Jump to content
Sign in to follow this  
cokhiviet.com

Lỗi đăng nhập admin thế này là sao các pro

Recommended Posts

khi em vào /admin thì nó báo thế này mà em không biết lỗi do đâu em đã xoá thư mục install đi rồi mà vẫn báo như vậy. giúp em với
For security reasons, you cannot connect to the Back Office until after you have:

- deleted the /install folder
- renamed the /admin folder (eg. /admin926)

926)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thì bạn làm theo đúng như thông báo là được.Có nghĩa là bạn xoá thu mục install đi và sữa tên thu mục adminxxx như thông báo là ok.
Như vậy tên truy cập sẽ là tensite.com/adminxxx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More