Jump to content
AZADA_M

zwiększenie ilości wyświetlanych produktów moduł promocji lewa kolumna

Recommended Posts

Witam,

 

Aby osiągnąć zamierzony efekt należałoby dokonać zmian w 2 miejscach modułu blockspecials.

 

1) W lokalizacji /modules/blockspecials/blockspecials.php zamieniasz:

	public function hookRightColumn($params)
	{
		if (Configuration::get('PS_CATALOG_MODE'))
			return;

		// We need to create multiple caches because the products are sorted randomly
		$random = date('Ymd').'|'.round(rand(1, max(Configuration::get('BLOCKSPECIALS_NB_CACHES'), 1)));

		if (!Configuration::get('BLOCKSPECIALS_NB_CACHES') || !$this->isCached('blockspecials.tpl', $this->getCacheId('blockspecials|'.$random)))
		{
			if (!($special = Product::getRandomSpecial((int)$params['cookie']->id_lang)) && !Configuration::get('PS_BLOCK_SPECIALS_DISPLAY'))
				return;

			$this->smarty->assign(array(
				'special' => $special,
				'priceWithoutReduction_tax_excl' => Tools::ps_round($special['price_without_reduction'], 2),
				'mediumSize' => Image::getSize(ImageType::getFormatedName('medium')),
			));
		}

		return $this->display(__FILE__, 'blockspecials.tpl', (Configuration::get('BLOCKSPECIALS_NB_CACHES') ? $this->getCacheId('blockspecials|'.$random) : null));
	}

na

	public function hookRightColumn($params)
	{
		if (Configuration::get('PS_CATALOG_MODE'))
			return;
   
		// We need to create multiple caches because the products are sorted randomly
		$random = date('Ymd').'|'.round(rand(1, max(Configuration::get('BLOCKSPECIALS_NB_CACHES'), 1)));
 
		if (!Configuration::get('BLOCKSPECIALS_NB_CACHES') || !$this->isCached('blockspecials.tpl', $this->getCacheId('blockspecials|'.$random)))
		{
    if (!($specials = Product::getPricesDrop((int)$params['cookie']->id_lang, 0, 5)) && !Configuration::get('PS_BLOCK_SPECIALS_DISPLAY'))
      return;
 
    $this->smarty->assign(array(
      'specials' => $specials,
      'mediumSize' => Image::getSize(ImageType::getFormatedName('medium')),
    ));
 
		}
 
		return $this->display(__FILE__, 'blockspecials.tpl', $this->getCacheId('blockspecials|'.$random));
	}

Następnie szukasz lokalizacji w szablonie: /themes/nazwa-szablonu/modules/blockspecials/blockspecials.tpl

 

Zmieniasz:

  {if $special}
		<ul>
    	<li class="clearfix">
      	<a class="products-block-image" href="{$special.link|escape:'html':'UTF-8'}">
          <img 
          class="replace-2x img-responsive" 
          src="{$link->getImageLink($special.link_rewrite, $special.id_image, 'small_default')|escape:'html':'UTF-8'}" 
          alt="{$special.legend|escape:'html':'UTF-8'}" 
          title="{$special.name|escape:'html':'UTF-8'}" />
        </a>
        <div class="product-content">
        	<h5>
            <a class="product-name" href="{$special.link|escape:'html':'UTF-8'}" title="{$special.name|escape:'html':'UTF-8'}">
              {$special.name|escape:'html':'UTF-8'}
            </a>
          </h5>
          {if isset($special.description_short) && $special.description_short}
          	<p class="product-description">
              {$special.description_short|strip_tags:'UTF-8'|truncate:40}
            </p>
          {/if}
          <div class="price-box">
          	{if !$PS_CATALOG_MODE}
            	<span class="price special-price">
                {if !$priceDisplay}
                  {displayWtPrice p=$special.price}{else}{displayWtPrice p=$special.price_tax_exc}
                {/if}
              </span>
               {if $special.specific_prices}
                {assign var='specific_prices' value=$special.specific_prices}
                {if $specific_prices.reduction_type == 'percentage' && ($specific_prices.from == $specific_prices.to OR ($smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' <= $specific_prices.to && $smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' >= $specific_prices.from))}
                  <span class="price-percent-reduction">-{$specific_prices.reduction*100|floatval}%</span>
                {/if}
              {/if}
               <span class="old-price">
                {if !$priceDisplay}
                  {displayWtPrice p=$special.price_without_reduction}{else}{displayWtPrice p=$priceWithoutReduction_tax_excl}
                {/if}
              </span>
              {hook h="displayProductPriceBlock" product=$special type="price"}
            {/if}
          </div>
        </div>
      </li>
		</ul>
		<div>
			<a 
      class="btn btn-default button button-small" 
      href="{$link->getPageLink('prices-drop')|escape:'html':'UTF-8'}" 
      title="{l s='All specials' mod='blockspecials'}">
        <span>{l s='All specials' mod='blockspecials'}<i class="icon-chevron-right right"></i></span>
      </a>
		</div>
  {else}
		<div>{l s='No special products at this time.' mod='blockspecials'}</div>
  {/if}

na

{if $specials}
    <ul class="products clearfix">
      {foreach from=$specials item=special}
        <li>
          <a href="{$special.link|escape:'html'}"><img src="{$link->getImageLink($special.link_rewrite, $special.id_image, 'medium_default')|escape:'html'}" alt="{$special.legend|escape:html:'UTF-8'}" height="{$mediumSize.height}" width="{$mediumSize.width}" title="{$special.name|escape:html:'UTF-8'}" /></a>
 
          {if !$PS_CATALOG_MODE}
            {if $special.specific_prices}
              {assign var='specific_prices' value=$special.specific_prices}
              {if $specific_prices.reduction_type == 'percentage' && ($specific_prices.from == $specific_prices.to OR ($smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' <= $specific_prices.to && $smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' >= $specific_prices.from))}
                <span class="reduction"><span>-{$specific_prices.reduction*100|floatval}%</span></span>
              {/if}
            {/if}
          {/if}
 
            <p class="s_title_block"><a href="{$special.link|escape:'html'}" title="{$special.name|escape:html:'UTF-8'}">{$special.name|escape:html:'UTF-8'}</a></p>
          {if !$PS_CATALOG_MODE}
            <span class="price-discount">{if !$priceDisplay}{displayWtPrice p=$special.price_without_reduction}{else}{displayWtPrice p=$priceWithoutReduction_tax_excl}{/if}</span>
            <span class="price">{if !$priceDisplay}{displayWtPrice p=$special.price}{else}{displayWtPrice p=$special.price_tax_exc}{/if}</span>
          {/if}
        </li>
      {/foreach}
    </ul>
    <p>
      <a href="{$link->getPageLink('prices-drop')|escape:'html'}" title="{l s='All specials' mod='blockspecials'}">» {l s='All specials' mod='blockspecials'}</a>
    </p>
{else}
    <p>{l s='No specials at this time' mod='blockspecials'}</p>
{/if}

Pozostaje całość ostylować wedle uznania a w module blockspecials od strony panelu admina zdefiniować ilość produktów do wyświetlenia.

Edited by amanet (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dzięki za odpowiedź jednak po zmianie tego godu  rozjeżdża mi graficznie wyglad tego modułu. Było robione parę przeróbek dlatego sklejam kody o których piszesz i jak mozesz to odnieś się do tego

CHCĘ BY BYŁY WYŚWIETLANE 3 PRODUKTY NAJLEPIEJ JAK BY SIĘ ZMIANIAŁY AUTOMATYCZNIE CO KILKA SEKUND

blockspecials.tpl theme/modules/blockspecials/

{*
* 2007-2015 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
* @copyright 2007-2015 PrestaShop SA
* @license  http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*}

<!-- MODULE Block specials -->
<div id="special_block_right" class="block">
	<p class="title_block">
    <a href="{$link->getPageLink('prices-drop')|escape:'html':'UTF-8'}" title="{l s='Specials' mod='blockspecials'}">
      {l s='Specials' mod='blockspecials'}
    </a>
  </p>
	<div class="block_content products-block">
  {if $special}
		<ul>
    	<li class="clearfix">
      	<CENTER><a href="{$special.link|escape:'html':'UTF-8'}">
          <img 
          class="replace-2x img-responsive" 
          src="{$link->getImageLink($special.link_rewrite, $special.id_image, 'small_default')|escape:'html':'UTF-8'}" 
          alt="{$special.legend|escape:'html':'UTF-8'}" 
          title="{$special.name|escape:'html':'UTF-8'}" />
        </a>
        <div class="product-content"><br>
        	<h5>
            <a class="product-name" href="{$special.link|escape:'html':'UTF-8'}" title="{$special.name|escape:'html':'UTF-8'}">
              {$special.name|escape:'html':'UTF-8'}
            </a>
          </h5>
          {*} {if isset($special.description_short) && $special.description_short}
          	<p class="product-description">
              {$special.description_short|strip_tags:'UTF-8'|truncate:40}
            </p>
          {/if}*}
          <div class="price-box">
          	{if !$PS_CATALOG_MODE}
            	<b><class="price product-price"></B>
                {if !$priceDisplay}
                  {displayWtPrice p=$special.price}{else}{displayWtPrice p=$special.price_tax_exc}
                {/if}
              </span>
               {if $special.specific_prices}
                {assign var='specific_prices' value=$special.specific_prices}
                {if $specific_prices.reduction_type == 'percentage' && ($specific_prices.from == $specific_prices.to OR ($smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' <= $specific_prices.to && $smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' >= $specific_prices.from))}
                  {*<span class="price-percent-reduction">-{$specific_prices.reduction*100|floatval}%</span>*}
                {/if}
              {/if}
               <span class="old-price">
                {if !$priceDisplay}
                  {displayWtPrice p=$special.price_without_reduction}{else}{displayWtPrice p=$priceWithoutReduction_tax_excl}
                {/if}
              </span>
            {/if}
          </div>
        </div>
      </li>
		</ul>
		<div></CENTER>
			<a href="{$link->getPageLink('prices-drop')|escape:'html':'UTF-8'}" 
      title="{l s='All specials' mod='blockspecials'}">
        <span>{l s='POKAŻ WSZYSTKIE PROMOCJE ' mod='blockspecials'}<i class="icon-chevron-right right"></i></span>
      </a>
		</div>
  {else}
		<div>{l s='No specials at this time.' mod='blockspecials'}</div>
  {/if}
	</div>
</div>
<!-- /MODULE Block specials -->

oraz drugi kod

blockspecials.php modul/blockspecils

<?php
/*
* 2007-2014 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
* @copyright 2007-2014 PrestaShop SA
* @license  http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*/

if (!defined('_PS_VERSION_'))
	exit;

class BlockSpecials extends Module
{
	private $_html = '';
	private $_postErrors = array();

	private static $cache_specials;

	public function __construct()
	{
		$this->name = 'blockspecials';
		$this->tab = 'pricing_promotion';
		$this->version = '1.1.6';
		$this->author = 'PrestaShop';
		$this->need_instance = 0;

		$this->bootstrap = true;
		parent::__construct();

		$this->displayName = $this->l('Specials block');
		$this->description = $this->l('Adds a block displaying your current discounted products.');
		$this->ps_versions_compliancy = array('min' => '1.6', 'max' => _PS_VERSION_);
	}

	public function install()
	{
		if (!Configuration::get('BLOCKSPECIALS_NB_CACHES'))
			Configuration::updateValue('BLOCKSPECIALS_NB_CACHES', 20);

		if (!Configuration::get('BLOCKSPECIALS_SPECIALS_NBR'))
			Configuration::updateValue('BLOCKSPECIALS_SPECIALS_NBR', 5);

		$this->_clearCache('*');

		$success = parent::install()
			&& $this->registerHook('header')
			&& $this->registerHook('leftColumn')
			&& $this->registerHook('addproduct')
			&& $this->registerHook('updateproduct')
			&& $this->registerHook('deleteproduct')
			&& $this->registerHook('displayHomeTab')
			&& $this->registerHook('displayHomeTabContent');

		return $success;
	}

	public function uninstall()
	{
		$this->_clearCache('*');
		return parent::uninstall();
	}

	public function getContent()
	{
		$output = '';
		if (Tools::isSubmit('submitSpecials'))
		{
			Configuration::updateValue('PS_BLOCK_SPECIALS_DISPLAY', (int)Tools::getValue('PS_BLOCK_SPECIALS_DISPLAY'));
			Configuration::updateValue('BLOCKSPECIALS_NB_CACHES', (int)Tools::getValue('BLOCKSPECIALS_NB_CACHES'));
			Configuration::updateValue('BLOCKSPECIALS_SPECIALS_NBR', (int)Tools::getValue('BLOCKSPECIALS_SPECIALS_NBR'));
			$output .= $this->displayConfirmation($this->l('Settings updated'));
		}
		return $output.$this->renderForm();
	}

	public function hookRightColumn($params)
	{
		if (Configuration::get('PS_CATALOG_MODE'))
			return;

		// We need to create multiple caches because the products are sorted randomly
		$random = date('Ymd').'|'.round(rand(1, max(Configuration::get('BLOCKSPECIALS_NB_CACHES'), 1)));

		if (!Configuration::get('BLOCKSPECIALS_NB_CACHES') || !$this->isCached('blockspecials.tpl', $this->getCacheId('blockspecials|'.$random)))
		{
			if (!($special = Product::getRandomSpecial((int)$params['cookie']->id_lang)) && !Configuration::get('PS_BLOCK_SPECIALS_DISPLAY'))
				return;

			$this->smarty->assign(array(
				'special' => $special,
				'priceWithoutReduction_tax_excl' => Tools::ps_round($special['price_without_reduction'], 2),
				'mediumSize' => Image::getSize(ImageType::getFormatedName('medium')),
			));
		}

		return $this->display(__FILE__, 'blockspecials.tpl', (Configuration::get('BLOCKSPECIALS_NB_CACHES') ? $this->getCacheId('blockspecials|'.$random) : null));
	}

	public function hookLeftColumn($params)
	{
		return $this->hookRightColumn($params);
	}

	public function hookHeader($params)
	{
		if (Configuration::get('PS_CATALOG_MODE'))
			return;
		$this->context->controller->addCSS(($this->_path).'blockspecials.css', 'all');
	}

	public function hookAddProduct($params)
	{
		$this->_clearCache('*');
	}

	public function hookUpdateProduct($params)
	{
		$this->_clearCache('*');
	}

	public function hookDeleteProduct($params)
	{
		$this->_clearCache('*');
	}

	public function hookDisplayHomeTab($params)
	{
		if (Configuration::get('PS_CATALOG_MODE'))
			return;

		if (!$this->isCached('tab.tpl', $this->getCacheId('blockspecials-tab')))
			BlockSpecials::$cache_specials = Product::getPricesDrop((int)$params['cookie']->id_lang, 0, Configuration::get('BLOCKSPECIALS_SPECIALS_NBR'));

		if (BlockSpecials::$cache_specials === false)
			return false;

		return $this->display(__FILE__, 'tab.tpl', $this->getCacheId('blockspecials-tab'));
	}

	public function hookDisplayHomeTabContent($params)
	{
		if (Configuration::get('PS_CATALOG_MODE'))
			return;

		if (!$this->isCached('blockspecials-home.tpl', $this->getCacheId('blockspecials-home')))
		{
			$this->smarty->assign(array(
				'specials' => BlockSpecials::$cache_specials,
				'homeSize' => Image::getSize(ImageType::getFormatedName('home'))
			));
		}

		if (BlockSpecials::$cache_specials === false)
			return false;

		return $this->display(__FILE__, 'blockspecials-home.tpl', $this->getCacheId('blockspecials-home'));
	}

	public function renderForm()
	{
		$fields_form = array(
			'form' => array(
				'legend' => array(
					'title' => $this->l('Settings'),
					'icon' => 'icon-cogs'
				),
				'input' => array(
					array(
						'type' => 'switch',
						'label' => $this->l('Always display this block'),
						'name' => 'PS_BLOCK_SPECIALS_DISPLAY',
						'desc' => $this->l('Show the block even if no products are available.'),
						'values' => array(
									array(
										'id' => 'active_on',
										'value' => 1,
										'label' => $this->l('Enabled')
									),
									array(
										'id' => 'active_off',
										'value' => 0,
										'label' => $this->l('Disabled')
									)
								),
					),
					array(
						'type' => 'text',
						'label' => $this->l('Number of cached files'),
						'name' => 'BLOCKSPECIALS_NB_CACHES',
						'class' => 'fixed-width-xs',
						'desc' => $this->l('Specials are displayed randomly on the front-end, but since it takes a lot of ressources, it is better to cache the results. The cache is reset daily. 0 will disable the cache.'),
					),
					array(
						'type' => 'text',
						'label' => $this->l('Products to display'),
						'name' => 'BLOCKSPECIALS_SPECIALS_NBR',
						'class' => 'fixed-width-xs',
						'desc' => $this->l('Define the number of products to be displayed in this block on home page.')
					)
				),
				'submit' => array(
					'title' => $this->l('Save'),
				)
			),
		);

		$helper = new HelperForm();
		$helper->show_toolbar = false;
		$helper->table = $this->table;
		$lang = new Language((int)Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT'));
		$helper->default_form_language = $lang->id;
		$helper->allow_employee_form_lang = Configuration::get('PS_BO_ALLOW_EMPLOYEE_FORM_LANG') ? Configuration::get('PS_BO_ALLOW_EMPLOYEE_FORM_LANG') : 0;
		$helper->identifier = $this->identifier;
		$helper->submit_action = 'submitSpecials';
		$helper->currentIndex = $this->context->link->getAdminLink('AdminModules', false).'&configure='.$this->name.'&tab_module='.$this->tab.'&module_name='.$this->name;
		$helper->token = Tools::getAdminTokenLite('AdminModules');
		$helper->tpl_vars = array(
			'fields_value' => $this->getConfigFieldsValues(),
			'languages' => $this->context->controller->getLanguages(),
			'id_language' => $this->context->language->id
		);

		return $helper->generateForm(array($fields_form));
	}

	public function getConfigFieldsValues()
	{
		return array(
			'PS_BLOCK_SPECIALS_DISPLAY' => Tools::getValue('PS_BLOCK_SPECIALS_DISPLAY', Configuration::get('PS_BLOCK_SPECIALS_DISPLAY')),
			'BLOCKSPECIALS_NB_CACHES' => Tools::getValue('BLOCKSPECIALS_NB_CACHES', Configuration::get('BLOCKSPECIALS_NB_CACHES')),
			'BLOCKSPECIALS_SPECIALS_NBR' => Tools::getValue('BLOCKSPECIALS_SPECIALS_NBR', Configuration::get('BLOCKSPECIALS_SPECIALS_NBR'))
		);
	}

	protected function getCacheId($name = null)
	{
		if ($name === null)
		$name = 'blockspecials';
		return parent::getCacheId($name.'|'.date('Ymd'));
	}

	public function _clearCache($template, $cache_id = null, $compile_id = null)
	{
		parent::_clearCache('blockspecials.tpl');
		parent::_clearCache('blockspecials-home.tpl', 'blockspecials-home');
		parent::_clearCache('tab.tpl', 'blockspecials-tab');
	}
}

dzieki

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More