Jump to content

PS 1.7 Eksport zamówień do CSV z listy zamówień - edycja eksportowanych pozycji.


Pawel___

Recommended Posts

Witam,
Proszę o pomoc, czy da się zmodyfikować zapytanie SQL eksportu do .csv na liście zamówień, aby były eksportowanie takie pozycje jak:

 • ID zamówienia + data
 • Zamówione produkty (id, nazwa, atrybut, ilość)
 • Imię i Nazwisko klienta
 • Adres dostawy
 • Rodzaj płatności
 • Status

W tej chwili generuje taką samą listę jak jest widoczna. A chodzi o to aby generowało wybrane pozycje jak wyżej.
Gdzie można ewentualnie zmodyfikować to zapytanie sql które jest generowane?

SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS a.`id_order`, `reference`, `total_paid_tax_incl`, `payment`, a.`date_add` AS `date_add`
, 
		a.id_currency,
		a.id_order AS id_pdf,
		CONCAT(LEFT(c.`firstname`, 1), '. ', c.`lastname`) AS `customer`,
		osl.`name` AS `osname`,
		os.`color`,
		IF((SELECT so.id_order FROM `ps_orders` so WHERE so.id_customer = a.id_customer AND so.id_order < a.id_order LIMIT 1) > 0, 0, 1) as new,
		country_lang.name as cname,
		IF(a.valid, 1, 0) badge_success, shop.name as shop_name 
FROM `ps_orders` a 


		LEFT JOIN `ps_customer` c ON (c.`id_customer` = a.`id_customer`)
		INNER JOIN `ps_address` address ON address.id_address = a.id_address_delivery
		INNER JOIN `ps_country` country ON address.id_country = country.id_country
		INNER JOIN `ps_country_lang` country_lang ON (country.`id_country` = country_lang.`id_country` AND country_lang.`id_lang` = 1)
		LEFT JOIN `ps_order_state` os ON (os.`id_order_state` = a.`current_state`)
		LEFT JOIN `ps_order_state_lang` osl ON (os.`id_order_state` = osl.`id_order_state` AND osl.`id_lang` = 1) 
 LEFT JOIN `ps_shop` shop
              ON a.`id_shop` = shop.`id_shop` WHERE 1 AND a.id_shop IN (1) 

 ORDER BY a.id_order DESC

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...