Jump to content

Recommended Posts

em có 1 form thông tin khách hàng ở file tpl,làm thế nào để lấy dc giá trị khi người dùng điền thông tin 

mong a/c/e ai biết giúp em chút

Share this post


Link to post
Share on other sites

em làm 1 form comment sản phẩm của khách hàng

bình thường trong php m sẽ action đến file php hoặc code php trong cùng 1 file 

vậy ở trong prestashop,làm thế nào để em lấy dc giá trị từ file tpl rồi up lên csdl vậy a

Share this post


Link to post
Share on other sites

×

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More