Jump to content

Kolejność wyświetlania się produktów


luqa19

Recommended Posts

Witam mam za zadanie zmiane wyświatlających sie produktów na stronie głównej nowego kupionego szablonu: https://tonny.gr/

 

Produkty z kategorii pobiera od najstarszych. W Konfiguracji modułu nie da się zmieniać. Ma ktoś jakiś pomysł na wybieranie produktów wyświetlanych na stronie głównej ? Za pomocą nadanych funkcji może ?

 

Pozdrawiam.

Link to comment
Share on other sites

Kod wyświetlający te produkty :


<div id="cs_filter_categories" class="cs-filter-categories cs-accordion-template" data-animate="fadeInDown" data-delay="100">
	<div class="container">
		<div class="row">
		{if isset($cs_categories) && $cs_categories|@count > 0}
			{foreach from=$cs_categories item=item_category name=cs_categories}
			{assign var=category value=$item_category.category}
				<div class="cs-row-categories {if $smarty.foreach.cs_categories.iteration mod 2 == 0}even{else}old{/if}">
					<div class="title title-category col-xs-12 col-sm-6">
						<div class="left-cate">
							<div class="image-category">
							<a href="{$link->getCategoryLink($category->id_category, $category->link_rewrite)|escape:'html':'UTF-8'}"><img src="{$link->getCatImageLink($category->link_rewrite, $category->id_image,'category_default')|escape:'html':'UTF-8'}" alt="{$category->name|escape:'html':'UTF-8'}" /></a>
							</div>
							<div class="title-cate">
								<h2 class="title_block">
									<a href="{$link->getCategoryLink($category->id_category, $category->link_rewrite)|escape:'html':'UTF-8'}">
										{$category->name|escape:'html':'UTF-8'}
									</a>
								</h2>
								<a class="shop-now" href="{$link->getCategoryLink($category->id_category, $category->link_rewrite)|escape:'html':'UTF-8'}"><span>{l s='Shop now' mod='csfeaturecategory'}</span></a>
							</div>
						</div>
					</div>
					<div id="cs_category_{$smarty.foreach.cs_categories.iteration|intval}" class="cs-filter-category content-category col-xs-12 col-sm-6 {if $smarty.foreach.cs_categories.first} in{/if}">
						{if isset($item_category.big_product) || isset($item_category.product_list)}
							<div class="cs-filter-content">
								<!--big product-->
								{if isset($item_category.big_product) && $item_category.big_product}
									{assign var=big_product value=$item_category.big_product}
									<div class="cs_big_product cs-big-product" style="width:{$w_big_product|floatval}%">
										<div class="cs-item" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
										{include file="$tpl_dir./product-section-cs.tpl" product=$big_product image_size='home_default'}
										</div>
									</div>
								{/if}
								
								<!--product list-->
								{if isset($item_category.product_list) && $item_category.product_list}
									{assign var=product_list value=$item_category.product_list}
									{assign var=w_product_list value=100-$w_big_product}
									<div class="cs_product_list cs-product-list" style="width:{$w_product_list|floatval}%">
											<div class="row{if $cs_config->used_slider == 0} cs-{$cs_config->number_product_aline}-items-aline{/if}">
												<div class="cs_section_product_grid cs-container-list{if $cs_config->used_slider == 0} cs-no-slider{/if}">
												{foreach from=$product_list item=product name=product_list}
													
													{if isset($cs_config) && (($smarty.foreach.product_list.iteration % $cs_config->number_line == 1 && $cs_config->used_slider == 1) || $cs_config->used_slider == 0 || $cs_config->number_line == 1)}
														<div class="cs-item">
													{/if}
													{include file="$tpl_dir./product-section-cs.tpl" product=$product image_size='home_default'}
													{if isset($cs_config) && ((($smarty.foreach.product_list.last || $smarty.foreach.product_list.iteration % $cs_config->number_line == 0) && $cs_config->used_slider == 1 ) || $cs_config->used_slider == 0 || $cs_config->number_line == 1)}
														</div>
													{/if}
													
												{/foreach}
											</div>
										</div>
									</div>
									{if isset($cs_config->used_slider) && $cs_config->used_slider == 1}
										<script type="text/javascript">
											jQuery(document).ready(function($) {
											initOwlCarousel('#cs_category_{$smarty.foreach.cs_categories.iteration|intval}',{$cs_config->number_product_aline|intval},{$w_big_product|floatval},{$cs_config->pagination|intval},{$cs_config->navigation|intval});
											});
										</script>
									{/if}
								{else}
									<p class="alert alert-warning">{l s='No product at this time' mod='csproductsincategory'}</p>			
								{/if}
							</div>
						{/if}
					 </div>
				</div>
			 {/foreach}
		{else}
			<p class="alert alert-warning">{l s='There is no category' mod='csproductsincategory'}</p>
		{/if}
		</div>
	</div>
</div>

Mógłby ktoś pomóc go przerobić tak aby pokazywał produkty od najnowszych ? byłbym bardzo wdzięczny.

Link to comment
Share on other sites

Templatka to wyświetla co jej kontroler wyśle, jak wysyła 10 starych produktów to nowych już nie zobaczysz.

W kontrolerze modułu szukaj funkcji getProducts.

Jeśli jest to standardowa funkcja z klasy Product to sortowanie jest jako 5 parametr:

getProducts($id_lang, $start, $limit, $order_by, $order_way, $id_category = false, $only_active = false, Context $context = null)

czyli wstawiasz DESC i masz od najnowszych i $order_by powinno być 'date_add'

A jak moduł pobiera produkty jakąś własną funkcją to byś musiał pokazać ją.

Link to comment
Share on other sites

@e_com

 

dziękuję za odpowiedź, znalazłem coś takiego :

* Assigns product list template variables
   */
  public function assignProductList()
  {
    $hook_executed = false;
    Hook::exec('actionProductListOverride', array(
      'nbProducts'  => &$this->nbProducts,
      'catProducts' => &$this->cat_products,
      'hookExecuted' => &$hook_executed,
    ));

    // The hook was not executed, standard working
    if (!$hook_executed) {
      $this->context->smarty->assign('categoryNameComplement', '');
      $this->nbProducts = $this->category->getProducts(null, null, null, $this->orderBy, $this->orderWay, true);
      $this->pagination((int)$this->nbProducts); // Pagination must be call after "getProducts"
      $this->cat_products = $this->category->getProducts($this->context->language->id, (int)$this->p, (int)$this->n, $this->orderBy, $this->orderWay);
    }
    // Hook executed, use the override
    else {
      // Pagination must be call after "getProducts"
      $this->pagination($this->nbProducts);
    }
    
    $this->addColorsToProductList($this->cat_products);

    Hook::exec('actionProductListModifier', array(
      'nb_products' => &$this->nbProducts,
      'cat_products' => &$this->cat_products,
    ));

    foreach ($this->cat_products as &$product) {
      if (isset($product['id_product_attribute']) && $product['id_product_attribute'] && isset($product['product_attribute_minimal_quantity'])) {
        $product['minimal_quantity'] = $product['product_attribute_minimal_quantity'];
      }
    }
    
    $this->context->smarty->assign('nb_products', $this->nbProducts);
  }

  /**
   * Returns an instance of the current category
   *
   * @return Category
   */
  public function getCategory()
  {
    return $this->category;
  }
}
Link to comment
Share on other sites

Zamień:

$this->nbProducts = $this->category->getProducts(null, null, null, $this->orderBy, $this->orderWay, true);

na:

$this->nbProducts = $this->category->getProducts(null, null, null, 'date_add', 'DESC', true);

Zmieniłem wyczyściłem cache, ale nie działa to chyba nie ta.

Link to comment
Share on other sites

Nie zauważyłem niżej:

$this->cat_products = $this->category->getProducts($this->context->language->id, (int)$this->p, (int)$this->n, $this->orderBy, $this->orderWay)

zamień na:

$this->cat_products = $this->category->getProducts($this->context->language->id, (int)$this->p, (int)$this->n, 'date_add', 'DESC')

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...