemscope product wrapper -->
{strip}
{if isset($smarty.get.ad) && $smarty.get.ad}
{addJsDefL name=ad}{$base_dir|cat:$smarty.get.ad|escape:'html':'UTF-8'}{/addJsDefL}
{/if}
{if isset($smarty.get.adtoken) && $smarty.get.adtoken}
{addJsDefL name=adtoken}{$smarty.get.adtoken|escape:'html':'UTF-8'}{/addJsDefL}
{/if}
{addJsDef allowBuyWhenOutOfStock=$allow_oosp|boolval}
{addJsDef availableNowValue=$product->available_now|escape:'quotes':'UTF-8'}
{addJsDef availableLaterValue=$product->available_later|escape:'quotes':'UTF-8'}
{addJsDef attribute_anchor_separator=$attribute_anchor_separator|escape:'quotes':'UTF-8'}
{addJsDef attributesCombinations=$attributesCombinations}
{addJsDef currencySign=$currencySign|html_entity_decode:2:"UTF-8"}
{addJsDef currencyRate=$currencyRate|floatval}
{addJsDef currencyFormat=$currencyFormat|intval}
{addJsDef currencyBlank=$currencyBlank|intval}
{addJsDef currentDate=$smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S'}
{if isset($combinations) && $combinations}
{addJsDef combinations=$combinations}
{addJsDef combinationsFromController=$combinations}
{addJsDef displayDiscountPrice=$display_discount_price}
{addJsDefL name='upToTxt'}{l s='Up to' js=1}{/addJsDefL}
{/if}
{if isset($combinationImages) && $combinationImages}
{addJsDef combinationImages=$combinationImages}
{/if}
{addJsDef customizationFields=$customizationFields}
{addJsDef default_eco_tax=$product->ecotax|floatval}
{addJsDef displayPrice=$priceDisplay|intval}
{addJsDef ecotaxTax_rate=$ecotaxTax_rate|floatval}
{addJsDef group_reduction=$group_reduction}
{if isset($cover.id_image_only)}
{addJsDef idDefaultImage=$cover.id_image_only|intval}
{else}
{addJsDef idDefaultImage=0}
{/if}
{addJsDef img_ps_dir=$img_ps_dir}
{addJsDef img_prod_dir=$img_prod_dir}
{addJsDef id_product=$product->id|intval}
{addJsDef jqZoomEnabled=$jqZoomEnabled|boolval}
{addJsDef maxQuantityToAllowDisplayOfLastQuantityMessage=$last_qties|intval}
{addJsDef minimalQuantity=$product->minimal_quantity|intval}
{addJsDef noTaxForThisProduct=$no_tax|boolval}
{addJsDef customerGroupWithoutTax=$customer_group_without_tax|boolval}
{addJsDef oosHookJsCodeFunctions=Array()}
{addJsDef productHasAttributes=isset($groups)|boolval}
{addJsDef productPriceTaxExcluded=($product->getPriceWithoutReduct(true)|default:'null' - $product->ecotax)|floatval}
{addJsDef productBasePriceTaxExcluded=($product->base_price - $product->ecotax)|floatval}
{addJsDef productBasePriceTaxExcl=($product->base_price|floatval)}
{addJsDef productReference=$product->reference|escape:'html':'UTF-8'}
{addJsDef productAvailableForOrder=$product->available_for_order|boolval}
{addJsDef productPriceWithoutReduction=$productPriceWithoutReduction|floatval}
{addJsDef productPrice=$productPrice|floatval}
{addJsDef productUnitPriceRatio=$product->unit_price_ratio|floatval}
{addJsDef productShowPrice=(!$PS_CATALOG_MODE && $product->show_price)|boolval}
{addJsDef PS_CATALOG_MODE=$PS_CATALOG_MODE}
{if $product->specificPrice && $product->specificPrice|@count}
{addJsDef product_specific_price=$product->specificPrice}
{else}
{addJsDef product_specific_price=array()}
{/if}
{if $display_qties == 1 && $product->quantity}
{addJsDef quantityAvailable=$product->quantity}
{else}
{addJsDef quantityAvailable=0}
{/if}
{addJsDef quantitiesDisplayAllowed=$display_qties|boolval}
{if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction && $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}
{addJsDef reduction_percent=$product->specificPrice.reduction*100|floatval}
{else}
{addJsDef reduction_percent=0}
{/if}
{if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction && $product->specificPrice.reduction_type == 'amount'}
{addJsDef reduction_price=$product->specificPrice.reduction|floatval}
{else}
{addJsDef reduction_price=0}
{/if}
{if $product->specificPrice && $product->specificPrice.price}
{addJsDef specific_price=$product->specificPrice.price|floatval}
{else}
{addJsDef specific_price=0}
{/if}
{addJsDef specific_currency=($product->specificPrice && $product->specificPrice.id_currency)|boolval} {* TODO: remove if always false *}
{addJsDef stock_management=$PS_STOCK_MANAGEMENT|intval}
{addJsDef taxRate=$tax_rate|floatval}
{addJsDefL name=doesntExist}{l s='This combination does not exist for this product. Please select another combination.' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=doesntExistNoMore}{l s='This product is no longer in stock' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=doesntExistNoMoreBut}{l s='with those attributes but is available with others.' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=fieldRequired}{l s='Please fill in all the required fields before saving your customization.' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=uploading_in_progress}{l s='Uploading in progress, please be patient.' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name='product_fileDefaultHtml'}{l s='No file selected' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name='product_fileButtonHtml'}{l s='Choose File' js=1}{/addJsDefL}
{/strip}
{/if}

 

 
 
Jeg har forsøgt at skrive i det engelske forum, men uden held. Håber der er en der kan hjælpe mig lidt her.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som jeg skrev, får du ikke en færdig løsning serveret. Så du skal lige gøre lidt benarbejde selv og finde det stykke kode eller kodestykker som skal indsættes. Det er ikke en "normal" forespørgsel til ændring i hvert fald for de mange shops jeg har lavet. Så du skal selv lige gøre en indsats ud over at indsætte din templatekode ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet her er jo at jeg lige netop ikke ved hvad det er for en kode jeg skal bruge. Hvis jeg vidste det skulle jeg nok finde ud af at sætte den ind hvor den skal være.

 

Jeg er virkelig på bar bund her.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet hos mig er, at det er en af de opgaver jeg heller ikke kan løse uden at sætte mig ind i det og undersøge nærmere. Og dermed nok ikke en oppgave du kan forvente gratis hjælp til.

Share this post


Link to post
Share on other sites

For lagerstatus er det koden her der vises på din product.tpl

 <p id="availability_statut"{if !$PS_STOCK_MANAGEMENT || ($product->quantity <= 0 && !$product->available_later && $allow_oosp) || ($product->quantity > 0 && !$product->available_now) || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
                          {*<span id="availability_label">{l s='Availability:'}</span>*}
                          <span id="availability_value" class="label{if $product->quantity <= 0 && !$allow_oosp} label-danger{elseif $product->quantity <= 0} label-warning{else} label-success{/if}">{if $product->quantity <= 0}{if $PS_STOCK_MANAGEMENT && $allow_oosp}{$product->available_later}{else}{l s='This product is no longer in stock'}{/if}{elseif $PS_STOCK_MANAGEMENT}{$product->available_now}{/if}</span>
                      </p>

Om du bare kan sætte den ind i templaten til tilbehør skal jeg ikke kunne sige.

 

Længden på teksten er styret af den værdi der hedder noget med "truncate" så det skal også rettes i templaten.

 

Der må være noget galt med dit theme. Som anonym bruger kan jeg vælge at skifte farve på themet - det skal man ikke kunne

Share this post


Link to post
Share on other sites

Takker. Jeg prøver at sætte den ind senere så ser vi hvad der sker. Jeg skriver tilbage herinde nor det er testet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More