Jump to content

Lam sao che`n text vao ben right hand cua logo


Recommended Posts

  • 4 months later...
  • 2 weeks later...
  • 8 months later...

Vào ,../theme/theme {dang dùng}/ header.tpl , (dòng 75-76) thêm vào chỗ nào mà gần chữ logo nhất đó (left/ right) , nếu cần thay luôn logo flash cho tiện sau dễ dùng, thêm chữ hóa ra xấu nhỉ ?

 

Ví dụ: - dòng in đậm nghiêng là thêm vào mới

<a id="header_logo" href="{$base_dir}" title="{$shop_name|escape:'htmlall':'UTF-8'}">

<img class="logo" src="{$img_ps_dir}logo.jpg?{$img_update_time}" alt="{$shop_name|escape:'htmlall':'UTF-8'}" {if $logo_image_width}width="{$logo_image_width}"{/if} {if $logo_image_height}height="{$logo_image_height}" {/if} />

</a>

<a title="thêm chữ ở đây" href="http://www.hoasenvang.com.vn">thêm chữ ở đây</a>

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Ngoài ra để text nằm ở bên phải logo bạn cần style cho 2 thuộc tính id = header_logo và

 

<a title="thêm chữ ở đây" id ="header_text" href="http://www.hoasenvang.com.vn">thêm chữ ở đây</a>

 

#header_text {

float: left;

width: 300px;

}

 

Chú ý là tổng width của id header_text và header_logo phải nhỏ hơn div container (div chứa 2 id này)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More