Jump to content

Recommended Posts

Hallo,

 

Ik heb een vraag in verband met PHP notices die ik krijg wanneer ik een categorie voor een product selecteert.( tijdens het aanmaken van een product )
Hebben jullie misschien een idee hoe kan ik deze fout oplossen ?

 

Ik maak gebruik van Prestashop versie 1.6.1.4
 

 

Got error 'PHP message: PHP Notice:  Undefined index: base_url in

 

/www/cache/smarty/compile/4d/fc/c4/4dfcc48480dacb77f5498917b34eb8a78e922be8.file.tree_header.tpl.php on line 39\nPHP message: PHP Notice:  Trying to get property of non-object in /www/cache/smarty/compile/4d/fc/c4/4dfcc48480dacb77f5498917b34eb8a78e922be8.file.tree_header.tpl.php on line 39\nPHP message: PHP Notice:  Undefined index: is_category_filter in /www/cache/smarty/compile/4d/fc/c4/4dfcc48480dacb77f5498917b34eb8a78e922be8.file.tree_header.tpl.php on line 47\nPHP message: PHP Notice:  Trying to get property of non-object in /www/cache/smarty/compile/4d/fc/c4/4dfcc48480dacb77f5498917b34eb8a78e922be8.file.tree_header.tpl.php on line 47\nPHP message: PHP Notice:  Undefined index: is_category_filter in /www/cache/smarty/compile/4d/fc/c4/4dfcc48480dacb77f5498917b34eb8a78e922be8.file.tree_header.tpl.php on line 52\nPHP message: PHP Notice:  Trying to get property of non-object in /www/cache/smarty/compile/4d/fc/c4/4dfc
 c48480dacb77f5498917b34eb8a78e922be8.file.tree_header.tpl.php on line 52\n'

 

 
Hartelijk bedankt !!!  :)

 

Met vriendelijke groeten,

Nicolas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt voor uw reactie.

 

Neen, Ik heb geen .tpl bestanden aangepast.

Prestashop configuratie alle parameters oke

Geen veranderingen zijn gevonden in de bestanden.

 

Ik gebruik een custom thema van themeforest maar ik heb al contact opgenomen met developer en hij heeft gezegd dat een prestashop backoffice probleem is. (denkt hij i.v.m header.tpl).

 

Hartelijk bedankt !

 

Mvg,

Nicolas

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, ik probeer om de map /templates te hernoemen maar ik zie toch de meldingen in mijn error.log

De map is aanwezig. Ik heb ook de oorspronkelijke map hersteld.

Moet ik misschien die map verwijderen ?

Dit gebeurt op mijn hosting (op mijn local wamp zie ik geen meldingen). Ik gebruik dezelfde bestanden.

Bedankt voor het advies.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

[sun Feb 07 23:32:05.499040 2016] [:error] [pid 10520:tid 1816] [client ::1:55968] PHP Notice:  Undefined index: base_url in C:\\xampp2\\htdocs\\cache\\smarty\\compile\\02\\12\\76\\021276214474003f2370cf2c1a23497871d01910.file.tree_header.tpl.php on line 39, referer: http://localhost:8888/admin116r/index.php?controller=AdminProducts&addproduct&token=bd582941a03c7085a2dbbc98c608b1e5

 

[sun Feb 07 23:32:05.499040 2016] [:error] [pid 10520:tid 1816] [client ::1:55968] PHP Notice:  Trying to get property of non-object in C:\\xampp2\\htdocs\\cache\\smarty\\compile\\02\\12\\76\\021276214474003f2370cf2c1a23497871d01910.file.tree_header.tpl.php on line 39, referer: http://localhost:8888/admin116r/index.php?controller=AdminProducts&addproduct&token=bd582941a03c7085a2dbbc98c608b1e5
 
[sun Feb 07 23:32:05.499040 2016] [:error] [pid 10520:tid 1816] [client ::1:55968] PHP Notice:  Undefined index: is_category_filter in C:\\xampp2\\htdocs\\cache\\smarty\\compile\\02\\12\\76\\021276214474003f2370cf2c1a23497871d01910.file.tree_header.tpl.php on line 47, referer: http://localhost:8888/admin116r/index.php?controller=AdminProducts&addproduct&token=bd582941a03c7085a2dbbc98c608b1e5
 
[sun Feb 07 23:32:05.499040 2016] [:error] [pid 10520:tid 1816] [client ::1:55968] PHP Notice:  Trying to get property of non-object in C:\\xampp2\\htdocs\\cache\\smarty\\compile\\02\\12\\76\\021276214474003f2370cf2c1a23497871d01910.file.tree_header.tpl.php on line 47, referer: http://localhost:8888/admin116r/index.php?controller=AdminProducts&addproduct&token=bd582941a03c7085a2dbbc98c608b1e5
 
[sun Feb 07 23:32:05.499040 2016] [:error] [pid 10520:tid 1816] [client ::1:55968] PHP Notice:  Undefined index: is_category_filter in C:\\xampp2\\htdocs\\cache\\smarty\\compile\\02\\12\\76\\021276214474003f2370cf2c1a23497871d01910.file.tree_header.tpl.php on line 52, referer: http://localhost:8888/admin116r/index.php?
controller=AdminProducts&addproduct&token=bd582941a03c7085a2dbbc98c608b1e5
 
[sun Feb 07 23:32:05.499040 2016] [:error] [pid 10520:tid 1816] [client ::1:55968] PHP Notice:  Trying to get property of non-object in C:\\xampp2\\htdocs\\cache\\smarty\\compile\\02\\12\\76\\021276214474003f2370cf2c1a23497871d01910.file.tree_header.tpl.php on line 52, referer: http://localhost:8888/admin116r/index.php?controller=AdminProducts&addproduct&token=bd582941a03c7085a2dbbc98c608b1e5
 
[sun Feb 07 23:32:08.400290 2016] [:error] [pid 10520:tid 1816] [client ::1:55968] PHP Notice:  Undefined index: base_url in C:\\xampp2\\htdocs\\cache\\smarty\\compile\\02\\12\\76\\021276214474003f2370cf2c1a23497871d01910.file.tree_header.tpl.php on line 39, referer: http://localhost:8888/admin116/index.php?controller=AdminProducts&addproduct&token=bd582941a03c7085a2dbbc98c608b1e5
 
[sun Feb 07 23:32:08.400290 2016] [:error] [pid 10520:tid 1816] [client ::1:55968] PHP Notice:  Trying to get property of non-object in C:\\xampp2\\htdocs\\cache\\smarty\\compile\\02\\12\\76\\021276214474003f2370cf2c1a23497871d01910.file.tree_header.tpl.php on line 39, referer: http://localhost:8888/admin116r/index.php?controller=AdminProducts&addproduct&token=bd582941a03c7085a2dbbc98c608b1e5
 
[sun Feb 07 23:32:08.400290 2016] [:error] [pid 10520:tid 1816] [client ::1:55968] PHP Notice:  Undefined index: is_category_filter in C:\\xampp2\\htdocs\\cache\\smarty\\compile\\02\\12\\76\\021276214474003f2370cf2c1a23497871d01910.file.tree_header.tpl.php on line 47, referer: http://localhost:8888/admin116r/index.php?controller=AdminProducts&addproduct&token=bd582941a03c7085a2dbbc98c608b1e5
 
[sun Feb 07 23:32:08.400290 2016] [:error] [pid 10520:tid 1816] [client ::1:55968] PHP Notice:  Trying to get property of non-object in C:\\xampp2\\htdocs\\cache\\smarty\\compile\\02\\12\\76\\021276214474003f2370cf2c1a23497871d01910.file.tree_header.tpl.php on line 47, referer: http://localhost:8888/admin116r/index.php?controller=AdminProducts&addproduct&token=bd582941a03c7085a2dbbc98c608b1e5
 
[sun Feb 07 23:32:08.400290 2016] [:error] [pid 10520:tid 1816] [client ::1:55968] PHP Notice:  Undefined index: is_category_filter in C:\\xampp2\\htdocs\\cache\\smarty\\compile\\02\\12\\76\\021276214474003f2370cf2c1a23497871d01910.file.tree_header.tpl.php on line 52, referer: http://localhost:8888/admin116r/index.php?controller=AdminProducts&addproduct&token=bd582941a03c7085a2dbbc98c608b1e5
 
[sun Feb 07 23:32:08.400290 2016] [:error] [pid 10520:tid 1816] [client ::1:55968] PHP Notice:  Trying to get property of non-object in C:\\xampp2\\htdocs\\cache\\smarty\\compile\\02\\12\\76\\021276214474003f2370cf2c1a23497871d01910.file.tree_header.tpl.php on line 52, referer: http://localhost:8888/admin116r/index.php?controller=AdminProducts&addproduct&token=bd582941a03c7085a2dbbc98c608b1e5

 

Nu krijg ik de meldingen ook op mijn lokaal xampp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kijk,ik heb iets gevonden in config\defines.inc.php.

 

met deze instellingen

/* Debug only */
if (!defined('_PS_MODE_DEV_')) {
define('_PS_MODE_DEV_', true);

Zie ik de meldingen niet meer in mijn error.log. Ik zie ook geen meldingen in BackOffice.

 

Als ik op false zet, krijg ik dezelfde meldingen in mijn error.log.

 

Hoe komt het ?

 

Bron van meldingen 

<?php /* Smarty version Smarty-3.1.19, created on 2016-02-08 17:53:31
     compiled from "C:\xampp2\htdocs\admin\themes\default\template\controllers\products\helpers\tree\tree_header.tpl" */ ?>
<?php /*%%SmartyHeaderCode:443756b8c80bd65e01-86223937%%*/if(!defined('SMARTY_DIR')) exit('no direct access allowed');
$_valid = $_smarty_tpl->decodeProperties(array (
 'file_dependency' => 
 array (
  '021276214474003f2370cf2c1a23497871d01910' => 
  array (
   0 => 'C:\\xampp2\\htdocs\\admin\\themes\\default\\template\\controllers\\products\\helpers\\tree\\tree_header.tpl',
   1 => 1452095428,
   2 => 'file',
  ),
 ),
 'nocache_hash' => '443756b8c80bd65e01-86223937',
 'function' => 
 array (
 ),
 'variables' => 
 array (
  'base_url' => 0,
  'is_category_filter' => 0,
  'toolbar' => 0,
  'title' => 0,
 ),
 'has_nocache_code' => false,
 'version' => 'Smarty-3.1.19',
 'unifunc' => 'content_56b8c80bd6c403_25772053',
),false); /*/%%SmartyHeaderCode%%*/?>
<?php if ($_valid && !is_callable('content_56b8c80bd6c403_25772053')) {function content_56b8c80bd6c403_25772053($_smarty_tpl) {?>
<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function(){
		$('#filter-by-category').click(function() {
			if ($(this).is(':checked')) {
				$('#block_category_tree').show();
				$('#category-tree-toolbar').show();
			} else {
				$('#block_category_tree').hide();
				$('#category-tree-toolbar').hide();
				location.href = '<?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['base_url']->value;?>
&reset_filter_category=1';
			}
		});
	});
</script>

<div class="tree-panel-heading-controls clearfix">
	<div id="category-tree-toolbar" <?php if (!$_smarty_tpl->tpl_vars['is_category_filter']->value) {?>style="display:none;"<?php }?>>
		<?php if (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['toolbar']->value)) {?><?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['toolbar']->value;?>
<?php }?>
	</div>
	<label class="tree-panel-label-title">
		<input type="checkbox" id="filter-by-category" name="filter-by-category" <?php if ($_smarty_tpl->tpl_vars['is_category_filter']->value) {?>checked="checked"<?php }?> />
		<i class="icon-tags"></i>
		<?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['title']->value;?>

	</label>
</div>
<?php [spam-filter] ?>

Edited by Alex Nicolas (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo Alex,

Sinds eergisteren heb ik exact hetzelfde probleem. Is zijn geen updates geweest, geen aanpassingen aan .tpl files, ... niks die een oorzaak kan hebben imo.
Heb jij dan nog gevonden wat aan de grond van dit probleem lag?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More