Jump to content

Problem - "moduły Płatności Nie Zostały Zainstalowane"


grze11

Recommended Posts

Hej mam dziwny problem z płatnościami a mianowicie gdy wchodzę na sklep i jestem niezalogowany dodaje produkt do koszyka następnie przechodzę do realizacji zmówienia i tu mam widoczne opcje zaloguj lub zarejestruj. Po zalogowaniu pojawia sie adres użytkownika (standardowy), opcje dostawy i nie ma widocznych opcji płatności. Dopiero po odświeżeniu strony (F5) płatności sie pojawiają i od tego momentu wszystko dział ok.

 

Ktoś wie co może być nie tak że po zalogowaniu nie pojawiają się opcje płatności ??? a po odświeżeniu działają ok.

Mam preste 1.6

Link to comment
Share on other sites

I don't know do you understand English or not but when you do all thing, PrestaShop make payment option visible using jQuery so there must be some jQuery code error in your site. Do the whole process again and during that keep your browser console open. (you can do that by pressing F12 key in Chrome and in other browser right click in browser area and hit "Inspect element") and share if you have any JS error in red color font. If you are developer then solve that otherwise share it with screenshot.

Link to comment
Share on other sites

EN:
We are in Polish sections so please if you want to write in english put here also Polish translation, even from google translate.

 

Forum rules:

Respect the forum language
PrestaShop brings together communities from around the world; the forums are divided into different languages.
Thank you for posting in the corresponding language to that forum.

PL:
Jesteśmy w Polskiej sekcji jeśli chcecie pisać tutaj po Angielsku umieszczajcie również Polskie tłumaczenie.

 

Regulamin forum: 

Przestrzegaj języka forum
PrestaShop jednoczy społeczności z całego świata, fora są podzielone na różne języki.
Prosimy o zamieszczanie komunikatów w języku danego forum.

Link to comment
Share on other sites

Zauważyłem że problem powstała w wyniku modyfikacji jakie wprowadziłem w plikach

- order-opc.tpl

- order-address.tpl

- order-payment.tpl

Chciałem aby koszyk wyświetlał sie w postaci 3 kolumn jak na screenie

01ae6d86ae6df642med.png

http://images84.fotosik.pl/5/01ae6d86ae6df642med.png

 

Poniżej podaję kod plików :

order-opc.tpl 

 
{if $opc}
{assign var="back_order_page" value="order-opc.php"}
{else}
{assign var="back_order_page" value="order.php"}
{/if}


{if $PS_CATALOG_MODE}
{capture name=path}{l s='Your shopping cart'}{/capture}
<h2 id="cart_title">{l s='Your shopping cart'}</h2>
<p class="alert alert-warning">{l s='Your new order was not accepted.'}</p>
{else}
{if $productNumber}
<!-- Shopping Cart -->
{include file="$tpl_dir./shopping-cart.tpl"}
<!-- End Shopping Cart -->
{if $is_logged AND !$is_guest}
{include file="$tpl_dir./order-address.tpl"}
{else}
<!-- Create account / Guest account / Login block -->
{include file="$tpl_dir./order-opc-new-account.tpl"}
<!-- END Create account / Guest account / Login block -->
{/if}


{else}
{capture name=path}{l s='Your shopping cart'}{/capture}
<h2 class="page-heading">{l s='Your shopping cart'}</h2>
{include file="$tpl_dir./errors.tpl"}
<p class="alert alert-warning">{l s='Your shopping cart is empty.'}</p>
{/if}
{strip}
{addJsDef imgDir=$img_dir}
{addJsDef authenticationUrl=$link->getPageLink("authentication", true)|escape:'quotes':'UTF-8'}
{addJsDef orderOpcUrl=$link->getPageLink("order-opc", true)|escape:'quotes':'UTF-8'}
{addJsDef historyUrl=$link->getPageLink("history", true)|escape:'quotes':'UTF-8'}
{addJsDef guestTrackingUrl=$link->getPageLink("guest-tracking", true)|escape:'quotes':'UTF-8'}
{addJsDef addressUrl=$link->getPageLink("address", true, NULL, "back={$back_order_page}")|escape:'quotes':'UTF-8'}
{addJsDef orderProcess='order-opc'}
{addJsDef guestCheckoutEnabled=$PS_GUEST_CHECKOUT_ENABLED|intval}
{addJsDef currencySign=$currencySign|html_entity_decode:2:"UTF-8"}
{addJsDef currencyRate=$currencyRate|floatval}
{addJsDef currencyFormat=$currencyFormat|intval}
{addJsDef currencyBlank=$currencyBlank|intval}
{addJsDef displayPrice=$priceDisplay}
{addJsDef taxEnabled=$use_taxes}
{addJsDef conditionEnabled=$conditions|intval}
{addJsDef vat_management=$vat_management|intval}
{addJsDef errorCarrier=$errorCarrier|@addcslashes:'\''}
{addJsDef errorTOS=$errorTOS|@addcslashes:'\''}
{addJsDef checkedCarrier=$checked|intval}
{addJsDef addresses=array()}
{addJsDef isVirtualCart=$isVirtualCart|intval}
{addJsDef isPaymentStep=$isPaymentStep|intval}
{addJsDefL name=txtWithTax}{l s='(tax incl.)' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtWithoutTax}{l s='(tax excl.)' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtHasBeenSelected}{l s='has been selected' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtNoCarrierIsSelected}{l s='No carrier has been selected' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtNoCarrierIsNeeded}{l s='No carrier is needed for this order' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtConditionsIsNotNeeded}{l s='You do not need to accept the Terms of Service for this order.' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtTOSIsAccepted}{l s='The service terms have been accepted' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtTOSIsNotAccepted}{l s='The service terms have not been accepted' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtThereis}{l s='There is' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtErrors}{l s='Error(s)' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtDeliveryAddress}{l s='Delivery address' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtInvoiceAddress}{l s='Invoice address' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtModifyMyAddress}{l s='Modify my address' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtInstantCheckout}{l s='Instant checkout' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtSelectAnAddressFirst}{l s='Please start by selecting an address.' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtFree}{l s='Free' js=1}{/addJsDefL}


{capture}{if $back}&mod={$back|urlencode}{/if}{/capture}
{capture name=addressUrl}{$link->getPageLink('address', true, NULL, 'back='|cat:$back_order_page|cat:'?step=1'|cat:$smarty.capture.default)|escape:'quotes':'UTF-8'}{/capture}
{addJsDef addressUrl=$smarty.capture.addressUrl}
{capture}{'&multi-shipping=1'|urlencode}{/capture}
{addJsDef addressMultishippingUrl=$smarty.capture.addressUrl|cat:$smarty.capture.default}
{capture name=addressUrlAdd}{$smarty.capture.addressUrl|cat:'&id_address='}{/capture}
{addJsDef addressUrlAdd=$smarty.capture.addressUrlAdd}
{addJsDef opc=$opc|boolval}
{capture}<h3 class="page-subheading">{l s='Your billing address' js=1}</h3>{/capture}
{addJsDefL name=titleInvoice}{$smarty.capture.default|@addcslashes:'\''}{/addJsDefL}
{capture}<h3 class="page-subheading">{l s='Your delivery address' js=1}</h3>{/capture}
{addJsDefL name=titleDelivery}{$smarty.capture.default|@addcslashes:'\''}{/addJsDefL}
{capture}<a class="button button-small btn btn-default" href="{$smarty.capture.addressUrlAdd}" title="{l s='Update' js=1}"><span>{l s='Update' js=1}<i class="icon-chevron-right right"></i></span></a>{/capture}
{addJsDefL name=liUpdate}{$smarty.capture.default|@addcslashes:'\''}{/addJsDefL}
{/strip}
{/if}
 
order-address.tpl :
 
{if !$opc}
{assign var='current_step' value='address'}
{capture name=path}{l s='Addresses'}{/capture}
{assign var="back_order_page" value="order.php"}
<h1 class="page-heading">{l s='Addresses'}</h1>
{include file="$tpl_dir./order-steps.tpl"}
{include file="$tpl_dir./errors.tpl"}
<form action="{$link->getPageLink($back_order_page, true)|escape:'html':'UTF-8'}" method="post">
{else}
{assign var="back_order_page" value="order-opc.php"}
<div id="opc_account" class="opc-main-block">
<div id="opc_account-overlay" class="opc-overlay" style="display: none;"></div>
{/if}
<div class="addresses clearfix">
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-4">
<h3 class="page-heading2 step-num"><span>1</span> {l s='Wybierz Adres Dostawy'}</h3>
<div class="address_delivery select form-group selector1">
<label for="id_address_delivery">{if $cart->isVirtualCart()}{l s='Choose a billing address:'}{else}{l s='Choose a delivery address:'}{/if}</label>
<select name="id_address_delivery" id="id_address_delivery" class="address_select form-control">
{foreach from=$addresses key=k item=address}
<option value="{$address.id_address|intval}"{if $address.id_address == $cart->id_address_delivery} selected="selected"{/if}>
{$address.alias|escape:'html':'UTF-8'}
</option>
{/foreach}
</select><span class="waitimage"></span>


<p class="checkbox addressesAreEquals"{if $cart->isVirtualCart()} style="display:none;"{/if}>
<input type="checkbox" name="same" id="addressesAreEquals" value="1"{if $cart->id_address_invoice == $cart->id_address_delivery || $addresses|@count == 1} checked="checked"{/if} />
<label for="addressesAreEquals">{l s='Use the delivery address as the billing address.'}</label>
</p>
</div>
<div id="address_invoice_form" class="select form-group selector1"{if $cart->id_address_invoice == $cart->id_address_delivery} style="display: none;"{/if}>
{if $addresses|@count > 1}
<label for="id_address_invoice" class="strong">{l s='Choose a billing address:'}</label>
<select name="id_address_invoice" id="id_address_invoice" class="address_select form-control">
{section loop=$addresses step=-1 name=address}
<option value="{$addresses[address].id_address|intval}"{if $addresses[address].id_address == $cart->id_address_invoice && $cart->id_address_delivery != $cart->id_address_invoice} selected="selected"{/if}>
{$addresses[address].alias|escape:'html':'UTF-8'}
</option>
{/section}
</select><span class="waitimage"></span>
{else}
<a href="{$link->getPageLink('address', true, NULL, "back={$back_order_page}?step=1&select_address=1{if $back}&mod={$back}{/if}")|escape:'html':'UTF-8'}" title="{l s='Add'}" class="button button-small btn btn-default">
<span>
{l s='Add a new address'}
<i class="icon-chevron-right right"></i>
</span>
</a>
{/if}
</div>
<div class="box-adr">
<ul class="address item box" id="address_delivery">
</ul>
<ul class="address alternate_item{if $cart->isVirtualCart()} full_width{/if} box" id="address_invoice">
</ul>
</div>
<p class="address_add submit">
<a href="{$link->getPageLink('address', true, NULL, "back={$back_order_page}?step=1{if $back}&mod={$back}{/if}")|escape:'html':'UTF-8'}" title="{l s='Add'}" class="button button-small btn btn-default">
<span>{l s='Add a new address'}<i class="icon-chevron-right right"></i></span>
</a>
</p>
{if !$opc}
<div id="ordermsg" class="form-group">
<label>{l s='If you would like to add a comment about your order, please write it in the field below.'}</label>
<textarea class="form-control" cols="60" rows="6" name="message">{if isset($oldMessage)}{$oldMessage}{/if}</textarea>
</div>
{/if}
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-4">
{include file="$tpl_dir./order-carrier.tpl"}
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-4">
{include file="$tpl_dir./order-payment.tpl"}
</div>
</div> <!-- end row -->
</div> <!-- end addresses -->
{if !$opc}
<p class="cart_navigation clearfix">
<input type="hidden" class="hidden" name="step" value="2" />
<input type="hidden" name="back" value="{$back}" />
<a href="{$link->getPageLink($back_order_page, true, NULL, "{if $back}back={$back}{/if}")|escape:'html':'UTF-8'}" title="{l s='Previous'}" class="button-exclusive btn btn-default">
<i class="icon-chevron-left"></i>
{l s='Continue Shopping'}
</a>
<button type="submit" name="processAddress" class="button btn btn-default button-medium">
<span>{l s='Proceed to checkout'}<i class="icon-chevron-right right"></i></span>
</button>
</p>
</form>
{else}
</div> <!--  end opc_account -->
{/if}
{strip}
{if !$opc}
{addJsDef orderProcess='order'}
{addJsDef currencySign=$currencySign|html_entity_decode:2:"UTF-8"}
{addJsDef currencyRate=$currencyRate|floatval}
{addJsDef currencyFormat=$currencyFormat|intval}
{addJsDef currencyBlank=$currencyBlank|intval}
{addJsDefL name=txtProduct}{l s='product' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtProducts}{l s='products' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=CloseTxt}{l s='Submit' js=1}{/addJsDefL}
{/if}
{capture}{if $back}&mod={$back|urlencode}{/if}{/capture}
{capture name=addressUrl}{$link->getPageLink('address', true, NULL, 'back='|cat:$back_order_page|cat:'?step=1'|cat:$smarty.capture.default)|escape:'quotes':'UTF-8'}{/capture}
{addJsDef addressUrl=$smarty.capture.addressUrl}
{capture}{'&multi-shipping=1'|urlencode}{/capture}
{addJsDef addressMultishippingUrl=$smarty.capture.addressUrl|cat:$smarty.capture.default}
{capture name=addressUrlAdd}{$smarty.capture.addressUrl|cat:'&id_address='}{/capture}
{addJsDef addressUrlAdd=$smarty.capture.addressUrlAdd}
{addJsDef formatedAddressFieldsValuesList=$formatedAddressFieldsValuesList}
{addJsDef opc=$opc|boolval}
{capture}<h3 class="page-subheading">{l s='Your billing address' js=1}</h3>{/capture}
{addJsDefL name=titleInvoice}{$smarty.capture.default|@addcslashes:'\''}{/addJsDefL}
{capture}<h3 class="page-subheading">{l s='Your delivery address' js=1}</h3>{/capture}
{addJsDefL name=titleDelivery}{$smarty.capture.default|@addcslashes:'\''}{/addJsDefL}
{capture}<a class="button button-small btn btn-default" href="{$smarty.capture.addressUrlAdd}" title="{l s='Update' js=1}"><span>{l s='Update' js=1}<i class="icon-chevron-right right"></i></span></a>{/capture}
{addJsDefL name=liUpdate}{$smarty.capture.default|@addcslashes:'\''}{/addJsDefL}
{/strip}

 

 

order-payment.tpl :

 

 
{if !$opc}
{addJsDef currencySign=$currencySign|html_entity_decode:2:"UTF-8"}
{addJsDef currencyRate=$currencyRate|floatval}
{addJsDef currencyFormat=$currencyFormat|intval}
{addJsDef currencyBlank=$currencyBlank|intval}
{addJsDefL name=txtProduct}{l s='product' js=1}{/addJsDefL}
{addJsDefL name=txtProducts}{l s='products' js=1}{/addJsDefL}
{capture name=path}{l s='Your payment method'}{/capture}
<h3 class="page-heading2">{l s='Please choose your payment method'}
{if !isset($empty) && !$PS_CATALOG_MODE}
<span class="heading-counter">{l s='Your shopping cart contains:'}
<span id="summary_products_quantity">{$productNumber} {if $productNumber == 1}{l s='product'}{else}{l s='products'}{/if}</span>
</span>
{/if}
</h3>
{else}
<h3 class="page-heading2 step-num"><span>3</span> {l s='Please choose your payment method'}</h3>
<p class="payment_title">Wybierz opcję płatności.</p>
{/if}


{if !$opc}
{assign var='current_step' value='payment'}
{include file="$tpl_dir./order-steps.tpl"}
{include file="$tpl_dir./errors.tpl"}
{else}
<div id="opc_payment_methods" class="opc-main-block">
{/if}
<div class="paiement_block">
<div id="HOOK_TOP_PAYMENT">{$HOOK_TOP_PAYMENT}</div>
{if $HOOK_PAYMENT}
{if !$opc}
<div id="order-detail-content" class="table_block table-responsive">
<table id="cart_summary" class="table table-bordered">
<thead>
<tr>
<th class="cart_product first_item">{l s='Product'}</th>
<th class="cart_description item">{l s='Description'}</th>
{if $PS_STOCK_MANAGEMENT}
<th class="cart_availability item text-center">{l s='Availability'}</th>
{/if}
<th class="cart_unit item text-right">{l s='Unit price'}</th>
<th class="cart_quantity item text-center">{l s='Qty'}</th>
<th class="cart_total last_item text-right">{l s='Total'}</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
{if $use_taxes}
{if $priceDisplay}
<tr class="cart_total_price">
<td colspan="4" class="text-right">{if $display_tax_label}{l s='Total products (tax excl.)'}{else}{l s='Total products'}{/if}</td>
<td colspan="2" class="price" id="total_product">{displayPrice price=$total_products}</td>
</tr>
{else}
<tr class="cart_total_price">
<td colspan="4" class="text-right">{if $display_tax_label}{l s='Total products (tax incl.)'}{else}{l s='Total products'}{/if}</td>
<td colspan="2" class="price" id="total_product">{displayPrice price=$total_products_wt}</td>
</tr>
{/if}
{else}
<tr class="cart_total_price">
<td colspan="4" class="text-right">{l s='Total products'}</td>
<td colspan="2" class="price" id="total_product">{displayPrice price=$total_products}</td>
</tr>
{/if}
<tr class="cart_total_voucher" {if $total_wrapping == 0}style="display:none"{/if}>
<td colspan="4" class="text-right">
{if $use_taxes}
{if $priceDisplay}
{if $display_tax_label}{l s='Total gift wrapping (tax excl.):'}{else}{l s='Total gift wrapping cost:'}{/if}
{else}
{if $display_tax_label}{l s='Total gift wrapping (tax incl.)'}{else}{l s='Total gift wrapping cost:'}{/if}
{/if}
{else}
{l s='Total gift wrapping cost:'}
{/if}
</td>
<td colspan="2" class="price-discount price" id="total_wrapping">
{if $use_taxes}
{if $priceDisplay}
{displayPrice price=$total_wrapping_tax_exc}
{else}
{displayPrice price=$total_wrapping}
{/if}
{else}
{displayPrice price=$total_wrapping_tax_exc}
{/if}
</td>
</tr>
{if $total_shipping_tax_exc <= 0 && !isset($virtualCart)}
<tr class="cart_total_delivery">
<td colspan="4" class="text-right">{l s='Total shipping'}</td>
<td colspan="2" class="price" id="total_shipping">{l s='Free Shipping!'}</td>
</tr>
{else}
{if $use_taxes && $total_shipping_tax_exc != $total_shipping}
{if $priceDisplay}
<tr class="cart_total_delivery" {if $shippingCost <= 0} style="display:none"{/if}>
<td colspan="4" class="text-right">{if $display_tax_label}{l s='Total shipping (tax excl.)'}{else}{l s='Total shipping'}{/if}</td>
<td colspan="2" class="price" id="total_shipping">{displayPrice price=$shippingCostTaxExc}</td>
</tr>
{else}
<tr class="cart_total_delivery"{if $shippingCost <= 0} style="display:none"{/if}>
<td colspan="4" class="text-right">{if $display_tax_label}{l s='Total shipping (tax incl.)'}{else}{l s='Total shipping'}{/if}</td>
<td colspan="2" class="price" id="total_shipping" >{displayPrice price=$shippingCost}</td>
</tr>
{/if}
{else}
<tr class="cart_total_delivery"{if $shippingCost <= 0} style="display:none"{/if}>
<td colspan="4" class="text-right">{l s='Total shipping'}</td>
<td colspan="2" class="price" id="total_shipping" >{displayPrice price=$shippingCostTaxExc}</td>
</tr>
{/if}
{/if}
<tr class="cart_total_voucher" {if $total_discounts == 0}style="display:none"{/if}>
<td colspan="4" class="text-right">
{if $use_taxes}
{if $priceDisplay}
{if $display_tax_label}{l s='Total vouchers (tax excl.)'}{else}{l s='Total vouchers'}{/if}
{else}
{if $display_tax_label}{l s='Total vouchers (tax incl.)'}{else}{l s='Total vouchers'}{/if}
{/if}
{else}
{l s='Total vouchers'}
{/if}
</td>
<td colspan="2" class="price-discount price" id="total_discount">
{if $use_taxes}
{if $priceDisplay}
{displayPrice price=$total_discounts_tax_exc*-1}
{else}
{displayPrice price=$total_discounts*-1}
{/if}
{else}
{displayPrice price=$total_discounts_tax_exc*-1}
{/if}
</td>
</tr>
{if $use_taxes}
{if $total_tax != 0 && $show_taxes}
{if $priceDisplay != 0}
<tr class="cart_total_price">
<td colspan="4" class="text-right">{if $display_tax_label}{l s='Total (tax excl.)'}{else}{l s='Total'}{/if}</td>
<td colspan="2" class="price" id="total_price_without_tax">{displayPrice price=$total_price_without_tax}</td>
</tr>
{/if}
<tr class="cart_total_tax">
<td colspan="4" class="text-right">{l s='Tax'}</td>
<td colspan="2" class="price" id="total_tax" >{displayPrice price=$total_tax}</td>
</tr>
{/if}
<tr class="cart_total_price">
<td colspan="4" class="total_price_container text-right"><span>{l s='Total'}</span></td>
<td colspan="2" class="price" id="total_price_container">
<span id="total_price" data-selenium-total-price="{$total_price}">{displayPrice price=$total_price}</span>
</td>
</tr>
{else}
<tr class="cart_total_price">
{if $voucherAllowed}
<td colspan="2" id="cart_voucher" class="cart_voucher">
<div id="cart_voucher" class="table_block">
{if isset($errors_discount) && $errors_discount}
<ul class="alert alert-danger">
{foreach from=$errors_discount key=k item=error}
<li>{$error|escape:'html':'UTF-8'}</li>
{/foreach}
</ul>
{/if}
{if $voucherAllowed}
<form action="{if $opc}{$link->getPageLink('order-opc', true)}{else}{$link->getPageLink('order', true)}{/if}" method="post" id="voucher">
<fieldset>
<h4>{l s='Vouchers'}</h4>
<input type="text" id="discount_name" class="form-control" name="discount_name" value="{if isset($discount_name) && $discount_name}{$discount_name}{/if}" />
<input type="hidden" name="submitDiscount" />
<button type="submit" name="submitAddDiscount" class="button btn btn-default button-small"><span>{l s='ok'}</span></button>
{if $displayVouchers}
<p id="title" class="title_offers">{l s='Take advantage of our offers:'}</p>
<div id="display_cart_vouchers">
{foreach from=$displayVouchers item=voucher}
<span onclick="$('#discount_name').val('{$voucher.name}');return false;" class="voucher_name">{$voucher.name}</span> - {$voucher.description} <br />
{/foreach}
</div>
{/if}
</fieldset>
</form>
{/if}
</div>
</td>
{/if}
<td colspan="{if !$voucherAllowed}4{else}2{/if}" class="text-right total_price_container">
<span>{l s='Total'}</span>
</td>
<td colspan="2" class="price total_price_container" id="total_price_container">
<span id="total_price" data-selenium-total-price="{$total_price_without_tax}">{displayPrice price=$total_price_without_tax}</span>
</td>
</tr>
{/if}
</tfoot>


<tbody>
{foreach from=$products item=product name=productLoop}
{assign var='productId' value=$product.id_product}
{assign var='productAttributeId' value=$product.id_product_attribute}
{assign var='quantityDisplayed' value=0}
{assign var='cannotModify' value=1}
{assign var='odd' value=$product@iteration%2}
{assign var='noDeleteButton' value=1}


{* Display the product line *}
{include file="$tpl_dir./shopping-cart-product-line.tpl"}


{* Then the customized datas ones*}
{if isset($customizedDatas.$productId.$productAttributeId)}
{foreach from=$customizedDatas.$productId.$productAttributeId[$product.id_address_delivery] key='id_customization' item='customization'}
<tr id="product_{$product.id_product}_{$product.id_product_attribute}_{$id_customization}" class="alternate_item cart_item">
<td colspan="4">
{foreach from=$customization.datas key='type' item='datas'}
{if $type == $CUSTOMIZE_FILE}
<div class="customizationUploaded">
<ul class="customizationUploaded">
{foreach from=$datas item='picture'}
<li>
<img src="{$pic_dir}{$picture.value}_small" alt="" class="customizationUploaded" />
</li>
{/foreach}
</ul>
</div>
{elseif $type == $CUSTOMIZE_TEXTFIELD}
<ul class="typedText">
{foreach from=$datas item='textField' name='typedText'}
<li>
{if $textField.name}
{l s='%s:' sprintf=$textField.name}
{else}
{l s='Text #%s:' sprintf=$smarty.foreach.typedText.index+1}
{/if}
{$textField.value}
</li>
{/foreach}
</ul>
{/if}
{/foreach}
</td>
<td class="cart_quantity text-center">
{$customization.quantity}
</td>
<td class="cart_total"></td>
</tr>
{assign var='quantityDisplayed' value=$quantityDisplayed+$customization.quantity}
{/foreach}
{* If it exists also some uncustomized products *}
{if $product.quantity-$quantityDisplayed > 0}{include file="$tpl_dir./shopping-cart-product-line.tpl"}{/if}
{/if}
{/foreach}
{assign var='last_was_odd' value=$product@iteration%2}
{foreach $gift_products as $product}
{assign var='productId' value=$product.id_product}
{assign var='productAttributeId' value=$product.id_product_attribute}
{assign var='quantityDisplayed' value=0}
{assign var='odd' value=($product@iteration+$last_was_odd)%2}
{assign var='ignoreProductLast' value=isset($customizedDatas.$productId.$productAttributeId)}
{assign var='cannotModify' value=1}
{* Display the gift product line *}
{include file="./shopping-cart-product-line.tpl" productLast=$product@last productFirst=$product@first}
{/foreach}
</tbody>


{if count($discounts)}
<tbody>
{foreach from=$discounts item=discount name=discountLoop}
{if (float)$discount.value_real == 0}
{continue}
{/if}
<tr class="cart_discount {if $smarty.foreach.discountLoop.last}last_item{elseif $smarty.foreach.discountLoop.first}first_item{else}item{/if}" id="cart_discount_{$discount.id_discount}">
<td class="cart_discount_name" colspan="{if $PS_STOCK_MANAGEMENT}3{else}2{/if}">{$discount.name}</td>
<td class="cart_discount_price">
<span class="price-discount">
{if $discount.value_real > 0}
{if !$priceDisplay}
{displayPrice price=$discount.value_real*-1}
{else}
{displayPrice price=$discount.value_tax_exc*-1}
{/if}
{/if}
</span>
</td>
<td class="cart_discount_delete">1</td>
<td class="cart_discount_price">
<span class="price-discount">
{if $discount.value_real > 0}
{if !$priceDisplay}
{displayPrice price=$discount.value_real*-1}
{else}
{displayPrice price=$discount.value_tax_exc*-1}
{/if}
{/if}
</span>
</td>
</tr>
{/foreach}
</tbody>
{/if}
</table>
</div> <!-- end order-detail-content -->
{/if}
{if $opc}<div id="opc_payment_methods-content">{/if}
<div id="HOOK_PAYMENT">
{$HOOK_PAYMENT}
</div>
{if $opc}</div> <!-- end opc_payment_methods-content -->{/if}
{else}
<p class="alert alert-warning">{l s='No payment modules have been installed.'}</p>
{/if}
{if !$opc}
<p class="cart_navigation clearfix">
<a href="{$link->getPageLink('order', true, NULL, "step=2")|escape:'html':'UTF-8'}" title="{l s='Previous'}" class="button-exclusive btn btn-default">
<i class="icon-chevron-left"></i>
{l s='Continue shopping'}
</a>
</p>
{else}
</div> <!-- end opc_payment_methods -->
{/if}
</div> <!-- end HOOK_TOP_PAYMENT -->
Jeśli ktoś wie gdzie jest bład to proszę o pomoc.
Edited by endriu107
Dodanie znaczników code (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...