Jump to content

Chia sẻ cách quản lý trang presta Shop


Recommended Posts

  • 1 month later...
  • 2 months later...
  • 3 years later...
  • 4 months later...

1. Theo quy định của Forums, bạn không nên chèn link lạ với mục đích quảng cáo (các link này có thể bị đánh giá là spam và sẽ bị cảnh báo đó)

2. Về cách tạo online store bằng PrestaShop, trước mắt bạn có thể bắt đầu setup theo hướng dẫn này nhé:

 

Edited by Lou1234 (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...