Jump to content

ช่วยด้วยครับ ผมส่งเมลล์ไม่ได้


Jungle Gui

Recommended Posts

ร้านของผมทำเป็นภาษาไทยหมดแล้ว แต่ทดสอบส่งเมลล์ในหน้า contact ระบบมันบอกว่าส่งเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีเมลล์สักฉบับ...และทดสอบลองสั่งซื้อสินค้าแล้ว ระบบก็บอกว่าส่งเมลล์ให้ แต่ก็ไม่มีทั้งของส่วนลูกค้า และ ร้านค้าเลย....

แต่ผมทดสอบจากอีเมลล์หลังร้านสามารถส่งได้ครับ อันนี้งงมากมายจริงๆ

http://www.junglegui.com/shopping

Link to comment
Share on other sites

ตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วนะครับ โดยผมใช้เมลล์จากเว็บไซด์ตัวเอง เท่าที่ลองดู เมลล์ฟรีจาก Yahoo Hotmail ของผมใช้ไม่ได้.....หากใครอยากใช้แล้วเกิดปัญหาแบบผมก็ลองตั้งเมลล์ขึ้นมาอันหนึ่ง แล้วตั้งให้ forword ไปที่เมลล์ที่เราต้องการก็ได้นะครับ

Link to comment
Share on other sites

ตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วนะครับ โดยผมใช้เมลล์จากเว็บไซด์ตัวเอง เท่าที่ลองดู เมลล์ฟรีจาก Yahoo Hotmail ของผมใช้ไม่ได้.....หากใครอยากใช้แล้วเกิดปัญหาแบบผมก็ลองตั้งเมลล์ขึ้นมาอันหนึ่ง แล้วตั้งให้ forword ไปที่เมลล์ที่เราต้องการก็ได้นะครับ


ไม่ทราบว่าใช้ บริการโฮสต์ ของที่ไหนเหรอ
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...