Jump to content
ihtiyacinibulcom

Adres Kısmında ki alanların yerlerinin değişmesi

Recommended Posts

Arkadaşlar merhaba,

 

müşterilerin kayıt olduktan sonra bilgilerini doldurdukları formda adres kısmı İlçe - Ülke - İl olarak sıralanıyor. Normalde Ülke - İl - İlçe olması lazım sıralamayı bu şekilde nasıl düzeltebilirim. PretaShop 1.6.1.1 kullanıyorum

post-1353108-0-95810800-1482942329_thumb.jpg

Edited by ihtiyacinibulcom (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Temanızın TPL dosyalarından düzenleyebilirsiniz. adress.tpl dosyasında smarty html kodları var. 

Her tema ve her versiyonda farklı tpl dosyaları olduğu için buraya örnek yazmıyorum. Deneyin yapamazsanız sizinkini gönderin buradan yapalım.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mahmut bey merhaba,

 

Öncelikle yardımınız için çok teşekkür ederim. Public_html<Themes<leo_shopping altındaki address.tpl dosyasındaki koda baktım ancak programlama dili bilmediğimden yanlış bir şey yaparım diye müdahale edemedim. Sizden ricam smarty html içerisindeki nereleri değiştirmem yada nerelere hangi kodları eklemem gerektiğini belirtir misiniz? Dosyayı buraya ekleyemediğimden aşağıdaki linke yükledim.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sorun şu;

State alanını il

Şehir kısmını ilçe

olarak çevirmişsiniz. Çevirilerden düzeltebilirsiniz.

 

Aşağıdaki gibi değiştirirseniz istediğiniz sıraya gelir

{*
* 2007-2015 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
* @copyright 2007-2015 PrestaShop SA
* @license  http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*}
{capture name=path}{l s='Your addresses'}{/capture}
<div class="box">
	<h1 class="page-subheading">{l s='Your addresses'}</h1>
	<p class="info-title">
		{if isset($id_address) && (isset($smarty.post.alias) || isset($address->alias))}
			{l s='Modify address'} 
			{if isset($smarty.post.alias)}
				"{$smarty.post.alias}"
			{else}
				{if isset($address->alias)}"{$address->alias|escape:'html':'UTF-8'}"{/if}
			{/if}
		{else}
			{l s='To add a new address, please fill out the form below.'}
		{/if}
	</p>
	{include file="$tpl_dir./errors.tpl"}
	<p class="required"><sup>*</sup>{l s='Required field'}</p>
	<form action="{$link->getPageLink('address', true)|escape:'html':'UTF-8'}" method="post" class="std form-horizontal" id="add_address">
		<!--h3 class="page-subheading">{if isset($id_address)}{l s='Your address'}{else}{l s='New address'}{/if}</h3-->
		{assign var="stateExist" value=false}
		{assign var="postCodeExist" value=false}
		{assign var="dniExist" value=false}
		{assign var="homePhoneExist" value=false}
		{assign var="mobilePhoneExist" value=false}
		{assign var="atLeastOneExists" value=false}
		{foreach from=$ordered_adr_fields item=field_name}
			{if $field_name eq 'company'}
				<div class="form-group">
					<label class="control-label col-sm-4" for="company">{l s='Company'}{if isset($required_fields) && in_array($field_name, $required_fields)} <sup>*</sup>{/if}</label>
					<div class="col-sm-6">
					<input class="form-control validate" data-validate="{$address_validation.$field_name.validate}" type="text" id="company" name="company" value="{if isset($smarty.post.company)}{$smarty.post.company}{else}{if isset($address->company)}{$address->company|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" />
					</div>
				</div>
			{/if}
			{if $field_name eq 'vat_number'}
				<div id="vat_area">
					<div id="vat_number">
						<div class="form-group">
							<label class="control-label col-sm-4" for="vat-number">{l s='VAT number'}{if isset($required_fields) && in_array($field_name, $required_fields)} <sup>*</sup>{/if}</label>
							<div class="col-sm-6">
							<input type="text" class="form-control validate" data-validate="{$address_validation.$field_name.validate}" id="vat-number" name="vat_number" value="{if isset($smarty.post.vat_number)}{$smarty.post.vat_number}{else}{if isset($address->vat_number)}{$address->vat_number|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" />
							</div>
						</div>
					</div>
				</div>
			{/if}
			{if $field_name eq 'dni'}
			{assign var="dniExist" value=true}
			<div class="required form-group dni">
				<label class="control-label col-sm-4" for="dni">{l s='Identification number'}<sup>*</sup></label>
				<div class="col-sm-6">
				<input class="form-control" data-validate="{$address_validation.$field_name.validate}" type="text" name="dni" id="dni" value="{if isset($smarty.post.dni)}{$smarty.post.dni}{else}{if isset($address->dni)}{$address->dni|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" />
				<span class="form_info">{l s='DNI / NIF / NIE'}</span>
				</div>
			</div>
			{/if}
			{if $field_name eq 'firstname'}
				<div class="required form-group">
					<label class="control-label col-sm-4" for="firstname">{l s='First name'} <sup>*</sup></label>
					<div class="col-sm-6">
					<input class="is_required validate form-control" data-validate="{$address_validation.$field_name.validate}" type="text" name="firstname" id="firstname" value="{if isset($smarty.post.firstname)}{$smarty.post.firstname}{else}{if isset($address->firstname)}{$address->firstname|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" />
					</div>
				</div>
			{/if}
			{if $field_name eq 'lastname'}
				<div class="required form-group">
					<label class="control-label col-sm-4" for="lastname">{l s='Last name'} <sup>*</sup></label>
					<div class="col-sm-6">
					<input class="is_required validate form-control" data-validate="{$address_validation.$field_name.validate}" type="text" id="lastname" name="lastname" value="{if isset($smarty.post.lastname)}{$smarty.post.lastname}{else}{if isset($address->lastname)}{$address->lastname|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" />
					</div>
				</div>
			{/if}
			{if $field_name eq 'address1'}
				<div class="required form-group">
					<label class="control-label col-sm-4" for="address1">{l s='Address'} <sup>*</sup></label>
					<div class="col-sm-6">
					<input class="is_required validate form-control" data-validate="{$address_validation.$field_name.validate}" type="text" id="address1" name="address1" value="{if isset($smarty.post.address1)}{$smarty.post.address1}{else}{if isset($address->address1)}{$address->address1|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" />
					</div>
				</div>
			{/if}
			{if $field_name eq 'address2'}
				<div class="required form-group">
					<label class="control-label col-sm-4" for="address2">{l s='Address (Line 2)'}{if isset($required_fields) && in_array($field_name, $required_fields)} <sup>*</sup>{/if}</label>
					<div class="col-sm-6">
					<input class="validate form-control" data-validate="{$address_validation.$field_name.validate}" type="text" id="address2" name="address2" value="{if isset($smarty.post.address2)}{$smarty.post.address2}{else}{if isset($address->address2)}{$address->address2|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" />
					</div>
				</div>
			{/if}
			{if $field_name eq 'postcode'}
				{assign var="postCodeExist" value=true}
				<div class="required postcode form-group unvisible">
					<label class="control-label col-sm-4" for="postcode">{l s='Zip / Postal Code'} <sup>*</sup></label>
					<div class="col-sm-6">
					<input class="is_required validate form-control" data-validate="{$address_validation.$field_name.validate}" type="text" id="postcode" name="postcode" value="{if isset($smarty.post.postcode)}{$smarty.post.postcode}{else}{if isset($address->postcode)}{$address->postcode|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" />
					</div>
				</div>
			{/if}
			{if $field_name eq 'State:name'}
				{assign var="stateExist" value=true}
				<div class="required id_state form-group">
					<label class="control-label col-sm-4" for="id_state">{l s='State'} <sup>*</sup></label>
					<div class="col-sm-6">
					<select class="form-control" name="id_state" id="id_state">
						<option value="">-</option>
					</select>
					</div>
				</div>
			{/if}
			{if $field_name eq 'city'}
				<div class="required form-group">
					<label class="control-label col-sm-4" for="city">{l s='City'} <sup>*</sup></label>
					<div class="col-sm-6">
					<input class="is_required validate form-control" data-validate="{$address_validation.$field_name.validate}" type="text" name="city" id="city" value="{if isset($smarty.post.city)}{$smarty.post.city}{else}{if isset($address->city)}{$address->city|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" maxlength="64" />
					</div>
				</div>
				{* if customer hasn't update his layout address, country has to be verified but it's deprecated *}
			{/if}
			{if $field_name eq 'Country:name' || $field_name eq 'country' || $field_name eq 'Country:iso_code'}
				<div class="required form-group">
					<label class="control-label col-sm-4" for="id_country">{l s='Country'}<sup>*</sup></label>
					<div class="col-sm-6">
					<select class="form-control" id="id_country" name="id_country">{$countries_list}</select>
					</div>
				</div>
			{/if}
			{if $field_name eq 'phone'}
				{assign var="homePhoneExist" value=true}
				<div class="form-group phone-number">
					<label class="control-label col-sm-4" for="phone">{l s='Home phone'}{if isset($one_phone_at_least) && $one_phone_at_least} <sup>**</sup>{/if}</label>
					<div class="col-sm-6">
					<input class="{if isset($one_phone_at_least) && $one_phone_at_least}is_required{/if} validate form-control" data-validate="{$address_validation.phone.validate}" type="tel" id="phone" name="phone" value="{if isset($smarty.post.phone)}{$smarty.post.phone}{else}{if isset($address->phone)}{$address->phone|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" />
					</div>
				</div>
				<div class="clearfix"></div>
			{/if}
			{if $field_name eq 'phone_mobile'}
				{assign var="mobilePhoneExist" value=true}
				<div class="{if isset($one_phone_at_least) && $one_phone_at_least}required {/if}form-group">
					<label class="control-label col-sm-4" for="phone_mobile">{l s='Mobile phone'}{if isset($one_phone_at_least) && $one_phone_at_least} <sup>**</sup>{/if}</label>
					<div class="col-sm-6">
					<input class="validate form-control" data-validate="{$address_validation.phone_mobile.validate}" type="tel" id="phone_mobile" name="phone_mobile" value="{if isset($smarty.post.phone_mobile)}{$smarty.post.phone_mobile}{else}{if isset($address->phone_mobile)}{$address->phone_mobile|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" />
					</div>
				</div>
				{/if}
			{if ($field_name eq 'phone_mobile') || ($field_name eq 'phone_mobile') && !isset($atLeastOneExists) && isset($one_phone_at_least) && $one_phone_at_least}
				{assign var="atLeastOneExists" value=true}
				<div class="inline-infos required"><label class="col-sm-offset-4 col-sm-6">** {l s='You must register at least one phone number.'}</label></div>
			{/if}
		{/foreach}
		{if !$postCodeExist}
			<div class="required postcode form-group unvisible">
				<label class="control-label col-sm-4" for="postcode">{l s='Zip / Postal Code'} <sup>*</sup></label>
				<div class="col-sm-6">
				<input class="is_required validate form-control" data-validate="{$address_validation.postcode.validate}" type="text" id="postcode" name="postcode" value="{if isset($smarty.post.postcode)}{$smarty.post.postcode}{else}{if isset($address->postcode)}{$address->postcode|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" />
				</div>
			</div>
		{/if}		
		{if !$stateExist}
			<div class="required id_state form-group unvisible">
				<label class="control-label col-sm-4" for="id_state">{l s='State'} <sup>*</sup></label>
				<div class="col-sm-6">
				<select class="form-control" name="id_state" id="id_state" >
					<option value="">-</option>
				</select>
				</div>
			</div>
		{/if}
		{if !$dniExist}
			<div class="required dni form-group unvisible">
				<label class="control-label col-sm-4" for="dni">{l s='Identification number'} <sup>*</sup></label>
				<div class="col-sm-6">
				<input class="is_required form-control" data-validate="{$address_validation.dni.validate}" type="text" name="dni" id="dni" value="{if isset($smarty.post.dni)}{$smarty.post.dni}{else}{if isset($address->dni)}{$address->dni|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" />
				<span class="form_info">{l s='DNI / NIF / NIE'}</span>
				</div>
			</div>
		{/if}
		<div class="form-group">
			<label class="control-label col-sm-4" for="other">{l s='Additional information'}</label>
			<div class="col-sm-6">
			<textarea class="validate form-control" data-validate="{$address_validation.other.validate}" id="other" name="other" cols="26" rows="3" >{if isset($smarty.post.other)}{$smarty.post.other}{else}{if isset($address->other)}{$address->other|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}</textarea>
			</div>
		</div>
		{if !$homePhoneExist}
			<div class="form-group phone-number">
				<label class="control-label col-sm-4" for="phone">{l s='Home phone'}</label>
				<div class="col-sm-6">
				<input class="{if isset($one_phone_at_least) && $one_phone_at_least}is_required{/if} validate form-control" data-validate="{$address_validation.phone.validate}" type="tel" id="phone" name="phone" value="{if isset($smarty.post.phone)}{$smarty.post.phone}{else}{if isset($address->phone)}{$address->phone|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" />
				</div>
			</div>
		{/if}
		{if isset($one_phone_at_least) && $one_phone_at_least && !$atLeastOneExists }
			<div class="inline-infos required"><label class="col-sm-offset-4 col-sm-6">{l s='You must register at least one phone number.'}</label></div>
		{/if}
		<div class="clearfix"></div>
		{if !$mobilePhoneExist}
			<div class="{if isset($one_phone_at_least) && $one_phone_at_least}required {/if}form-group">
				<label class="control-label col-sm-4" for="phone_mobile">{l s='Mobile phone'}{if isset($one_phone_at_least) && $one_phone_at_least} <sup>**</sup>{/if}</label>
				<div class="col-sm-6">
				<input class="validate form-control" data-validate="{$address_validation.phone_mobile.validate}" type="tel" id="phone_mobile" name="phone_mobile" value="{if isset($smarty.post.phone_mobile)}{$smarty.post.phone_mobile}{else}{if isset($address->phone_mobile)}{$address->phone_mobile|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" />
				</div>
			</div>
			{/if}
		{if isset($one_phone_at_least) && $one_phone_at_least && !$atLeastOneExists}
			<div class="inline-infos required"><label class="col-sm-offset-4 col-sm-6">{l s='You must register at least one phone number.'}</label></div>
		{/if}
		<div class="required form-group" id="adress_alias">
			<label class="control-label col-sm-4" for="alias">{l s='Please assign an address title for future reference.'} <sup>*</sup></label>
			<div class="col-sm-6">
			<input type="text" id="alias" class="is_required validate form-control" data-validate="{$address_validation.alias.validate}" name="alias" value="{if isset($smarty.post.alias)}{$smarty.post.alias}{else if isset($address->alias)}{$address->alias|escape:'html':'UTF-8'}{elseif !$select_address}{l s='My address'}{/if}" />
			</div>
		</div>
		<p class="submit2 text-right">
			{if isset($id_address)}<input type="hidden" name="id_address" value="{$id_address|intval}" />{/if}
			{if isset($back)}<input type="hidden" name="back" value="{$back}" />{/if}
			{if isset($mod)}<input type="hidden" name="mod" value="{$mod}" />{/if}
			{if isset($select_address)}<input type="hidden" name="select_address" value="{$select_address|intval}" />{/if}
			<input type="hidden" name="token" value="{$token}" />		
			<button type="submit" name="submitAddress" id="submitAddress" class="btn btn-outline button button-medium">
				<span>
					{l s='Save'}
				</span>
			</button>
		</p>
	</form>
</div>
<ul class="footer_links clearfix">
	<li class="pull-left">
		<a class="btn btn-outline button button-small btn-sm" href="{$link->getPageLink('addresses', true)|escape:'html':'UTF-8'}">
			<span><i class="fa fa-user"></i> {l s='Back to your addresses'}</span>
		</a>
	</li>
</ul>
{strip}
{if isset($smarty.post.id_state) && $smarty.post.id_state}
	{addJsDef idSelectedState=$smarty.post.id_state|intval}
{else if isset($address->id_state) && $address->id_state}
	{addJsDef idSelectedState=$address->id_state|intval}
{else}
	{addJsDef idSelectedState=false}
{/if}
{if isset($smarty.post.id_country) && $smarty.post.id_country}
	{addJsDef idSelectedCountry=$smarty.post.id_country|intval}
{else if isset($address->id_country) && $address->id_country}
	{addJsDef idSelectedCountry=$address->id_country|intval}
{else}
	{addJsDef idSelectedCountry=false}
{/if}
{if isset($countries)}
	{addJsDef countries=$countries}
{/if}
{if isset($vatnumber_ajax_call) && $vatnumber_ajax_call}
	{addJsDef vatnumber_ajax_call=$vatnumber_ajax_call}
{/if}
{/strip}

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mahmut bey merhaba,

 

Desteğiniz için teşekkür ederim. Dediklerinizi uyguladım ancak değişen bir şey olmadı. Benim isteğim aslında şu şekilde. 

 

Ad

Soyad

Şirket

Ülke ( seçmeli Türkiye, Almanya, Amerika v.b gibi )

İl ( Seçmeli İstanbul, Adana, Mersin gibi )

İlçe 

Ev Telefonu

Cep Telefonu

 

Gibi yani benim sitedeki İl kısmı seçmeli olarak Cep Telefonunun altında bulunuyor. Ben onu olduğu gibi alıp yukarı taşımak istiyorum. Sizler daha iyi bilirsiniz ancak benim tahminimce bu iş PHP kodlarıyla alakalı bir durum olabilir. 

Edited by ihtiyacinibulcom (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merhaba

Ülkeler bölümünde  Türkiyeyi açıp adreslemenin hemen altıda bulunan use the default format  bölümüne tıklayıp kaydedin. Daha sonra ön belleği temizleyin durum düzelecektir.

Hayırlı işler bol kazançlar dilerim.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More