Jump to content
tuk66

[tiêu chuân] Phần mở rộng PDF - phiên bản mới

Recommended Posts

PDF mở rộng module thay thế được xây dựng trong thế hệ tài liệu PDF và thêm lựa chọn mới cho việc tạo tài liệu về quản trị thông qua người sử dụng các mẫu. Tất cả với sự hỗ trợ đầy đủ để mã hóa UTF-8 và với khả năng sử dụng phông chữ latin không.

 

* Tạo không giới hạn số đầu ra PDF với các mẫu

* Tùy chọn thay thế cho nhúng tài liệu PDF

* Tài liệu có thể chứa hình ảnh, các chỉ mục, tiêu đề, footers, watermarks, mã vạch

* Đầy đủ hỗ trợ cho UTF-8

* Mẫu thiết kế mẫu cho dễ dàng hơn

 

Có sẵn tại www.presta-addons.com

Edited by tuk66 (see edit history)
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

New hoá đơn và nhãn địa chỉ các mẫu có sẵn tại http://demo.presta-addons.com:

Invoice - with single integrated label
Invoice - Chinese address
Labels 89x28 mm
Labels 89x36 mm
Labels 101x59 mm
Labels A4 70x37 mm 24x
Labels A4 70x42.3 mm 21x
Labels A4 105x37 mm 16x
Labels A4 105x49 mm 12x
Labels A4 105x49 mm UK style
Labels A4 105x74 mm 8x
Labels A4 105x74 mm with the logo, total weight and RM4SCC barcode

Ý kiến và đề nghị được hoan nghênh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phiên bản 1.2.0 được ra ngoài. Tạo ra các file PDF được 15-400 lần nhỏ hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phiên bản mới của Phần mở rộng PDF có sẵn.

thay đổi

v1.2.5 (2011/07/12)

* Thông báo để tư nhân bây giờ đã có trong dữ liệu cho các mẫu (hoá đơn và phiếu giao hàng)
* Thêm loại sản phẩm mặc định dữ liệu trong mẫu Danh mục và hiển thị danh sách BackOffice
* Thêm hai mẫu danh mục
* Cải thiện .htaccess tập tin trong thư mục /tpl
* Thêm PHP mbstring mở rộng hỗ trợ thử nghiệm trong BackOffice
* 35 mẫu có sẵn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các phiên bản mới (1.6.0) của module M4 PDF Extensions là có tại www.presta-addons.com.

 

Phiên bản này tương thích với PrestaShop v1.5, có 60 mẫu PDF và số lượng các bản sửa lỗi sai trên hoá đơn ban đầu hơn ở http://www.prestasho...mounts-updated/.

 

Thông tin bằng tiếng Anh - http://www.prestasho...ensions-pdf-m4/.

Edited by tuk66 (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có, mô-đun này hỗ trợ tất cả các phiên bản PrestaShop 1.1.0

 

Yes, this module support all versions of PrestaShop from 1.1.0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các phiên bản mới của các mô-đun là có sẵn tại http://www.presta-addons.com. Tất cả các nâng cấp được miễn phí.

 

v1.9.0

Phiên bản này có chứa một trình soạn thảo mẫu trực tuyến mới và các tùy chọn để quản lý mẫu trong chính quyền

...

 

Thêm thông tin bằng tiếng Anh - http://www.prestashop.com/forums/topic/270613-module-m4-pdf-extensions-with-online-editor/

Share this post


Link to post
Share on other sites

thank chủ thớt nhé mình đang dùng bản 1.6 chạy thử xem sao

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các phiên bản mới của các mô-đun là có sẵn tại http://www.presta-addons.com. Tất cả các nâng cấp được miễn phí.

v2.1.2
- New mẫu "Hóa đơn - EU dịch vụ điện tử", cho thấy các loại thuế cá nhân để thực hiện theo Chỉ thị 2008/8/EC
- Mẫu mới "Báo cáo thuế"
...

Thêm thông tin bằng tiếng Anh - http://www.prestasho...-online-editor/
http://www.prestashop.com/forums/topic/270613-module-m4-pdf-extensions-with-online-editor/page-11?do=findComment&comment=1903730

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More