Jump to content
Sign in to follow this  
Krzysiek91

CMS: Nie wyświetla się odstęp między liniami

Recommended Posts

Witam,

 

W nowo zakupionym szablonie dla jednego ze sklepów na Presta nie wyświetlają się w podstronach entery pomiędzy zdaniami pomimo, że są wpisane w zakładce CMS.

Zakładki CMS wyglądają tak jak na załączniku- tzn. brak jest odstępów (enterów) między zdaniami. Czy ktoś z Was ma pomysł jak można wstawić odstępy tak by były wyświetlane i czy jest to problem szablonu czy oprogramowania? Wersja standardowa- Presta 1.6.1.7.

screen1.jpg

 

Dodam jeszcze, żę w zakładce CMS jak edytuje się plik to nie mam widocznego menu na górze, w którym można wszystko ustawić sobie i wstawić nowe pliki, np. jpg 

screen2.thumb.png.b62b916fbe52173067d8c7ce7cebb436.png

 

Edited by Krzysiek91 (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Masz popsuty edytor Tiny MCE.

Z oryginalnej wersji instalacyjnej presty skopiuj na serwer katalog /js/tiny_mce/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Przekleiłem pliki wchodzące w skład /js/tiny_mce/ z oryginalnej wersji instalacyjnej presty i niestety bez zmian...  Jest jakiś plik w którym można naprawić usterkę?

pliki tiny_mce.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Widziałem, że ten temat pojawiał się wcześniej i to w kilku miejscach na forum. 

W przypadku mojego sklepu, w oknie opisu produktów pojawia się prosty edytor tekstu pozwalający np. wstawić link, video, obraz czy używać czcionek. Natomiast w zakładce Preferencje-> CMS w ogóle nie pojawia się żaden edytor.

Znalazłem tutorial na ten temat od legendarnego użytkownika PrestaShop ;) :

https://mypresta.eu/en/art/prestashop-16/extended-rich-text-editor.html

 

U mnie kod w pliku/js/admin/tinymce.inc.js wygląda następująco:

 

 

/**
 * File used for compatibility purpose
 * @type {*|jQuery}
 */
var path = $(location).attr('pathname');
var path_array = path.split('/');
path_array.splice((path_array.length - 2), 2);
var final_path = path_array.join('/');
window.tinyMCEPreInit = {};
window.tinyMCEPreInit.base = final_path+'/js/tiny_mce';
window.tinyMCEPreInit.suffix = '.min';

$.getScript(final_path+'/js/tiny_mce/tinymce.min.js');

 

Czy jego zamiana na proponowany przez autora poniższy kod spowoduje zmianę czy lepiej tego nie robić?

Boje się samemu podejmować zmian bez konsultacji aby nie wpaść w gorsze tarapaty,  pomimo że czytam wątki i poznaje różne rozwiązania (też czytałem o możliwości usunięcia .htaccess z maboutique//img/cms na francuskim forum),

 

 

function tinySetup(config)

{

   if (typeof tinyMCE === 'undefined') {

      setTimeout(function() {

      tinySetup(config);

      }, 100);

      return;

   }

  

    if(!config)

        config = {};

  

    var editor_selector = 'rte';

    //if (typeof config['editor_selector'] !== 'undefined')

    //var editor_selector = config['editor_selector'];

    if (typeof config['editor_selector'] != 'undefined')

        config['selector'] = '.'+config['editor_selector'];

  

        //safari,pagebreak,style,table,advimage,advlink,inlinepopups,media,contextmenu,paste,fullscreen,xhtmlxtras,preview

        default_config = {

        selector: ".rte" ,

        plugins : "visualblocks, preview searchreplace print insertdatetime, hr charmap colorpicker anchor code link image paste pagebreak table contextmenu filemanager table code media autoresize textcolor emoticons",

        toolbar2 : "newdocument,print,|,bold,italic,underline,|,strikethrough,superscript,subscript,|,forecolor,colorpicker,backcolor,|,bullist,numlist,outdent,indent",

        toolbar1 : "styleselect,|,formatselect,|,fontselect,|,fontsizeselect,",

        toolbar3 : "code,|,table,|,cut,copy,paste,searchreplace,|,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,|,image,emoticons,media,|,inserttime,|,preview ",

        toolbar4 : "visualblocks,|,charmap,|,hr,",

             

        external_filemanager_path: ad+"/filemanager/",

        filemanager_title: "File manager" ,

        external_plugins: { "filemanager" : ad+"/filemanager/plugin.min.js"},

        extended_valid_elements: 'pre[*],script[*],style[*]',

        valid_children: "+body[style|script|iframe|section],pre[iframe|section|script|div|p|br|span|img|style|h1|h2|h3|h4|h5],*[*]",

        valid_elements : '*[*]',

        force_p_newlines : false,

        cleanup: false,

        forced_root_block : false,

        force_br_newlines : true, 

        convert_urls:true,

        relative_urls:false,

        remove_script_host:false,

           

        menu: {

            edit: {title: 'Edit', items: 'undo redo | cut copy paste | selectall'},

            insert: {title: 'Insert', items: 'media image link | pagebreak'},

            view: {title: 'View', items: 'visualaid'},

            format: {title: 'Format', items: 'bold italic underline strikethrough superscript subscript | formats | removeformat'},

            table: {title: 'Table', items: 'inserttable tableprops deletetable | cell row column'},

            tools: {title: 'Tools', items: 'code'}

        }

  

    }

  

    $.each(default_config, function(index, el)

    {

        if (config[index] === undefined )

            config[index] = el;

    });

  

    tinyMCE.init(config);

  

}

  

$().ready(function() {

   tinySetup();

});

 

Może ktoś z Was ma jakieś pomysły? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More