Jump to content

Dodawanie załącznika przez klienta w karcie produktu


daniem

Recommended Posts

A co jeśli utworzyłem opcje(dostosowanie) jednak nie wyświetlają się na stronie produktu? Mam płatny szablon Mega Shop. Co mogę zrobić by wyświetlić dane pola? Podejrzewam, że bd musiał kombinować coś z plikiem strony produktu.

Edited by daniem (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

Należy wstawić:

				<form method="post" action="{$customizationFormTarget}" enctype="multipart/form-data" id="customizationForm" class="clearfix">
					<p class="infoCustomizable">
						{l s='After saving your customized product, remember to add it to your cart.'}
						{if $product->uploadable_files}
						<br />
						{l s='Allowed file formats are: GIF, JPG, PNG'}{/if}
					</p>
					{if $product->uploadable_files|intval}
						<div class="customizableProductsFile">
							<h5 class="product-heading-h5">{l s='Pictures'}</h5>
							<ul id="uploadable_files" class="clearfix">
								{counter start=0 assign='customizationField'}
								{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
									{if $field.type == 0}
										<li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">{assign var='key' value='pictures_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field}
											{if isset($pictures.$key)}
												<div class="customizationUploadBrowse">
													<img src="{$pic_dir}{$pictures.$key}_small" alt="" />
														<a href="{$link->getProductDeletePictureLink($product, $field.id_customization_field)|escape:'html':'UTF-8'}" title="{l s='Delete'}" >
															<img src="{$img_dir}icon/delete.gif" alt="{l s='Delete'}" class="customization_delete_icon" width="11" height="13" />
														</a>
												</div>
											{/if}
											<div class="customizationUploadBrowse form-group">
												<label class="customizationUploadBrowseDescription">
													{if !empty($field.name)}
														{$field.name}
													{else}
														{l s='Please select an image file from your computer'}
													{/if}
													{if $field.required}<sup>*</sup>{/if}
												</label>
												<input type="file" name="file{$field.id_customization_field}" id="img{$customizationField}" class="form-control customization_block_input {if isset($pictures.$key)}filled{/if}" />
											</div>
										</li>
										{counter}
									{/if}
								{/foreach}
							</ul>
						</div>
					{/if}
					{if $product->text_fields|intval}
						<div class="customizableProductsText">
							<h5 class="product-heading-h5">{l s='Text'}</h5>
							<ul id="text_fields">
							{counter start=0 assign='customizationField'}
							{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
								{if $field.type == 1}
									<li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">
										<label for ="textField{$customizationField}">
											{assign var='key' value='textFields_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field}
											{if !empty($field.name)}
												{$field.name}
											{/if}
											{if $field.required}<sup>*</sup>{/if}
										</label>
										<textarea name="textField{$field.id_customization_field}" class="form-control customization_block_input" id="textField{$customizationField}" rows="3" cols="20">{strip}
											{if isset($textFields.$key)}
												{$textFields.$key|stripslashes}
											{/if}
										{/strip}</textarea>
									</li>
									{counter}
								{/if}
							{/foreach}
							</ul>
						</div>
					{/if}
					<p id="customizedDatas">
						<input type="hidden" name="quantityBackup" id="quantityBackup" value="" />
						<input type="hidden" name="submitCustomizedDatas" value="1" />
						<button class="button btn btn-default button button-small" name="saveCustomization">
							<span>{l s='Save'}</span>
						</button>
						<span id="ajax-loader" class="unvisible">
							<img src="{$img_ps_dir}loader.gif" alt="loader" />
						</span>
					</p>
				</form>
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...