Jump to content

[Help] Giá khuyến mại và giảm giá trên trang chủ


Recommended Posts

Hi

Bạn nào biết có thể chỉ mình cách hiển thị giá khuyến mại và giảm giá lên trang chủ không (hiển thị giống như block special: gồm 3 dòng: dòng 1 là giá ban đầu, dòng 2 là phần trăm giảm giá, dòng 3 là giá bán)

Ngoài ra, có bạn nào dùng module watermark rồi ko? Mình chèn ảnh vào làm watermark nhưng khi generate ra ảnh sản phẩm thì thấy ảnh watermark cái to cái nhỏ, không đều nhau. Bạn nào biết cách fix chỉ mình luôn nhé

Cám ơn các bạn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn hiểu sai ý của mình rồi. Ý mình là, trên trang chủ, trong module home feature, mình muốn hiển thị cả giá, giảm giá và giá cuối cùng như phần hiển thị của sản phẩm đặc biệt (hiện giờ home feature chỉ hiển thị giá cuối cùng mà thôi). Bạn nào biết cách chỉ giúp mình với.

Cám ơn nhiều! :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...

Watermark lúc to lúc nhỏ phụ thuộc vào độ phân giải ảnh gốc của bạn. Các hình ảnh của bản ko đồng nhất về độ phân giải nên gây ra tình trạng lúc to lúc nhỏ. Bạn chỉnh lại độ phân giải của ảnh giống nhau xem.
Còn việc giảm giá sản phẩm thì lúc bạn thêm sản phẩm mới để ý phần Reduction amount là số lượng tiền giảm, có thể là giá khuyến mãi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 2 years later...

tôi mới tìm hiểu Prestashop hơn một tháng nay và cũng muốn xử lý vấn đề này tương tự như bạn. Sau khi tìm hiểu tôi tìm thấy $product.reduction chứa giá trị giảm giá. Bạn hãy cho hiển thị thêm giá trị $product.price+$product.reduction (là giá trị trước khi giảm giá). Sửa trong file homefeatured.tpl và product-list.tpl. Topic đã khá lâu rồi, nhưng tôi vẫn post giúp cho người mới tìm hiểu.

Website demo tôi đang phát triển: http://whisper1.awardspace.us/.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

tôi mới tìm hiểu Prestashop hơn một tháng nay và cũng muốn xử lý vấn đề này tương tự như bạn. Sau khi tìm hiểu tôi tìm thấy $product.reduction chứa giá trị giảm giá. Bạn hãy cho hiển thị thêm giá trị $product.price+$product.reduction (là giá trị trước khi giảm giá). Sửa trong file homefeatured.tpl và product-list.tpl. Topic đã khá lâu rồi, nhưng tôi vẫn post giúp cho người mới tìm hiểu.

Website demo tôi đang phát triển: http://whisper1.awardspace.us/.

@Liu Kang: bạn áp dụng theo cách làm này của bạn madlyone nhé.

Nếu không muốn hiện giá sản phẩm mà thay bằng "Liên hệ" khi set price = 0 có thể tham khảo đoạn code sau

{if $product.show_price AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE}

 

 

<p class="price_container">

{l s='Giá' mod='homefeatured'}

<span class="price">

{if $product.price > 0}

{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}

 

{else}

{l s='Liên hệ' mod='homefeatured'}

{/if}

</span>

</p>

 

{else}

{/if}

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...

Hi

 

Bạn nào biết có thể chỉ mình cách hiển thị giá khuyến mại và giảm giá lên trang chủ không (hiển thị giống như block special: gồm 3 dòng: dòng 1 là giá ban đầu, dòng 2 là phần trăm giảm giá, dòng 3 là giá bán)

 

Ngoài ra, có bạn nào dùng module watermark rồi ko? Mình chèn ảnh vào làm watermark nhưng khi generate ra ảnh sản phẩm thì thấy ảnh watermark cái to cái nhỏ, không đều nhau. Bạn nào biết cách fix chỉ mình luôn nhé

 

Cám ơn các bạn!

 

Code hoàn hảo cho bạn đây thấy hay thì thank hộ mình cái nhé, cái này tự code đó:

 

<ul>
 <a href="{$product.link}" title="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}" class="product_image">
 <img src="{$link->getImageLink($product.link_rewrite, $product.id_image, 'home')}" height="{$homeSize.height}" width="{$homeSize.width}" alt="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}" /></a>
 <h5><a href="{$product.link}" title="{$product.name|truncate:100:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$product.name|truncate:27:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a></h5>	
 <div>
 {if $product.specific_prices}
 <span class="price-discount">{if !$priceDisplay}{displayWtPrice p=$product.price_without_reduction}{else}{displayWtPrice	  p=$priceWithoutReduction_tax_excl}{/if}</span>
 {if $product.specific_prices}
 {assign var='specific_prices' value=$product.specific_prices}
 {if $specific_prices.reduction_type == 'percentage' && ($specific_prices.from == $specific_prices.to OR ($smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' <=  $specific_prices.to && $smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' >= $specific_prices.from))}
	  <p class="reduction">(Tiết kiệm: {$specific_prices.reduction*100|floatval}%)</p>
 {/if}
 {if $specific_prices.reduction_type == 'amount' && ($specific_prices.from == $specific_prices.to OR ($smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' <=  $specific_prices.to && $smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' >= $specific_prices.from))}
	  <p class="reduction">(Tiết kiệm: {convertPrice price=$specific_prices.reduction})</p>
 {/if}	 
 {/if}
 {/if}
 <p class="price_container">{if $product.specific_prices}<span class="price sale"> {else} <span class="price"> {/if}{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}</span></p>
 <a class="button" style="display:none" href="{$product.link}" title="{l s='View' mod='homefeatured'}">{l s='View' mod='homefeatured'}</a>
 {if ($product.quantity > 0 OR $product.allow_oosp) AND $product.customizable != 2}
 <a class="exclusive ajax_add_to_cart_button" style="display:none" rel="ajax_id_product_{$product.id_product}" href="{$base_dir}cart.php?qty=1&id_product={$product.id_product}&token={$static_token}&add" title="{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</a>
 {else}
 <span class="exclusive" style="display:none">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</span>
 {/if}
 </div>

  </ul>

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 2 years later...

Code hoàn hảo cho bạn đây thấy hay thì thank hộ mình cái nhé, cái này tự code đó:

 

<ul>
	 <a href="{$product.link}" title="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}" class="product_image">
	 <img src="{$link->getImageLink($product.link_rewrite, $product.id_image, 'home')}" height="{$homeSize.height}" width="{$homeSize.width}" alt="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}" /></a>
	 <h5><a href="{$product.link}" title="{$product.name|truncate:100:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$product.name|truncate:27:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a></h5>	
	 <div>
	 {if $product.specific_prices}
	 <span class="price-discount">{if !$priceDisplay}{displayWtPrice p=$product.price_without_reduction}{else}{displayWtPrice	  p=$priceWithoutReduction_tax_excl}{/if}</span>
	 {if $product.specific_prices}
	 {assign var='specific_prices' value=$product.specific_prices}
	 {if $specific_prices.reduction_type == 'percentage' && ($specific_prices.from == $specific_prices.to OR ($smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' <=  $specific_prices.to && $smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' >= $specific_prices.from))}
		  <p class="reduction">(Tiết kiệm: {$specific_prices.reduction*100|floatval}%)</p>
	 {/if}
	 {if $specific_prices.reduction_type == 'amount' && ($specific_prices.from == $specific_prices.to OR ($smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' <=  $specific_prices.to && $smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' >= $specific_prices.from))}
		  <p class="reduction">(Tiết kiệm: {convertPrice price=$specific_prices.reduction})</p>
	 {/if}	 
	 {/if}
	 {/if}
	 <p class="price_container">{if $product.specific_prices}<span class="price sale"> {else} <span class="price"> {/if}{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}</span></p>
	 <a class="button" style="display:none" href="{$product.link}" title="{l s='View' mod='homefeatured'}">{l s='View' mod='homefeatured'}</a>
	 {if ($product.quantity > 0 OR $product.allow_oosp) AND $product.customizable != 2}
	 <a class="exclusive ajax_add_to_cart_button" style="display:none" rel="ajax_id_product_{$product.id_product}" href="{$base_dir}cart.php?qty=1&id_product={$product.id_product}&token={$static_token}&add" title="{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</a>
	 {else}
	 <span class="exclusive" style="display:none">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</span>
	 {/if}
	 </div>
  
  </ul>

Chỉnh sửa trong homefeature.tpl với product-list.tpl hả bạn. Sao mình đã chỉnh sửa rồi thì bị lỗi vậy bạn nhỉ :)

 

Untitled_zpshmq3qq43.png

Edited by leaderhero (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

Chỉnh sửa trong homefeature.tpl với product-list.tpl hả bạn. Sao mình đã chỉnh sửa rồi thì bị lỗi vậy bạn nhỉ :)

 

Untitled_zpshmq3qq43.png

 

Bạn chèn sai rồi. Code mình gửi bạn phải chèn trong vòng lặp Foreach.  Bạn để ý trong file tpl sẽ có vòng lặp foreach sau đó đến thẻ <ul> 

Edited by designworld.info (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More