Jump to content

cài đặt module Prestashop


Recommended Posts

Mình muốn thêm một module mới vào prestashop 1.3.0 nhưng khi copy thư mục module mới vào thư mục module thì trong backoffice không tìm thấy module mới nào cả, mặc dù đã clear cache browser. Mong mọi người giúp đỡ. Thanks!

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
  • 3 weeks later...
  • 3 years later...
  • 1 month later...

Mình muốn thêm một module mới vào prestashop 1.3.0 nhưng khi copy thư mục module mới vào thư mục module thì trong backoffice không tìm thấy module mới nào cả, mặc dù đã clear cache browser. Mong mọi người giúp đỡ. Thanks!

bạn để nguyên file zip và chọn new module là dc mà

Link to comment
Share on other sites

Mình muốn thêm một module mới vào prestashop 1.3.0 nhưng khi copy thư mục module mới vào thư mục module thì trong backoffice không tìm thấy module mới nào cả, mặc dù đã clear cache browser. Mong mọi người giúp đỡ. Thanks!

Việc copy modules mới vào backend không hiển thị, không liên quan gì đến cache. Có thể trong module có câu lệnh giới hạn phiên bản nên bạn không nhìn thấy. Cận thân module copy có 2 lớp. Nhiều khi bạn extract nó sẽ hiện ra 2 lớp folder rồi mới đến lớp file

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...