Jump to content

[Hướng dẫn] Cập nhật hiển thị tiền tệ VND cho Presta Shop phiên bản 1.2.5


Liu Kang

Recommended Posts

Trên diễn đàn đã có hướng dẫn cho các bạn thay đổi cách hiển thị tiền tệ của Việt Nam cho PS 1.0 và PS 1.1. Tuy nhiên, sẽ hơi khác trong phiên bản 1.2.5. Hướng dẫn toàn thể thay đổi cách hiển thị tiền tệ VNĐ của phiên bản PS 1.2.5 như sau:

Các file cần chỉnh sửa:

Root/classes/Tools.php
Root/admin/tabs/AdminCurrencies
Root/themes/prestashop/js/tools.jsCác bước thực hiện

/**************************Mở file Tools.php*****************************/

//Tìm dòng 202
case 4:
        $ret = number_format($price, $c_decimals, '.', ',').$blank.$c_char;
        break;
//Thêm vào ngay sau đó
case 5:
        $ret = number_format($price, $c_decimals, ',', '.').$blank.$c_char;
        break;

/**************************Lưu và đóng file Tools.php*********************/


/**************************Mở file AdminCurrencies.php*******************/

//Tìm dòng 147
        4 => '0,000.00X',

//Thêm vào ngay sau đó
        5 => '0.000.00X('.$this->l('as with viet nam dong').')',

/**************************Lưu và đóng file AdminCurrencies.php***********/

/**************************Mở file tools.js******************************/

//Tìm dòng 16
  if (currencyFormat == 4)
    return (formatNumber(price, priceDisplayPrecision, ',', '.') + blank + currencySign);

//Thêm vào ngay sau đó
  if (currencyFormat == 5)
    return (formatNumber(price, priceDisplayPrecision, '.', ',') + blank + currencySign);

//Tìm dòng 33
  for (var i = 1 ; i < 4; i++)

//Thay thế bằng
  for (var i = 1 ; i < 5; i++)

/*******************Lưu và đóng file tool.js*****************************/Các bạn cũng có thể sử dụng những file mình đã sửa sẵn.

ps 1.2.5 - tien te vnd.zip

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • 2 months later...
Bạn ơi cho mình hỏi với, sau khi nhấn addnew ngay chỗ thông số "Conversion rate" mình viết chữ j vô trong đó ?


Đó chính là tỉ giá ngoại tệ với đồng tiền Việt Nam

Mặc định bạn có thể thấy là
1EUR = 1.47$
Từ đó quy đổi ra 1EUR = ... VNĐ (tự chọn tỉ giá theo thời gian thực hoặc giá bao gồm, ko tính chênh lệch giá tăng lên hạ xuống)
VD: để tròn USD: 19100, EUR: 26000
Link to comment
Share on other sites

 • 13 years later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...