Jump to content
sylwekb

Nazwy kolorów produktów w Prestashop 1.7.5

Recommended Posts

Witam

Czy ktoś zna sposób jak oprócz okienek z kolorami produktów pokazać także nazwę koloru? Chodzi o to, że są różne urządzenia, monitory, telefony, tablety i mają różnie ustawione jasność i kontrast czyli kalibrację więc oprócz barwy koloru chciałbym kupującemu pokazać także nazwę koloru. Jak to zrobić w Prestashop 1.7.5? Nie mogę znaleźć takiej funkcjonalności, a sądzę, że byłoby to przydatne dla wszystkich prowadzących sklepy na Prestashop.

koloryproduktow.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Masz na myśli plik szablonu product.tpl? U mnie jest w lokalizacji themes/nazwaszablonu/templates/catalog

ale niestety nie mogę zlokalizować tej zmiennej.

{**
* 2007-2018 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* https://opensource.org/licenses/AFL-3.0
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author  PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
* @copyright 2007-2018 PrestaShop SA
* @license  https://opensource.org/licenses/AFL-3.0 Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*}
{extends file=$layout}

{block name='head_seo' prepend}
  <link rel="canonical" href="{$product.canonical_url}">
{/block}

{block name='head' append}
  <meta property="og:type" content="product">
  <meta property="og:url" content="{$urls.current_url}">
  <meta property="og:title" content="{$page.meta.title}">
  <meta property="og:site_name" content="{$shop.name}">
  <meta property="og:description" content="{$page.meta.description}">
  <meta property="og:image" content="{$product.cover.large.url}">
  <meta property="product:pretax_price:amount" content="{$product.price_tax_exc}">
  <meta property="product:pretax_price:currency" content="{$currency.iso_code}">
  <meta property="product:price:amount" content="{$product.price_amount}">
  <meta property="product:price:currency" content="{$currency.iso_code}">
  {if isset($product.weight) && ($product.weight != 0)}
    <meta property="product:weight:value" content="{$product.weight}">
    <meta property="product:weight:units" content="{$product.weight_unit}">
  {/if}
{/block}

{block name='content'}

  <section id="main" itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
    <meta itemprop="url" content="{$product.url}">

    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        {block name='page_content_container'}
          <section class="page-content" id="content">
            {block name='page_content'}
              {block name='product_flags'}
                <ul class="product-flags">
                  {foreach from=$product.flags item=flag}
                    <li class="product-flag {$flag.type}">{$flag.label}</li>
                    {/foreach}
                </ul>
              {/block}

              {block name='product_cover_thumbnails'}
                {include file='catalog/_partials/product-cover-thumbnails.tpl'}
              {/block}
              <div class="scroll-box-arrows">
                <i class="material-icons left">&#xE314;</i>
                <i class="material-icons right">&#xE315;</i>
              </div>

            {/block}
          </section>
        {/block}
      </div>
      <div class="col-md-6">
        {block name='page_header_container'}
          {block name='page_header'}
            <h1 class="h1" itemprop="name">{block name='page_title'}{$product.name}{/block}</h1>
          {/block}
        {/block}
        {block name='product_prices'}
          {include file='catalog/_partials/product-prices.tpl'}
        {/block}

        <div class="product-information">
          {block name='product_description_short'}
            <div id="product-description-short-{$product.id}" itemprop="description" class="product-description-short">{$product.description_short nofilter}</div>
          {/block}

          {if $product.is_customizable && count($product.customizations.fields)}
            {block name='product_customization'}
              {include file="catalog/_partials/product-customization.tpl" customizations=$product.customizations}
            {/block}
          {/if}

          <div class="product-actions">
            {block name='product_buy'}
              <form action="{$urls.pages.cart}" method="post" id="add-to-cart-or-refresh">
                <input type="hidden" name="token" value="{$static_token}">
                <input type="hidden" name="id_product" value="{$product.id}" id="product_page_product_id">
                <input type="hidden" name="id_customization" value="{$product.id_customization}" id="product_customization_id">

                {block name='product_variants'}
                  {include file='catalog/_partials/product-variants.tpl'}
                {/block}

                {block name='product_pack'}
                  {if $packItems}
                    <section class="product-pack">
                      <h3 class="h4">{l s='This pack contains' d='Shop.Theme.Catalog'}</h3>
                      {foreach from=$packItems item="product_pack"}
                        {block name='product_miniature'}
                          {include file='catalog/_partials/miniatures/pack-product.tpl' product=$product_pack}
                        {/block}
                      {/foreach}
                    </section>
                  {/if}
                {/block}

                {block name='product_discounts'}
                  {include file='catalog/_partials/product-discounts.tpl'}
                {/block}

                {block name='product_add_to_cart'}
                  {include file='catalog/_partials/product-add-to-cart.tpl'}
                {/block}

                {block name='product_additional_info'}
                  {include file='catalog/_partials/product-additional-info.tpl'}
                {/block}

                {block name='product_refresh'}
                  <input class="product-refresh ps-hidden-by-js" name="refresh" type="submit" value="{l s='Refresh' d='Shop.Theme.Actions'}">
                {/block}
              </form>
            {/block}

          </div>

          {block name='hook_display_reassurance'}
            {hook h='displayReassurance'}
          {/block}
        </div>
      </div>
    </div>
    {block name='product_tabs'}
      <div class="tabs">
        <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
          {if $product.description}
            <li class="nav-item">
              <a
                class="nav-link{if $product.description} active{/if}"
                data-toggle="tab"
                href="#description"
                role="tab"
                aria-controls="description"
                {if $product.description} aria-selected="true"{/if}>{l s='Description' d='Shop.Theme.Catalog'}</a>
            </li>
          {/if}
          <li class="nav-item">
            <a
              class="nav-link{if !$product.description} active{/if}"
              data-toggle="tab"
              href="#product-details"
              role="tab"
              aria-controls="product-details"
              {if !$product.description} aria-selected="true"{/if}>{l s='Product Details' d='Shop.Theme.Catalog'}</a>
          </li>
          {if $product.attachments}
            <li class="nav-item">
              <a
                class="nav-link"
                data-toggle="tab"
                href="#attachments"
                role="tab"
                aria-controls="attachments">{l s='Attachments' d='Shop.Theme.Catalog'}</a>
            </li>
          {/if}
          {foreach from=$product.extraContent item=extra key=extraKey}
            <li class="nav-item">
              <a
                class="nav-link"
                data-toggle="tab"
                href="#extra-{$extraKey}"
                role="tab"
                aria-controls="extra-{$extraKey}">{$extra.title}</a>
            </li>
          {/foreach}
        </ul>

        <div class="tab-content" id="tab-content">
          <div class="tab-pane fade in{if $product.description} active{/if}" id="description" role="tabpanel">
            {block name='product_description'}
              <div class="product-description">{$product.description nofilter}</div>
            {/block}
          </div>

          {block name='product_details'}
            {include file='catalog/_partials/product-details.tpl'}
          {/block}

          {block name='product_attachments'}
            {if $product.attachments}
              <div class="tab-pane fade in" id="attachments" role="tabpanel">
                <section class="product-attachments">
                  <h3 class="h5 text-uppercase">{l s='Download' d='Shop.Theme.Actions'}</h3>
                  {foreach from=$product.attachments item=attachment}
                    <div class="attachment">
                      <h4><a href="{url entity='attachment' params=['id_attachment' => $attachment.id_attachment]}">{$attachment.name}</a></h4>
                      <p>{$attachment.description}</p
                      <a href="{url entity='attachment' params=['id_attachment' => $attachment.id_attachment]}">
                        {l s='Download' d='Shop.Theme.Actions'} ({$attachment.file_size_formatted})
                      </a>
                    </div>
                  {/foreach}
                </section>
              </div>
            {/if}
          {/block}

          {foreach from=$product.extraContent item=extra key=extraKey}
            <div class="tab-pane fade in {$extra.attr.class}" id="extra-{$extraKey}" role="tabpanel" {foreach $extra.attr as $key => $val} {$key}="{$val}"{/foreach}>
              {$extra.content nofilter}
            </div>
          {/foreach}
        </div> 
      </div>
    {/block}

    {block name='product_accessories'}
      {if $accessories}
        <section class="product-accessories clearfix">
          <h3 class="h5 text-uppercase">{l s='You might also like' d='Shop.Theme.Catalog'}</h3>
          <div class="products">
            {foreach from=$accessories item="product_accessory"}
              {block name='product_miniature'}
                {include file='catalog/_partials/miniatures/product.tpl' product=$product_accessory}
              {/block}
            {/foreach}
          </div>
        </section>
      {/if}
    {/block}

    {block name='product_footer'}
      {hook h='displayFooterProduct' product=$product category=$category}
    {/block}

    {block name='product_images_modal'}
      {include file='catalog/_partials/product-images-modal.tpl'}
    {/block}

    {block name='page_footer_container'}
      <footer class="page-footer">
        {block name='page_footer'}
          <!-- Footer content -->
        {/block}
      </footer>
    {/block}
  </section>

{/block}

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

A zmiennej szukales w katalogu? Nie dziwi cie, ze prawie w ogole nie ma tutaj kodu html itp? Tylko odeslania do plikow w ./_partials? Logicznie czytajac plik "vatiants" cos podpowiada? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Właśnie zbiło mnie z tropu, ze brakowało htmla. Masz na myśli plik product_variants.tpl ? Co muszę dokładnie zmodyfikować w tym pliku, który fragment?

{**
 * 2007-2018 PrestaShop
 *
 * NOTICE OF LICENSE
 *
 * This source file is subject to the Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)
 * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
 * It is also available through the world-wide-web at this URL:
 * https://opensource.org/licenses/AFL-3.0
 * If you did not receive a copy of the license and are unable to
 * obtain it through the world-wide-web, please send an email
 * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
 *
 * DISCLAIMER
 *
 * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
 * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
 * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
 *
 * @author  PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
 * @copyright 2007-2018 PrestaShop SA
 * @license  https://opensource.org/licenses/AFL-3.0 Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)
 * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
 *}
<div class="product-variants">
 {foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
  <div class="clearfix product-variants-item">
   <span class="control-label">{$group.name}</span>
   {if $group.group_type == 'select'}
    <select
     class="form-control form-control-select"
     id="group_{$id_attribute_group}"
     data-product-attribute="{$id_attribute_group}"
     name="group[{$id_attribute_group}]">
     {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
      <option value="{$id_attribute}" title="{$group_attribute.name}"{if $group_attribute.selected} selected="selected"{/if}>{$group_attribute.name}</option>
     {/foreach}
    </select>
   {elseif $group.group_type == 'color'}
    <ul id="group_{$id_attribute_group}">
     {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
      <li class="float-xs-left input-container">
       <label>
        <input class="input-color" type="radio" data-product-attribute="{$id_attribute_group}" name="group[{$id_attribute_group}]" value="{$id_attribute}"{if $group_attribute.selected} checked="checked"{/if}>
        <span
         {if $group_attribute.html_color_code}class="color" style="background-color: {$group_attribute.html_color_code}" {/if}
         {if $group_attribute.texture}class="color texture" style="background-image: url({$group_attribute.texture})" {/if}
        ><span class="sr-only">{$group_attribute.name}</span></span>
       </label>
      </li>
     {/foreach}
    </ul>
   {elseif $group.group_type == 'radio'}
    <ul id="group_{$id_attribute_group}">
     {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
      <li class="input-container float-xs-left">
       <label>
        <input class="input-radio" type="radio" data-product-attribute="{$id_attribute_group}" name="group[{$id_attribute_group}]" value="{$id_attribute}"{if $group_attribute.selected} checked="checked"{/if}>
        <span class="radio-label">{$group_attribute.name}</span>
       </label>
      </li>
     {/foreach}
    </ul>
   {/if}
  </div>
 {/foreach}
</div>

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

A co chcesz zmienic? Chyba , z ang. color.... wiec szukasz " colour" i tam gdzie dodanie backgound koloru dodajesz span zmiennej  .name. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Właśnie zbiło mnie z tropu, ze brakowało htmla. Masz na myśli plik product_variants.tpl ? Co muszę dokładnie zmodyfikować w tym pliku, który fragment?

{**
 * 2007-2018 PrestaShop
 *
 * NOTICE OF LICENSE
 *
 * This source file is subject to the Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)
 * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
 * It is also available through the world-wide-web at this URL:
 * https://opensource.org/licenses/AFL-3.0
 * If you did not receive a copy of the license and are unable to
 * obtain it through the world-wide-web, please send an email
 * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
 *
 * DISCLAIMER
 *
 * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
 * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
 * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
 *
 * @author  PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
 * @copyright 2007-2018 PrestaShop SA
 * @license  https://opensource.org/licenses/AFL-3.0 Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)
 * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
 *}
<div class="product-variants">
 {foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
  <div class="clearfix product-variants-item">
   <span class="control-label">{$group.name}</span>
   {if $group.group_type == 'select'}
    <select
     class="form-control form-control-select"
     id="group_{$id_attribute_group}"
     data-product-attribute="{$id_attribute_group}"
     name="group[{$id_attribute_group}]">
     {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
      <option value="{$id_attribute}" title="{$group_attribute.name}"{if $group_attribute.selected} selected="selected"{/if}>{$group_attribute.name}</option>
     {/foreach}
    </select>
   {elseif $group.group_type == 'color'}
    <ul id="group_{$id_attribute_group}">
     {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
      <li class="float-xs-left input-container">
       <label>
        <input class="input-color" type="radio" data-product-attribute="{$id_attribute_group}" name="group[{$id_attribute_group}]" value="{$id_attribute}"{if $group_attribute.selected} checked="checked"{/if}>
        <span
         {if $group_attribute.html_color_code}class="color" style="background-color: {$group_attribute.html_color_code}" {/if}
         {if $group_attribute.texture}class="color texture" style="background-image: url({$group_attribute.texture})" {/if}
        ><span class="sr-only">{$group_attribute.name}</span></span>
       </label>
      </li>
     {/foreach}
    </ul>
   {elseif $group.group_type == 'radio'}
    <ul id="group_{$id_attribute_group}">
     {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
      <li class="input-container float-xs-left">
       <label>
        <input class="input-radio" type="radio" data-product-attribute="{$id_attribute_group}" name="group[{$id_attribute_group}]" value="{$id_attribute}"{if $group_attribute.selected} checked="checked"{/if}>
        <span class="radio-label">{$group_attribute.name}</span>
       </label>
      </li>
     {/foreach}
    </ul>
   {/if}
  </div>
 {/foreach}
</div>

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Czy tak będzie poprawnie, czy inaczej?

<span class="color-label">{$color.name}</span>

Wstawić na końcu fragmentu tego kodu czy w środku? Jak zrobić żeby po wybraniu koloru ta nazwa koloru była jakoś wyróżniona?

        <input class="input-color" type="radio" data-product-attribute="{$id_attribute_group}" name="group[{$id_attribute_group}]" value="{$id_attribute}"{if $group_attribute.selected} checked="checked"{/if}>
        <span
         {if $group_attribute.html_color_code}class="color" style="background-color: {$group_attribute.html_color_code}" {/if}
         {if $group_attribute.texture}class="color texture" style="background-image: url({$group_attribute.texture})" {/if}
        ><span class="sr-only">{$group_attribute.name}</span></span>

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More