Jump to content

Recommended Posts

Witam, tworze moduł do tz. realizacji. w module znajduje sie lista realizacji oraz pole do dodawania realizacji, każda realizacja ma pole do zdjęcia, problem polega na tym ze nie wiem w jaki sposób zaimplementować sortowanie takie jak jest ja innych listach. W tych listach jest kolumna position i przycisk drag drop. W moim module też dodałem tą kolumne za pomocą $HELPERLIST, aczkolwiek po przesunięciu nie zmienia się pozycja. Czy ktoś mógłby spojrzeć na moduł , podpowiedzieć mi co robię źle , czy brakuje mi jakiegoś pliku (jakiegoś kontrolera) ? Z góry dziękuje za pomoc a poniżej załączam mój plik module.php 

 

<?php
if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;

class BlockRealization extends Module {

protected $_html = '';

public function __construct() {

$this->name = 'blockrealization';
$this->tab = 'front_office_features';
$this->version = '1.0.0';
$this->author = 'XXX';
$this->need_instance = 0;
$this->ps_versions_compliancy = array('min' => '1.6', 'max' => _PS_VERSION_); 
$this->bootstrap = true;

parent::__construct();

$this->displayName = $this->l('Module realization');
$this->description = $this->l('Display realization on homepage.');
$this->confirmUninstall = $this->l('Are you sure you want to uninstall?'); 
}

public function install() {
if (!parent::install() ||
  !$this->registerHook('displayHeader') ||
  !$this->registerHook('home') ||
  !$this->createTables()
)
  return false;
return true;
}

public function uninstall() {
if (!parent::uninstall() ||
  !$this->removeTable())
  return false;
return true;
}

protected function createTables() {

/* Realization */
$res = (bool)Db::getInstance()->execute('
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `'._DB_PREFIX_.'realization` (
    `id_realization_slides` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `image_realization` varchar(255) NOT NULL,
    `position` int(10) unsigned NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id_realization_slides`, `image_realization`)
  ) ENGINE='._MYSQL_ENGINE_.' DEFAULT CHARSET=UTF8;
');

return $res;
}

protected function removeTable() {
if (!Db::getInstance()->Execute('DROP TABLE `'. _DB_PREFIX_ . 'realization`'))
  return false;
return true;
}

public function getContent() {

$output = null;

if (Tools::isSubmit('submit'.$this->name)) {
  $errors = '';

  if ($_FILES) {

    $helper = new HelperImageUploader('realization_img');
    $files = $helper->process();

    if ($files) {

      foreach ($files as $file) {

        if (isset($file['save_path'])) {
          if (!ImageManager::checkImageMemoryLimit($file['save_path']))
          $errors = Tools::displayError('Limit');

          if (!$errors) {
            if (!ImageManager::resize($file['save_path'], dirname(__FILE__) . '/img/' . $file['name']))
              $errors = Tools::displayError('error');
            else {

              $previous_file = Configuration::get('realization_img');
              $file_path = dirname(__FILE__) . '/img/' . $previous_file;

              if (file_exists($file_path))
                unlink($file_path);


              $realization['image_realization'] = $file['name'];
              $realization['position'] = count($this->getAll());
              if (!Db::getInstance()->insert('realization', $realization))
                $errors = Tools::displayError('error');
            }
          }

          unlink($file['save_path']);
        }
      }
    }
  }

  if ($errors) 
    $output .= $this->displayError($errors);
  else 

    $output .= $this->displayConfirmation($this->l('Settings updated'));
}

$output .= $this->generateList();
$output .= $this->displayForm();

return $output;
}

public function displayForm() {

 // Init Fields form array
 $fields_form[0]['form'] = array(
  'legend' => array(
    'title' => $this->l('Add the realization'),
  ),
  'input' => array(
    array(
      'type' => 'file',               
      'label' => $this->l('Image:'),
      'name' => 'realization_img',
      'hint' => $this->l('Upload image for contact:'),
    )
  ),
  'submit' => array(
    'title' => $this->l('Save'),
    'class' => 'btn btn-default pull-right'
  )
);

$helper = new HelperForm();

// Module, token and currentIndex
$helper->module = $this;
$helper->name_controller = $this->name;
$helper->token = Tools::getAdminTokenLite('AdminModules');
$helper->currentIndex = AdminController::$currentIndex.'&configure='.$this->name;

// Title and toolbar
$helper->title = $this->displayName;
$helper->show_toolbar = true;    // false -> remove toolbar
$helper->toolbar_scroll = true;   // yes - > Toolbar is always visible on the top of the screen.
$helper->submit_action = 'submit'.$this->name;
$helper->toolbar_btn = array(
  'save' =>
  array(
    'desc' => $this->l('Save'),
    'href' => AdminController::$currentIndex.'&configure='.$this->name.'&save'.$this->name.
    '&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminModules'),
  ),
  'back' => array(
    'href' => AdminController::$currentIndex.'&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminModules'),
    'desc' => $this->l('Back to list')
  )
);

// Load current value
$helper->tpl_vars = array(
  'fields_value' => array(
    'realization_img' => Configuration::get('realization_img')
  )
);

return $helper->generateForm($fields_form);
}

public function generateList() {
$content = $this->getAll();

$fields_list = array(
  'id_realization_slides' => array(
    'title' => 'ID',
    'align' => 'center',
    'class' => 'fixed-width-xs',
  ),
  'image_realization' => array(
    'title' => $this->l('Image'),
    'orderby' => false,
    'search' => false
  ),
  'position' => array(
    'title' => $this->l('Position'),
    'position' => 'position' ,
    'orderby' => false,
    'search' => false
  ),
);

$helper = new HelperList();
$helper->shopLinkType = '';
$helper->actions = array('edit', 'delete');
$helper->module = $this;
$helper->listTotal = count($content);
$helper->identifier = 'id_realization_slides';
$helper->title = $this->l('Realizations');
$helper->table = $this->name;
$helper->imageType = 'jpg';
$helper->orderBy = 'position';
$helper->orderWay = 'asc';
$helper->position_identifier = 'id_realization_slides';
$helper->token = Tools::getAdminTokenLite('AdminModules');
$helper->currentIndex = AdminController::$currentIndex.'&configure='.$this->name;

return $helper->generateList($content, $fields_list);
}

public function getAll() {
return Db::getInstance()->ExecuteS('
  SELECT *
  FROM '._DB_PREFIX_.'realization
');
}

 public function hookHome($params) {

return $this->display(__FILE__, "views/templates/hook/realization.tpl");
}

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

orderby =>  true jeżeli o sortowanie w kolumnie chodzi a do drag&drop misialbyd podpiąć skrypt pod konretn kolumne

Edited by design4VIP (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More