Jump to content

lỗi Link to database cannot be established.


Recommended Posts

xin chào mọi người, em đang gặp 1 vấn đề là : em mua 1 cai host ở PAVietNam.
em đã up load du lieu len rồi , nhưng mà khi chay web, nó báo lỗi "Link to database cannot be established.";
co phai là file settings.inc.php của em cấu hình sai ko dạ.
vậy mọi người chỉ em cách cấu hình file này khi up lên host thực dc ko ạ

define('__PS_BASE_URI__', '/prestashop/');==> ten thư mục gốc www/prestashop
define('_THEME_NAME_', 'brun'); ==> tên theme của em
define('_DB_NAME_', 'ayavietn_am');==> tên database mà em đã import, nẳm trong phần quản lý host của em.
define('_DB_SERVER_', 'localhost');==> dòng này em chưa biết ghi gì
define('_DB_USER_', 'root');==> cái này cũng vậy
define('_DB_PREFIX_', 'ps_');
define('_DB_PASSWD_', '');
define('_DB_TYPE_', 'MySQL');
define('_COOKIE_KEY_', 'xHV0UipJjvHJJ9SxQK6irG9MfPozseYpcURoVcR1Fz50YXWfXIaLWC8C');
define('_COOKIE_IV_', 'YJvehWTw');
define('_PS_VERSION_', '1.2.4.0');

rất mong mọi người giúp đở

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Bạn tham khảo link sau
http://hoangngan.net/forum/viewtopic.php?f=269&t=2271
define(’DB_SERVER‘, ‘localhost’);==> phần này giữ nguyên
define(’DB_USER‘, ‘root’);==> phần này khai báo database user
define(’DB_PREFIX‘, ‘ps_’);
define(’DB_PASSWD‘, ‘’); <<< phần này khai báo password của user đó

Nếu chưa hiểu cách config bạn có thể add nick của mình : tuankimloai@yahoo.com Mình sẽ giúp bạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

Bạn tham khảo link sau

http://hoangngan.net...hp?f=269&t=2271

define(’DB_SERVER‘, ‘localhost’);==> phần này giữ nguyên

define(’DB_USER‘, ‘root’);==> phần này khai báo database user

define(’DB_PREFIX‘, ‘ps_’);

define(’DB_PASSWD‘, ‘’); <<< phần này khai báo password của user đó

Nếu chưa hiểu cách config bạn có thể add nick của mình : tuankimloai@yahoo.com Mình sẽ giúp bạn.

Bạn có chỉ nhầm không vậy.?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

xin chào mọi người, em đang gặp 1 vấn đề là : em mua 1 cai host ở PAVietNam.

em đã up load du lieu len rồi , nhưng mà khi chay web, nó báo lỗi "Link to database cannot be established.";

co phai là file settings.inc.php của em cấu hình sai ko dạ.

vậy mọi người chỉ em cách cấu hình file này khi up lên host thực dc ko ạ

define('__PS_BASE_URI__', '/prestashop/');==> ten thư mục gốc www/prestashop

define('_THEME_NAME_', 'brun'); ==> tên theme của em

define('_DB_NAME_', 'ayavietn_am');==> tên database mà em đã import, nẳm trong phần quản lý host của em.

define('_DB_SERVER_', 'localhost');==> dòng này em chưa biết ghi gì

define('_DB_USER_', 'root');==> cái này cũng vậy

define('_DB_PREFIX_', 'ps_');

define('_DB_PASSWD_', '');

define('_DB_TYPE_', 'MySQL');

define('_COOKIE_KEY_', 'xHV0UipJjvHJJ9SxQK6irG9MfPozseYpcURoVcR1Fz50YXWfXIaLWC8C');

define('_COOKIE_IV_', 'YJvehWTw');

define('_PS_VERSION_', '1.2.4.0');

rất mong mọi người giúp đở

 

Nếu tên database của bạn chính xác thì bạn chỉ cần sửa thông tin về db user và password

 

define('_DB_USER_', 'ten_db_user'); // tên db user có thể được tạo sẵn trong Web panel/ MySQL Management

// nếu chưa có bạn cần tạo 1 db user và pass tương ứng

define('_DB_PASSWD_', 'user_password'); // nhập pass

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

Trang web tranhdayenbai.com của mình chạy bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại bị lỗi này, Pro chỉ giúp mình tại sao với

 

chỉ thỉnh thoảng bị thôi, mình không làm gì vẫn bị! một lúc sau lại bình thường

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More