Jump to content

Hiển thị thống kê lượt truy cập trên Prestashop FrontOffice


Recommended Posts

Đây là module thống kê lượt truy cập được custom từ module statsvisits của Prestashop

Chức năng:

  1. Hiển thị số người dùng online
  2. Lượt truy cập
  3. Tổng số lượt truy cập

 

Các bước thực hiện

  1. Download file statsvisitslive.zip về
  2. Đăng nhập PS BackOffice, chuyển đến tab Modules
  3. Cài đặt module statsvisitslive từ máy local ( Thêm một mô-đun từ máy tính của tôi ). Mặc định module hook vào leftColumn.
  4. Vào Modules > Position để cấu hình vị trí hiển thị của module này.

statsvisitslive.zip

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...