Jump to content

Ceny netto/brutto


FunkYtestowy

Recommended Posts

Witam, przejrzałem już chyba wszystkie tematy :(
Chodzi o wyświetlanie w sklepie zarówno cen netto jak i cen brutto.

Większość informacji na ten temat jest dla starszych wersji presta shop.
 

Próbowałem wszystkich metod podawanych w innych tematach, nic nie chciało działać.
Proszę o pomoc.
Wersja prestashop: 1.6.0.9

 

EDIT:
Udało mi się to zrobić, mam jeszcze jedno pytanie.

Czy da się jeszcze dodać na stronach produktu trzecią cene?
Mam na myśli cene katalogową przekreśloną.
Działałoby to na takiej zasadzie, że do zwykłej cenynetto dodawałoby  21% 
 

Link to comment
Share on other sites

Do każdego produktu ma być dodawane to 21%, czy tylko do wybranych?

 

P.S. jeśli liczysz na odpowiedzi to nie zostawiaj wątków rozwiązanych bez odpowiedzi na główne pytanie, być może ktoś z mniejszym doświadczeniem trafi na ten wątek i się z niego niczego nie dowie. Sam szukałeś odpowiedzi w innych wątkach, a jakby wyglądały jak ten twój bez odpowiedzi to zostałbyś bez rozwiązanego problemu.

Link to comment
Share on other sites

Daj instrukcję na temat cen netto i brutto.

 

 

Jeśli chodzi o wyświetlanie cen netto oraz brutto na stronach produktu, pomogło mi  wykasowanie 2 linijek w pliku product.tpl w katalogu  szablonu.

 

W tej części skryptu:

<div class="price">
                    <p class="our_price_display" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
                      {if $product->quantity > 0}<link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock"/>{/if}
                      {if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
                        <span id="our_price_display" itemprop="price">{convertPrice price=$productPrice}</span>
                        <!--{if $tax_enabled && ((isset($display_tax_label) && $display_tax_label == 1) || !isset($display_tax_label))}
                          {if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}
                        {/if}-->
                        <meta itemprop="priceCurrency" content="{$currency->iso_code}" />
                        {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="price"}
                      {/if}
                    </p>
                    <p id="reduction_percent" {if !$product->specificPrice || $product->specificPrice.reduction_type != 'percentage'} style="display:none;"{/if}>
                      <span id="reduction_percent_display">
                        {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}-{$product->specificPrice.reduction*100}%{/if}
                      </span>
                    </p>
                    <p id="reduction_amount" {if !$product->specificPrice || $product->specificPrice.reduction_type != 'amount' || $product->specificPrice.reduction|floatval ==0} style="display:none"{/if}>
                      <span id="reduction_amount_display">
                      {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction_type == 'amount' && $product->specificPrice.reduction|floatval !=0}
                        -{convertPrice price=$productPriceWithoutReduction-$productPrice|floatval}
                      {/if}
                      </span>
                    </p>
                    <p id="old_price"{if (!$product->specificPrice || !$product->specificPrice.reduction) && $group_reduction == 0} class="hidden"{/if}>
                      {if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
                        {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="old_price"}
                        <span id="old_price_display">{if $productPriceWithoutReduction > $productPrice}{convertPrice price=$productPriceWithoutReduction}{/if}</span>
                        <!-- {if $tax_enabled && $display_tax_label == 1}{if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}{/if} -->
                      {/if}
                    </p>
                    {if $priceDisplay == 2}
                      <br />
                      <span id="pretaxe_price">
                        <span id="pretaxe_price_display">{convertPrice price=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL)}</span>
                        {l s='tax excl.'}
                      </span>
                    {/if}
                  </div> <!-- end prices -->

 wykasowałem:

                    {if $priceDisplay == 2}

oraz

{/if}

W tej linijce zmieniamy kolejność wyświetlającej się ceny:

                        {l s='tax excl.'}

Ważne też jest jaką wyświetlaną cenę mamy ustawioną w ustawieniach prestashop.

 

 

FunkYtestowy:

 

1. Dodaj ceny katalogowe przy produkcie.

2. Dodaj zniżkę 21% na wszystkie produkty w zakładce Rabaty Grupowe -> "Reguły cenowe katalogu".

 

Pozdrawiam SirPresta

 

SirPresta dzięki za odpowiedź. 

 

Mi chodzi o to, by to zrobić to dla danych produktów, i by wyświetlał się napis ,,Cena katalogowa,, i by była wyświetlona cena o 21% większa od ceny netto.

Przykład:

http://screenshot.sh/ouUtDE2tr8Qx5

Raczej nie uda mi się tego zrobić więc chyba dam sobie spokój ^^.

 

Edited by FunkYtestowy (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

U mnie nie działa.

Poniżej masz mój tpl - jeśli możesz to proszę wprowadź po swojemu zmianę.

{include file="$tpl_dir./errors.tpl"}

{if (($hide_left_column || $hide_right_column) && ($hide_left_column !='true' || $hide_right_column !='true')) && !$content_only}
	{assign var="columns" value="2"}
{elseif (($hide_left_column && $hide_right_column) && ($hide_left_column =='true' && $hide_right_column =='true')) && !$content_only}
	{assign var="columns" value="1"}
{elseif $content_only}
	{assign var="columns" value="1"}
{else}
	{assign var="columns" value="3"}
{/if}

{if $errors|@count == 0}
	{if !isset($priceDisplayPrecision)}
		{assign var='priceDisplayPrecision' value=2}
	{/if}
	{if !$priceDisplay || $priceDisplay == 2}
		{assign var='productPrice' value=$product->getPrice(true, $smarty.const.NULL, $priceDisplayPrecision)}
		{assign var='productPriceWithoutReduction' value=$product->getPriceWithoutReduct(false, $smarty.const.NULL)}
	{elseif $priceDisplay == 1}
		{assign var='productPrice' value=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL, $priceDisplayPrecision)}
		{assign var='productPriceWithoutReduction' value=$product->getPriceWithoutReduct(true, $smarty.const.NULL)}
	{/if}
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
	<div class="primary_block row">
		{if !$content_only}
			<div class="container">
				<div class="top-hr"></div>
			</div>
		{/if}
		
    {if isset($adminActionDisplay) && $adminActionDisplay}
			<div id="admin-action">
				<p>{l s='This product is not visible to your customers.'}
					<input type="hidden" id="admin-action-product-id" value="{$product->id}" />
					<input type="submit" value="{l s='Publish'}" name="publish_button" class="exclusive" />
					<input type="submit" value="{l s='Back'}" name="lnk_view" class="exclusive" />
				</p>
				<p id="admin-action-result"></p>
			</div>
		{/if}
		
    {if isset($confirmation) && $confirmation}
			<p class="confirmation">
				{$confirmation}
			</p>
		{/if}
    {if !$content_only}<div class="left-part{if $columns == 2} col-sm-12 col-md-8{elseif $columns == 3} col-xs-12{else} col-sm-8 col-md-9 col-lg-9{/if}">
    	<div class="row">{/if}
        <!-- left infos--> 
        <div class="pb-left-column {if $columns == 2} col-xs-12{elseif $columns == 3} col-md-12{else} col-sm-12 col-md-7 col-lg-7{/if}">
          <!-- product img-->    
          <div id="image-block" class="clearfix{if isset($images) && count($images) > 0} is_caroucel{/if}">
            {if $product->new}
              <span class="new-box no-print">
                <span class="new-label">{l s='New'}</span>
              </span>
            {/if}
            {if $product->on_sale}
              <span class="sale-box no-print">
                <span class="sale-label">{l s='Sale!'}</span>
              </span>
            {elseif $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction && $productPriceWithoutReduction > $productPrice}
              <span class="discount">{l s='Reduced price!'}</span>
            {/if}
            {if $have_image}
              <span id="view_full_size">
                {if $jqZoomEnabled && $have_image && !$content_only}
                  <a class="jqzoom" title="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" rel="gal1" href="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'tm_thickbox_default')|escape:'html':'UTF-8'}" itemprop="url">
                    <img itemprop="image" src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'tm_large_default')|escape:'html':'UTF-8'}" title="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" alt="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}"/>
                  </a>
                {else}
                  <img id="bigpic" itemprop="image" src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'tm_large_default')|escape:'html':'UTF-8'}" title="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" alt="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" width="{$largeSize.width}" height="{$largeSize.height}"/>
                  {if !$content_only}
                    <span class="span_link no-print">{l s='View larger'}</span>
                  {/if}
                {/if}
              </span>
            {else}
              <span id="view_full_size">
                <img itemprop="image" src="{$img_prod_dir}{$lang_iso}-default-large_default.jpg" id="bigpic" alt="" title="{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}" width="{$largeSize.width}" height="{$largeSize.height}"/>
                {if !$content_only}
                  <span class="span_link">
                    {l s='View larger'}
                  </span>
                {/if}
              </span>
            {/if}
          </div> <!-- end image-block -->
          
          {if isset($images) && count($images) > 0}
            <!-- thumbnails -->
            <div id="views_block" class="clearfix{if isset($images) && count($images) < 2} hidden{/if}">
              {if isset($images) && count($images) > 2}
                <a id="view_scroll_left" class="" title="{l s='Other views'}" href="javascript:{ldelim}{rdelim}">
                  {l s='Previous'}
                </a>
              {/if}
              <div id="thumbs_list">
                <ul id="thumbs_list_frame">
                {if isset($images)}
                  {foreach from=$images item=image name=thumbnails}
                    {assign var=imageIds value="`$product->id`-`$image.id_image`"}
                    {if !empty($image.legend)}
                      {assign var=imageTitle value=$image.legend|escape:'html':'UTF-8'}
                    {else}
                      {assign var=imageTitle value=$product->name|escape:'html':'UTF-8'}
                    {/if}
                    <li id="thumbnail_{$image.id_image}"{if $smarty.foreach.thumbnails.last} class="last"{/if}>
                      <a 
                        {if $jqZoomEnabled && $have_image && !$content_only}
                          href="javascript:void(0);"
                          rel="{literal}[spam-filter]/literal}gallery: 'gal1', smallimage: '{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'tm_large_default')|escape:'html':'UTF-8'}',largeimage: '{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'tm_thickbox_default')|escape:'html':'UTF-8'}'{literal[spam-filter]{/literal}"
                        {else}
                          href="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'tm_thickbox_default')|escape:'html':'UTF-8'}"
                          data-fancybox-group="other-views"
                          class="fancybox{if $image.id_image == $cover.id_image} shown{/if}"
                        {/if}
                        title="{$imageTitle}">
                        <img class="img-responsive" id="thumb_{$image.id_image}" src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'tm_cart_default')|escape:'html':'UTF-8'}" alt="{$imageTitle}" title="{$imageTitle}" height="{$cartSize.height}" width="{$cartSize.width}" itemprop="image" />
                      </a>
                    </li>
                  {/foreach}
                {/if}
                </ul>
              </div> <!-- end thumbs_list -->
              {if isset($images) && count($images) > 2}
                <a id="view_scroll_right" title="{l s='Other views'}" href="javascript:{ldelim}{rdelim}">
                  {l s='Next'}
                </a>
              {/if}
            </div> 
            <!-- end views-block -->
            <!-- end thumbnails -->
          {/if}
          {if isset($images) && count($images) > 1}
            <p class="resetimg clear no-print">
              <span id="wrapResetImages" style="display: none;">
                <a href="{$link->getProductLink($product)|escape:'html':'UTF-8'}" name="resetImages">
                  <i class="fa fa-repeat"></i>
                  {l s='Display all pictures'}
                </a>
              </span>
            </p>
          {/if}
        </div> 
        <!-- end pb-left-column -->
        <!-- end left infos-->
        {if $content_only}<!-- pb-right-column-->
        <div class="pb-right-column col-xs-6">
          {if ($product->show_price && !isset($restricted_country_mode)) || isset($groups) || $product->reference || (isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS)}
          <!-- add to cart form-->
          <form id="buy_block"{if $PS_CATALOG_MODE && !isset($groups) && $product->quantity > 0} class="hidden"{/if} action="{$link->getPageLink('cart')|escape:'html':'UTF-8'}" method="post">
            <!-- hidden datas -->
            <p class="hidden">
              <input type="hidden" name="token" value="{$static_token}" />
              <input type="hidden" name="id_product" value="{$product->id|intval}" id="product_page_product_id" />
              <input type="hidden" name="add" value="1" />
              <input type="hidden" name="id_product_attribute" id="idCombination" value="" />
            </p>
            <div class="box-info-product">
              <div class="content_prices clearfix">
                {if $product->show_price && !isset($restricted_country_mode) && !$PS_CATALOG_MODE}
                  
                  
                  
                 
                 <!-- prices -->
                  <div class="price">
                    <p class="our_price_display" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
                      {if $product->quantity > 0}<link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock"/>{/if}
                      {if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
                      
                       
                        
                      
                      
                        <span id="our_price_display" itemprop="price">{convertPrice price=$productPrice}</span>
                        <!--{if $tax_enabled && ((isset($display_tax_label) && $display_tax_label == 1) || !isset($display_tax_label))}
                          {if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}
                        {/if}-->
                                       
                       
                        
                        
                        
                        <meta itemprop="priceCurrency" content="{$currency->iso_code}" />
                        {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="price"}
                      {/if}
                    </p>
                    <p id="reduction_percent" {if !$product->specificPrice || $product->specificPrice.reduction_type != 'percentage'} style="display:none;"{/if}>
                      <span id="reduction_percent_display">
                        {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}-{$product->specificPrice.reduction*100}%{/if}
                      </span>
                    </p>
                    <p id="reduction_amount" {if !$product->specificPrice || $product->specificPrice.reduction_type != 'amount' || $product->specificPrice.reduction|floatval ==0} style="display:none"{/if}>
                      <span id="reduction_amount_display">
                      {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction_type == 'amount' && $product->specificPrice.reduction|floatval !=0}
                        -{convertPrice price=$productPriceWithoutReduction-$productPrice|floatval}
                      {/if}
                      </span>
                    </p>
                    <p id="old_price"{if (!$product->specificPrice || !$product->specificPrice.reduction) && $group_reduction == 0} class="hidden"{/if}>
                      {if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
                        {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="old_price"}
                        <span id="old_price_display">{if $productPriceWithoutReduction > $productPrice}{convertPrice price=$productPriceWithoutReduction}{/if}</span>
                        <!-- {if $tax_enabled && $display_tax_label == 1}{if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}{/if} -->
                      {/if}
                    </p>
                    {if $priceDisplay == 2}
                      <br />
                      <span id="pretaxe_price">
                        <span id="pretaxe_price_display">{convertPrice price=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL)}</span>
                        {l s='tax excl.'}
                      </span>
                    {/if}
                  </div> <!-- end prices -->
                  {if $packItems|@count && $productPrice < $product->getNoPackPrice()}
                    <p class="pack_price">
                      {l s='Instead of'} 
                      <span style="text-decoration: line-through;">{convertPrice price=$product->getNoPackPrice()}</span>
                    </p>
                  {/if}
                  {if $product->ecotax != 0}
                    <p class="price-ecotax">
                      {l s='Including'}
                      <span id="ecotax_price_display">{if $priceDisplay == 2}{$ecotax_tax_exc|convertAndFormatPrice}{else}{$ecotax_tax_inc|convertAndFormatPrice}{/if}</span> 
                      {l s='for ecotax'}
                      {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction}
                      <br />{l s='(not impacted by the discount)'}
                      {/if}
                    </p>
                  {/if}
                  {if !empty($product->unity) && $product->unit_price_ratio > 0.000000}
                    {math equation="pprice / punit_price" pprice=$productPrice punit_price=$product->unit_price_ratio assign=unit_price}
                    <p class="unit-price">
                      <span id="unit_price_display">{convertPrice price=$unit_price}</span> 
                      {l s='per'} {$product->unity|escape:'html':'UTF-8'}
                    </p>
                    {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="unit_price"}
                  {/if}
                {/if} 
                {*close if for show price*}
                {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="weight"}
                <div class="clear"></div>
              </div> <!-- end content_prices -->
              <div class="product_attributes clearfix">
                <!-- quantity wanted -->
                {if !$PS_CATALOG_MODE}
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                  <p id="quantity_wanted_p"{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
                    <label>{l s='Quantity'}</label>
                    <input type="text" name="qty" id="quantity_wanted" class="text" value="{if isset($quantityBackup)}{$quantityBackup|intval}{else}{if $product->minimal_quantity > 1}{$product->minimal_quantity}{else}1{/if}{/if}" />
                    <a href="#" data-field-qty="qty" class="btn btn-default button-minus product_quantity_down">
                      <span>
                        <i class="fa fa-minus"></i>
                      </span>
                    </a>
                    <a href="#" data-field-qty="qty" class="btn btn-default button-plus product_quantity_up">
                      <span>
                        <i class="fa fa-plus"></i>
                       </span>
                    </a>
                    <span class="clearfix"></span>
                  </p>
                {/if}
                <!-- minimal quantity wanted -->
                <p id="minimal_quantity_wanted_p"{if $product->minimal_quantity <= 1 || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
                  {l s='This product is not sold individually. You must select at least'} 
                  <b id="minimal_quantity_label">{$product->minimal_quantity}</b> 
                  {l s='quantity for this product.'}
                </p>
                {if isset($groups)}
                  <!-- attributes -->
                  <div id="attributes">
                    <div class="clearfix"></div>
                    {foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
                      {if $group.attributes|@count}
                        <fieldset class="attribute_fieldset">
                          <label class="attribute_label" {if $group.group_type != 'color' && $group.group_type != 'radio'}for="group_{$id_attribute_group|intval}"{/if}>{$group.name|escape:'html':'UTF-8'} </label>
                          {assign var="groupName" value="group_$id_attribute_group"}
                          <div class="attribute_list">
                            {if ($group.group_type == 'select')}
                              <select name="{$groupName}" id="group_{$id_attribute_group|intval}" class="form-control attribute_select no-print">
                                {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
                                  <option value="{$id_attribute|intval}"{if (isset($smarty.get.$groupName) && $smarty.get.$groupName|intval == $id_attribute) || $group.default == $id_attribute} selected="selected"{/if} title="{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}">{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}</option>
                                {/foreach}
                              </select>
                            {elseif ($group.group_type == 'color')}
                              <ul id="color_to_pick_list" class="clearfix">
                                {assign var="default_colorpicker" value=""}
                                {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
                                  {assign var='img_color_exists' value=file_exists($col_img_dir|cat:$id_attribute|cat:'.jpg')}
                                  <li{if $group.default == $id_attribute} class="selected"{/if}>
                                    <a href="{$link->getProductLink($product)|escape:'html':'UTF-8'}" id="color_{$id_attribute|intval}" name="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" class="color_pick{if ($group.default == $id_attribute)} selected{/if}"{if !$img_color_exists && isset($colors.$id_attribute.value) && $colors.$id_attribute.value} style="background:{$colors.$id_attribute.value|escape:'html':'UTF-8'};"{/if} title="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}">
                                      {if $img_color_exists}
                                        <img src="{$img_col_dir}{$id_attribute|intval}.jpg" alt="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" title="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" width="20" height="20" />
                                      {/if}
                                    </a>
                                  </li>
                                  {if ($group.default == $id_attribute)}
                                    {$default_colorpicker = $id_attribute}
                                  {/if}
                                {/foreach}
                              </ul>
                              <input type="hidden" class="color_pick_hidden" name="{$groupName|escape:'html':'UTF-8'}" value="{$default_colorpicker|intval}" />
                            {elseif ($group.group_type == 'radio')}
                              <ul>
                                {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
                                  <li>
                                    <input type="radio" class="attribute_radio" name="{$groupName|escape:'html':'UTF-8'}" value="{$id_attribute}" {if ($group.default == $id_attribute)} checked="checked"{/if} />
                                    <span>{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}</span>
                                  </li>
                                {/foreach}
                              </ul>
                            {/if}
                          </div> <!-- end attribute_list -->
                        </fieldset>
                      {/if}
                    {/foreach}
                  </div> <!-- end attributes -->
                {/if}
              </div> <!-- end product_attributes -->
              <div class="box-cart-bottom">
                <div{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) || !$product->available_for_order || (isset($restricted_country_mode) && $restricted_country_mode) || $PS_CATALOG_MODE} class="unvisible"{/if}>
                  <p id="add_to_cart" class="buttons_bottom_block no-print">
                    {if $content_only && (isset($product->customization_required) && $product->customization_required)}
                      <button type="submit" name="Submit" class="btn btn-default">
                        <span>{l s='Customize'}</span>
                      </button>
                    {else}
                      <button type="submit" name="Submit" class="btn btn-default ajax_add_to_cart_product_button">
                        <span>{l s='Add to cart'}</span>
                      </button>
                    {/if}
                  </p>
                </div>
                {if isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{$HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{/if}<strong></strong>
              </div> <!-- end box-cart-bottom -->
            </div> <!-- end box-info-product -->
          </form>
          {/if}
        </div> 
        {/if}
        <!-- center infos -->
        <div class="pb-center-column {if $columns == 2} col-xs-12{elseif $columns == 3} col-sm-12{else} col-sm-12 col-md-5 col-lg-5{/if}{if $content_only} col-xs-6{/if}">
          {if $content_only}<div class="row">
          	<div class="col-xs-12 col-sm-6">{/if}
              {if $product->online_only}
                <p class="online_only">{l s='Online only'}</p>
              {/if}
              <h1 itemprop="name">{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}</h1>
              <p id="product_reference"{if empty($product->reference) || !$product->reference} style="display: none;"{/if}>
                <label>{l s='Model'} </label>
                <span class="editable" itemprop="sku">{if !isset($groups)}{$product->reference|escape:'html':'UTF-8'}{/if}</span>
              </p>
              {if $product->condition}
              <p id="product_condition">
                <label>{l s='Condition'} </label>
                {if $product->condition == 'new'}
                  <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/NewCondition"/>
                  <span class="editable">{l s='New'}</span>
                {elseif $product->condition == 'used'}
                  <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/UsedCondition"/>
                  <span class="editable">{l s='Used'}</span>
                {elseif $product->condition == 'refurbished'}
                  <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/RefurbishedCondition"/>
                  <span class="editable">{l s='Refurbished'}</span>
                {/if}
              </p>
              {/if}
              {if $product->description_short || $packItems|@count > 0}
                <div id="short_description_block">
                  {if $product->description_short}
                    <div id="short_description_content" class="rte align_justify" itemprop="description">{$product->description_short}</div>
                  {/if}
        
                  {if $product->description}
                    <p class="buttons_bottom_block">
                      <a href="javascript:{ldelim}{rdelim}" class="button">
                        {l s='More details'}
                      </a>
                    </p>
                  {/if}
                  <!--{if $packItems|@count > 0}
                    <div class="short_description_pack">
                    <h3>{l s='Pack content'}</h3>
                      {foreach from=$packItems item=packItem}
                      
                      <div class="pack_content">
                        {$packItem.pack_quantity} x <a href="{$link->getProductLink($packItem.id_product, $packItem.link_rewrite, $packItem.category)|escape:'html':'UTF-8'}">{$packItem.name|escape:'html':'UTF-8'}</a>
                        <p>{$packItem.description_short}</p>
                      </div>
                      {/foreach}
                    </div>
                  {/if}-->
                </div> <!-- end short_description_block -->
              {/if}
              {if ($display_qties == 1 && !$PS_CATALOG_MODE && $PS_STOCK_MANAGEMENT && $product->available_for_order)}
                <!-- number of item in stock -->
                <p id="pQuantityAvailable"{if $product->quantity <= 0} style="display: none;"{/if}>
                  <span id="quantityAvailable">{$product->quantity|intval}</span>
                  <span {if $product->quantity > 1} style="display: none;"{/if} id="quantityAvailableTxt">{l s='Item'}</span>
                  <span {if $product->quantity == 1} style="display: none;"{/if} id="quantityAvailableTxtMultiple">{l s='Items'}</span>
                </p>
              {/if}
              {if $PS_STOCK_MANAGEMENT}
                <!-- availability -->
                <p id="availability_statut"{if ($product->quantity <= 0 && !$product->available_later && $allow_oosp) || ($product->quantity > 0 && !$product->available_now) || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
                  {*<span id="availability_label">{l s='Availability:'}</span>*}
                  <span id="availability_value"{if $product->quantity <= 0 && !$allow_oosp} class="warning_inline"{/if}>{if $product->quantity <= 0}{if $allow_oosp}{$product->available_later}{else}{l s='This product is no longer in stock'}{/if}{else}{$product->available_now}{/if}</span>				
                </p>
                {hook h="displayProductDeliveryTime" product=$product}
                <p class="warning_inline" id="last_quantities"{if ($product->quantity > $last_qties || $product->quantity <= 0) || $allow_oosp || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none"{/if} >{l s='Warning: Last items in stock!'}</p>
              {/if}
              <p id="availability_date"{if ($product->quantity > 0) || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE || !isset($product->available_date) || $product->available_date < $smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d'} style="display: none;"{/if}>
                <span id="availability_date_label">{l s='Availability date:'}</span>
                <span id="availability_date_value">{dateFormat date=$product->available_date full=false}</span>
              </p>
              <!-- Out of stock hook -->
              <div id="oosHook"{if $product->quantity > 0} style="display: none;"{/if}>
                {$HOOK_PRODUCT_OOS}
              </div>
            {if $content_only}</div>
            <div class="col-xs-12 col-sm-6">{/if}
          		{if isset($HOOK_EXTRA_RIGHT) && $HOOK_EXTRA_RIGHT}{$HOOK_EXTRA_RIGHT}{/if}
              {if !$content_only}
                <!-- usefull links-->
                <ul id="usefull_link_block" class="clearfix no-print">
                  {if $HOOK_EXTRA_LEFT}{$HOOK_EXTRA_LEFT}{/if}
                  <li class="print">
                    <a href="javascript:print();">
                      {l s='Print'}
                    </a>
                  </li>
                  {if $have_image && !$jqZoomEnabled}{/if}
                </ul>
              {/if}
            {if $content_only} </div>
          </div>{/if}
        </div>
        <!-- end center infos-->
      {if !$content_only}</div>
    </div>{/if}
		
    {if !$content_only}<!-- pb-right-column-->
		<div class="pb-right-column col-xs-12 {if $columns == 2} col-sm-12 col-md-4 col-lg-4 two-colums{elseif $columns == 3} col-md-12 three-colums{else} col-sm-4 col-md-3 col-lg-3{/if}">
			{if ($product->show_price && !isset($restricted_country_mode)) || isset($groups) || $product->reference || (isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS)}
			<!-- add to cart form-->
			<form id="buy_block"{if $PS_CATALOG_MODE && !isset($groups) && $product->quantity > 0} class="hidden"{/if} action="{$link->getPageLink('cart')|escape:'html':'UTF-8'}" method="post">
				<!-- hidden datas -->
				<p class="hidden">
					<input type="hidden" name="token" value="{$static_token}" />
					<input type="hidden" name="id_product" value="{$product->id|intval}" id="product_page_product_id" />
					<input type="hidden" name="add" value="1" />
					<input type="hidden" name="id_product_attribute" id="idCombination" value="" />
				</p>
				<div class="box-info-product">
					<div class="content_prices clearfix">
						{if $product->show_price && !isset($restricted_country_mode) && !$PS_CATALOG_MODE}
							<!-- prices -->
							<div class="price">
								<p class="our_price_display" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
									{if $product->quantity > 0}<link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock"/>{/if}
									{if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
										<span id="our_price_display" itemprop="price">{convertPrice price=$productPrice}</span>
										<!--{if $tax_enabled && ((isset($display_tax_label) && $display_tax_label == 1) || !isset($display_tax_label))}
											{if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}
										{/if}-->
										<meta itemprop="priceCurrency" content="{$currency->iso_code}" />
                    {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="price"}
									{/if}
								</p>
								<p id="reduction_percent" {if !$product->specificPrice || $product->specificPrice.reduction_type != 'percentage'} style="display:none;"{/if}>
									<span id="reduction_percent_display">
										{if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}-{$product->specificPrice.reduction*100}%{/if}
									</span>
								</p>
                <p id="reduction_amount" {if !$product->specificPrice || $product->specificPrice.reduction_type != 'amount' || $product->specificPrice.reduction|floatval ==0} style="display:none"{/if}>
									<span id="reduction_amount_display">
									{if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction_type == 'amount' && $product->specificPrice.reduction|floatval !=0}
										-{convertPrice price=$productPriceWithoutReduction-$productPrice|floatval}
									{/if}
									</span>
								</p>
								<p id="old_price"{if (!$product->specificPrice || !$product->specificPrice.reduction) && $group_reduction == 0} class="hidden"{/if}>
									{if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
                  	{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="old_price"}
										<span id="old_price_display">{if $productPriceWithoutReduction > $productPrice}{convertPrice price=$productPriceWithoutReduction}{/if}</span>
										<!-- {if $tax_enabled && $display_tax_label == 1}{if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}{/if} -->
									{/if}
								</p>
								{if $priceDisplay == 2}
									<br />
									<span id="pretaxe_price">
										<span id="pretaxe_price_display">{convertPrice price=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL)}</span>
										{l s='tax excl.'}
									</span>
								{/if}
							</div> <!-- end prices -->
							{if $packItems|@count && $productPrice < $product->getNoPackPrice()}
								<p class="pack_price">
                	{l s='Instead of'} 
                  <span style="text-decoration: line-through;">{convertPrice price=$product->getNoPackPrice()}</span>
                </p>
							{/if}
							{if $product->ecotax != 0}
								<p class="price-ecotax">
                	{l s='Including'}
                  <span id="ecotax_price_display">{if $priceDisplay == 2}{$ecotax_tax_exc|convertAndFormatPrice}{else}{$ecotax_tax_inc|convertAndFormatPrice}{/if}</span> 
                  {l s='for ecotax'}
									{if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction}
									<br />{l s='(not impacted by the discount)'}
									{/if}
								</p>
							{/if}
							{if !empty($product->unity) && $product->unit_price_ratio > 0.000000}
								{math equation="pprice / punit_price" pprice=$productPrice punit_price=$product->unit_price_ratio assign=unit_price}
								<p class="unit-price">
                	<span id="unit_price_display">{convertPrice price=$unit_price}</span> 
                  {l s='per'} {$product->unity|escape:'html':'UTF-8'}
                </p>
                {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="unit_price"}
							{/if}
						{/if} 
            {*close if for show price*}
            {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="weight"}
						<div class="clear"></div>
					</div> <!-- end content_prices -->
					<div class="product_attributes clearfix">
						<!-- quantity wanted -->
						{if !$PS_CATALOG_MODE}
              <p id="quantity_wanted_p"{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
                <label>{l s='Quantity'}</label>
                <input type="text" name="qty" id="quantity_wanted" class="text" value="{if isset($quantityBackup)}{$quantityBackup|intval}{else}{if $product->minimal_quantity > 1}{$product->minimal_quantity}{else}1{/if}{/if}" />
                <a href="#" data-field-qty="qty" class="btn btn-default button-minus product_quantity_down">
                  <span>
                  	<i class="fa fa-minus"></i>
                  </span>
                </a>
                <a href="#" data-field-qty="qty" class="btn btn-default button-plus product_quantity_up">
                  <span>
                  	<i class="fa fa-plus"></i>
                   </span>
                </a>
                <span class="clearfix"></span>
              </p>
						{/if}
						<!-- minimal quantity wanted -->
						<p id="minimal_quantity_wanted_p"{if $product->minimal_quantity <= 1 || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
							{l s='This product is not sold individually. You must select at least'} 
              <b id="minimal_quantity_label">{$product->minimal_quantity}</b> 
              {l s='quantity for this product.'}
						</p>
						{if isset($groups)}
							<!-- attributes -->
							<div id="attributes">
								<div class="clearfix"></div>
								{foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
									{if $group.attributes|@count}
										<fieldset class="attribute_fieldset">
											<label class="attribute_label" {if $group.group_type != 'color' && $group.group_type != 'radio'}for="group_{$id_attribute_group|intval}"{/if}>{$group.name|escape:'html':'UTF-8'} </label>
											{assign var="groupName" value="group_$id_attribute_group"}
											<div class="attribute_list">
												{if ($group.group_type == 'select')}
													<select name="{$groupName}" id="group_{$id_attribute_group|intval}" class="form-control attribute_select no-print">
														{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
															<option value="{$id_attribute|intval}"{if (isset($smarty.get.$groupName) && $smarty.get.$groupName|intval == $id_attribute) || $group.default == $id_attribute} selected="selected"{/if} title="{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}">{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}</option>
														{/foreach}
													</select>
												{elseif ($group.group_type == 'color')}
													<ul id="color_to_pick_list" class="clearfix">
														{assign var="default_colorpicker" value=""}
														{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
															{assign var='img_color_exists' value=file_exists($col_img_dir|cat:$id_attribute|cat:'.jpg')}
															<li{if $group.default == $id_attribute} class="selected"{/if}>
																<a href="{$link->getProductLink($product)|escape:'html':'UTF-8'}" id="color_{$id_attribute|intval}" name="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" class="color_pick{if ($group.default == $id_attribute)} selected{/if}"{if !$img_color_exists && isset($colors.$id_attribute.value) && $colors.$id_attribute.value} style="background:{$colors.$id_attribute.value|escape:'html':'UTF-8'};"{/if} title="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}">
																	{if $img_color_exists}
																		<img src="{$img_col_dir}{$id_attribute|intval}.jpg" alt="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" title="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" width="20" height="20" />
																	{/if}
																</a>
															</li>
															{if ($group.default == $id_attribute)}
																{$default_colorpicker = $id_attribute}
															{/if}
														{/foreach}
													</ul>
													<input type="hidden" class="color_pick_hidden" name="{$groupName|escape:'html':'UTF-8'}" value="{$default_colorpicker|intval}" />
												{elseif ($group.group_type == 'radio')}
													<ul>
														{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
															<li>
																<input type="radio" class="attribute_radio" name="{$groupName|escape:'html':'UTF-8'}" value="{$id_attribute}" {if ($group.default == $id_attribute)} checked="checked"{/if} />
																<span>{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}</span>
															</li>
														{/foreach}
													</ul>
												{/if}
											</div> <!-- end attribute_list -->
										</fieldset>
									{/if}
								{/foreach}
							</div> <!-- end attributes -->
						{/if}
					</div> <!-- end product_attributes -->
					<div class="box-cart-bottom">
						<div{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) || !$product->available_for_order || (isset($restricted_country_mode) && $restricted_country_mode) || $PS_CATALOG_MODE} class="unvisible"{/if}>
							<p id="add_to_cart" class="buttons_bottom_block no-print">
                {if $content_only && (isset($product->customization_required) && $product->customization_required)}
                	<button type="submit" name="Submit" class="btn btn-default">
                    <span>{l s='Customize'}</span>
                  </button>
                {else}
                	<button type="submit" name="Submit" class="btn btn-default ajax_add_to_cart_product_button">
                  	<span>{l s='Add to cart'}</span>
                  </button>
                {/if}
							</p>
						</div>
						{if isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{$HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{/if}<strong></strong>
					</div> <!-- end box-cart-bottom -->
				</div> <!-- end box-info-product -->
			</form>
			{/if}
      {if isset($HOOK_EXTRA_RIGHT) && $HOOK_EXTRA_RIGHT}<div class="extra-right">{$HOOK_EXTRA_RIGHT}</div>{/if}
		</div> 
    {/if}
    <!-- end pb-right-column-->
	</div> <!-- end primary_block -->
	{if !$content_only}

		{if (isset($quantity_discounts) && count($quantity_discounts) > 0)}
			<!-- quantity discount -->
			<section class="page-product-box">
				<h3 class="page-product-heading">{l s='Volume discounts'}</h3>
				<div id="quantityDiscount">
					<table class="std table-product-discounts">
						<thead>
							<tr>
								<th>{l s='Quantity'}</th>
								<th>{if $display_discount_price}{l s='Price'}{else}{l s='Discount'}{/if}</th>
								<th>{l s='You Save'}</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							{foreach from=$quantity_discounts item='quantity_discount' name='quantity_discounts'}
							<tr id="quantityDiscount_{$quantity_discount.id_product_attribute}" class="quantityDiscount_{$quantity_discount.id_product_attribute}" data-discount-type="{$quantity_discount.reduction_type}" data-discount="{$quantity_discount.real_value|floatval}" data-discount-quantity="{$quantity_discount.quantity|intval}">
								<td>
									{$quantity_discount.quantity|intval}
								</td>
								<td>
									{if $quantity_discount.price >= 0 || $quantity_discount.reduction_type == 'amount'}
										{if $display_discount_price}
											{convertPrice price=$productPrice-$quantity_discount.real_value|floatval}
										{else}
											{convertPrice price=$quantity_discount.real_value|floatval}
										{/if}
									{else}
										{if $display_discount_price}
											{convertPrice price = $productPrice-($productPrice*$quantity_discount.reduction)|floatval}
										{else}
											{$quantity_discount.real_value|floatval}%
										{/if}
									{/if}
								</td>
								<td>
									<span>{l s='Up to'}</span>
									{if $quantity_discount.price >= 0 || $quantity_discount.reduction_type == 'amount'}
										{$discountPrice=$productPrice-$quantity_discount.real_value|floatval}
									{else}
										{$discountPrice=$productPrice-($productPrice*$quantity_discount.reduction)|floatval}
									{/if}
									{$discountPrice=$discountPrice*$quantity_discount.quantity}
									{$qtyProductPrice = $productPrice*$quantity_discount.quantity}
									{convertPrice price=$qtyProductPrice-$discountPrice}
								</td>
							</tr>
							{/foreach}
						</tbody>
					</table>
				</div>
			</section>
		{/if}
		
    {if isset($features) && $features}
			<!-- Data sheet -->
			<section class="page-product-box">
				<h3 class="page-product-heading">{l s='Data sheet'}</h3>
				<table class="table-data-sheet">			
					{foreach from=$features item=feature}
					<tr class="{cycle values="odd,even"}">
						{if isset($feature.value)}			  
						<td>{$feature.name|escape:'html':'UTF-8'}</td>
						<td>{$feature.value|escape:'html':'UTF-8'}</td>
						{/if}
					</tr>
					{/foreach}
				</table>
			</section>
			<!--end Data sheet -->
		{/if}
		{if $product->description}
			<!-- More info -->
			<section class="page-product-box">
				<h3 class="page-product-heading">{l s='More info'}</h3>{/if}
				{if isset($product) && $product->description}
					<!-- full description -->
					<div class="rte">{$product->description}</div>
			</section>
			<!--end More info -->
		{/if}
		
    <!--HOOK_PRODUCT_TAB -->
		<section class="page-product-box">
			{$HOOK_PRODUCT_TAB}
			{if isset($HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT) && $HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT}{$HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT}{/if}
		</section>
		<!--end HOOK_PRODUCT_TAB -->
		
    {if isset($accessories) && $accessories}
			<!--Accessories -->
			<section class="page-product-box">
				<h3 class="page-product-heading">{l s='Accessories'}</h3>
				<div class="block products_block accessories-block clearfix">
					<div class="block_content">
						<ul id="bxslider" class="bxslider clearfix">
							{foreach from=$accessories item=accessory name=accessories_list}
								{if ($accessory.allow_oosp || $accessory.quantity_all_versions > 0 || $accessory.quantity > 0) && $accessory.available_for_order && !isset($restricted_country_mode)}
									{assign var='accessoryLink' value=$link->getProductLink($accessory.id_product, $accessory.link_rewrite, $accessory.category)}
									<li class="item product-box ajax_block_product{if $smarty.foreach.accessories_list.first} first_item{elseif $smarty.foreach.accessories_list.last} last_item{else} item{/if} product_accessories_description">
										<div class="product_desc">
											<a href="{$accessoryLink|escape:'html':'UTF-8'}" title="{$accessory.legend|escape:'html':'UTF-8'}" class="product-image product_image">
												<img class="lazyOwl" src="{$link->getImageLink($accessory.link_rewrite, $accessory.id_image, 'tm_home_default')|escape:'html':'UTF-8'}" alt="{$accessory.legend|escape:'html':'UTF-8'}" width="{$homeSize.width}" height="{$homeSize.height}"/>
											</a>
											<div class="block_description">
												<a href="{$accessoryLink|escape:'html':'UTF-8'}" title="{l s='More'}" class="product_description">
													{$accessory.description_short|strip_tags|truncate:25:'...'}
												</a>
											</div>
										</div>
										<div class="s_title_block">
											<h5 class="product-name">
												<a title="{$accessory.name|escape:'html':'UTF-8'}" href="{$accessoryLink|escape:'html':'UTF-8'}">
													{$accessory.name|truncate:20:'...':true|escape:'html':'UTF-8'}
												</a>
											</h5>
											{if $accessory.show_price && !isset($restricted_country_mode) && !$PS_CATALOG_MODE}
											<span class="price">
												{if $priceDisplay != 1}
													{displayWtPrice p=$accessory.price}{else}{displayWtPrice p=$accessory.price_tax_exc}
												{/if}
											</span>
											{/if}
										</div>
										<div class="clearfix" style="margin-top:5px">
											{if !$PS_CATALOG_MODE && ($accessory.allow_oosp || $accessory.quantity > 0)}
												<div class="no-print">
													<a class="btn btn-default ajax_add_to_cart_button" href="{$link->getPageLink('cart', true, NULL, "qty=1&id_product={$accessory.id_product|intval}&token={$static_token}&add")|escape:'html':'UTF-8'}" data-id-product="{$accessory.id_product|intval}" title="{l s='Add to cart'}">
														<span>{l s='Add to cart'}</span>
													</a>
												</div>
											{/if}
										</div>
									</li>
								{/if}
							{/foreach}
						</ul>
					</div>
				</div>	
			</section>
			<!--end Accessories -->
		{/if}
		
    {if isset($HOOK_PRODUCT_FOOTER) && $HOOK_PRODUCT_FOOTER}{$HOOK_PRODUCT_FOOTER}{/if}
		
    <!-- description & features -->
		{if (isset($product) && $product->description) || (isset($features) && $features) || (isset($accessories) && $accessories) || (isset($HOOK_PRODUCT_TAB) && $HOOK_PRODUCT_TAB) || (isset($attachments) && $attachments) || isset($product) && $product->customizable}
			
      {if isset($attachments) && $attachments}
			<!--Download -->
			<section class="page-product-box">
				<h3 class="page-product-heading">{l s='Download'}</h3>
				{foreach from=$attachments item=attachment name=attachements}
					{if $smarty.foreach.attachements.iteration %3 == 1}<div class="row">{/if}
						<div class="col-lg-4">
							<h4>
              	<a href="{$link->getPageLink('attachment', true, NULL, "id_attachment={$attachment.id_attachment}")|escape:'html':'UTF-8'}">{$attachment.name|escape:'html':'UTF-8'}</a>
              </h4>
							<p class="text-muted">{$attachment.description|escape:'html':'UTF-8'}</p>
							<a class="btn btn-default btn-sm" href="{$link->getPageLink('attachment', true, NULL, "id_attachment={$attachment.id_attachment}")|escape:'html':'UTF-8'}">
								<i class="fa fa-download"></i>
								{l s="Download"} ({Tools::formatBytes($attachment.file_size, 2)})
							</a>
							<hr />
						</div>
					{if $smarty.foreach.attachements.iteration %3 == 0 || $smarty.foreach.attachements.last}</div>{/if}
				{/foreach}
			</section>
			<!--end Download -->
			{/if}
			
      {if isset($product) && $product->customizable}
			<!--Customization -->
			<section class="page-product-box">
				<h3 class="page-product-heading">{l s='Product customization'}</h3>
				<!-- Customizable products -->
				<form method="post" action="{$customizationFormTarget}" enctype="multipart/form-data" id="customizationForm" class="clearfix">
					<p class="infoCustomizable">
						{l s='After saving your customized product, remember to add it to your cart.'}
						{if $product->uploadable_files}
						<br />
						{l s='Allowed file formats are: GIF, JPG, PNG'}{/if}
					</p>
					{if $product->uploadable_files|intval}
						<div class="customizableProductsFile">
							<h5 class="product-heading-h5">{l s='Pictures'}</h5>
							<ul id="uploadable_files" class="clearfix">
								{counter start=0 assign='customizationField'}
								{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
									{if $field.type == 0}
										<li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">{assign var='key' value='pictures_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field}
											{if isset($pictures.$key)}
												<div class="customizationUploadBrowse">
													<img src="{$pic_dir}{$pictures.$key}_small" alt="" />
														<a href="{$link->getProductDeletePictureLink($product, $field.id_customization_field)|escape:'html':'UTF-8'}" title="{l s='Delete'}" >
															<img src="{$img_dir}icon/delete.gif" alt="{l s='Delete'}" class="customization_delete_icon" width="11" height="13" />
														</a>
												</div>
											{/if}
											<div class="customizationUploadBrowse form-group">
												<label class="customizationUploadBrowseDescription">
													{if !empty($field.name)}
														{$field.name}
													{else}
														{l s='Please select an image file from your computer'}
													{/if}
													{if $field.required}<sup>*</sup>{/if}
												</label>
												<input type="file" name="file{$field.id_customization_field}" id="img{$customizationField}" class="form-control customization_block_input {if isset($pictures.$key)}filled{/if}" />
											</div>
										</li>
										{counter}
									{/if}
								{/foreach}
							</ul>
						</div>
					{/if}
					{if $product->text_fields|intval}
						<div class="customizableProductsText">
							<h5 class="product-heading-h5">{l s='Text'}</h5>
							<ul id="text_fields">
							{counter start=0 assign='customizationField'}
							{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
								{if $field.type == 1}
									<li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">
										<label for ="textField{$customizationField}">
											{assign var='key' value='textFields_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field}
											{if !empty($field.name)}
												{$field.name}
											{/if}
											{if $field.required}<sup>*</sup>{/if}
										</label>
										<textarea name="textField{$field.id_customization_field}" class="form-control customization_block_input" id="textField{$customizationField}" rows="3" cols="20">{strip}{if isset($textFields.$key)}{$textFields.$key|stripslashes}{/if}{/strip}</textarea>
									</li>
									{counter}
								{/if}
							{/foreach}
							</ul>
						</div>
					{/if}
					<p id="customizedDatas">
						<input type="hidden" name="quantityBackup" id="quantityBackup" value="" />
						<input type="hidden" name="submitCustomizedDatas" value="1" />
						<button class="btn btn-default btn-sm" name="saveCustomization">
							<span>{l s='Save'}</span>
						</button>
						<span id="ajax-loader" class="unvisible">
							<img src="{$img_ps_dir}loader.gif" alt="loader" />
						</span>
					</p>
				</form>
				<p class="clear required"><sup>*</sup> {l s='required fields'}</p>	
			</section>
			<!--end Customization -->
			{/if}
		{/if}
		
    {if isset($packItems) && $packItems|@count > 0}
		<section id="blockpack">
			<h3 class="page-product-heading">{l s='Pack content'}</h3>
      
			{include file="$tpl_dir./product-list.tpl" products=$packItems}
      
		</section>
		{/if}
	{/if}
  </div> <!-- itemscope product wrapper -->

  {strip}
    {if isset($smarty.get.ad) && $smarty.get.ad}
      {addJsDefL name=ad}{$base_dir|cat:$smarty.get.ad|escape:'html':'UTF-8'}{/addJsDefL}
    {/if}
    {if isset($smarty.get.adtoken) && $smarty.get.adtoken}
      {addJsDefL name=adtoken}{$smarty.get.adtoken|escape:'html':'UTF-8'}{/addJsDefL}
    {/if}
    {addJsDef allowBuyWhenOutOfStock=$allow_oosp|boolval}
    {addJsDef availableNowValue=$product->available_now|escape:'quotes':'UTF-8'}
    {addJsDef availableLaterValue=$product->available_later|escape:'quotes':'UTF-8'}
    {addJsDef attribute_anchor_separator=$attribute_anchor_separator|addslashes}
    {addJsDef attributesCombinations=$attributesCombinations}
    {addJsDef currencySign=$currencySign|html_entity_decode:2:"UTF-8"}
    {addJsDef currencyRate=$currencyRate|floatval}
    {addJsDef currencyFormat=$currencyFormat|intval}
    {addJsDef currencyBlank=$currencyBlank|intval}
    {addJsDef currentDate=$smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S'}
    {if isset($combinations) && $combinations}
      {addJsDef combinations=$combinations}
      {addJsDef combinationsFromController=$combinations}
      {addJsDef displayDiscountPrice=$display_discount_price}
      {addJsDefL name='upToTxt'}{l s='Up to' js=1}{/addJsDefL}
    {/if}
    {if isset($combinationImages) && $combinationImages}
      {addJsDef combinationImages=$combinationImages}
    {/if}
    {addJsDef customizationFields=$customizationFields}
    {addJsDef default_eco_tax=$product->ecotax|floatval}
    {addJsDef displayPrice=$priceDisplay|intval}
    {addJsDef ecotaxTax_rate=$ecotaxTax_rate|floatval}
    {addJsDef group_reduction=$group_reduction}
    {if isset($cover.id_image_only)}
      {addJsDef idDefaultImage=$cover.id_image_only|intval}
    {else}
      {addJsDef idDefaultImage=0}
    {/if}
    {addJsDef img_ps_dir=$img_ps_dir}
    {addJsDef img_prod_dir=$img_prod_dir}
    {addJsDef id_product=$product->id|intval}
    {addJsDef jqZoomEnabled=$jqZoomEnabled|boolval}
    {addJsDef maxQuantityToAllowDisplayOfLastQuantityMessage=$last_qties|intval}
    {addJsDef minimalQuantity=$product->minimal_quantity|intval}
    {addJsDef noTaxForThisProduct=$no_tax|boolval}
    {addJsDef customerGroupWithoutTax=$customer_group_without_tax|boolval}
    {addJsDef oosHookJsCodeFunctions=Array()}
    {addJsDef productHasAttributes=isset($groups)|boolval}
    {addJsDef productPriceTaxExcluded=($product->getPriceWithoutReduct(true)|default:'null' - $product->ecotax)|floatval}
    {addJsDef productBasePriceTaxExcluded=($product->base_price - $product->ecotax)|floatval}
    {addJsDef productBasePriceTaxExcl=($product->base_price|floatval)}
    {addJsDef productReference=$product->reference|escape:'html':'UTF-8'}
    {addJsDef productAvailableForOrder=$product->available_for_order|boolval}
    {addJsDef productPriceWithoutReduction=$productPriceWithoutReduction|floatval}
    {addJsDef productPrice=$productPrice|floatval}
    {addJsDef productUnitPriceRatio=$product->unit_price_ratio|floatval}
    {addJsDef productShowPrice=(!$PS_CATALOG_MODE && $product->show_price)|boolval}
    {addJsDef PS_CATALOG_MODE=$PS_CATALOG_MODE}
    {if $product->specificPrice && $product->specificPrice|@count}
      {addJsDef product_specific_price=$product->specificPrice}
    {else}
      {addJsDef product_specific_price=array()}
    {/if}
    {if $display_qties == 1 && $product->quantity}
      {addJsDef quantityAvailable=$product->quantity}
    {else}
      {addJsDef quantityAvailable=0}
    {/if}
    {addJsDef quantitiesDisplayAllowed=$display_qties|boolval}
    {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction && $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}
      {addJsDef reduction_percent=$product->specificPrice.reduction*100|floatval}
    {else}
      {addJsDef reduction_percent=0}
    {/if}
    {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction && $product->specificPrice.reduction_type == 'amount'}
      {addJsDef reduction_price=$product->specificPrice.reduction|floatval}
    {else}
      {addJsDef reduction_price=0}
    {/if}
    {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.price}
      {addJsDef specific_price=$product->specificPrice.price|floatval}
    {else}
      {addJsDef specific_price=0}
    {/if}
    {addJsDef specific_currency=($product->specificPrice && $product->specificPrice.id_currency)|boolval} {* TODO: remove if always false *}
    {addJsDef stock_management=$stock_management|intval}
    {addJsDef taxRate=$tax_rate|floatval}
    {addJsDefL name=doesntExist}{l s='This combination does not exist for this product. Please select another combination.' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name=doesntExistNoMore}{l s='This product is no longer in stock' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name=doesntExistNoMoreBut}{l s='with those attributes but is available with others.' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name=fieldRequired}{l s='Please fill in all the required fields before saving your customization.' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name=uploading_in_progress}{l s='Uploading in progress, please be patient.' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name='product_fileDefaultHtml'}{l s='No file selected' js=1}{/addJsDefL}
		{addJsDefL name='product_fileButtonHtml'}{l s='Choose File' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDef productColumns=$columns}
  {/strip}
{/if}

Link to comment
Share on other sites

{include file="$tpl_dir./errors.tpl"}

{if (($hide_left_column || $hide_right_column) && ($hide_left_column !='true' || $hide_right_column !='true')) && !$content_only}
	{assign var="columns" value="2"}
{elseif (($hide_left_column && $hide_right_column) && ($hide_left_column =='true' && $hide_right_column =='true')) && !$content_only}
	{assign var="columns" value="1"}
{elseif $content_only}
	{assign var="columns" value="1"}
{else}
	{assign var="columns" value="3"}
{/if}

{if $errors|@count == 0}
	{if !isset($priceDisplayPrecision)}
		{assign var='priceDisplayPrecision' value=2}
	{/if}
	{if !$priceDisplay || $priceDisplay == 2}
		{assign var='productPrice' value=$product->getPrice(true, $smarty.const.NULL, $priceDisplayPrecision)}
		{assign var='productPriceWithoutReduction' value=$product->getPriceWithoutReduct(false, $smarty.const.NULL)}
	{elseif $priceDisplay == 1}
		{assign var='productPrice' value=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL, $priceDisplayPrecision)}
		{assign var='productPriceWithoutReduction' value=$product->getPriceWithoutReduct(true, $smarty.const.NULL)}
	{/if}
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
	<div class="primary_block row">
		{if !$content_only}
			<div class="container">
				<div class="top-hr"></div>
			</div>
		{/if}
		
    {if isset($adminActionDisplay) && $adminActionDisplay}
			<div id="admin-action">
				<p>{l s='This product is not visible to your customers.'}
					<input type="hidden" id="admin-action-product-id" value="{$product->id}" />
					<input type="submit" value="{l s='Publish'}" name="publish_button" class="exclusive" />
					<input type="submit" value="{l s='Back'}" name="lnk_view" class="exclusive" />
				</p>
				<p id="admin-action-result"></p>
			</div>
		{/if}
		
    {if isset($confirmation) && $confirmation}
			<p class="confirmation">
				{$confirmation}
			</p>
		{/if}
    {if !$content_only}<div class="left-part{if $columns == 2} col-sm-12 col-md-8{elseif $columns == 3} col-xs-12{else} col-sm-8 col-md-9 col-lg-9{/if}">
    	<div class="row">{/if}
        <!-- left infos--> 
        <div class="pb-left-column {if $columns == 2} col-xs-12{elseif $columns == 3} col-md-12{else} col-sm-12 col-md-7 col-lg-7{/if}">
          <!-- product img-->    
          <div id="image-block" class="clearfix{if isset($images) && count($images) > 0} is_caroucel{/if}">
            {if $product->new}
              <span class="new-box no-print">
                <span class="new-label">{l s='New'}</span>
              </span>
            {/if}
            {if $product->on_sale}
              <span class="sale-box no-print">
                <span class="sale-label">{l s='Sale!'}</span>
              </span>
            {elseif $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction && $productPriceWithoutReduction > $productPrice}
              <span class="discount">{l s='Reduced price!'}</span>
            {/if}
            {if $have_image}
              <span id="view_full_size">
                {if $jqZoomEnabled && $have_image && !$content_only}
                  <a class="jqzoom" title="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" rel="gal1" href="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'tm_thickbox_default')|escape:'html':'UTF-8'}" itemprop="url">
                    <img itemprop="image" src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'tm_large_default')|escape:'html':'UTF-8'}" title="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" alt="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}"/>
                  </a>
                {else}
                  <img id="bigpic" itemprop="image" src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'tm_large_default')|escape:'html':'UTF-8'}" title="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" alt="{if !empty($cover.legend)}{$cover.legend|escape:'html':'UTF-8'}{else}{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" width="{$largeSize.width}" height="{$largeSize.height}"/>
                  {if !$content_only}
                    <span class="span_link no-print">{l s='View larger'}</span>
                  {/if}
                {/if}
              </span>
            {else}
              <span id="view_full_size">
                <img itemprop="image" src="{$img_prod_dir}{$lang_iso}-default-large_default.jpg" id="bigpic" alt="" title="{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}" width="{$largeSize.width}" height="{$largeSize.height}"/>
                {if !$content_only}
                  <span class="span_link">
                    {l s='View larger'}
                  </span>
                {/if}
              </span>
            {/if}
          </div> <!-- end image-block -->
          
          {if isset($images) && count($images) > 0}
            <!-- thumbnails -->
            <div id="views_block" class="clearfix{if isset($images) && count($images) < 2} hidden{/if}">
              {if isset($images) && count($images) > 2}
                <a id="view_scroll_left" class="" title="{l s='Other views'}" href="javascript:{ldelim}{rdelim}">
                  {l s='Previous'}
                </a>
              {/if}
              <div id="thumbs_list">
                <ul id="thumbs_list_frame">
                {if isset($images)}
                  {foreach from=$images item=image name=thumbnails}
                    {assign var=imageIds value="`$product->id`-`$image.id_image`"}
                    {if !empty($image.legend)}
                      {assign var=imageTitle value=$image.legend|escape:'html':'UTF-8'}
                    {else}
                      {assign var=imageTitle value=$product->name|escape:'html':'UTF-8'}
                    {/if}
                    <li id="thumbnail_{$image.id_image}"{if $smarty.foreach.thumbnails.last} class="last"{/if}>
                      <a 
                        {if $jqZoomEnabled && $have_image && !$content_only}
                          href="javascript:void(0);"
                          rel="{literal}[spam-filter]/literal}gallery: 'gal1', smallimage: '{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'tm_large_default')|escape:'html':'UTF-8'}',largeimage: '{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'tm_thickbox_default')|escape:'html':'UTF-8'}'{literal[spam-filter]{/literal}"
                        {else}
                          href="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'tm_thickbox_default')|escape:'html':'UTF-8'}"
                          data-fancybox-group="other-views"
                          class="fancybox{if $image.id_image == $cover.id_image} shown{/if}"
                        {/if}
                        title="{$imageTitle}">
                        <img class="img-responsive" id="thumb_{$image.id_image}" src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'tm_cart_default')|escape:'html':'UTF-8'}" alt="{$imageTitle}" title="{$imageTitle}" height="{$cartSize.height}" width="{$cartSize.width}" itemprop="image" />
                      </a>
                    </li>
                  {/foreach}
                {/if}
                </ul>
              </div> <!-- end thumbs_list -->
              {if isset($images) && count($images) > 2}
                <a id="view_scroll_right" title="{l s='Other views'}" href="javascript:{ldelim}{rdelim}">
                  {l s='Next'}
                </a>
              {/if}
            </div> 
            <!-- end views-block -->
            <!-- end thumbnails -->
          {/if}
          {if isset($images) && count($images) > 1}
            <p class="resetimg clear no-print">
              <span id="wrapResetImages" style="display: none;">
                <a href="{$link->getProductLink($product)|escape:'html':'UTF-8'}" name="resetImages">
                  <i class="fa fa-repeat"></i>
                  {l s='Display all pictures'}
                </a>
              </span>
            </p>
          {/if}
        </div> 
        <!-- end pb-left-column -->
        <!-- end left infos-->
        {if $content_only}<!-- pb-right-column-->
        <div class="pb-right-column col-xs-6">
          {if ($product->show_price && !isset($restricted_country_mode)) || isset($groups) || $product->reference || (isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS)}
          <!-- add to cart form-->
          <form id="buy_block"{if $PS_CATALOG_MODE && !isset($groups) && $product->quantity > 0} class="hidden"{/if} action="{$link->getPageLink('cart')|escape:'html':'UTF-8'}" method="post">
            <!-- hidden datas -->
            <p class="hidden">
              <input type="hidden" name="token" value="{$static_token}" />
              <input type="hidden" name="id_product" value="{$product->id|intval}" id="product_page_product_id" />
              <input type="hidden" name="add" value="1" />
              <input type="hidden" name="id_product_attribute" id="idCombination" value="" />
            </p>
            <div class="box-info-product">
              <div class="content_prices clearfix">
                {if $product->show_price && !isset($restricted_country_mode) && !$PS_CATALOG_MODE}
                  
                  
                  
                 
                 <!-- prices -->
                  <div class="price">
                    <p class="our_price_display" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
                      {if $product->quantity > 0}<link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock"/>{/if}
                      {if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
                         <span id="our_price_display" itemprop="price">{convertPrice price=$productPrice}</span>
                        <!--{if $tax_enabled && ((isset($display_tax_label) && $display_tax_label == 1) || !isset($display_tax_label))}
                          {if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}
                        {/if}--> 
                       <meta itemprop="priceCurrency" content="{$currency->iso_code}" />
                        {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="price"}
                      {/if}
                    </p>
                    <p id="reduction_percent" {if !$product->specificPrice || $product->specificPrice.reduction_type != 'percentage'} style="display:none;"{/if}>
                      <span id="reduction_percent_display">
                        {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}-{$product->specificPrice.reduction*100}%{/if}
                      </span>
                    </p>
                    <p id="reduction_amount" {if !$product->specificPrice || $product->specificPrice.reduction_type != 'amount' || $product->specificPrice.reduction|floatval ==0} style="display:none"{/if}>
                      <span id="reduction_amount_display">
                      {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction_type == 'amount' && $product->specificPrice.reduction|floatval !=0}
                        -{convertPrice price=$productPriceWithoutReduction-$productPrice|floatval}
                      {/if}
                      </span>
                    </p>
                    <p id="old_price"{if (!$product->specificPrice || !$product->specificPrice.reduction) && $group_reduction == 0} class="hidden"{/if}>

                        {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="old_price"}
                        <span id="old_price_display">{if $productPriceWithoutReduction > $productPrice}{convertPrice price=$productPriceWithoutReduction}{/if}</span>
                        <!-- {if $tax_enabled && $display_tax_label == 1}{if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}{/if} -->

                    </p>
                    {if $priceDisplay == 2}
                      <br />
                      <span id="pretaxe_price">
                        <span id="pretaxe_price_display">{convertPrice price=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL)}</span>
                        {l s='tax excl.'}
                      </span>
                    {/if}
                  </div> <!-- end prices -->
									
									
									
									
									
									
									
									
									
                  {if $packItems|@count && $productPrice < $product->getNoPackPrice()}
                    <p class="pack_price">
                      {l s='Instead of'} 
                      <span style="text-decoration: line-through;">{convertPrice price=$product->getNoPackPrice()}</span>
                    </p>
                  {/if}
                  {if $product->ecotax != 0}
                    <p class="price-ecotax">
                      {l s='Including'}
                      <span id="ecotax_price_display">{if $priceDisplay == 2}{$ecotax_tax_exc|convertAndFormatPrice}{else}{$ecotax_tax_inc|convertAndFormatPrice}{/if}</span> 
                      {l s='for ecotax'}
                      {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction}
                      <br />{l s='(not impacted by the discount)'}
                      {/if}
                    </p>
                  {/if}
                  {if !empty($product->unity) && $product->unit_price_ratio > 0.000000}
                    {math equation="pprice / punit_price" pprice=$productPrice punit_price=$product->unit_price_ratio assign=unit_price}
                    <p class="unit-price">
                      <span id="unit_price_display">{convertPrice price=$unit_price}</span> 
                      {l s='per'} {$product->unity|escape:'html':'UTF-8'}
                    </p>
                    {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="unit_price"}
                  {/if}
                {/if} 
                {*close if for show price*}
                {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="weight"}
                <div class="clear"></div>
              </div> <!-- end content_prices -->
              <div class="product_attributes clearfix">
                <!-- quantity wanted -->
                {if !$PS_CATALOG_MODE}
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                  <p id="quantity_wanted_p"{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
                    <label>{l s='Quantity'}</label>
                    <input type="text" name="qty" id="quantity_wanted" class="text" value="{if isset($quantityBackup)}{$quantityBackup|intval}{else}{if $product->minimal_quantity > 1}{$product->minimal_quantity}{else}1{/if}{/if}" />
                    <a href="#" data-field-qty="qty" class="btn btn-default button-minus product_quantity_down">
                      <span>
                        <i class="fa fa-minus"></i>
                      </span>
                    </a>
                    <a href="#" data-field-qty="qty" class="btn btn-default button-plus product_quantity_up">
                      <span>
                        <i class="fa fa-plus"></i>
                       </span>
                    </a>
                    <span class="clearfix"></span>
                  </p>
                {/if}
                <!-- minimal quantity wanted -->
                <p id="minimal_quantity_wanted_p"{if $product->minimal_quantity <= 1 || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
                  {l s='This product is not sold individually. You must select at least'} 
                  <b id="minimal_quantity_label">{$product->minimal_quantity}</b> 
                  {l s='quantity for this product.'}
                </p>
                {if isset($groups)}
                  <!-- attributes -->
                  <div id="attributes">
                    <div class="clearfix"></div>
                    {foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
                      {if $group.attributes|@count}
                        <fieldset class="attribute_fieldset">
                          <label class="attribute_label" {if $group.group_type != 'color' && $group.group_type != 'radio'}for="group_{$id_attribute_group|intval}"{/if}>{$group.name|escape:'html':'UTF-8'} </label>
                          {assign var="groupName" value="group_$id_attribute_group"}
                          <div class="attribute_list">
                            {if ($group.group_type == 'select')}
                              <select name="{$groupName}" id="group_{$id_attribute_group|intval}" class="form-control attribute_select no-print">
                                {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
                                  <option value="{$id_attribute|intval}"{if (isset($smarty.get.$groupName) && $smarty.get.$groupName|intval == $id_attribute) || $group.default == $id_attribute} selected="selected"{/if} title="{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}">{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}</option>
                                {/foreach}
                              </select>
                            {elseif ($group.group_type == 'color')}
                              <ul id="color_to_pick_list" class="clearfix">
                                {assign var="default_colorpicker" value=""}
                                {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
                                  {assign var='img_color_exists' value=file_exists($col_img_dir|cat:$id_attribute|cat:'.jpg')}
                                  <li{if $group.default == $id_attribute} class="selected"{/if}>
                                    <a href="{$link->getProductLink($product)|escape:'html':'UTF-8'}" id="color_{$id_attribute|intval}" name="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" class="color_pick{if ($group.default == $id_attribute)} selected{/if}"{if !$img_color_exists && isset($colors.$id_attribute.value) && $colors.$id_attribute.value} style="background:{$colors.$id_attribute.value|escape:'html':'UTF-8'};"{/if} title="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}">
                                      {if $img_color_exists}
                                        <img src="{$img_col_dir}{$id_attribute|intval}.jpg" alt="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" title="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" width="20" height="20" />
                                      {/if}
                                    </a>
                                  </li>
                                  {if ($group.default == $id_attribute)}
                                    {$default_colorpicker = $id_attribute}
                                  {/if}
                                {/foreach}
                              </ul>
                              <input type="hidden" class="color_pick_hidden" name="{$groupName|escape:'html':'UTF-8'}" value="{$default_colorpicker|intval}" />
                            {elseif ($group.group_type == 'radio')}
                              <ul>
                                {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
                                  <li>
                                    <input type="radio" class="attribute_radio" name="{$groupName|escape:'html':'UTF-8'}" value="{$id_attribute}" {if ($group.default == $id_attribute)} checked="checked"{/if} />
                                    <span>{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}</span>
                                  </li>
                                {/foreach}
                              </ul>
                            {/if}
                          </div> <!-- end attribute_list -->
                        </fieldset>
                      {/if}
                    {/foreach}
                  </div> <!-- end attributes -->
                {/if}
              </div> <!-- end product_attributes -->
              <div class="box-cart-bottom">
                <div{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) || !$product->available_for_order || (isset($restricted_country_mode) && $restricted_country_mode) || $PS_CATALOG_MODE} class="unvisible"{/if}>
                  <p id="add_to_cart" class="buttons_bottom_block no-print">
                    {if $content_only && (isset($product->customization_required) && $product->customization_required)}
                      <button type="submit" name="Submit" class="btn btn-default">
                        <span>{l s='Customize'}</span>
                      </button>
                    {else}
                      <button type="submit" name="Submit" class="btn btn-default ajax_add_to_cart_product_button">
                        <span>{l s='Add to cart'}</span>
                      </button>
                    {/if}
                  </p>
                </div>
                {if isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{$HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{/if}<strong></strong>
              </div> <!-- end box-cart-bottom -->
            </div> <!-- end box-info-product -->
          </form>
          {/if}
        </div> 
        {/if}
        <!-- center infos -->
        <div class="pb-center-column {if $columns == 2} col-xs-12{elseif $columns == 3} col-sm-12{else} col-sm-12 col-md-5 col-lg-5{/if}{if $content_only} col-xs-6{/if}">
          {if $content_only}<div class="row">
          	<div class="col-xs-12 col-sm-6">{/if}
              {if $product->online_only}
                <p class="online_only">{l s='Online only'}</p>
              {/if}
              <h1 itemprop="name">{$product->name|escape:'html':'UTF-8'}</h1>
              <p id="product_reference"{if empty($product->reference) || !$product->reference} style="display: none;"{/if}>
                <label>{l s='Model'} </label>
                <span class="editable" itemprop="sku">{if !isset($groups)}{$product->reference|escape:'html':'UTF-8'}{/if}</span>
              </p>
              {if $product->condition}
              <p id="product_condition">
                <label>{l s='Condition'} </label>
                {if $product->condition == 'new'}
                  <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/NewCondition"/>
                  <span class="editable">{l s='New'}</span>
                {elseif $product->condition == 'used'}
                  <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/UsedCondition"/>
                  <span class="editable">{l s='Used'}</span>
                {elseif $product->condition == 'refurbished'}
                  <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/RefurbishedCondition"/>
                  <span class="editable">{l s='Refurbished'}</span>
                {/if}
              </p>
              {/if}
              {if $product->description_short || $packItems|@count > 0}
                <div id="short_description_block">
                  {if $product->description_short}
                    <div id="short_description_content" class="rte align_justify" itemprop="description">{$product->description_short}</div>
                  {/if}
        
                  {if $product->description}
                    <p class="buttons_bottom_block">
                      <a href="javascript:{ldelim}{rdelim}" class="button">
                        {l s='More details'}
                      </a>
                    </p>
                  {/if}
                  <!--{if $packItems|@count > 0}
                    <div class="short_description_pack">
                    <h3>{l s='Pack content'}</h3>
                      {foreach from=$packItems item=packItem}
                      
                      <div class="pack_content">
                        {$packItem.pack_quantity} x <a href="{$link->getProductLink($packItem.id_product, $packItem.link_rewrite, $packItem.category)|escape:'html':'UTF-8'}">{$packItem.name|escape:'html':'UTF-8'}</a>
                        <p>{$packItem.description_short}</p>
                      </div>
                      {/foreach}
                    </div>
                  {/if}-->
                </div> <!-- end short_description_block -->
              {/if}
              {if ($display_qties == 1 && !$PS_CATALOG_MODE && $PS_STOCK_MANAGEMENT && $product->available_for_order)}
                <!-- number of item in stock -->
                <p id="pQuantityAvailable"{if $product->quantity <= 0} style="display: none;"{/if}>
                  <span id="quantityAvailable">{$product->quantity|intval}</span>
                  <span {if $product->quantity > 1} style="display: none;"{/if} id="quantityAvailableTxt">{l s='Item'}</span>
                  <span {if $product->quantity == 1} style="display: none;"{/if} id="quantityAvailableTxtMultiple">{l s='Items'}</span>
                </p>
              {/if}
              {if $PS_STOCK_MANAGEMENT}
                <!-- availability -->
                <p id="availability_statut"{if ($product->quantity <= 0 && !$product->available_later && $allow_oosp) || ($product->quantity > 0 && !$product->available_now) || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
                  {*<span id="availability_label">{l s='Availability:'}</span>*}
                  <span id="availability_value"{if $product->quantity <= 0 && !$allow_oosp} class="warning_inline"{/if}>{if $product->quantity <= 0}{if $allow_oosp}{$product->available_later}{else}{l s='This product is no longer in stock'}{/if}{else}{$product->available_now}{/if}</span>				
                </p>
                {hook h="displayProductDeliveryTime" product=$product}
                <p class="warning_inline" id="last_quantities"{if ($product->quantity > $last_qties || $product->quantity <= 0) || $allow_oosp || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none"{/if} >{l s='Warning: Last items in stock!'}</p>
              {/if}
              <p id="availability_date"{if ($product->quantity > 0) || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE || !isset($product->available_date) || $product->available_date < $smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d'} style="display: none;"{/if}>
                <span id="availability_date_label">{l s='Availability date:'}</span>
                <span id="availability_date_value">{dateFormat date=$product->available_date full=false}</span>
              </p>
              <!-- Out of stock hook -->
              <div id="oosHook"{if $product->quantity > 0} style="display: none;"{/if}>
                {$HOOK_PRODUCT_OOS}
              </div>
            {if $content_only}</div>
            <div class="col-xs-12 col-sm-6">{/if}
          		{if isset($HOOK_EXTRA_RIGHT) && $HOOK_EXTRA_RIGHT}{$HOOK_EXTRA_RIGHT}{/if}
              {if !$content_only}
                <!-- usefull links-->
                <ul id="usefull_link_block" class="clearfix no-print">
                  {if $HOOK_EXTRA_LEFT}{$HOOK_EXTRA_LEFT}{/if}
                  <li class="print">
                    <a href="javascript:print();">
                      {l s='Print'}
                    </a>
                  </li>
                  {if $have_image && !$jqZoomEnabled}{/if}
                </ul>
              {/if}
            {if $content_only} </div>
          </div>{/if}
        </div>
        <!-- end center infos-->
      {if !$content_only}</div>
    </div>{/if}
		
    {if !$content_only}<!-- pb-right-column-->
		<div class="pb-right-column col-xs-12 {if $columns == 2} col-sm-12 col-md-4 col-lg-4 two-colums{elseif $columns == 3} col-md-12 three-colums{else} col-sm-4 col-md-3 col-lg-3{/if}">
			{if ($product->show_price && !isset($restricted_country_mode)) || isset($groups) || $product->reference || (isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS)}
			<!-- add to cart form-->
			<form id="buy_block"{if $PS_CATALOG_MODE && !isset($groups) && $product->quantity > 0} class="hidden"{/if} action="{$link->getPageLink('cart')|escape:'html':'UTF-8'}" method="post">
				<!-- hidden datas -->
				<p class="hidden">
					<input type="hidden" name="token" value="{$static_token}" />
					<input type="hidden" name="id_product" value="{$product->id|intval}" id="product_page_product_id" />
					<input type="hidden" name="add" value="1" />
					<input type="hidden" name="id_product_attribute" id="idCombination" value="" />
				</p>
				<div class="box-info-product">
					<div class="content_prices clearfix">
						{if $product->show_price && !isset($restricted_country_mode) && !$PS_CATALOG_MODE}
							<!-- prices -->
							<div class="price">
								<p class="our_price_display" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
									{if $product->quantity > 0}<link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock"/>{/if}
									{if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
										<span id="our_price_display" itemprop="price">{convertPrice price=$productPrice}</span>
										<!--{if $tax_enabled && ((isset($display_tax_label) && $display_tax_label == 1) || !isset($display_tax_label))}
											{if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}
										{/if}-->
										<meta itemprop="priceCurrency" content="{$currency->iso_code}" />
                    {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="price"}
									{/if}
								</p>
								<p id="reduction_percent" {if !$product->specificPrice || $product->specificPrice.reduction_type != 'percentage'} style="display:none;"{/if}>
									<span id="reduction_percent_display">
										{if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}-{$product->specificPrice.reduction*100}%{/if}
									</span>
								</p>
                <p id="reduction_amount" {if !$product->specificPrice || $product->specificPrice.reduction_type != 'amount' || $product->specificPrice.reduction|floatval ==0} style="display:none"{/if}>
									<span id="reduction_amount_display">
									{if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction_type == 'amount' && $product->specificPrice.reduction|floatval !=0}
										-{convertPrice price=$productPriceWithoutReduction-$productPrice|floatval}
									{/if}
									</span>
								</p>
								<p id="old_price"{if (!$product->specificPrice || !$product->specificPrice.reduction) && $group_reduction == 0} class="hidden"{/if}>
									{if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
                  	{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="old_price"}
										<span id="old_price_display">{if $productPriceWithoutReduction > $productPrice}{convertPrice price=$productPriceWithoutReduction}{/if}</span>
										<!-- {if $tax_enabled && $display_tax_label == 1}{if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}{/if} -->
									{/if}
								</p>

									<br />
									<span id="pretaxe_price">
										<span id="pretaxe_price_display">{convertPrice price=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL)}</span>
										{l s='tax excl.'}
									</span>

							</div> <!-- end prices -->
							{if $packItems|@count && $productPrice < $product->getNoPackPrice()}
								<p class="pack_price">
                	{l s='Instead of'} 
                  <span style="text-decoration: line-through;">{convertPrice price=$product->getNoPackPrice()}</span>
                </p>
							{/if}
							{if $product->ecotax != 0}
								<p class="price-ecotax">
                	{l s='Including'}
                  <span id="ecotax_price_display">{if $priceDisplay == 2}{$ecotax_tax_exc|convertAndFormatPrice}{else}{$ecotax_tax_inc|convertAndFormatPrice}{/if}</span> 
                  {l s='for ecotax'}
									{if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction}
									<br />{l s='(not impacted by the discount)'}
									{/if}
								</p>
							{/if}
							{if !empty($product->unity) && $product->unit_price_ratio > 0.000000}
								{math equation="pprice / punit_price" pprice=$productPrice punit_price=$product->unit_price_ratio assign=unit_price}
								<p class="unit-price">
                	<span id="unit_price_display">{convertPrice price=$unit_price}</span> 
                  {l s='per'} {$product->unity|escape:'html':'UTF-8'}
                </p>
                {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="unit_price"}
							{/if}
						{/if} 
            {*close if for show price*}
            {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="weight"}
						<div class="clear"></div>
					</div> <!-- end content_prices -->
					<div class="product_attributes clearfix">
						<!-- quantity wanted -->
						{if !$PS_CATALOG_MODE}
              <p id="quantity_wanted_p"{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
                <label>{l s='Quantity'}</label>
                <input type="text" name="qty" id="quantity_wanted" class="text" value="{if isset($quantityBackup)}{$quantityBackup|intval}{else}{if $product->minimal_quantity > 1}{$product->minimal_quantity}{else}1{/if}{/if}" />
                <a href="#" data-field-qty="qty" class="btn btn-default button-minus product_quantity_down">
                  <span>
                  	<i class="fa fa-minus"></i>
                  </span>
                </a>
                <a href="#" data-field-qty="qty" class="btn btn-default button-plus product_quantity_up">
                  <span>
                  	<i class="fa fa-plus"></i>
                   </span>
                </a>
                <span class="clearfix"></span>
              </p>
						{/if}
						<!-- minimal quantity wanted -->
						<p id="minimal_quantity_wanted_p"{if $product->minimal_quantity <= 1 || !$product->available_for_order || $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
							{l s='This product is not sold individually. You must select at least'} 
              <b id="minimal_quantity_label">{$product->minimal_quantity}</b> 
              {l s='quantity for this product.'}
						</p>
						{if isset($groups)}
							<!-- attributes -->
							<div id="attributes">
								<div class="clearfix"></div>
								{foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
									{if $group.attributes|@count}
										<fieldset class="attribute_fieldset">
											<label class="attribute_label" {if $group.group_type != 'color' && $group.group_type != 'radio'}for="group_{$id_attribute_group|intval}"{/if}>{$group.name|escape:'html':'UTF-8'} </label>
											{assign var="groupName" value="group_$id_attribute_group"}
											<div class="attribute_list">
												{if ($group.group_type == 'select')}
													<select name="{$groupName}" id="group_{$id_attribute_group|intval}" class="form-control attribute_select no-print">
														{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
															<option value="{$id_attribute|intval}"{if (isset($smarty.get.$groupName) && $smarty.get.$groupName|intval == $id_attribute) || $group.default == $id_attribute} selected="selected"{/if} title="{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}">{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}</option>
														{/foreach}
													</select>
												{elseif ($group.group_type == 'color')}
													<ul id="color_to_pick_list" class="clearfix">
														{assign var="default_colorpicker" value=""}
														{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
															{assign var='img_color_exists' value=file_exists($col_img_dir|cat:$id_attribute|cat:'.jpg')}
															<li{if $group.default == $id_attribute} class="selected"{/if}>
																<a href="{$link->getProductLink($product)|escape:'html':'UTF-8'}" id="color_{$id_attribute|intval}" name="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" class="color_pick{if ($group.default == $id_attribute)} selected{/if}"{if !$img_color_exists && isset($colors.$id_attribute.value) && $colors.$id_attribute.value} style="background:{$colors.$id_attribute.value|escape:'html':'UTF-8'};"{/if} title="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}">
																	{if $img_color_exists}
																		<img src="{$img_col_dir}{$id_attribute|intval}.jpg" alt="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" title="{$colors.$id_attribute.name|escape:'html':'UTF-8'}" width="20" height="20" />
																	{/if}
																</a>
															</li>
															{if ($group.default == $id_attribute)}
																{$default_colorpicker = $id_attribute}
															{/if}
														{/foreach}
													</ul>
													<input type="hidden" class="color_pick_hidden" name="{$groupName|escape:'html':'UTF-8'}" value="{$default_colorpicker|intval}" />
												{elseif ($group.group_type == 'radio')}
													<ul>
														{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
															<li>
																<input type="radio" class="attribute_radio" name="{$groupName|escape:'html':'UTF-8'}" value="{$id_attribute}" {if ($group.default == $id_attribute)} checked="checked"{/if} />
																<span>{$group_attribute|escape:'html':'UTF-8'}</span>
															</li>
														{/foreach}
													</ul>
												{/if}
											</div> <!-- end attribute_list -->
										</fieldset>
									{/if}
								{/foreach}
							</div> <!-- end attributes -->
						{/if}
					</div> <!-- end product_attributes -->
					<div class="box-cart-bottom">
						<div{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) || !$product->available_for_order || (isset($restricted_country_mode) && $restricted_country_mode) || $PS_CATALOG_MODE} class="unvisible"{/if}>
							<p id="add_to_cart" class="buttons_bottom_block no-print">
                {if $content_only && (isset($product->customization_required) && $product->customization_required)}
                	<button type="submit" name="Submit" class="btn btn-default">
                    <span>{l s='Customize'}</span>
                  </button>
                {else}
                	<button type="submit" name="Submit" class="btn btn-default ajax_add_to_cart_product_button">
                  	<span>{l s='Add to cart'}</span>
                  </button>
                {/if}
							</p>
						</div>
						{if isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{$HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{/if}<strong></strong>
					</div> <!-- end box-cart-bottom -->
				</div> <!-- end box-info-product -->
			</form>
			{/if}
      {if isset($HOOK_EXTRA_RIGHT) && $HOOK_EXTRA_RIGHT}<div class="extra-right">{$HOOK_EXTRA_RIGHT}</div>{/if}
		</div> 
    {/if}
    <!-- end pb-right-column-->
	</div> <!-- end primary_block -->
	{if !$content_only}

		{if (isset($quantity_discounts) && count($quantity_discounts) > 0)}
			<!-- quantity discount -->
			<section class="page-product-box">
				<h3 class="page-product-heading">{l s='Volume discounts'}</h3>
				<div id="quantityDiscount">
					<table class="std table-product-discounts">
						<thead>
							<tr>
								<th>{l s='Quantity'}</th>
								<th>{if $display_discount_price}{l s='Price'}{else}{l s='Discount'}{/if}</th>
								<th>{l s='You Save'}</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							{foreach from=$quantity_discounts item='quantity_discount' name='quantity_discounts'}
							<tr id="quantityDiscount_{$quantity_discount.id_product_attribute}" class="quantityDiscount_{$quantity_discount.id_product_attribute}" data-discount-type="{$quantity_discount.reduction_type}" data-discount="{$quantity_discount.real_value|floatval}" data-discount-quantity="{$quantity_discount.quantity|intval}">
								<td>
									{$quantity_discount.quantity|intval}
								</td>
								<td>
									{if $quantity_discount.price >= 0 || $quantity_discount.reduction_type == 'amount'}
										{if $display_discount_price}
											{convertPrice price=$productPrice-$quantity_discount.real_value|floatval}
										{else}
											{convertPrice price=$quantity_discount.real_value|floatval}
										{/if}
									{else}
										{if $display_discount_price}
											{convertPrice price = $productPrice-($productPrice*$quantity_discount.reduction)|floatval}
										{else}
											{$quantity_discount.real_value|floatval}%
										{/if}
									{/if}
								</td>
								<td>
									<span>{l s='Up to'}</span>
									{if $quantity_discount.price >= 0 || $quantity_discount.reduction_type == 'amount'}
										{$discountPrice=$productPrice-$quantity_discount.real_value|floatval}
									{else}
										{$discountPrice=$productPrice-($productPrice*$quantity_discount.reduction)|floatval}
									{/if}
									{$discountPrice=$discountPrice*$quantity_discount.quantity}
									{$qtyProductPrice = $productPrice*$quantity_discount.quantity}
									{convertPrice price=$qtyProductPrice-$discountPrice}
								</td>
							</tr>
							{/foreach}
						</tbody>
					</table>
				</div>
			</section>
		{/if}
		
    {if isset($features) && $features}
			<!-- Data sheet -->
			<section class="page-product-box">
				<h3 class="page-product-heading">{l s='Data sheet'}</h3>
				<table class="table-data-sheet">			
					{foreach from=$features item=feature}
					<tr class="{cycle values="odd,even"}">
						{if isset($feature.value)}			  
						<td>{$feature.name|escape:'html':'UTF-8'}</td>
						<td>{$feature.value|escape:'html':'UTF-8'}</td>
						{/if}
					</tr>
					{/foreach}
				</table>
			</section>
			<!--end Data sheet -->
		{/if}
		{if $product->description}
			<!-- More info -->
			<section class="page-product-box">
				<h3 class="page-product-heading">{l s='More info'}</h3>{/if}
				{if isset($product) && $product->description}
					<!-- full description -->
					<div class="rte">{$product->description}</div>
			</section>
			<!--end More info -->
		{/if}
		
    <!--HOOK_PRODUCT_TAB -->
		<section class="page-product-box">
			{$HOOK_PRODUCT_TAB}
			{if isset($HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT) && $HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT}{$HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT}{/if}
		</section>
		<!--end HOOK_PRODUCT_TAB -->
		
    {if isset($accessories) && $accessories}
			<!--Accessories -->
			<section class="page-product-box">
				<h3 class="page-product-heading">{l s='Accessories'}</h3>
				<div class="block products_block accessories-block clearfix">
					<div class="block_content">
						<ul id="bxslider" class="bxslider clearfix">
							{foreach from=$accessories item=accessory name=accessories_list}
								{if ($accessory.allow_oosp || $accessory.quantity_all_versions > 0 || $accessory.quantity > 0) && $accessory.available_for_order && !isset($restricted_country_mode)}
									{assign var='accessoryLink' value=$link->getProductLink($accessory.id_product, $accessory.link_rewrite, $accessory.category)}
									<li class="item product-box ajax_block_product{if $smarty.foreach.accessories_list.first} first_item{elseif $smarty.foreach.accessories_list.last} last_item{else} item{/if} product_accessories_description">
										<div class="product_desc">
											<a href="{$accessoryLink|escape:'html':'UTF-8'}" title="{$accessory.legend|escape:'html':'UTF-8'}" class="product-image product_image">
												<img class="lazyOwl" src="{$link->getImageLink($accessory.link_rewrite, $accessory.id_image, 'tm_home_default')|escape:'html':'UTF-8'}" alt="{$accessory.legend|escape:'html':'UTF-8'}" width="{$homeSize.width}" height="{$homeSize.height}"/>
											</a>
											<div class="block_description">
												<a href="{$accessoryLink|escape:'html':'UTF-8'}" title="{l s='More'}" class="product_description">
													{$accessory.description_short|strip_tags|truncate:25:'...'}
												</a>
											</div>
										</div>
										<div class="s_title_block">
											<h5 class="product-name">
												<a title="{$accessory.name|escape:'html':'UTF-8'}" href="{$accessoryLink|escape:'html':'UTF-8'}">
													{$accessory.name|truncate:20:'...':true|escape:'html':'UTF-8'}
												</a>
											</h5>
											{if $accessory.show_price && !isset($restricted_country_mode) && !$PS_CATALOG_MODE}
											<span class="price">
												{if $priceDisplay != 1}
													{displayWtPrice p=$accessory.price}{else}{displayWtPrice p=$accessory.price_tax_exc}
												{/if}
											</span>
											{/if}
										</div>
										<div class="clearfix" style="margin-top:5px">
											{if !$PS_CATALOG_MODE && ($accessory.allow_oosp || $accessory.quantity > 0)}
												<div class="no-print">
													<a class="btn btn-default ajax_add_to_cart_button" href="{$link->getPageLink('cart', true, NULL, "qty=1&id_product={$accessory.id_product|intval}&token={$static_token}&add")|escape:'html':'UTF-8'}" data-id-product="{$accessory.id_product|intval}" title="{l s='Add to cart'}">
														<span>{l s='Add to cart'}</span>
													</a>
												</div>
											{/if}
										</div>
									</li>
								{/if}
							{/foreach}
						</ul>
					</div>
				</div>	
			</section>
			<!--end Accessories -->
		{/if}
		
    {if isset($HOOK_PRODUCT_FOOTER) && $HOOK_PRODUCT_FOOTER}{$HOOK_PRODUCT_FOOTER}{/if}
		
    <!-- description & features -->
		{if (isset($product) && $product->description) || (isset($features) && $features) || (isset($accessories) && $accessories) || (isset($HOOK_PRODUCT_TAB) && $HOOK_PRODUCT_TAB) || (isset($attachments) && $attachments) || isset($product) && $product->customizable}
			
      {if isset($attachments) && $attachments}
			<!--Download -->
			<section class="page-product-box">
				<h3 class="page-product-heading">{l s='Download'}</h3>
				{foreach from=$attachments item=attachment name=attachements}
					{if $smarty.foreach.attachements.iteration %3 == 1}<div class="row">{/if}
						<div class="col-lg-4">
							<h4>
              	<a href="{$link->getPageLink('attachment', true, NULL, "id_attachment={$attachment.id_attachment}")|escape:'html':'UTF-8'}">{$attachment.name|escape:'html':'UTF-8'}</a>
              </h4>
							<p class="text-muted">{$attachment.description|escape:'html':'UTF-8'}</p>
							<a class="btn btn-default btn-sm" href="{$link->getPageLink('attachment', true, NULL, "id_attachment={$attachment.id_attachment}")|escape:'html':'UTF-8'}">
								<i class="fa fa-download"></i>
								{l s="Download"} ({Tools::formatBytes($attachment.file_size, 2)})
							</a>
							<hr />
						</div>
					{if $smarty.foreach.attachements.iteration %3 == 0 || $smarty.foreach.attachements.last}</div>{/if}
				{/foreach}
			</section>
			<!--end Download -->
			{/if}
			
      {if isset($product) && $product->customizable}
			<!--Customization -->
			<section class="page-product-box">
				<h3 class="page-product-heading">{l s='Product customization'}</h3>
				<!-- Customizable products -->
				<form method="post" action="{$customizationFormTarget}" enctype="multipart/form-data" id="customizationForm" class="clearfix">
					<p class="infoCustomizable">
						{l s='After saving your customized product, remember to add it to your cart.'}
						{if $product->uploadable_files}
						<br />
						{l s='Allowed file formats are: GIF, JPG, PNG'}{/if}
					</p>
					{if $product->uploadable_files|intval}
						<div class="customizableProductsFile">
							<h5 class="product-heading-h5">{l s='Pictures'}</h5>
							<ul id="uploadable_files" class="clearfix">
								{counter start=0 assign='customizationField'}
								{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
									{if $field.type == 0}
										<li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">{assign var='key' value='pictures_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field}
											{if isset($pictures.$key)}
												<div class="customizationUploadBrowse">
													<img src="{$pic_dir}{$pictures.$key}_small" alt="" />
														<a href="{$link->getProductDeletePictureLink($product, $field.id_customization_field)|escape:'html':'UTF-8'}" title="{l s='Delete'}" >
															<img src="{$img_dir}icon/delete.gif" alt="{l s='Delete'}" class="customization_delete_icon" width="11" height="13" />
														</a>
												</div>
											{/if}
											<div class="customizationUploadBrowse form-group">
												<label class="customizationUploadBrowseDescription">
													{if !empty($field.name)}
														{$field.name}
													{else}
														{l s='Please select an image file from your computer'}
													{/if}
													{if $field.required}<sup>*</sup>{/if}
												</label>
												<input type="file" name="file{$field.id_customization_field}" id="img{$customizationField}" class="form-control customization_block_input {if isset($pictures.$key)}filled{/if}" />
											</div>
										</li>
										{counter}
									{/if}
								{/foreach}
							</ul>
						</div>
					{/if}
					{if $product->text_fields|intval}
						<div class="customizableProductsText">
							<h5 class="product-heading-h5">{l s='Text'}</h5>
							<ul id="text_fields">
							{counter start=0 assign='customizationField'}
							{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
								{if $field.type == 1}
									<li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">
										<label for ="textField{$customizationField}">
											{assign var='key' value='textFields_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field}
											{if !empty($field.name)}
												{$field.name}
											{/if}
											{if $field.required}<sup>*</sup>{/if}
										</label>
										<textarea name="textField{$field.id_customization_field}" class="form-control customization_block_input" id="textField{$customizationField}" rows="3" cols="20">{strip}{if isset($textFields.$key)}{$textFields.$key|stripslashes}{/if}{/strip}</textarea>
									</li>
									{counter}
								{/if}
							{/foreach}
							</ul>
						</div>
					{/if}
					<p id="customizedDatas">
						<input type="hidden" name="quantityBackup" id="quantityBackup" value="" />
						<input type="hidden" name="submitCustomizedDatas" value="1" />
						<button class="btn btn-default btn-sm" name="saveCustomization">
							<span>{l s='Save'}</span>
						</button>
						<span id="ajax-loader" class="unvisible">
							<img src="{$img_ps_dir}loader.gif" alt="loader" />
						</span>
					</p>
				</form>
				<p class="clear required"><sup>*</sup> {l s='required fields'}</p>	
			</section>
			<!--end Customization -->
			{/if}
		{/if}
		
    {if isset($packItems) && $packItems|@count > 0}
		<section id="blockpack">
			<h3 class="page-product-heading">{l s='Pack content'}</h3>
      
			{include file="$tpl_dir./product-list.tpl" products=$packItems}
      
		</section>
		{/if}
	{/if}
  </div> <!-- itemscope product wrapper -->

  {strip}
    {if isset($smarty.get.ad) && $smarty.get.ad}
      {addJsDefL name=ad}{$base_dir|cat:$smarty.get.ad|escape:'html':'UTF-8'}{/addJsDefL}
    {/if}
    {if isset($smarty.get.adtoken) && $smarty.get.adtoken}
      {addJsDefL name=adtoken}{$smarty.get.adtoken|escape:'html':'UTF-8'}{/addJsDefL}
    {/if}
    {addJsDef allowBuyWhenOutOfStock=$allow_oosp|boolval}
    {addJsDef availableNowValue=$product->available_now|escape:'quotes':'UTF-8'}
    {addJsDef availableLaterValue=$product->available_later|escape:'quotes':'UTF-8'}
    {addJsDef attribute_anchor_separator=$attribute_anchor_separator|addslashes}
    {addJsDef attributesCombinations=$attributesCombinations}
    {addJsDef currencySign=$currencySign|html_entity_decode:2:"UTF-8"}
    {addJsDef currencyRate=$currencyRate|floatval}
    {addJsDef currencyFormat=$currencyFormat|intval}
    {addJsDef currencyBlank=$currencyBlank|intval}
    {addJsDef currentDate=$smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S'}
    {if isset($combinations) && $combinations}
      {addJsDef combinations=$combinations}
      {addJsDef combinationsFromController=$combinations}
      {addJsDef displayDiscountPrice=$display_discount_price}
      {addJsDefL name='upToTxt'}{l s='Up to' js=1}{/addJsDefL}
    {/if}
    {if isset($combinationImages) && $combinationImages}
      {addJsDef combinationImages=$combinationImages}
    {/if}
    {addJsDef customizationFields=$customizationFields}
    {addJsDef default_eco_tax=$product->ecotax|floatval}
    {addJsDef displayPrice=$priceDisplay|intval}
    {addJsDef ecotaxTax_rate=$ecotaxTax_rate|floatval}
    {addJsDef group_reduction=$group_reduction}
    {if isset($cover.id_image_only)}
      {addJsDef idDefaultImage=$cover.id_image_only|intval}
    {else}
      {addJsDef idDefaultImage=0}
    {/if}
    {addJsDef img_ps_dir=$img_ps_dir}
    {addJsDef img_prod_dir=$img_prod_dir}
    {addJsDef id_product=$product->id|intval}
    {addJsDef jqZoomEnabled=$jqZoomEnabled|boolval}
    {addJsDef maxQuantityToAllowDisplayOfLastQuantityMessage=$last_qties|intval}
    {addJsDef minimalQuantity=$product->minimal_quantity|intval}
    {addJsDef noTaxForThisProduct=$no_tax|boolval}
    {addJsDef customerGroupWithoutTax=$customer_group_without_tax|boolval}
    {addJsDef oosHookJsCodeFunctions=Array()}
    {addJsDef productHasAttributes=isset($groups)|boolval}
    {addJsDef productPriceTaxExcluded=($product->getPriceWithoutReduct(true)|default:'null' - $product->ecotax)|floatval}
    {addJsDef productBasePriceTaxExcluded=($product->base_price - $product->ecotax)|floatval}
    {addJsDef productBasePriceTaxExcl=($product->base_price|floatval)}
    {addJsDef productReference=$product->reference|escape:'html':'UTF-8'}
    {addJsDef productAvailableForOrder=$product->available_for_order|boolval}
    {addJsDef productPriceWithoutReduction=$productPriceWithoutReduction|floatval}
    {addJsDef productPrice=$productPrice|floatval}
    {addJsDef productUnitPriceRatio=$product->unit_price_ratio|floatval}
    {addJsDef productShowPrice=(!$PS_CATALOG_MODE && $product->show_price)|boolval}
    {addJsDef PS_CATALOG_MODE=$PS_CATALOG_MODE}
    {if $product->specificPrice && $product->specificPrice|@count}
      {addJsDef product_specific_price=$product->specificPrice}
    {else}
      {addJsDef product_specific_price=array()}
    {/if}
    {if $display_qties == 1 && $product->quantity}
      {addJsDef quantityAvailable=$product->quantity}
    {else}
      {addJsDef quantityAvailable=0}
    {/if}
    {addJsDef quantitiesDisplayAllowed=$display_qties|boolval}
    {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction && $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}
      {addJsDef reduction_percent=$product->specificPrice.reduction*100|floatval}
    {else}
      {addJsDef reduction_percent=0}
    {/if}
    {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.reduction && $product->specificPrice.reduction_type == 'amount'}
      {addJsDef reduction_price=$product->specificPrice.reduction|floatval}
    {else}
      {addJsDef reduction_price=0}
    {/if}
    {if $product->specificPrice && $product->specificPrice.price}
      {addJsDef specific_price=$product->specificPrice.price|floatval}
    {else}
      {addJsDef specific_price=0}
    {/if}
    {addJsDef specific_currency=($product->specificPrice && $product->specificPrice.id_currency)|boolval} {* TODO: remove if always false *}
    {addJsDef stock_management=$stock_management|intval}
    {addJsDef taxRate=$tax_rate|floatval}
    {addJsDefL name=doesntExist}{l s='This combination does not exist for this product. Please select another combination.' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name=doesntExistNoMore}{l s='This product is no longer in stock' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name=doesntExistNoMoreBut}{l s='with those attributes but is available with others.' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name=fieldRequired}{l s='Please fill in all the required fields before saving your customization.' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name=uploading_in_progress}{l s='Uploading in progress, please be patient.' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDefL name='product_fileDefaultHtml'}{l s='No file selected' js=1}{/addJsDefL}
		{addJsDefL name='product_fileButtonHtml'}{l s='Choose File' js=1}{/addJsDefL}
    {addJsDef productColumns=$columns}
  {/strip}
{/if}

Zobacz teraz.

Link to comment
Share on other sites


grennet, udało mi się to też zrobić na listach kart produktów.
Pomogę Ci tylko napisz mi jaką cenę, netto czy brutto masz ustawioną jako domyślną do wyświetlania w produktach. Napisz też w jakiej kolejności wyświetla Ci ceny w kartach produktów albo podaj adres sklepu to sobie zobaczę sam.

 

Link to comment
Share on other sites

Otwórz plik product-list.tpl z katalogu Twojego szablonu i  wyszukaj w nim linijkę która zaczyna się tak

 <span itemprop="price" (...) 

albo tak:

<span class="price" (...)

Zależy od szablonu.

 

 

skopiuj tą linijkę wraz z kolejnymi 10 cioma i umieść w tym temacie.

Edited by FunkYtestowy (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

 {if (!$PS_CATALOG_MODE AND ((isset($product.show_price) && $product.show_price) || (isset($product.available_for_order) && $product.available_for_order)))}
            <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer" class="content_price">
              {if isset($product.show_price) && $product.show_price && !isset($restricted_country_mode)}
                <span itemprop="price" class="price product-price{if isset($product.specific_prices) && $product.specific_prices && isset($product.specific_prices.reduction) && $product.specific_prices.reduction > 0} product-price-new{/if}">
                  {if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}
									
                </span>
								
								<span class="netto" style="display: inline;">{convertPrice price=$product.price} {l s='netto'}</span>
                <meta itemprop="priceCurrency" content="{$currency->iso_code}" />
                {if isset($product.specific_prices) && $product.specific_prices && isset($product.specific_prices.reduction) && $product.specific_prices.reduction > 0}
                	{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="old_price"}
                  <span class="old-price product-price">
                    {displayWtPrice p=$product.price_without_reduction}
                  </span>
                  {hook h="displayProductPriceBlock" id_product=$product.id_product type="old_price"}
                  {if $product.specific_prices.reduction_type == 'percentage'}
                    <span class="price-percent-reduction">-{$product.specific_prices.reduction * 100}%</span>
                  {/if}
                {/if}
                {hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="price"}
								{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="unit_price"}
              {/if}
            </div>
            {/if}

Zobacz teraz czy będzie dobrze.

Link to comment
Share on other sites

Zmień sobie dla wszystkich grup by wyświetlała się cena netto a obok cena brutto to będziesz miał dobrze, tak jest moim zdaniem lepiej.
A jeśli nie chcesz zmieniać to zmień tą linijkę.

<span class="netto" style="display: inline;">{convertPrice price=$product.price} {l s='netto'}</span>
              

na tą

				<span class="netto" style="display: inline;">{convertPrice price=$product.price_tax_exc} {l s='netto'}</span>
Link to comment
Share on other sites

Pierwszy sposób nie zadziałał :(, ale jesteś wielki , drugi działa jak należny. Bardzo Ci dziękuję. Jak mozesz wsyp wszytsko do jednego worka i opisz dokłądnie co i jak dla potomnych, a w necie będziesz miał wielki PLUS. :)

A jak już jesteś rozkręcony, to może wiesz , czemu mam to:

 

150,69 zł

-5%

158,62 zł


122,51 zł netto

zamiast 207,60 zł

Interesuje mnie ta cena zamiast ? z skąd to się wzięło ?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Witam,

 

To ja też podam swój sposób na cenę netto i brutto na karcie produktu:

sposób powoduje, że obie ceny są przeliczane w przypadku promocji, rabatów etc.

 

Prestashop 1.6.1.3 | podstawowa cena w sklepie to cena netto | 
 

Trzeba dodać odpowiednią linię kodu w pliku product.tpl
Ja dodałam w miejscu gdzie wyświetla się informacja "netto" pod tym dodałam wpis:
 
--------------------------------------------
<br/>
<span id="tax_price_display" class="price" itemprop="price" content="{$product->getPrice(true, $smarty.const.NULL)}">{$product->getPrice(true, $smarty.const.NULL)} </span>
{l s='tax incl.'}
-----------------------------------------------
id="tax_price_display" to przeze mnie nadane id będzie potrzebne dalej w pliku js
Dodatkowo trzeba zmodyfikować plik product.js około 730 linii w prestashop 1.6.1.3
 
------------------------------------------
 
if (priceWithDiscountsDisplay > 0)
{
$('#our_price_display').text(formatCurrency(priceWithDiscountsDisplay, currencyFormat, currencySign, currencyBlank)).trigger('change');


//poniższa linia jest dodana
$('#tax_price_display').text(formatCurrency(priceWithDiscountsWithTax * currencyRate, currencyFormat, currencySign, currencyBlank)).trigger('change'); 
}
else
{
$('#our_price_display').text(formatCurrency(0, currencyFormat, currencySign, currencyBlank)).trigger('change');
//oraz ta linia jest dodana 
$('#tax_price_display').text(formatCurrency(basePriceWithTax * currencyRate, currencyFormat, currencySign, currencyBlank)).trigger('change'); --> to dodane
}
i to wszystko cena netto i brutto reagująca na wszystkie promocje.
Edited by addd (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Fajnie to i dobrze napisałeś bardzo prosto, lecz jak klikam na karcie produktu plus  tzn. dodaję jeden czy więc produktów, to zostaje tylko cena jednostkowa, nic się nie zmienia.

Modyfikowałem na wszystkie sposoby , ale wyświetla sie n0n.brutto.

Tak jakby nie przeliczyło moich sztuk więcej.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Wydaje mi się, że kod addd jest niepoprawny, ponieważ korzysta ze złych zmiennych w pliku js. Jak sam widzisz użył tam w dwóch dodanych liniach zmienne basePriceWithTax oraz  priceWithDiscountsWithTax zamiast  basePriceWithoutTax zamiast priceWithDiscountsWithoutTax.

 

Tak w mojej wersji (która działa w 1.6.1.4) ten kod z product.js wygląda (tylko u mnie zmienione jest jeszcze id na #netto_price więc to niech każdy sobie zmieni.

if (priceWithDiscountsDisplay > 0) {
		if (findSpecificPrice()) {
			$('#our_price_display').text(findSpecificPrice()).trigger('change');
			$('#netto_price').text(formatCurrency(priceWithDiscountsWithoutTax * currencyRate, currencyFormat, currencySign, currencyBlank)).trigger('change');
		}
		else {
			$('#our_price_display').text(formatCurrency(priceWithDiscountsDisplay, currencyFormat, currencySign, currencyBlank)).trigger('change');
			$('#netto_price').text(formatCurrency(basePriceWithoutTax * currencyRate, currencyFormat, currencySign, currencyBlank)).trigger('change');
		}
	}
	else {
		$('#our_price_display').text(formatCurrency(0, currencyFormat, currencySign, currencyBlank)).trigger('change');
	}
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...