Jump to content
luqa19

Problem z fontem przez ssl

Recommended Posts

adres sklepu: www.tonny.gr

presta 1.6

 

W konsoli wyskakuje problem :

Mixed Content: The page at 'https://tonny.gr/' was loaded over HTTPS, but requested an insecure stylesheet 'http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.

Chodzi o fonta google, żeby zmienić z http na https, ale w żadnym pliku nie mogę tego znaleźć ani css, ani w tpl, ani w php. Jest jakiś sposób, aby pokazało mi lokalizacje tego pliku z błędem, bo już dłuższy czas nie mogę sobie z tym poradzić. 

 

Za każdą pomoc z góry dziękuje! 

Pozdrawiam

Share this post


Link to post
Share on other sites

W pliku header.tpl nie masz tego?

 

niestety nie mam. header.tpl :

<!DOCTYPE HTML>
<!--[if lt IE 7]> <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7"{if isset($language_code) && $language_code} lang="{$language_code|escape:'html':'UTF-8'}"{/if}><![endif]-->
<!--[if IE 7]><html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 ie7"{if isset($language_code) && $language_code} lang="{$language_code|escape:'html':'UTF-8'}"{/if}><![endif]-->
<!--[if IE 8]><html class="no-js lt-ie9 ie8"{if isset($language_code) && $language_code} lang="{$language_code|escape:'html':'UTF-8'}"{/if}><![endif]-->
<!--[if gt IE 8]> <html class="no-js ie9"{if isset($language_code) && $language_code} lang="{$language_code|escape:'html':'UTF-8'}"{/if}><![endif]-->
<html{if isset($language_code) && $language_code} lang="{$language_code|escape:'html':'UTF-8'}"{/if}>
	<head>
		<meta charset="utf-8" />
		<title>{$meta_title|escape:'html':'UTF-8'}</title>
{if isset($meta_description) AND $meta_description}
		<meta name="description" content="{$meta_description|escape:'html':'UTF-8'}" />
{/if}
{if isset($meta_keywords) AND $meta_keywords}
		<meta name="keywords" content="{$meta_keywords|escape:'html':'UTF-8'}" />
{/if}
		<meta name="generator" content="PrestaShop" />
		<meta name="robots" content="{if isset($nobots)}no{/if}index,{if isset($nofollow) && $nofollow}no{/if}follow" />
		<meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.25, maximum-scale=1.6, initial-scale=1.0" />
		<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
		<link rel="icon" type="image/vnd.microsoft.icon" href="{$favicon_url}?{$img_update_time}" />
		<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="{$favicon_url}?{$img_update_time}" />
{if isset($css_files)}
	{foreach from=$css_files key=css_uri item=media}
		<link rel="stylesheet" href="{$css_uri|escape:'html':'UTF-8'}" type="text/css" media="{$media|escape:'html':'UTF-8'}" />
	{/foreach}
{/if}

{if isset($js_defer) && !$js_defer && isset($js_files) && isset($js_def)}
  {$js_def}
  {foreach from=$js_files item=js_uri}
  <script type="text/javascript" src="{$js_uri|escape:'html':'UTF-8'}"></script>
  {/foreach}
{/if}

{if isset($js_defer) && !$js_defer && isset($js_files) && isset($js_def)}
	{$js_def}
	{foreach from=$js_files item=js_uri}
	<script type="text/javascript" src="{$js_uri|escape:'html':'UTF-8'}"></script>
	{/foreach}
{/if}
		{$HOOK_HEADER}
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300italic,300,400italic,500,500italic,700,700italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,700,300' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Ek+Mukta:200,300,400,500,600,700,800' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Cabin:400,500,600,700,400italic,500italic,600italic,700italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,100,100italic,300,300italic,400italic,700,700italic,900,900italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,400italic,700,700italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,200,100,300,500,600,700,800,900' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,100,100italic,300,300italic,400italic,500,500italic,700italic,700,900,900italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,300,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Damion' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<!--[if IE 8]>
		<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
		<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.3.0/respond.min.js"></script>
		<![endif]-->
	</head>
	<body{if isset($page_name)} id="{$page_name|escape:'html':'UTF-8'}"{/if} class="{if isset($page_name)}{$page_name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{if isset($body_classes) && $body_classes|@count} {implode value=$body_classes separator=' '}{/if}{if $hide_left_column} hide-left-column{/if}{if $hide_right_column} hide-right-column{/if}{if isset($content_only) && $content_only} content_only{/if} lang_{$lang_iso}">
	{if !isset($content_only) || !$content_only}
		{if isset($restricted_country_mode) && $restricted_country_mode}
			<div id="restricted-country">
				<p>{l s='You cannot place a new order from your country.'} <span class="bold">{$geolocation_country|escape:'html':'UTF-8'}</span></p>
			</div>
		{/if}
		
		<div id="page" {if isset($cs_settings.css_mode) && $cs_settings.css_mode == 'boxed'}class="cs-boxed-mode" {if isset($cs_settings.num_boxed_width) && $cs_settings.num_boxed_width > 0} style="max-width:{$cs_settings.num_boxed_width}px"{/if}{else}class="cs-wide-mode"{/if}>
		<div class="header-container left-area{if isset($cs_settings->css_h_mode) && $cs_settings->css_h_mode} cs-h-{$cs_settings->css_h_mode}-mode{/if}">
		{strip}
			{addJsDef rtl_mode = $rtl_mode}
		{/strip}
			<header id="header">
				{if Module::isInstalled('blockbanner') && Module::isEnabled('blockbanner')}
				<div class="banner">
					{hook h="displayBanner"}
				</div>
				{/if}
				<div class="top-header clearfix">
					<div class="header_top">
						<div class="container">
							<div class="nav">
							</div>
						</div>
					</div>
					<div class="header_bottom">
						<div class="container">
							<div class="row">
								<div id="header_logo" class="col-xs-12 col-sm-4">
									<a href="{$base_dir}" title="{$shop_name|escape:'html':'UTF-8'}">
										<h1><img class="logo img-responsive" src="{$logo_url}" alt="{$shop_name|escape:'html':'UTF-8'}"{if isset($logo_image_width) && $logo_image_width} {/if}{if isset($logo_image_height) && $logo_image_height} {/if}/></h1>
									</a>
								</div>
								<div class="hook-top">
									{if isset($HOOK_TOP)}{$HOOK_TOP}{/if}
								</div>
								<nav>
									{hook h="displayNav"}
								</nav>
							</div>
						</div>
					</div>
				</div>
				{if isset($CS_HOOK_QUICK_SEARCH)}{$CS_HOOK_QUICK_SEARCH}{/if}
				<div class="cs-hook-megamenu">
					<div class="container">
					{if isset($CS_MEGA_MENU)}{$CS_MEGA_MENU}{/if}
					</div>
				</div>
        {hook h='filterproductspro'} 
			</header>
		</div>
		<div class="main-area">
			{if isset($left_column_size) && isset($right_column_size)}{assign var='cols' value=(12 - $left_column_size - $right_column_size)}{else}{assign var='cols' value=12}{/if}
			<div class="columns-container">
				<div id="columns" {if $cols < 12 || $page_name != 'index'}class="container"{/if}>
					{if $page_name !='index' && $page_name !='pagenotfound'}
						{include file="$tpl_dir./breadcrumb.tpl"}
					{/if}
					{if $page_name == 'index'}
					<div id="slider_row">
						{hook h="displayTopColumn"}
					</div>
					{/if}
					{if $cols < 12}<div class="row"><!-- .row for 2 columns-->{/if}
						{if isset($left_column_size) && !empty($left_column_size)}
						<div id="left_column" class="column col-xs-12 col-sm-{$left_column_size|intval} {if isset($rtl_mode) && $rtl_mode == 'true'}col-sm-push-{12 - $left_column_size}{/if}">{$HOOK_LEFT_COLUMN}</div>
						{/if}

						{if $left_column_size + $right_column_size > max($left_column_size, $right_column_size)}
							{assign var=rtl_center_class value=''} <!-- rtl 3 column, center don't have class -->
						{else}
							{if $left_column_size > 0} <!-- rtl 2 column left, center have class with size $left_column_size-->
							{assign var=rtl_center value=$left_column_size}
							{/if}
							{if $right_column_size > 0}
							{assign var=rtl_center value=$right_column_size} <!-- rtl 2 column right, center have class with size $right_column_size-->
							{/if}
						{/if}

						<div id="center_column" class="center_column center-blog {if $cols < 12}col-xs-12 col-sm-{$cols|intval} {/if} {if isset($rtl_mode) && $rtl_mode == 'true' && isset($rtl_center) && $rtl_center != ''}{if $left_column_size > 0} col-sm-pull-{$rtl_center}{else} col-sm-push-{$rtl_center}{/if}{/if}">

	{/if}

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wyłączałem wszystkie i sprawdzałem i dalej nic. 

 

W pliku /httpdocs/themes/ps_comeback_fashion/cache/v_293_e4517ff4d2aeff19a7d49d9b4ef3412a_all.css

 

znalazłem kod :

@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans);@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans);@charset "UTF-8";

ale nigdzie tego nie mogę znaleźć :| 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wyłącz kompresje dla css i poprzeglądaj, powinieneś widzieć nazwę pliku css w którym masz to zdeklarowane.

Share this post


Link to post
Share on other sites

czy moze udalo sie odnalezc ten plik? mam ten sam problem

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More