Jump to content
 • 0
Czuki

Poszerzenie opisu produktów Prestashop 1.7

Question

12 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

W chwili obecnej w domyślnym szablonie Prestashop 1.7 opis produktów jest kolumną po prawej stronie pod zdjęciem,

 

Ja chciałbym natomiast, żeby opis produktu zajmował całą szerokość strony (a więc zaczynał się mniej więcej na wysokości początku zdjęcia - zdjęcie w załączniku). 

post-1286884-0-26968600-1482843840_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Dziękuję bardzo za tak szybką pomoc! ;) 

 

Mam jednak mały problem z wykonaniem - nie mogę znalezc u mnie tej drugiej partii kodu wspomnianej w poradniku.

 

Załączam cały swój product.tpl.

 

Jak sobie poradzić w takiej sytuacji?

{**
 * 2007-2016 PrestaShop
 *
 * NOTICE OF LICENSE
 *
 * This source file is subject to the Open Software License (OSL 3.0)
 * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
 * It is also available through the world-wide-web at this URL:
 * http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php
 * If you did not receive a copy of the license and are unable to
 * obtain it through the world-wide-web, please send an email
 * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
 *
 * DISCLAIMER
 *
 * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
 * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
 * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
 *
 * @author  PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
 * @copyright 2007-2016 PrestaShop SA
 * @license  http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php Open Software License (OSL 3.0)
 * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
 *}
{extends file=$layout}

{block name='head_seo' prepend}
 <link rel="canonical" href="{$product.canonical_url}">
{/block}

{block name='head' append}
 <meta property="og:type" content="product">
 <meta property="og:url" content="{$urls.current_url}">
 <meta property="og:title" content="{$page.meta.title}">
 <meta property="og:site_name" content="{$shop.name}">
 <meta property="og:description" content="{$page.meta.description}">
 <meta property="og:image" content="{$product.cover.large.url}">
 <meta property="product:pretax_price:amount" content="{$product.price_tax_exc}">
 <meta property="product:pretax_price:currency" content="{$currency.iso_code}">
 <meta property="product:price:amount" content="{$product.price_amount}">
 <meta property="product:price:currency" content="{$currency.iso_code}">
 {if isset($product.weight) && ($product.weight != 0)}
 <meta property="product:weight:value" content="{$product.weight}">
 <meta property="product:weight:units" content="{$product.weight_unit}">
 {/if}
{/block}

{block name='content'}

 <section id="main" itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
  <meta itemprop="url" content="{$product.url}">

  <div class="row">
   <div class="col-md-6">
    {block name='page_content_container'}
     <section class="page-content" id="content">
      {block name='page_content'}
       {block name='product_flags'}
        <ul class="product-flags">
         {foreach from=$product.flags item=flag}
          <li class="product-flag {$flag.type}">{$flag.label}</li>
         {/foreach}
        </ul>
       {/block}

       {block name='product_cover_tumbnails'}
        {include file='catalog/_partials/product-cover-thumbnails.tpl'}
       {/block}
       <div class="scroll-box-arrows">
        <i class="material-icons left"></i>
        <i class="material-icons right"></i>
       </div>

      {/block}
     </section>
    {/block}
    </div>
    <div class="col-md-6">
     {block name='page_header_container'}
      {block name='page_header'}
       <h1 class="h1" itemprop="name">{block name='page_title'}{$product.name}{/block}</h1>
      {/block}
     {/block}
     {block name='product_prices'}
      {include file='catalog/_partials/product-prices.tpl'}
     {/block}

     <div class="product-information">
      {block name='product_description_short'}
       <div id="product-description-short-{$product.id}" itemprop="description">{$product.description_short nofilter}</div>
      {/block}

      {if $product.is_customizable && count($product.customizations.fields)}
       {block name='product_customization'}
        {include file="catalog/_partials/product-customization.tpl" customizations=$product.customizations}
       {/block}
      {/if}

      <div class="product-actions">
       {block name='product_buy'}
        <form action="{$urls.pages.cart}" method="post" id="add-to-cart-or-refresh">
         <input type="hidden" name="token" value="{$static_token}">
         <input type="hidden" name="id_product" value="{$product.id}" id="product_page_product_id">
         <input type="hidden" name="id_customization" value="{$product.id_customization}" id="product_customization_id">

         {block name='product_variants'}
          {include file='catalog/_partials/product-variants.tpl'}
         {/block}

         {block name='product_pack'}
          {if $packItems}
           <section class="product-pack">
            <h3 class="h4">{l s='This pack contains' d='Shop.Theme.Catalog'}</h3>
            {foreach from=$packItems item="product_pack"}
             {block name='product_miniature'}
              {include file='catalog/_partials/miniatures/pack-product.tpl' product=$product_pack}
             {/block}
            {/foreach}
          </section>
          {/if}
         {/block}

         {block name='product_discounts'}
          {include file='catalog/_partials/product-discounts.tpl'}
         {/block}

         {block name='product_add_to_cart'}
          {include file='catalog/_partials/product-add-to-cart.tpl'}
         {/block}

         {hook h='displayProductButtons' product=$product}

         {block name='product_refresh'}
          <input class="product-refresh ps-hidden-by-js" name="refresh" type="submit" value="{l s='Refresh' d='Shop.Theme.Actions'}">
         {/block}
        </form>
       {/block}

      </div>

      {hook h='displayReassurance'}

      <div class="tabs">
       <ul class="nav nav-tabs">
        {if $product.description}
        <li class="nav-item">
         <a class="nav-link{if $product.description} active{/if}" data-toggle="tab" href="#description">{l s='Description' d='Shop.Theme.Catalog'}</a>
        </li>
        {/if}
        <li class="nav-item">
         <a class="nav-link{if !$product.description} active{/if}" data-toggle="tab" href="#product-details">{l s='Product Details' d='Shop.Theme.Catalog'}</a>
        </li>
        {if $product.attachments}
        <li class="nav-item">
         <a class="nav-link" data-toggle="tab" href="#attachments">{l s='Attachments' d='Shop.Theme.Catalog'}</a>
        </li>
        {/if}
        {foreach from=$product.extraContent item=extra key=extraKey}
        <li class="nav-item">
         <a class="nav-link" data-toggle="tab" href="#extra-{$extraKey}">{$extra.title}</a>
        </li>
        {/foreach}
       </ul>

       <div class="tab-content" id="tab-content">
        <div class="tab-pane fade in{if $product.description} active{/if}" id="description">
         {block name='product_description'}
          <div class="product-description">{$product.description nofilter}</div>
         {/block}
        </div>

        {block name='product_details'}
         {include file='catalog/_partials/product-details.tpl'}
        {/block}
        {block name='product_attachments'}
         {if $product.attachments}
         <div class="tab-pane fade in" id="attachments">
           <section class="product-attachments">
            <h3 class="h5 text-uppercase">{l s='Download' d='Shop.Theme.Actions'}</h3>
            {foreach from=$product.attachments item=attachment}
             <div class="attachment">
              <h4><a href="{url entity='attachment' params=['id_attachment' => $attachment.id_attachment]}">{$attachment.name}</a></h4>
              <p>{$attachment.description}</p
              <a href="{url entity='attachment' params=['id_attachment' => $attachment.id_attachment]}">
               {l s='Download' d='Shop.Theme.Actions'} ({$attachment.file_size_formatted})
              </a>
             </div>
            {/foreach}
           </section>
          </div>
         {/if}
        {/block}
        {foreach from=$product.extraContent item=extra key=extraKey}
        <div class="tab-pane fade in {$extra.attr.class}" id="extra-{$extraKey}" {foreach $extra.attr as $key => $val} {$key}="{$val}"{/foreach}>
          {$extra.content nofilter}
        </div>
        {/foreach}
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>

  {block name='product_accessories'}
   {if $accessories}
    <section class="product-accessories clearfix">
     <h3 class="h5 text-uppercase">{l s='You might also like' d='Shop.Theme.Catalog'}</h3>
     <div class="products">
      {foreach from=$accessories item="product_accessory"}
       {block name='product_miniature'}
        {include file='catalog/_partials/miniatures/product.tpl' product=$product_accessory}
       {/block}
      {/foreach}
     </div>
    </section>
   {/if}
  {/block}

  {block name='product_footer'}
   {hook h='displayFooterProduct' product=$product category=$category}
  {/block}

  {block name='product_images_modal'}
   {include file='catalog/_partials/product-images-modal.tpl'}
  {/block}

  {block name='page_footer_container'}
   <footer class="page-footer">
    {block name='page_footer'}
     <!-- Footer content -->
    {/block}
   </footer>
  {/block}
 </section>

{/block}

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

zaktualizowałem tutorial,

kod jest aktualny, nawiązujący do ostaniej wersji prestashop 1.7.x

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Mogę prosić o uaktualnienie kodu do najnowszej wersji PS? A tak w ogóle... to jest bug czy celowy zamysł developerów presty aby opisy produktów umieścić w wąskiej kolumnie? I czy przy każdej aktualizacji Presty należy dłubać w kodzie aby opisy ponownie pojawiły się na pełnej szerokości?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Dla aktuanej wersji blok do wyciecia to i przenosimy po prostu za 3 zamkniecia divow

 

{block name='product_tabs'}
   <div class="tabs">
    <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
     {if $product.description}
      <li class="nav-item">
        <a
         class="nav-link{if $product.description} active{/if}"
         data-toggle="tab"
         href="#description"
         role="tab"
         aria-controls="description"
         {if $product.description} aria-selected="true"{/if}>{l s='Description' d='Shop.Theme.Catalog'}</a>
      </li>
     {/if}
     <li class="nav-item">
      <a
       class="nav-link{if !$product.description} active{/if}"
       data-toggle="tab"
       href="#product-details"
       role="tab"
       aria-controls="product-details"
       {if !$product.description} aria-selected="true"{/if}>{l s='Product Details' d='Shop.Theme.Catalog'}</a>
     </li>
     {if $product.attachments}
      <li class="nav-item">
       <a
        class="nav-link"
        data-toggle="tab"
        href="#attachments"
        role="tab"
        aria-controls="attachments">{l s='Attachments' d='Shop.Theme.Catalog'}</a>
      </li>
     {/if}
     {foreach from=$product.extraContent item=extra key=extraKey}
      <li class="nav-item">
       <a
        class="nav-link"
        data-toggle="tab"
        href="#extra-{$extraKey}"
        role="tab"
        aria-controls="extra-{$extraKey}">{$extra.title}</a>
      </li>
     {/foreach}
    </ul>

    <div class="tab-content" id="tab-content">
     <div class="tab-pane fade in{if $product.description} active{/if}" id="description" role="tabpanel">
      {block name='product_description'}
       <div class="product-description">{$product.description nofilter}</div>
      {/block}
     </div>

     {block name='product_details'}
      {include file='catalog/_partials/product-details.tpl'}
     {/block}

     {block name='product_attachments'}
      {if $product.attachments}
      <div class="tab-pane fade in" id="attachments" role="tabpanel">
        <section class="product-attachments">
         <p class="h5 text-uppercase">{l s='Download' d='Shop.Theme.Actions'}</p>
         {foreach from=$product.attachments item=attachment}
          <div class="attachment">
           <h4><a href="{url entity='attachment' params=['id_attachment' => $attachment.id_attachment]}">{$attachment.name}</a></h4>
           <p>{$attachment.description}</p
           <a href="{url entity='attachment' params=['id_attachment' => $attachment.id_attachment]}">
            {l s='Download' d='Shop.Theme.Actions'} ({$attachment.file_size_formatted})
           </a>
          </div>
         {/foreach}
        </section>
       </div>
      {/if}
     {/block}

     {foreach from=$product.extraContent item=extra key=extraKey}
     <div class="tab-pane fade in {$extra.attr.class}" id="extra-{$extraKey}" role="tabpanel" {foreach $extra.attr as $key => $val} {$key}="{$val}"{/foreach}>
      {$extra.content nofilter}
     </div>
     {/foreach}
   </div> 
  </div>
  {/block}

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Nie bardzo rozumiem. za zamknięcie trzech divow

Czyli jak rozumiem za czymś takim

 

			..............
		</div>
	</div>
</div>

 

tylko nigdzie bezpośrednio nie potrafię znaleźć takiego zakończenia, jedyne co jest do tego układu podobne to

 {foreach from=$product.extraContent item=extra key=extraKey}
     <div class="tab-pane fade in {$extra.attr.class}" id="extra-{$extraKey}" role="tabpanel" {foreach $extra.attr as $key => $val} {$key}="{$val}"{/foreach}>
      {$extra.content nofilter}
     </div>
     {/foreach}
   </div> 
  </div>

 

ale to jest skrawek kodu który trzeba przenieść, także nie do końca rozumiem gdzie ten kod przenieść

 

P.S Ogólnie gdzie bym tego nie przeniósł to opis się nie poszerza, jedynie zmienia pozycję 

Edited by Maciovsky (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
On 12/27/2016 at 1:43 PM, Czuki said:

Cześć,

 

Mam pytanie - jak poszerzyć opisy produktów w Prestashop 1.7? 

Nikt nie wie...
Ja też kombinowałem z tym kodem, żadna opcja nie działała.

Edited by MUSH
Znalazłem rozwiązanie: </div> </div> </div> (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More