Jump to content

lỗi Link to database cannot be established.


Mr_Kst

Recommended Posts

xin chào mọi người, em đang gặp 1 vấn đề là : em mua 1 cai host ở PAVietNam.
em đã up load du lieu len rồi , nhưng mà khi chay web, nó báo lỗi "Link to database cannot be established.";
co phai là file settings.inc.php của em cấu hình sai ko dạ.
vậy mọi người chỉ em cách cấu hình file này khi up lên host thực dc ko ạ

define('__PS_BASE_URI__', '/prestashop/');==> ten thư mục gốc www/prestashop
define('_THEME_NAME_', 'brun'); ==> tên theme của em
define('_DB_NAME_', 'ayavietn_am');==> tên database mà em đã import, nẳm trong phần quản lý host của em.
define('_DB_SERVER_', 'localhost');==> dòng này em chưa biết ghi gì
define('_DB_USER_', 'root');==> cái này cũng vậy
define('_DB_PREFIX_', 'ps_');
define('_DB_PASSWD_', '');
define('_DB_TYPE_', 'MySQL');
define('_COOKIE_KEY_', 'xHV0UipJjvHJJ9SxQK6irG9MfPozseYpcURoVcR1Fz50YXWfXIaLWC8C');
define('_COOKIE_IV_', 'YJvehWTw');
define('_PS_VERSION_', '1.2.4.0');

rất mong mọi người giúp đở

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Bạn tham khảo link sau
http://hoangngan.net/forum/viewtopic.php?f=269&t=2271
define(’DB_SERVER‘, ‘localhost’);==> phần này giữ nguyên
define(’DB_USER‘, ‘root’);==> phần này khai báo database user
define(’DB_PREFIX‘, ‘ps_’);
define(’DB_PASSWD‘, ‘’); <<< phần này khai báo password của user đó

Nếu chưa hiểu cách config bạn có thể add nick của mình : [email protected] Mình sẽ giúp bạn.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Bạn tham khảo link sau

http://hoangngan.net...hp?f=269&t=2271

define(’DB_SERVER‘, ‘localhost’);==> phần này giữ nguyên

define(’DB_USER‘, ‘root’);==> phần này khai báo database user

define(’DB_PREFIX‘, ‘ps_’);

define(’DB_PASSWD‘, ‘’); <<< phần này khai báo password của user đó

Nếu chưa hiểu cách config bạn có thể add nick của mình : [email protected] Mình sẽ giúp bạn.

Bạn có chỉ nhầm không vậy.?

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

xin chào mọi người, em đang gặp 1 vấn đề là : em mua 1 cai host ở PAVietNam.

em đã up load du lieu len rồi , nhưng mà khi chay web, nó báo lỗi "Link to database cannot be established.";

co phai là file settings.inc.php của em cấu hình sai ko dạ.

vậy mọi người chỉ em cách cấu hình file này khi up lên host thực dc ko ạ

define('__PS_BASE_URI__', '/prestashop/');==> ten thư mục gốc www/prestashop

define('_THEME_NAME_', 'brun'); ==> tên theme của em

define('_DB_NAME_', 'ayavietn_am');==> tên database mà em đã import, nẳm trong phần quản lý host của em.

define('_DB_SERVER_', 'localhost');==> dòng này em chưa biết ghi gì

define('_DB_USER_', 'root');==> cái này cũng vậy

define('_DB_PREFIX_', 'ps_');

define('_DB_PASSWD_', '');

define('_DB_TYPE_', 'MySQL');

define('_COOKIE_KEY_', 'xHV0UipJjvHJJ9SxQK6irG9MfPozseYpcURoVcR1Fz50YXWfXIaLWC8C');

define('_COOKIE_IV_', 'YJvehWTw');

define('_PS_VERSION_', '1.2.4.0');

rất mong mọi người giúp đở

 

Nếu tên database của bạn chính xác thì bạn chỉ cần sửa thông tin về db user và password

 

define('_DB_USER_', 'ten_db_user'); // tên db user có thể được tạo sẵn trong Web panel/ MySQL Management

// nếu chưa có bạn cần tạo 1 db user và pass tương ứng

define('_DB_PASSWD_', 'user_password'); // nhập pass

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...