Jump to content

Updating Your Forums


Recommended Posts

Hi,

 

First of all, feel free to translate me… in fact, that’s what I’m asking you to do today :)

 

I’ve been working on a new forum structure for all PrestaShop Communities. You can see the results in Deutsch and Italian sections for now. This structure will allow I hope better conversations and community help.

 

The only thing left to do is translate this structure: I will then update your section.

 

Ready? Go! And thank you for the translation!

 

Sylvain

 

 

 

# General Forum

## This section covers general questions that can’t fit any other forum.

 

# Community support and help

## All questions and answers about installing, upgrading, configuring or using PrestaShop. Ask the community for help!

 

# PrestaShop Merchants

## All things to boost your sales, showcase your work, or even find a freelancer.

 

# PrestaShop Developers

## Technical discussions about PrestaShop development of module and themes.

 

# Free modules and templates

 

> When presenting your module or theme, we advise you to attach it directly to your post.

> The alternative is any other link as soon as it is pointing to your module or theme and you are an active contributor of the community (at least 100 posts in the forums).

> Everything else, especially misleading links or links to a marketplace home page, will be taken down.

> Remember: this forum is not an advertisng hub, so take the time to also provide community support!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

# Thảo luận chung


## Bao gồm những câu hỏi chung, không thuộc về bất kì mục nào khác.


 


# Hỗ trợ từ cộng đồng


## Tất cả những câu hỏi và trả lời liên quan đến cài đặt, nâng cấp, cấu hình hay sử dụng PrestaShop. Đặt câu hỏi chi tiết, cụ thể để anh chị em cùng giúp nhau.


 


# Dành cho chủ doanh nghiệp / cửa hàng


## Mọi chủ đề nhằm gia tăng tỉ lệ bán hàng, giới thiệu sản phẩm hoặc thậm chí là tìm lập trình viên tự do.


 


# Dành cho lập trình viên


## Thảo luận về kĩ thuật liên quan đến phát triển mô đun hoặc giao diện cho PrestaShop


 


# Mô đun và giao diện miễn phí


> Khi giới thiệu mô đun hoặc giao diện (miễn phí) ở đây, các bạn vui lòng đính kèm trực tiếp file vào bài viết.


> Hoặc, nếu bạn là một thành viên tích cực (có trên 100 bài viết), bạn cũng có thể đặt link trực tiếp tới file chứa mô đun / giao diện của bạn.


> Những thứ khác, đặc biệt là link không đúng, hoặc link tới trang web của bạn sẽ bị gỡ bỏ mà không cần báo trước.


> Mong các bạn thông cảm, mục đích của diễn đàn này không phải để quảng cáo, mà để các thành viên cùng chung tay xây dựng cộng đồng và hỗ trợ nhau.


  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 4 months later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More