Jump to content
maraguta

Gdzie Zadeklarować Zmienną Do Wysyłanego Pola

Recommended Posts

Załóżmy, że nowe pole textarea nazwiesz "message1". Jak już zauważyłeś, kod odpowiedzialny za przesyłanie wartości znajdziesz w pliku OrderOpcController.php:

					switch (Tools::getValue('method'))
					{
						case 'updateMessage':
							if (Tools::isSubmit('message'))
							{
								$txtMessage = urldecode(Tools::getValue('message'));
								$this->_updateMessage($txtMessage);
								if (count($this->errors))
									die('{"hasError" : true, "errors" : ["'.implode('\',\'', $this->errors).'"]}');
								die(true);
							}
							break;

zmodyfikuj go mniej więcej w ten sposób:

					switch (Tools::getValue('method'))
					{
						case 'updateMessage':
							if (Tools::isSubmit('message') || Tools::isSubmit('message1'))
							{
								$txtMessage = urldecode(Tools::getValue('message'));
								$txtMessage1 = urldecode(Tools::getValue('message1'));
								$this->_updateMessage($txtMessage.$txtMessage1);
								if (count($this->errors))
									die('{"hasError" : true, "errors" : ["'.implode('\',\'', $this->errors).'"]}');
								die(true);
							}
							break;

Nie wiem tylko czy rozwiązanie, którego oczekujesz nie wymaga głębszej ingerencji w kod?

Na pewno trzeba też się zająć zmienną $oldMessage, która występuje w paru miejscach klasy OrderOpcControllerCore.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Robię jak w instrukcji poiżej i wyskakuje mi błąd 500:

1. dodaj kolumnę "shipping_info" w ps_cart i ps_orders
/classes/Cart.php
Kod: [Zaznacz]
/** @var string Object shipping message */
public $shipping_info;
dodatkowo ten sam plik 
Kod: [Zaznacz]
'shipping_info' => array('type' => self::TYPE_STRING),
/themes/default-bootstrap/order-carrier.tpl
po 
</div> <!-- end delivery_options_address -->

Kod: [Zaznacz]
{if $opc}
  <div class="form-group">
    <label for="shipping_info">{l s='Please specify additional shipping requirements.'}</label>
    <textarea class="form-control" cols="60" rows="6" name="shipping_info" id="shipping_info">{$cart->shipping_info}</textarea>
  </div>
  <script>
  $(document).ready(function(){
  $('#shipping_info').blur(function() {
    $.ajax({
      type: 'POST',
      headers: { "cache-control": "no-cache" },
      url: orderOpcUrl + '?rand=' + new Date().getTime(),
      async: false,
      cache: false,
      dataType : "json",
      data: 'ajax=true&method=updateShippingInfo&shipping_info=' + encodeURIComponent($('#shipping_info').val()) + '&token=' + static_token ,
      success: function(jsonData)
      {
        if (jsonData.hasError)
        {
          var errors = '';
          for(var error in jsonData.errors)
            //IE6 bug fix
            if(error !== 'indexOf')
              errors += $('<div />').html(jsonData.errors[error]).text() + "\n";
          alert(errors);
        }
      },
      error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
        if (textStatus !== 'abort')
          alert("TECHNICAL ERROR: unable to save message \n\nDetails:\nError thrown: " + XMLHttpRequest + "\n" + 'Text status: ' + textStatus);
      }
    });
    if (typeof bindUniform !=='undefined')
      bindUniform();
    });
  });
  </script>
  {/if}

/controllers/front/OrderOpcController.php 
Kod: [Zaznacz]
if (Tools::isSubmit('ajax'))
  {
    if (Tools::isSubmit('method'))
    {
      switch (Tools::getValue('method'))
      {
++++
Kod: [Zaznacz]
case 'updateShippingInfo':
          if (Tools::isSubmit('shipping_info'))
          {
            $this->context->cart->shipping_info = urldecode(Tools::getValue('shipping_info'));
            $this->context->cart->update();
            $this->ajaxDie(true);
          }
          break;

 /classes/PaymentModule.php
Kod: [Zaznacz]
$order->shipping_info = $this->context->cart->shipping_info;

Ktoś coś?

Share this post


Link to post
Share on other sites

wystarczyło dopisać zmienne do innego kontrolera. cała zabawa to 2 linijki kodu  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More