Jump to content

Không thêm đơn vị tiền tệ VND được . Help me


Recommended Posts

Mình đã sửa code như sau :

1. Mở file /classes/Tools.php và sửa file Tools.php trong thư mục classes. Tìm đến dòng code sau:
Code:

switch ($c_format) // dòng 210

{
/* X 0,000.00 */
case 1:
$ret = $c_sign.' '.number_format($price, 2, '.', ',');
break;
/* 0 000,00 X*/
case 2:
$ret = number_format($price, 2, ',', ' ').' '.$c_sign;
break;
/* X 0.000,00 */
case 3:
$ret = $c_sign.' '.number_format($price, 2, ',', '.');
break;
/* 0,000.00 X */
case 4:
$ret = number_format($price, 2, '.', ',').' '.$c_sign;
break;

// Thêm vào đoạn mã sau /* 0.000 X as with VND*/
case 5:

$ret = number_format($price, 0, ',', '.').' '.$c_sign;
break;
/* 0 000 X as with VND*/
case 6:

$ret = number_format($price, 0, ',', ' ').' '.$c_sign;
break;
}

2. Sửa file AdminCurrencies.php trong Admin/Tabs. Tìm đến đoạn code sau:
Code:
';
$currency_formats = array(
1 => 'X0,000.00 ('.$this->l('as with dollars').')',
2 => '0 000,00X ('.$this->l('as with euros').')',
3 => 'X0.000,00',
4 => '0,000.00X',

// Thêm vào đoạn mã sau

5 => '0.000X ('.$this->l('as with VNĐ').'),
6 => '0 000X ('.$this->l('as with VNĐ').')
);

3. Tiếp theo, Đăng nhập trang quản trị PrestaShop
Back Office >> Payment >> Currencies

Tới đây thì nó trong trơn , không có option gì trong đó nên không thêm được VND
Bạn nào biết hướng dẫn cho mình với nhé.
Ah mình xài Prestashop 1.3.1 nha
Thanks

27441_nxhS1uVQxVp2AtrmIwCP_t

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 10 months later...

Bạn phải tạo thêm 1 đơn vị tiền tệ thì mới đc. Sửa code nhưng vẫn phải tạo thêm đơn vị tiền việt

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 10 months later...

Bạn đã làm đủ các bước hướng dẫn chưa

Đăng nhập trang quản trị PrestaShop

Back Office >> Payment >> Currencies

Tạo một đơn vị tiền tệ (currency) mới bằng cách:

Click vào Add new

Nhập các giá trị sau:

Currency: VNĐ

ISO Code: VND

Conversion rate:tỉ giá VNĐ so với giá của đồng Euro (mặc định)

Mình chỉ dùng đồng $ và VNĐ nên set Conversion rate của $ là 1.

Formatting: 0.000,00 X (as with VNĐ)

Chọn VND làm loại tiền chính từ drop-down list.

Bạn đọc lại bài này nhé http://www.kenh360.com/cntt/prestashop/huong-dan/them-don-vi-tien-te-vnd-cho-prestashop.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More