Jump to content
Sign in to follow this  
Krzysiek91

CMS: Nie wyświetla się odstęp między liniami

Recommended Posts

Witam,

 

W nowo zakupionym szablonie dla jednego ze sklepów na Presta nie wyświetlają się w podstronach entery pomiędzy zdaniami pomimo, że są wpisane w zakładce CMS.

Zakładki CMS wyglądają tak jak na załączniku- tzn. brak jest odstępów (enterów) między zdaniami. Czy ktoś z Was ma pomysł jak można wstawić odstępy tak by były wyświetlane i czy jest to problem szablonu czy oprogramowania? Wersja standardowa- Presta 1.6.1.7.

screen1.jpg

 

Dodam jeszcze, żę w zakładce CMS jak edytuje się plik to nie mam widocznego menu na górze, w którym można wszystko ustawić sobie i wstawić nowe pliki, np. jpg 

screen2.thumb.png.b62b916fbe52173067d8c7ce7cebb436.png

 

Edited by Krzysiek91 (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Masz popsuty edytor Tiny MCE.

Z oryginalnej wersji instalacyjnej presty skopiuj na serwer katalog /js/tiny_mce/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Przekleiłem pliki wchodzące w skład /js/tiny_mce/ z oryginalnej wersji instalacyjnej presty i niestety bez zmian...  Jest jakiś plik w którym można naprawić usterkę?

pliki tiny_mce.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Widziałem, że ten temat pojawiał się wcześniej i to w kilku miejscach na forum. 

W przypadku mojego sklepu, w oknie opisu produktów pojawia się prosty edytor tekstu pozwalający np. wstawić link, video, obraz czy używać czcionek. Natomiast w zakładce Preferencje-> CMS w ogóle nie pojawia się żaden edytor.

Znalazłem tutorial na ten temat od legendarnego użytkownika PrestaShop ;) :

https://mypresta.eu/en/art/prestashop-16/extended-rich-text-editor.html

 

U mnie kod w pliku/js/admin/tinymce.inc.js wygląda następująco:

 

 

/**
 * File used for compatibility purpose
 * @type {*|jQuery}
 */
var path = $(location).attr('pathname');
var path_array = path.split('/');
path_array.splice((path_array.length - 2), 2);
var final_path = path_array.join('/');
window.tinyMCEPreInit = {};
window.tinyMCEPreInit.base = final_path+'/js/tiny_mce';
window.tinyMCEPreInit.suffix = '.min';

$.getScript(final_path+'/js/tiny_mce/tinymce.min.js');

 

Czy jego zamiana na proponowany przez autora poniższy kod spowoduje zmianę czy lepiej tego nie robić?

Boje się samemu podejmować zmian bez konsultacji aby nie wpaść w gorsze tarapaty,  pomimo że czytam wątki i poznaje różne rozwiązania (też czytałem o możliwości usunięcia .htaccess z maboutique//img/cms na francuskim forum),

 

 

function tinySetup(config)

{

   if (typeof tinyMCE === 'undefined') {

      setTimeout(function() {

      tinySetup(config);

      }, 100);

      return;

   }

  

    if(!config)

        config = {};

  

    var editor_selector = 'rte';

    //if (typeof config['editor_selector'] !== 'undefined')

    //var editor_selector = config['editor_selector'];

    if (typeof config['editor_selector'] != 'undefined')

        config['selector'] = '.'+config['editor_selector'];

  

        //safari,pagebreak,style,table,advimage,advlink,inlinepopups,media,contextmenu,paste,fullscreen,xhtmlxtras,preview

        default_config = {

        selector: ".rte" ,

        plugins : "visualblocks, preview searchreplace print insertdatetime, hr charmap colorpicker anchor code link image paste pagebreak table contextmenu filemanager table code media autoresize textcolor emoticons",

        toolbar2 : "newdocument,print,|,bold,italic,underline,|,strikethrough,superscript,subscript,|,forecolor,colorpicker,backcolor,|,bullist,numlist,outdent,indent",

        toolbar1 : "styleselect,|,formatselect,|,fontselect,|,fontsizeselect,",

        toolbar3 : "code,|,table,|,cut,copy,paste,searchreplace,|,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,|,image,emoticons,media,|,inserttime,|,preview ",

        toolbar4 : "visualblocks,|,charmap,|,hr,",

             

        external_filemanager_path: ad+"/filemanager/",

        filemanager_title: "File manager" ,

        external_plugins: { "filemanager" : ad+"/filemanager/plugin.min.js"},

        extended_valid_elements: 'pre[*],script[*],style[*]',

        valid_children: "+body[style|script|iframe|section],pre[iframe|section|script|div|p|br|span|img|style|h1|h2|h3|h4|h5],*[*]",

        valid_elements : '*[*]',

        force_p_newlines : false,

        cleanup: false,

        forced_root_block : false,

        force_br_newlines : true, 

        convert_urls:true,

        relative_urls:false,

        remove_script_host:false,

           

        menu: {

            edit: {title: 'Edit', items: 'undo redo | cut copy paste | selectall'},

            insert: {title: 'Insert', items: 'media image link | pagebreak'},

            view: {title: 'View', items: 'visualaid'},

            format: {title: 'Format', items: 'bold italic underline strikethrough superscript subscript | formats | removeformat'},

            table: {title: 'Table', items: 'inserttable tableprops deletetable | cell row column'},

            tools: {title: 'Tools', items: 'code'}

        }

  

    }

  

    $.each(default_config, function(index, el)

    {

        if (config[index] === undefined )

            config[index] = el;

    });

  

    tinyMCE.init(config);

  

}

  

$().ready(function() {

   tinySetup();

});

 

Może ktoś z Was ma jakieś pomysły? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More