Jump to content

xin giúp em thay giá bằng liên hệ qua điện thoại + hiển thị > 10 sản phẩm


Recommended Posts

  • 4 weeks later...

1. Vụ liên hệ trực tiếp trong trường hợp không để giá thì theo mình là không được vì với PS, hoặc là hiển thị giá hoặc là không chứ không thay bằng text được.
2. Phần chỉnh giá hiển thị > 10 chữ số, bác vô PHP MyAdmin tìm đến trường price, reduction_price, ecotax và wholesale_price để hiệu chỉnh nhé.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
  • 3 months later...

Bjn có truy cập vào

product.tpl

Just add in the following 2 lines after <!-- add to cart form --> around line 108

{if $product->price == 0}<h3>Call for Pricing!</h3>{/if} {if $product->price != 0}

then your form code remains the same <form id="buy_block" ..........
after the form tag closes on the next line add:

{/if}

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
×
×
  • Create New...