Jump to content

Brak NIPu na fakturze


grze11

Recommended Posts

Hej mam problem z generowaniem faktur przez standardowy moduł prest 1.6. Na fakturze sa wszystkie dane oprócz Numeru nip Sprzedawcy i Numeru nip Kupującego. Proszę o pomoc w tej sprawie ponieważ kombinowałem z plikami tpl  ale nie działa to dalej.

Adres sklepu mam ustawiony i w polu Numer rejestracyjny (niby nip): podany numer w formie xxxxxxxxx

 

invoice.addresses-tab.tpl  wyglada tak :

<table id="addresses-tab" cellspacing="0" cellpadding="0">
	<tr>
		<td width="33%"><span class="bold"> </span><br/><br/>
			{if isset($order_invoice)}{$order_invoice->shop_address}{/if}
		</td>
		<td width="33%">{if $delivery_address}<span class="bold">{l s='Delivery Address' pdf='true'}</span><br/><br/>
				{$delivery_address}
			{/if}
		</td>
		<td width="33%"><span class="bold">{l s='Billing Address' pdf='true'}</span><br/><br/>
				{$invoice_address}
		</td>
	</tr>
</table>

invoice.summary-tab.tpl    : 

*}
<table id="summary-tab" width="100%">
	<tr>
		<th class="header small" valign="middle">{l s='Invoice Number' pdf='true'}</th>
		<th class="header small" valign="middle">{l s='Invoice Date' pdf='true'}</th>
		<th class="header small" valign="middle">{l s='Order Reference' pdf='true'}</th>
		<th class="header small" valign="middle">{l s='Order date' pdf='true'}</th>
		{if $addresses.invoice->vat_number}
			<th class="header small" valign="middle">{l s='VAT Number' pdf='true'}</th>
		{/if}
	</tr>
	<tr>
		<td class="center small white">{$title|escape:'html':'UTF-8'}</td>
		<td class="center small white">{dateFormat date=$order->invoice_date full=0}</td>
		<td class="center small white">{$order->getUniqReference()}</td>
		<td class="center small white">{dateFormat date=$order->date_add full=0}</td>
		{if $addresses.invoice->vat_number}
			<td class="center small white">
				{$addresses.invoice->vat_number}
			</td>
		{/if}
	</tr>
</table>
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...