Jump to content
Sign in to follow this  
Hästkällaren

BO slött som bara den.

Recommended Posts

Hejsan,

 

Vårat BO har blivit slöare och slöare och nu tar det evigheter att ladda en sida. Det gäller somsagt bara vår Back Office.

Jag körde en liten debug för att kanske kunna hitta felet själv men jag förstår tyvärr för lite utav det så jag tänkte att någon här kanske kan hjälpa oss.

 

Här är hela _PS_DEBUG_PROFILING_ sidan:

 

Load Time 171 ms - Unicorn powered webserver!
Querying Time 20 ms
Queries 64
Memory Peak Usage 12.7 Mb
Included Files 182 files - 5.14 Mb
PrestaShop Cache 0.52 Mb
Global vars 1.97 Mb
PrestaShop Version 1.6.1.18
PHP Version 5.5.9-1ubuntu4.22 (OK)
MySQL Version 5.5.55-0ubuntu0.14.04.1-log (Consider upgrading)
Memory Limit 128M
Max Execution Time 240s
Smarty Cache enabled
Smarty Compilation auto
  Time Cumulated Time Memory Usage Memory Peak Usage
config 61 ms 61 ms 6.56 Mb 6.64 Mb
__construct 0 ms 61 ms - Mb 6.64 Mb
init 67 ms 128 ms 3.95 Mb 10.69 Mb
checkAccess 0 ms 128 ms - Mb 10.69 Mb
setMedia 18 ms 147 ms 0.47 Mb 11.25 Mb
postProcess 2 ms 149 ms 0.05 Mb 11.37 Mb
initHeader 21 ms 170 ms 1.34 Mb 12.61 Mb
initContent 0 ms 170 ms - Mb 12.61 Mb
initFooter 1 ms 171 ms 0.03 Mb 12.67 Mb
Hook Time Memory Usage
__construct 15 ms 3.75 Mb
hookdisplayBackOfficeTop 2 ms - Mb
hookdisplayBackOfficeHeader 2 ms - Mb
hookbackofficeheader 0 ms - Mb
hookmoduleRoutes 0 ms - Mb
hookactionAdminControllerSetMedia 0 ms - Mb
6 hooks 20 ms 3.75 Mb
Module Time Memory Usage
gamification 3 ms - Mb
pm_advancedsearch4 3 ms 0.75 Mb
onlinechat 2 ms 0.25 Mb
mailchimpintegration 1 ms - Mb
masseditproduct 1 ms 0.25 Mb
autoupgrade 1 ms 0.50 Mb
wic_pickinglist 1 ms - Mb
sd_attributepictures 1 ms 0.25 Mb
graphnvd3 1 ms 0.25 Mb
dashgoals 1 ms 0.25 Mb
ganalytics 1 ms 0.25 Mb
vm_advancedconfigurator 1 ms - Mb
geoipban 0 ms 0.25 Mb
exportproducts 0 ms 0.25 Mb
lgproductmove 0 ms - Mb
dashtrends 0 ms - Mb
orderedit 0 ms 0.25 Mb
dashactivity 0 ms - Mb
dgridproducts 0 ms - Mb
cronjobs 0 ms - Mb
vm_ultimatemenu 0 ms - Mb
themeconfigurator 0 ms 0.25 Mb
isaveresolve 0 ms - Mb
lgcookieslaw 0 ms - Mb
stockeditor 0 ms - Mb
25 modules 20 ms 3.75 Mb

Stopwatch SQL - 64 queries

Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location
SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop
FROM `ps_configuration` c
LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`)
3.3 785     /classes/Configuration.php:148
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module, h.`live_edit`
FROM `ps_module` m
INNER JOIN ps_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `ps_module_shop` ms ON ms.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook_module` hm ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` h ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
WHERE (h.name != "displayPayment") AND (hm.id_shop = 1)
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
1.9 89 Yes Yes /override/classes/Hook.php:129
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module, h.`live_edit`
FROM `ps_module` m
INNER JOIN `ps_hook_module` hm ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` h ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
WHERE (h.name != "displayPayment") AND (hm.id_shop = 1)
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
1.7 107 Yes Yes /override/classes/Hook.php:129
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name`
FROM `ps_hook`
UNION
SELECT `id_hook`, ha.`alias` as name
FROM `ps_hook_alias` ha
INNER JOIN `ps_hook` h ON ha.name = h.name
1.3 0     /classes/Hook.php:131
SELECT SQL_NO_CACHE t.*, tl.name
FROM `ps_tab` t
LEFT JOIN `ps_tab_lang` tl ON (t.`id_tab` = tl.`id_tab` AND tl.`id_lang` = 1)
WHERE 1 
ORDER BY t.`position` ASC
0.6 134 Yes   /classes/Tab.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `ps_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `ps_module` m
0.6 107     /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE s.id_shop, CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri) AS uri, su.domain, su.main
FROM ps_shop_url su
LEFT JOIN ps_shop s ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE (su.domain = 'hastkallaren.se' OR su.domain_ssl = 'hastkallaren.se')
AND s.active = 1
AND s.deleted = 0
ORDER BY LENGTH(CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri)) DESC
0.5 1 Yes   /classes/shop/Shop.php:334
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `ps_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `ps_module` m
0.5 107     /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `ps_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `ps_module` m
0.4 107     /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE gs.*, s.*, gs.name AS group_name, s.name AS shop_name, s.active, su.domain, su.domain_ssl, su.physical_uri, su.virtual_uri
FROM ps_shop_group gs
LEFT JOIN ps_shop s
ON s.id_shop_group = gs.id_shop_group
LEFT JOIN ps_shop_url su
ON s.id_shop = su.id_shop AND su.main = 1
WHERE s.deleted = 0
AND gs.deleted = 0
ORDER BY gs.name, s.name
0.4 1 Yes   /classes/shop/Shop.php:663
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT l.id_lang) FROM `ps_lang` l
JOIN ps_lang_shop lang_shop ON (lang_shop.id_lang = l.id_lang AND lang_shop.id_shop = 1)
WHERE l.`active` = 1 LIMIT 1
0.4 1     /classes/Language.php:894
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_quick_access` qa
LEFT JOIN `ps_quick_access_lang` qal ON (qa.`id_quick_access` = qal.`id_quick_access` AND qal.`id_lang` = 1)
ORDER BY `name` ASC
0.3 8 Yes   /classes/QuickAccess.php:65
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_employee` a
LEFT JOIN `ps_employee_shop` `c` ON a.`id_employee` = c.`id_employee` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_employee` = 5) LIMIT 1
0.2 1     /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_ps_advice`, a.`selector`, a.`location`, al.`html`, a.`weight`
FROM `ps_advice` a
LEFT JOIN `ps_advice_lang` al ON al.`id_advice` = a.`id_advice`
LEFT JOIN `ps_tab_advice` at ON at.`id_advice` = a.`id_advice` 
WHERE (
a.`validated` = 1 AND 
a.`hide` = 0 AND 
al.`id_lang` = 1 AND 
at.`id_tab` = 60 AND 
((a.`start_day` = 0 AND a.`stop_day` = 0) OR (01 >= a.`start_day` AND 01 <= a.`stop_day`)))
0.2 1     /modules/gamification/classes/Advice.php:99
SELECT SQL_NO_CACHE id_tab, class_name FROM `ps_tab`
0.2 134     /classes/Tab.php:296
SELECT SQL_NO_CACHE t.`class_name`, t.`module`
FROM `ps_tab` t
WHERE t.`module` IS NOT NULL AND t.`module` != ""
0.2 134     /classes/Tab.php:236
SELECT SQL_NO_CACHE su.physical_uri, su.virtual_uri, su.domain, su.domain_ssl, t.id_theme, t.name, t.directory
FROM ps_shop s
LEFT JOIN ps_shop_url su ON (s.id_shop = su.id_shop)
LEFT JOIN ps_theme t ON (t.id_theme = s.id_theme)
WHERE s.id_shop = 1
AND s.active = 1 AND s.deleted = 0 AND su.main = 1 LIMIT 1
0.2 1     /classes/shop/Shop.php:203
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_country` a
LEFT JOIN `ps_country_lang` `b` ON a.`id_country` = b.`id_country` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 18) LIMIT 1
0.2 1     /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE 1
FROM `ps_ochat_log`
WHERE is_connected = 1
AND id_employee = 5 LIMIT 1
0.2 3     /modules/onlinechat/classes/Ochat.php:99
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_alias`
0.2 86     /classes/Hook.php:187
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_tab` t
LEFT JOIN `ps_tab_lang` tl
ON (t.`id_tab` = tl.`id_tab` AND tl.`id_lang` = 1)
WHERE t.`id_tab` = 60 LIMIT 1
0.2 1     /classes/Tab.php:217
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_tab` a
LEFT JOIN `ps_tab_lang` `b` ON a.`id_tab` = b.`id_tab` AND b.`id_lang` = 1
WHERE (a.`id_tab` = 60) LIMIT 1
0.2 1     /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_lang` a
LEFT JOIN `ps_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_lang` = 1) LIMIT 1
0.2 1     /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE l.*, ls.`id_shop`
FROM `ps_lang` l
LEFT JOIN `ps_lang_shop` ls ON (l.id_lang = ls.id_lang)
0.2 1     /classes/Language.php:777
SELECT SQL_NO_CACHE `id_parent`
FROM `ps_tab`
WHERE LOWER(class_name) = 'adminmodules' LIMIT 1
0.2 134     /classes/Tab.php:191
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "lgcookieslaw" LIMIT 1
0.2 1     /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_country` a
LEFT JOIN `ps_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 18) LIMIT 1
0.2 1     /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` a
LEFT JOIN `ps_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_currency` = 1) LIMIT 1
0.2 1     /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop` a
WHERE (a.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.2 1     /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `id_employee`
FROM `ps_employee`
WHERE `id_employee` = 5
AND `passwd` = '5ca744a430f2e3b0fc8a6b043932144f'
AND `active` = 1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/Employee.php:327
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_module_exceptions`
WHERE `id_shop` IN (1)
0.1 11     /classes/module/Module.php:2141
SELECT SQL_NO_CACHE value FROM `ps_configuration` WHERE `name` = "PS_MULTISHOP_FEATURE_ACTIVE" LIMIT 1
0.1 1     /classes/shop/Shop.php:1067
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_tab` t
LEFT JOIN `ps_tab_lang` tl
ON (t.`id_tab` = tl.`id_tab` AND tl.`id_lang` = 1)
WHERE t.`id_tab` = 13 LIMIT 1
0.1 1     /classes/Tab.php:217
SELECT SQL_NO_CACHE domain, domain_ssl
FROM ps_shop_url
WHERE main = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/shop/ShopUrl.php:169
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop FROM `ps_employee_shop` WHERE `id_employee` = 5
0.1 1     /classes/ObjectModel.php:1523
UPDATE `ps_employee`
SET `last_connection_date` = CURRENT_DATE()
WHERE `id_employee` = 5 AND `last_connection_date`< CURRENT_DATE()
0.1 1     /classes/Employee.php:494
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=164 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE `version` FROM `ps_module` WHERE `name` = 'gamification' LIMIT 1
0.1 1     /modules/gamification/gamification.php:173
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=106 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=137 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=143 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=167 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=64 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=144 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_country_lang`
WHERE `id_country` = 18
0.1 1     /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 148 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=167 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=105 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=83 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "gamification" LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop_group` a
WHERE (a.`id_shop_group` = 1) LIMIT 1
0.1 1     /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "wic_pickinglist" LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=144 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `ps_smarty_last_flush` WHERE type='compile' LIMIT 1
0.1 1     /classes/SmartyCustom.php:95
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=164 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=147 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=143 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=153 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n
FROM `ps_module_shop`
WHERE id_module=105 AND id_shop IN (1)
GROUP BY id_module
HAVING n=1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2210
SELECT SQL_NO_CACHE id_module FROM ps_lgcookieslaw;
0.1 1     /override/classes/Hook.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_theme` a
WHERE (a.`id_theme` = 2) LIMIT 1
0.1 1     /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 64 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE class_name FROM ps_tab WHERE id_tab = 1 LIMIT 1
0.1 1     /classes/Tab.php:560
SELECT SQL_NO_CACHE id_module FROM ps_lgcookieslaw;
0.1 1     /override/classes/Hook.php:61

Doubles

16
			SELECT COUNT(*) n
			FROM `ps_module_shop`
			WHERE id_module=XX AND id_shop IN (XX)
			GROUP BY id_module
			HAVING n=XX LIMIT XX
3
				SELECT m.`id_module`, m.`name`, (
					SELECT id_module
					FROM `ps_module_shop` ms
					WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
					AND ms.`id_shop` = XX
					LIMIT XX
				) as mshop
				FROM `ps_module` m
2
SELECT id_module FROM ps_lgcookieslaw;
2
SELECT `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = XX AND `id_shop` = XX LIMIT XX
2
				SELECT *
				FROM `ps_tab` t
				LEFT JOIN `ps_tab_lang` tl
					ON (t.`id_tab` = tl.`id_tab` AND tl.`id_lang` = XX)
				WHERE t.`id_tab` = XX LIMIT XX

Tables stress

23 module_shop
9 module
8 tab
4 shop_url
4 hook
4 tab_lang
4 shop
3 lang
3 lang_shop
2 hook_module
2 employee_shop
2 hook_alias
2 lgcookieslaw
2 shop_group
2 employee
2 configuration
2 theme
2 country_shop
2 country_lang
2 country
1 ochat_log
1 smarty_last_flush
1 quick_access_lang
1 tab_advice
1 quick_access
1 currency
1 configuration_lang
1 currency_shop
1 hook_module_exceptions
1 advice
1 advice_lang

ObjectModel instances

Name Instances Source
Shop 2 /config/config.inc.php [114]
/classes/controller/AdminController.php [1966]
Country 2 /config/config.inc.php [142]
/classes/controller/AdminController.php [2847]
Currency 1 /classes/controller/AdminController.php [506]
ShopGroup 1 /classes/controller/AdminController.php [1954]
Tab 1 /classes/Dispatcher.php [307]
Employee 1 /config/config.inc.php [182]
Theme 1 /config/config.inc.php [115]
Language 1 /config/config.inc.php [195]

Included Files

# Filename
1 /admin142gzcfhw/index.php
2 /config/config.inc.php
3 /config/defines.inc.php
4 /config/settings.inc.php
5 /config/autoload.php
6 /config/alias.php
7 /classes/PrestaShopAutoload.php
8 /cache/class_index.php
9 /config/bootstrap.php
10 /Core/Business/Core_Business_ContainerBuilder.php
11 /Core/Foundation/IoC/Core_Foundation_IoC_Container.php
12 /Adapter/Adapter_ServiceLocator.php
13 /classes/controller/Controller.php
14 /classes/ObjectModel.php
15 /Core/Foundation/Database/Core_Foundation_Database_EntityInterface.php
16 /classes/db/Db.php
17 /classes/Tools.php
18 /classes/Context.php
19 /classes/shop/Shop.php
20 /classes/db/DbPDO.php
21 /classes/Configuration.php
22 /classes/Validate.php
23 /classes/cache/Cache.php
24 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php
25 /classes/db/DbQuery.php
26 /classes/Theme.php
27 /config/defines_uri.inc.php
28 /tools/htmlpurifier/HTMLPurifier.standalone.php
29 /classes/Language.php
30 /classes/Country.php
31 /classes/PrestaShopCollection.php
32 /classes/Cookie.php
33 /classes/Blowfish.php
34 /classes/Employee.php
35 /config/smarty.config.inc.php
36 /tools/smarty/Smarty.class.php
37 /tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_data.php
38 /tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
39 /tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php
40 /tools/smarty/sysplugins/smarty_resource.php
41 /tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_resource_file.php
42 /tools/smarty/sysplugins/smarty_cacheresource.php
43 /tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_cacheresource_file.php
44 /classes/SmartyCustom.php
45 /config/smartyadmin.config.inc.php
46 /classes/Link.php
47 /classes/shop/ShopUrl.php
48 /admin142gzcfhw/functions.php
49 /images.inc.php
50 /classes/Dispatcher.php
51 /classes/Hook.php
52 /override/classes/Hook.php
53 /classes/Group.php
54 /classes/module/Module.php
55 /tools/mobile_Detect/Mobile_Detect.php
56 /config/db_slave_server.inc.php
57 /modules/mailchimpintegration/mailchimpintegration.php
58 /classes/Translate.php
59 /themes/01premium/modules/mailchimpintegration/translations/sv.php
60 /modules/pm_advancedsearch4/pm_advancedsearch4.php
61 /modules/pm_advancedsearch4/classes/LinkPM.php
62 /modules/pm_advancedsearch4/classes/As4SearchEngineLogger.php
63 /modules/pm_advancedsearch4/classes/As4SearchEngineDb.php
64 /modules/pm_advancedsearch4/classes/As4SearchEngine.php
65 /modules/pm_advancedsearch4/classes/As4SearchEngineIndexation.php
66 /modules/pm_advancedsearch4/classes/As4SearchEngineSeo.php
67 /modules/pm_advancedsearch4/classes/AdvancedSearchClass.php
68 /modules/pm_advancedsearch4/classes/AdvancedSearchCriterionGroupClass.php
69 /modules/pm_advancedsearch4/classes/AdvancedSearchCriterionClass.php
70 /modules/pm_advancedsearch4/classes/AdvancedSearchSeoClass.php
71 /modules/pm_advancedsearch4/AdvancedSearchCoreClass.php
72 /modules/pm_advancedsearch4/classes/AdvancedSearchWidgetProxy.php
73 /themes/01premium/modules/pm_advancedsearch4/translations/sv.php
74 /classes/Tab.php
75 /controllers/admin/AdminModulesController.php
76 /classes/controller/AdminController.php
77 /translations/sv/admin.php
78 /classes/Profile.php
79 /classes/Currency.php
80 /modules/gamification/gamification.php
81 /modules/gamification/classes/Badge.php
82 /modules/gamification/classes/Advice.php
83 /modules/gamification/classes/Condition.php
84 /modules/gamification/classes/GamificationTools.php
85 /themes/01premium/modules/gamification/translations/sv.php
86 /modules/gamification/translations/sv.php
87 /classes/Media.php
88 /modules/cronjobs/cronjobs.php
89 /modules/cronjobs/classes/CronJobsForms.php
90 /themes/01premium/modules/cronjobs/translations/sv.php
91 /modules/cronjobs/translations/sv.php
92 /modules/vm_ultimatemenu/vm_ultimatemenu.php
93 /themes/01premium/modules/vm_ultimatemenu/translations/sv.php
94 /modules/vm_ultimatemenu/translations/sv.php
95 /modules/themeconfigurator/themeconfigurator.php
96 /themes/01premium/modules/themeconfigurator/translations/sv.php
97 /modules/themeconfigurator/translations/sv.php
98 /modules/dgridproducts/dgridproducts.php
99 /modules/dgridproducts/classes/TransModDGP.php
100 /modules/dgridproducts/classes/DGridTools.php
101 /themes/01premium/modules/dgridproducts/translations/sv.php
102 /modules/dgridproducts/translations/sv.php
103 /modules/isaveresolve/isaveresolve.php
104 /themes/01premium/modules/isaveresolve/translations/sv.php
105 /modules/ganalytics/ganalytics.php
106 /themes/01premium/modules/ganalytics/translations/sv.php
107 /modules/ganalytics/translations/sv.php
108 /modules/vm_advancedconfigurator/vm_advancedconfigurator.php
109 /themes/01premium/modules/vm_advancedconfigurator/translations/sv.php
110 /modules/vm_advancedconfigurator/translations/sv.php
111 /modules/geoipban/geoipban.php
112 /modules/geoipban/lib/geoip.inc
113 /modules/geoipban/models/geoipbanModel.php
114 /themes/01premium/modules/geoipban/translations/sv.php
115 /modules/sd_attributepictures/sd_attributepictures.php
116 /modules/sd_attributepictures/autoloader.php
117 /modules/sd_attributepictures/classes/Samdha/AttributePictures/Main.php
118 /modules/sd_attributepictures/classes/Samdha/Commons/Module.php
119 /modules/sd_attributepictures/classes/Samdha/Commons/Tools.php
120 /modules/sd_attributepictures/classes/Samdha/Commons/Configuration.php
121 /modules/sd_attributepictures/classes/Samdha/Commons/Licence.php
122 /modules/sd_attributepictures/classes/Samdha/AttributePictures/Tools.php
123 /themes/01premium/modules/sd_attributepictures/translations/sv.php
124 /modules/orderedit/orderedit.php
125 /modules/orderedit/classes/OrderEditOrderDetail.php
126 /classes/order/OrderDetail.php
127 /themes/01premium/modules/orderedit/translations/sv.php
128 /modules/lgcookieslaw/lgcookieslaw.php
129 /themes/01premium/modules/lgcookieslaw/translations/sv.php
130 /modules/onlinechat/onlinechat.php
131 /modules/onlinechat/libraries/JsonHandler.php
132 /modules/onlinechat/classes/Ochat.php
133 /themes/01premium/modules/onlinechat/translations/sv.php
134 /cache/smarty/compile/1b/84/40/1b84406f40c623925b60e41232236c0a48838ca1.file.chat_menu.tpl.php
135 /cache/smarty/compile/3b/8f/94/3b8f94fc396ba6ab37701c8d85e5dafc3a341333.file.login_addons.tpl.php
136 /cache/smarty/compile/5e/46/64/5e4664358e8f5ef6b2856e9ac9a3eecb4167a182.file.modal_translation.tpl.php
137 /cache/smarty/compile/5c/3e/89/5c3e894d8dbfa4481b34d745b1d3fc251b1fb27d.file.modal_not_trusted.tpl.php
138 /cache/smarty/compile/ee/46/b9/ee46b93ec850948306938ade6010dc4605a453d7.file.modal_not_trusted_country.tpl.php
139 /modules/graphnvd3/graphnvd3.php
140 /classes/module/ModuleGraphEngine.php
141 /themes/01premium/modules/graphnvd3/translations/sv.php
142 /modules/graphnvd3/translations/sv.php
143 /modules/dashactivity/dashactivity.php
144 /themes/01premium/modules/dashactivity/translations/sv.php
145 /modules/dashactivity/translations/sv.php
146 /modules/dashgoals/dashgoals.php
147 /themes/01premium/modules/dashgoals/translations/sv.php
148 /modules/dashgoals/translations/sv.php
149 /modules/dashtrends/dashtrends.php
150 /themes/01premium/modules/dashtrends/translations/sv.php
151 /modules/dashtrends/translations/sv.php
152 /modules/stockeditor/stockeditor.php
153 /themes/01premium/modules/stockeditor/translations/sv.php
154 /cache/smarty/compile/1e/f7/18/1ef718f1b3a83fc93b88c053c60191b78f52e7d1.file.configure.tpl.php
155 /cache/smarty/compile/c9/ea/30/c9ea3068227e5227cd2a378fd86aa5a2db397ae2.file.configuration_bar.tpl.php
156 /tools/smarty/plugins/modifier.regex_replace.php
157 /classes/QuickAccess.php
158 /modules/lgproductmove/lgproductmove.php
159 /themes/01premium/modules/lgproductmove/translations/sv.php
160 /modules/lgproductmove/translations/sv.php
161 /modules/masseditproduct/masseditproduct.php
162 /modules/masseditproduct/classes/tools/config.php
163 /modules/masseditproduct/classes/tools/AutoloaderMEP.php
164 /modules/masseditproduct/classes/tools/Module/ModuleContainerMEP.php
165 /themes/01premium/modules/masseditproduct/translations/sv.php
166 /modules/wic_pickinglist/wic_pickinglist.php
167 /themes/01premium/modules/wic_pickinglist/translations/sv.php
168 /modules/wic_pickinglist/classes/OrderPicker.php
169 /modules/autoupgrade/autoupgrade.php
170 /modules/autoupgrade/classes/UpgradeTools/Translator.php
171 /themes/01premium/modules/autoupgrade/translations/sv.php
172 /modules/autoupgrade/translations/sv.php
173 /modules/exportproducts/exportproducts.php
174 /themes/01premium/modules/exportproducts/translations/sv.php
175 /classes/helper/HelperShop.php
176 /classes/helper/Helper.php
177 /classes/shop/ShopGroup.php
178 /cache/smarty/compile/ff/a4/04/ffa40437e5fcc15439e79e1ce397338ebe87885b.file.modal.tpl.php
Edited by Hästkällaren (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hittade en lösning på denna sidan: https://www.prestashop.com/forums/topic/907905-very-slow-backend/

Det tycks vara Prestashop 1.6 användare som är utsatta av slöhet så en temporär lösning tills PS åtgärdar problemet finns i länken ovanför.

 

Däremot får ni gärna ta er en titt ändå då vårat BO har vart slött innan detta fast bara inne när man ändrar lagersaldo och liknande och det problemet är kvar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More