Jump to content
Sign in to follow this  
bosson

Import database lên server error !

Recommended Posts

Chào các bạn !
Mình dùng PShop ở localhost thì ngon lành, nhưng khi import database lên server thì báo lỗi.
Lỗi ở đây là mình dùng file bigdump.php đễ import mà lỗi như thế này:

Error at the line 13: ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

Query: /* Backup for localhost/teenshop/
* at 1232075978
*/
/* Scheme for table ps_shopaccess */
CREATE TABLE `ps_shopaccess` (
`id_profile` int(10) unsigned NOT NULL,
`id_tab` int(10) unsigned NOT NULL,
`view` int(11) NOT NULL,
`add` int(11) NOT NULL,
`edit` int(11) NOT NULL,
`delete` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_profile`,`id_tab`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;


MySQL: Table 'ps_shopaccess' already existslà sao vậy các bạn ! mình thử lại nhiều lần rồi mà ... ko đc.
Mong bạn nào biết hãy giúp mình nhé ! Cảm ơn nhiều !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bảng 'ps_shopaccess' đã được tạo rồi. Bạn chỉ cần insert dữ liệu thôi hoặc thay truy vấn trên bằng
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ps_shopaccess...

Cách tốt nhất là bạn dùng phpmyadmin export dữ liệu thêm tùy chọn Add IF NOT EXISTS.
Cuối cùng dump data bằng script hoặc import bằng phpmyadmin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More