Jump to content

Chia sẻ module điền code html và hiển thị ở 3 hook custom


Recommended Posts

module do mình tự viết sử dụng class object của prestashop nên tương thích với tất cả các phiên bản prestashop(đã test từ 1.4 -> 1.6)

Module tiện dụng khi bạn muốn thêm 1 đoạn code html custom ở trong backend và ở nơi muốn hiển thị thì chỉ cần thêm hook custom và vidu: {hook h="etsbanner1"}
Có 3 hook đăng kí sẵn là
+etsbanner1
+etsbanner2

+etsbanner3
Mọi chi tiết liên hệ [email protected]

 

buivanhieu.com

design1.5&1.6.zip

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...