Jump to content
mateusz.ragiel

Jak przenieść sekcje HOME?

Recommended Posts

Witam. Gdy w prestashop 1.6, w szablonie podstawowym dodaje obrazki w sekcji home wyświetlają sie zaraz nad stopką - na dole strony.

Jak mogę je przenieść żeby układały się w ten sam sposób (poziomo) i wyświetlały się zaraz pod górnym menu poziomym?

29tkddrup4ex.png

Edited by mateusz.ragiel (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

W index.tpl wystarczy:

{if isset($HOOK_HOME) && $HOOK_HOME|trim}
    <div class="clearfix">{$HOOK_HOME}</div>
{/if}

przenieść do góry nad hooki HOME_TAB i HOME_TAB_CONTENT.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mam jeszcze jedno pytanie. Jak mogę sprawić by te obrazki były obok siebie ( nie miały żadnych odstępów ) ?

Obecnie mają spore przerwy obok siebie

oto kod z pliku:

{if isset($htmlitems) && $htmlitems}
<div id="htmlcontent_{$hook|escape:'htmlall':'UTF-8'}"{if $hook == 'footer'} class="footer-block col-xs-12 col-sm-4"{/if}>
	<ul class="htmlcontent-home clearfix row">
		{foreach name=items from=$htmlitems item=hItem}
			{if $hook == 'left' || $hook == 'right'}
				<li class="htmlcontent-item-{$smarty.foreach.items.iteration|escape:'htmlall':'UTF-8'} col-xs-12"> <
				<li class="htmlcontent-item-{$smarty.foreach.items.iteration|escape:'htmlall':'UTF-8'} col-xs-4">	
			
			{/if}
					{if $hItem.url}
						<a href="{$hItem.url|escape:'htmlall':'UTF-8'}" class="item-link"{if $hItem.target == 1} onclick="return !window.open(this.href);"{/if} title="{$hItem.title|escape:'htmlall':'UTF-8'}">
					{/if}
						{if $hItem.image}
							<img onmouseover="this.src='obrazek.png';" src={$link->getMediaLink("`$module_dir`img/`$hItem.image`")} class="item-img {if $hook == 'left' || $hook == 'right'}img-responsive{/if}" title="{$hItem.title|escape:'htmlall':'UTF-8'}" alt="{$hItem.title|escape:'htmlall':'UTF-8'}" width="{if $hItem.image_w}{$hItem.image_w|intval}{else}100%{/if}" height="{if $hItem.image_h}{$hItem.image_h|intval}{else}100%{/if}"/>
							
						{/if}
						{if $hItem.title && $hItem.title_use == 1}
							<h3 class="item-title">{$hItem.title|escape:'htmlall':'UTF-8'}</h3>
						{/if}
						{if $hItem.html}
							<div class="item-html">
								{$hItem.html}
							</div>
						{/if}
					{if $hItem.url}
						</a>
					{/if}

				</li>
		{/foreach}
	</ul>
</div>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More