Jump to content

Recommended Posts

em có 1 form thông tin khách hàng ở file tpl,làm thế nào để lấy dc giá trị khi người dùng điền thông tin 

mong a/c/e ai biết giúp em chút

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo mình, câu hỏi "làm sao để lấy" thì nó rất cơ bản và liên quan đến "form, submit, get, post".

Bạn có thể nêu câu hỏi cụ thể và rõ ràng hơn không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

em làm 1 form comment sản phẩm của khách hàng

bình thường trong php m sẽ action đến file php hoặc code php trong cùng 1 file 

vậy ở trong prestashop,làm thế nào để em lấy dc giá trị từ file tpl rồi up lên csdl vậy a

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ở Prestashop cũng vậy thôi. 

TPL chỉ là template engine để đưa ra kết quả cuối cùng là HTML.

Ở HTML, em chỉ định action, rồi trong php bắt đúng action là ok.

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More