Jump to content

กำหนดเกณฑ์ภาษี


chaiwat

Recommended Posts

สอบถามว่าจะกำหนดภาษีสำหรับต่างประเทศอย่างไรอย่างไรดี เพราะว่าที่ต่างประเทศแต่ละที่ภาษีไม่เท่ากัน ถ้าจะเลือกมีภาษีรัฐกับภาษีสินค้า ขอบคุณที่ช่วยตอบครับ

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

กำหนดภาษีให้แต่ละประเทศได้ครับ

โดยตั้ง zone ก่อน แล้วแก้ไขประเทศให้มาอยู่ใน zone ที่สร้างใหม่
หลังจากนั้นให้ตั้งภาษี แล้วกำหนดให้ภาษีนี้ใช้ใน zone ประเทศที่ได้สร้างขึ้นมาครับ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...