Jump to content

สอบถาม prestashop เกี่ยวกับการสั่งซื้อค่ะ


llon

Recommended Posts

ลองขั้นตอนการสั่งซื้อค่ะ แต่ติดปัญหาในขั้นตอนของการจัดส่ง โดยจะแสดงดังภาพ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรและจะต้องแก้ยังไงค่ะ

 

post-1026319-0-26276500-1435025156_thumb.png

 

post-1026319-0-46087100-1435025159_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

ตรวจสอบตามนี้นะครับ

 

1.ตรวจสอบ Country ว่าได้เปิดใช้งานประเทศที่เราต้องการหรือยัง ต้องสัมพันธ์กับที่อยู่ของลูกค้าด้วย

2.ตรวจสอบ Carrier ว่าได้สร้างไว้หรือยัง และได้กำหนดช่วงน้ำหนักและโซนที่จะส่งแล้วหรือยัง

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...